{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_607174", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Agroforestry", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Agroforestry.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 607174, "identifier": "mediaitem_607174", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Agroforestry.htm", "title": "Agroforestry", "lead": "Agroforestry wordt ook wel boslandbouw of agrobosbouw genoemd. Er worden namelijk bomen en struiken gecombineerd met de teelt van gewassen of dierlijke productiesystemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/e/609328_fullimage_hen-5824077_1280.jpg", "width": 1280, "height": 850, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "kip onder fruitbomen, oohajo, pixabay", "photographer": "Diana /oohajo", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/oohajo-6450309/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kip-tuin-vogel-dier-gevogelte-5824077/" }, "publication_date": "2021-09-27T11:14+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-26T16:45+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Dirk van Apeldoorn", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Dirk-van-Apeldoorn-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19930800", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "467090", "924287" ] } } , { "identifier": "element_19930825", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601557", "title": "Agroforestry en akkerbouw: leer van de pioniers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Agroforestry-en-akkerbouw-leer-van-de-pioniers-1.htm" }, "lead": "Agroforestry is het combineren van bos met landbouw. Er is nog veel onbekend. De eerste ondernemers zijn aan het pionieren en samen met onderzoekers leren zij van iedere stap. De conclusie? Agroforestry is geen standaardconcept, want ieder bedrijf is anders en iedere ondernemer is anders. Wat wel geldt voor alle voorlopers: zij nemen de tijd voor het voortraject en betrekken anderen bij hun plan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/3/a/cid601557_agroforestry.jpg", "width": 750, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-31T17:10+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_multifunctionele_landbouw", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Agroforestry, Onderzoeksprogramma", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer,", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600957", "title": "Agroforestry: biodiversiteit in de landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Agroforestry-biodiversiteit-in-de-landbouw-1.htm" }, "lead": "De biodiversiteit in de Nederlandse landschappen neemt af. Hierin speelt de intensieve landbouw een grote rol. Agroforestry is een landbouwvorm die mogelijkheden biedt om de biodiversiteit weer te vergroten op het agrarische bedrijf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/8/cid600957_agroforestry.jpg", "width": 1024, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600887", "title": "Positieve effecten van agroforestry", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Positieve-effecten-van-agroforestry-1.htm" }, "lead": "De combinatie van bomen en landbouw - agroforestry - is niet alleen een manier om de landbouw te verduurzamen, het heeft ook een positief effect op de bedrijfsvoering.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/3/6/cid600887_animal-4242685_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19931595", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over agroforestry", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=Agroforestry&wq_flt=taal&wq_val=nl&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "inhetkort:watisagroforestryenwatzijndevoordelen?", "title": "In het kort: wat is agroforestry en wat zijn de voordelen?", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Agroforestry wordt meestal omschreven als een landbouwsysteem waarbij de teelt van meerjarigen (bomen) gecombineerd wordt met teelten van een – of meerjarige landbouwgewassen of graasweide op hetzelfde perceel. Het voordeel is dat door bomen te combineren met akkerbouw of graasweiden nieuwe producten of diensten kunnen worden geleverd.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Er kunnen bijvoorbeeld notenbomen, fruitbomen, fruitstruiken, laanbomenteelt, of houtteelt gemengd worden met akkerbouw, groenteteelt, grasland, rundvee, varkens of pluimvee. Omdat die activiteiten ieder voor zich inkomsten opleveren kan het  een weerbaar(der) bedrijf opleveren. Daarnaast vermindert de erosie, zorgen de bomen voor een betere bodemstructuur èn een betere benutting van nutriënten en water. Bovendien slaan de bomen  koolstof uit de atmosfeer op via fotosynthese. Dit bevordert  de bodemvruchtbaarheid, waterhuishouding en biodiversiteit. Vaak  zijn agroforestry systemen ook productiever dan gangbare systemen omdat er efficiënter gebruik  wordt gemaakt van natuurlijke hulpbronnen. Dit is waarom agroforestry de laatste tijd steeds meer aandacht krijgt. Meer over de voordelen kun je lezen bij het kopje ecosysteemvoordelen en klimaatadaptatie. De uitdagingen van agroforestry liggen bij het verdienmodel, de soortenkeuzes voor lokaal klimaat en grondsoort, cultivar keus, optimale inrichting, management, mechanisatie en de invloed van agroforestry op het akkerbouw gewas. Meer informatie hierover vindt je bij de kopjes markt en afzet, aanleg, mechanisatie en beheer en  wet en regelgeving.<\/p>" } , { "identifier": "element_19890724", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "463362", "633120", "1006180", "1026086" ] } } , { "identifier": "element_19931016", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over de voordelen van agroforestry", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=agroforestry%20AND%20(voordelen%20OR%20voordeel)&wq_flt=taal&wq_val=nl&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "klimaatadaptatieenklimaatmitigatie", "title": "Klimaatadaptatie en klimaatmitigatie", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "Agroforestry staat op dit moment in de spotlight omdat het systeem kan helpen met klimaatadaptatie (klimaataanpassing) en klimaatmitigatie (verzachten van de klimaateffecten). ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Doordat de bomen koolstof opslaan in biomassa en de bodem, kan klimaatverandering potentieel worden geremd. Daarnaast worden door bomen de effecten van klimaatverandering beter beheerst door bijvoorbeeld verbetering van waterhuishouding en bodemkwaliteit. In de toekomst zou de opgeslagen koolstof verhandeld kunnen worden door middel van koolstofkredieten. Via koolstofkredieten kunnen uitstoters betalen voor koolstofmitigatie elders waardoor ze minder emissierechten nodig hebben. De landbouwsector is op dit moment nog geen onderdeel van het officiële Europese koolstofkredietensysteem (EU-ETS). Je zou wel kunnen  proberen je agroforestry initiatief aan te sluiten bij vrijwillige koolstofmarkten zoals nieuw groen<\/a>.  <\/a><\/p>" } , { "identifier": "element_20103131", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1006422"] } } , { "identifier": "element_19931602", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over agroforestry en klimaatmitigatie, adaptatie en ecosysteemdiensten", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=klimaat%20OR%20ecosysteem%20AND%20agroforestry&wq_flt=taal&wq_val=nl&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "ecosysteem­diensten", "title": "Ecosysteem­diensten", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "Agroforestry levert een aantal belangrijke ecosysteemdiensten. Bomen hebben namelijk een belangrijke invloed op de bodem, het klimaat en de biodiversiteit. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bomen hebben een belangrijke invloed op de bodem. Bomen kunnen namelijk het organisch stofgehalte in de bodem verhogen via hun bladeren en wortels. Je ziet in agroforestry systemen dat het organisch stofgehalte onder de bomen hoger is dan verder weg van de bomen, het organisch stof gehalte neemt af hoe verder je van de bomen af gaat. Organisch koolstof in de bodem is belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid doordat het  goede biologische, chemische en fysische bodemeigenschappen stimuleer. Daarnaast is gebleken dat in de bodem nabij de bomen meer  plantenvoedingsstoffen zitten. Boomwortels halen die nutriënten uit  de diepere bodemlagen en door bladval komt het op de grond en is het beschikbaar voor planten met minder lange wortels. Daarnaast voorkomen bomen dat  stikstof (N) uitspoelt. Te veel stikstof vermindert de kwaliteit van het oppervlakte-, en grondwater en het is daarom erg belangrijk dat deze stof niet te veel uitspoelt. Bomen kunnen een belangrijke hoeveelheid stikstof opnemen in de wortelzone van het gewas. <\/p>

