{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_604220", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Aziatische boktor", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Aziatische-boktor-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 604220, "identifier": "mediaitem_604220", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Aziatische-boktor-1.htm", "title": "Aziatische boktor", "lead": "Aziatische boktorren komen oorspronkelijk voor in China en Korea. Deze insecten veroorzaken veel schade aan loofbomen. Door toenemend handelsverkeer neemt het risico toe dat de kever zich hier gaat vestigen.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-09-08T10:24+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-08T10:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, { "title": "Fons van Kuik", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Fons-van-Kuik-1.htm" } ], "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wanneer de torren zich eenmaal gevestigd hebben, is het zeer moeilijk om ze uit te roeien. De laatste jaren is Anoplophora chinensis<\/em> meerdere malen bij importen aangetroffen. De boktorren waren in deze gevallen meegekomen met uit Azië geïmporteerde boompjes. Het is ook mogelijk dat deze boktorren meekomen met houten verpakkingsmaterialen. Er is veel aan gelegen dat de torren zich niet in Europa vestigen.<\/p>" } , { "identifier": "element_19082140", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "399128", "397240" ]} } , { "identifier": "element_19081401", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "verspreiding", "title": "Verspreiding", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "De Aziatische boktorren verspreiden zich door in hun directe omgeving eitjes te leggen in de bast van vele bomen en plantensoorten, waarbij de voorkeur uitgaat naar Esdoorns (Acer spp.). In het voorjaar en de zomer ontwikkelen de larven zich.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De kevers knagen een rond uitvlieggat en verlaten de boom. Bij het aantreffen van uitvlieggaten bestaat de kans op nieuw aangetaste bomen in de omgeving. Aziatische boktorren zetten alleen eieren af op levende bomen. Zij kunnen zich niet vermeerderden op dood hout en worden dus niet aangetrokken door bijv. een stapel haardhout. Dit in tegenstelling tot inheemse boktorren.<\/p>" } , { "identifier": "element_19081407", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "onderzoek", "title": "Onderzoek", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "In 2012 is een project gestart en afgerond: Smart phyto checks at the source: Argentine, Brasil, China and Thailand vanuit het BOCI programma. Dit project werd gefinancierd door het Ministerie EZ (EL&I).", "elements": [ { "identifier": "element_19081413", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "aziatischeboktor", "title": "Aziatische boktor", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Aziatische boktorren komen voor in twee soorten: de Oost-Aziatische boktor ( Anoplophora glabripennis) en de Aziatische boktor (Anoplophora chinensis).", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De soorten komen van oorsprong voor in China en Korea. De Aziatische boktor lijkt qua uiterlijk zeer veel op de Oost Aziatische boktor. De Aziatische boktor heeft een groter verspreidingsgebied dan de Oost-Aziatische boktor.<\/p>

De boktor richt grote schade aan verschillende loofbomen. Als de Aziatische boktor zich in Europa weet te vestigen, dan vormt deze een bedreiging voor de Europese natuur. Daarom heeft deze boktor van de Europese Unie de ‘quarantainestatus’ gekregen. Dat betekent dat introductie en verspreiding van deze boktor in de Europese Unie moet worden voorkomen.<\/p>

De Oost-Aziatische boktor<\/h3>

De Latijnse naam voor de Oost-Aziatische boktor is Anoplophora chinensis . Oorspronkelijk komt deze boktor voor in Zuid-Oost Azië; onder andere China, Noord- en Zuid-Korea en Japan.<\/p>

In een aantal van deze landen vormt de boktor een plaag voor veel loofboomsoorten. Als de boktor zich in Europa weet te vestigen, dan vormt deze een bedreiging voor de Europese natuur. Daarom heeft deze boktor van de Europese Unie de ‘quarantainestatus’ gekregen. Dat betekent dat introductie en verspreiding van deze boktor in Nederland, en de rest van de EU, voorkomen moet worden.<\/p>" } , { "identifier": "element_19081417", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": []} } , { "identifier": "element_19081419", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "hetherkennenvandeaantastingen", "title": "Het herkennen van de aantastingen", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "De Aziatische boktor herken je onder andere aan de ronde uitvlieggaten van 0.9 tot 1.5 cm groot, boormeel aan de voet van aangetaste bomen of op aangetaste takken, bastvraat van volwassen kevers aan takken en twijgen en uittredend sap in de vorm van bloedingen op de bast..", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De kever wordt ongeveer 2,5 tot 3,5 centimeter lang, en ongeveer een centimeter breed. Bij mannetjes zijn de antennes 2,5 keer de lichaamslengte, bij vrouwtjes 1,5 keer. De kleur is geheel zwart, met op de dekschilden ongeveer 20 zeer onregelmatige vlekken die niet allemaal even groot zijn.<\/p>

Je herkent de aantasting door:<\/p>