{ "type": "page", "identifier": "page_18336330", "title": "Vakinformatie voor de dierverzorger", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dierverzorging.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Dierverzorging", "url": "/nl/groenkennisnet/dierverzorging.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/4/4/610719_fullimage_dierverzorging2.jpg", "width": 1920, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Dierenarts met hond - Beavera via iStock", "photographer": "beavera", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/beavera", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/arts-met-behulp-van-de-stethoscoop-op-een-pup-gm1044460686-279557151", "keywords": [ "dieren", "honden", "hond", "dier", "dierenarts", "paraveterinair" ] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Dier­verzorging", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_DIERVERZORGING", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueel", "title": "Actueel", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19534369", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_884246", "title": "‘Pandemiepuppy’s’ kampen vaker met gedragsproblemen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/pandemiepuppys-kampen-vaker-met-gedragsproblemen.htm" }, "lead": "Tijdens de coronapandemie hebben veel Nederlanders hun eerste hond aangeschaft. Sindsdien lijkt het aantal jonge honden met gedragsproblemen toegenomen. De viervoeters hebben onder andere vaker last van angst, kunnen moeilijk alleen zijn en er zijn vaker bijtincidenten. Ook de jaarlijkse komst van veel buitenlandse honden is reden tot zorg.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/f/e/884248_fullimage_istock-1177008347.jpg", "width": 1000, "height": 666, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Drie Jack Russell puppies spelen op het gras, Stanislav Hubkin via iStock", "photographer": "Stanislav Hubkin", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Stanislav_Hubkin?mediatype=photography", "photo_license": "iStock licence", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/drie-jack-russell-puppies-spelen-op-het-gras-gm1177008347-328400235", "keywords": [] }, "publication_date": "2024-07-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-07-10T08:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_lectoraat" ], "related_dossier": [ { "title": "Welzijn honden", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-honden-dossier.htm" }, { "title": "Huis- en hobbydieren", "url": "/nl/diervizier/dossier/huis-en-hobbydieren-dossier.htm" }, { "title": "Bijt­incidenten door honden", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bijtincidenten-door-honden-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "dierenwelzijn, gezelschapsdieren, corona", "target_audience_abstract": "dierverzorger, dierenarts", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19534371", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_921199", "title": "Groen licht voor doorontwikkeling kennisplatform DierVizier voor gemeentelijke dierenaangelegenheden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-licht-voor-doorontwikkeling-kennisplatform-diervizier-voor-gemeentelijke-dierenaangelegenheden.htm" }, "lead": "Goed nieuws voor het kennisplatform Diervizier tijdens het VNG-congres: zij kan rekenen op erkenning van de landelijke overheid met de toekenning van subsidie van het ministerie van LNV. Diervizier krijgt met dit samenwerkingsverband van 50 grote en kleine gemeenten, dierenhulporganisaties en kennisinstellingen een stevige positie om meer gemeenten te helpen met allerlei dierenvraagstukken die op hun bordje terecht komen. Het gaat daarbij niet alleen om de zorg voor gezelschapsdieren maar ook bijvoorbeeld aan de omgang met vogelgriep, het voorkomen van bijtincidenten en dieren in relatie tot het sociale domein.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/4/0/921208_fullimage_f18d6e7e-2460-4400-a375-e3cce073e02d.jpg", "width": 994, "height": 590, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "copyright DierVizier", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "DierVizier stand op de VNG beurs", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2024-06-26T11:06+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-26T13:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_diervizier", "gkn_home", "gkn_dierverzorging" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "diervizier, kennisplatform, gemeenten", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_887761", "title": "Eet geen particuliere eieren uit de regio Zuid-Holland Zuid en de gemeente Altena", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/eet-geen-particuliere-eieren-uit-de-regio-zuid-holland-zuid-en-de-gemeente-altena.htm" }, "lead": "Het RIVM testte in het najaar van 2023 eieren van hobbyhouders in de gemeente Altena en in de regio Zuid-Holland Zuid op PFAS. Op 22 van de 31 locaties waren de PFAS-waarde zo hoog dat mensen door het eten van 1 ei per week al meer PFAS binnenkrijgen dan de gezondheidskundige grenswaarde. Daarom adviseert het RIVM om geen particuliere eieren uit die regio te eten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/7/8/887762_fullimage_istock-1429573243.jpg", "width": 1000, "height": 666, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Hen laying eggs in nest of hay inside chicken coop, Alter_photo via iStock", "photographer": "Alter_photo", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Alter_photo?