Daarnaast kunnen de diepe wortels van de bomen bij bodemwater en nutriënten waar de landbouwgewassen niet bij kunnen. Dit kan zorgen voor meer water voor de landbouwgewassen. Anderzijds concurreren bomen soms met de landbouwgewassen om het beschikbare water door slecht management. De boom wortels kunnen dan in de bovenlaag gaan zitten, en concurreren dan met het gewas om het beschikbare water. Een combinatie met een minder droogtegevoelig gewas en beter management zou dit negatieve effect kunnen dempen.<\/p>

Bomen kunnen bovendien een windscherm vormen tegen weersextremen. Zo kan uitdroging van de bodem en het gewas en windererosie verminderd worden, waardoor het gewas ook minder snel omwaait en plat gaat liggen. Dit kan leiden tot hogere opbrengsten. Als je het in  een uitloop voor dieren plant, biedt zo'n windscherm beschutting wat goed is voor dierenwelzijn. <\/p>

Bomen kunnen ook zorgen voor schaduw, waardoor minder hittestress bij dieren  optreedt.  Gebleken is dat ’s nachts het omgekeerde effect plaatsvindt:  het is dan juist iets warmer onder de bomen. <\/p>

Tevens kunnen bomen de biodiversiteit verhogen. Dieren kunnen schuilen in of onder bomen , roofvogels kunnen ze gebruiken als uitkijkpost, vleermuizen om zich te oriënteren en bestuivers eten van de boompollen en nectar. In de bodem bij  bomen worden vaker meer verschillende soorten pissebedden, duizendpoten, regenwormen, bodemschimmels en meer micro-biotische activiteit gevonden. Daarnaast is aangetoond dat het planten van bomen de soortendiversiteit van vogels, dagvlinders, nachtvlinders, loopkevers, spinnen, bijen en andere insecten verhoogt. <\/p>

Bomen reduceren ook erosie, doordat ze bovengronds permanente vegetatie hebben en ondergronds door de beworteling een verbeterede bodemstructuur. Hiermee neemt ook het waterbergend vermogen van de bodem toe. Je kunt nog meer lezen over de ecosysteemdiensten van agroforestry op de website van ILVO<\/a>.<\/p>" } , { "identifier": "element_20103745", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "989293", "855079", "1011851", "1008861" ] } } , { "identifier": "element_20102592", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over agroforestry en klimaatmitigatie, adaptatie en ecosysteemdiensten", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=klimaat%20OR%20ecosysteem%20AND%20agroforestry&wq_flt=taal&wq_val=nl&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "vormenvanagro­forestry", "title": "Vormen van agro­forestry", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Er zijn heel veel vormen van agroforestry. In verschillende mate van intensiviteit kunnen bomen en struiken ingepast worden in akkerbouw, groenteteelt of veehouderij. In dit dossier worden de teeltsystemen met voedselbossen, akkerbouw en groenteteelt en veehouderij verder toegelicht. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Agroforestry systemen zijn zeer divers, bijna elke combinatie van bomen, veehouderij en akkerbouw/groenteteelt is denkbaar. Bij agroforestry in de akkerbouw<\/a> wordt akkerbouw gecombineerd met rijen bomen zonder vee zoals in een strokenteeltsysteem. Dit wordt ook wel alley cropping <\/em>genoemd oftewel rijenteelt. Bij agroforestry in veehouderij<\/a> worden bomen gecombineerd met weides: gedacht kan worden aan boomgaardbegrazing, boomweides, beplante kippenuitlopen en het gebruik van voederbomen en alles er tussenin. Wanneer voedsel wordt geproduceerd in een gelaagd systeem met bomen, struiken en planten valt dit onder een voedselbos<\/ins><\/a>. <\/p>