{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_593815", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Gezonde vleeskuikens", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Gezonde-vleeskuikens.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 593815, "identifier": "mediaitem_593815", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Gezonde-vleeskuikens.htm", "title": "Gezonde vleeskuikens", "lead": "Het produceren van gezonde dieren met een minimaal gebruik van antibiotica is maatschappelijk gezien zeer belangrijk. Wageningen Livestock Research en het Ontwikkelcentrum hebben vijf kennisclips gemaakt over preventieve diergezondheidszorg in de vleeskuikenhouderij. Door te voorkomen dat dieren ziek worden, kan het gebruik van antibiotica in de vleeskuikenhouderij aanmerkelijk verminderd worden. ‘Good practices’ van diergezondheidsmanagement worden uitgelegd door experts uit de praktijk en onderzoek.\n\nOnder de titel ‘Gezonde vleeskuikens’ kunnen de vijf kennisclips ingezet worden als lesmateriaal binnen het groen onderwijs, maar ook kunnen ze gebruikt worden door vleeskuikenhouders bij het inwerken van nieuw personeel.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-08-23T15:09+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-15T13:32+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=okWdnYzt_u4", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Marion Kluivers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Marion-Kluivers.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_18727734", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "471927", "11688", "460768", "878294" ]} } ] }, { "area": "algemeen", "title": "Algemeen", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "De aandacht voor hygiëne (interne en externe biosecurity) is een zeer belangrijk aspect voor het houden van gezonde vleeskuikens.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Daarnaast is het belangrijk om de dieren een goede start te geven en het (strooisel)management goed op orde te hebben.<\/p>" } , { "identifier": "element_18727844", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "521266", "521267", "521265", "521263", "521264" ]} } , { "identifier": "element_18727564", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "eengoedestart", "title": "Een goede start", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "Een gezond kuiken kan onder optimale omstandigheden zijn voordeel doen van directe beschikking over voer en water.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het kuiken kan de dooierrest dan beter benutten voor ontwikkeling, immuniteit en groei. De juiste temperatuur van de omgeving is hierbij een zeer belangrijke factor, want als kuikens het koud of te warm hebben eten ze niet en zal van een goede start geen sprake zijn.

In de kuikenbroederij komen kuikens niet allemaal tegelijk uit. De kuikens die het eerst uit komen, moeten wachten totdat alle kuikens uit zijn, en dat kan nog wel een dag duren. Daarna worden de kuikens verwerkt en geteld, en worden ze naar de boerderij gebracht. Zo kan het wel 36 uur duren voordat de eerst uitgekomen kuikens voer en water krijgen.<\/p>" } , { "identifier": "element_18727856", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "472284", "887520", "1016917" ]} } , { "identifier": "element_18727570", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "hygiënetroef", "title": "Hygiëne troef", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Ziekteverwekkers bij vleeskuikens kun je indelen in virussen, bacteriën en parasieten. Antibiotica werken alleen tegen bacteriën. De voornaamste bacteriën bij vleeskuikens zijn E-coli en enterococcen. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De meest voorkomende virussen zijn ademhalingsvirussen. Van de parasieten komt de darmparasiet Eimera veelvuldig voor, veroorzaker van coccidiose.

Ziekteverwekkers kunnen op een bedrijf en in de stal worden binnengebracht door personen, voertuigen, het pluimvee zelf, voer, water, ongedierte, materialen en de lucht. Ze kunnen ook al aanwezig zijn in de stal. Er moet dus aandacht besteed worden aan zowel bedrijfshygiëne (externe biosecurity) als stalhygiëne (interne biosecurity).<\/p>" } , { "identifier": "element_18727574", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": []} } , { "identifier": "element_18727576", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "schoonensmakelijk", "title": "Schoon en smakelijk", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "Goede kwaliteit drinkwater is essentieel voor een gezond vleeskuiken.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Niet alleen aan de bron, maar ook daar waar de dieren het water opnemen: bij de nippel dus. Goed drinkwater is niet alleen belangrijk voor optimale bedrijfsresultaten, maar ook voor voedselveiligheid en diergezondheid.

Van onderzochte watermonsters uit de drinknippel bleek bijna 8 procent ongeschikt en bijna 20 procent minder geschikt als drinkwater voor pluimvee! De kwaliteit van drinkwater wordt vooral beïnvloed door de mogelijke aanwezigheid van biofilm aan de binnenzijde van de drinkleiding. Deze bestaat uit micro-organismen die groeien op afzettingen van vuil en mineralen.:<\/p>" } , { "identifier": "element_18727872", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "918555", "918641", "653813", "1025024", "1024202" ]} } , { "identifier": "element_18727582", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "goedterbeen", "title": "Goed ter been", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Voetzoollaesies zijn aantastingen van de voetzolen van vleeskuikens.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bij een milde laesie is er sprake van een oppervlakkige aantasting (verkleuring, verdikking) van de huid van de voetzool. Bij een ernstige laesie is de opperhuid aangetast tot in de diepere huidlagen en is er sprake van onderhuidse ontstekingen. Deze ernstige voetzoollaesies zijn pijnlijk, en zijn een risico voor diergezondheid.

Voetzoollaesies bij vleeskuikens worden veroorzaakt door een slechte strooiselkwaliteit: nat en plakkerig strooisel. De strooiselkwaliteit wordt door veel factoren beïnvloed, zoals het klimaat, de voersamenstelling en ziekten. De aanpak ervan verschilt van bedrijf tot bedrijf. In de Nederlandse regelgeving is een norm voor voetzoollaesies opgenomen die van toepassing is voor de hoogste bezettingsgraad (39-42 kg/m2).<\/p>" } , { "identifier": "element_18727882", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "912681", "871408", "1031664" ]} } , { "type": "text", "html": "