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/help/licenses", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/hen-laying-eggs-in-nest-of-hay-inside-chicken-coop-gm1429573243-472723695", "keywords": [] }, "publication_date": "2024-05-31T13:53+02:00", "lastmodified_date": "2024-05-31T14:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_dierverzorging" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "PFAS, ei, hobbykippen", "target_audience_abstract": "kippenhouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_878719", "title": "Veel gezondheidswinst door juiste paardenweide", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/veel-gezondheidswinst-door-juiste-paardenweide.htm" }, "lead": "Door goed inzaaien, passend beheer en oog voor onderhoud van paardenweides kan veel gezondheidswinst bij paarden worden behaald. Zo past kruidenrijk grasland goed bij de behoefte van paarden en helpt weides klimaatbestendiger te maken. Daarnaast dragen de paardenweide en het erf potentieel bij aan het herstel van biodiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/2/3/878718_fullimage_istock-115076915.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 377, "focuspoint-y": 179, "alternative_text": "Grazend paard in weide - 100pk via Istock", "photographer": "100pk", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/100pk?mediatype=photography", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Istock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/closeup-of-a-horses-head-grazing-in-a-meadow-gm115076915-1763393", "keywords": [ "paard", "weide", "grazen", "boterbloemen" ] }, "publication_date": "2024-05-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-21T14:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dierverzorging", "gkn_paardenhouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_paardenhouderij", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [ { "title": "Boeren met toekomst in de regio", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/boeren-met-toekomst-in-de-regio-dossier.htm" }, { "title": "Natuurlijk gezond", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/natuurlijk-gezond-dossier.htm" }, { "title": "Welzijn paarden", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-paarden-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "paard, weidebeheer, kruidenrijkgrasland", "target_audience_abstract": "hippisch, ondernemers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "id": 42175586, "url": "https://api.groenkennisnet.nl/web/searchretrieve/v1/json", "type": "search_retrieve_query", "title": "Agenda", "query": "{\r\n "search": {\r\n "types": ["wmammodularcontent_gkn_activity"],\r\n "modular_theme": "gkn_dierverzorging",\r\n "from": 1,\r\n "to": 3,\r\n "sortBy": "wmamodularcontent0gkn_activity0datetime_sort",\r\n "sortOrder": "asc"\r\n }\r\n}", "frontendPresentation": "default", "useSSL": "true" } , { "identifier": "element_36973118", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer nieuws over dierverzorging", "link_url": "/nieuws?filter=gkn_dierverzorging" } } , { "identifier": "element_47740643", "type": "contentitemslist", "subtype": "banner", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_914614", "title": "Dieren op de huis- en hobbydierenlijst", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_banner", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_banner", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/banner-1/dieren-op-de-huis-en-hobbydierenlijst.htm" }, "lead": "Vanaf 1 juli 2024 vervangt de huis- en hobbydierenlijst de positieflijst. De dieren op deze lijst mag je vanaf 1 juli 2024 kopen, houden, fokken en verkopen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/5/9/719249_fullimage_alpaca-gbe54a26f2_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 515, "focuspoint-y": 376, "alternative_text": "Alpaca op kinderboerderij - Johnny_px via pixabay", "photographer": "Johnny_px", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/johnny_px-21062476/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/terms/", "source_info": "pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/alpaca-kleuter-kinderboerderij-kind-7169208/", "keywords": [ "Alpaca", "kind", "kinderboerderij" ] }, "publication_date": "2024-06-21T10:52+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-21T11:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "linktext": "Bekijk de lijst", "link_url": "https://www.rvo.nl/onderwerpen/dieren-houden-verkopen-verzorgen/huis-en-hobbydierenlijst" } }] } ] }, { "area": "uitgelicht:pension", "title": "Uitgelicht: Pension", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Huisdiereigenaren moeten anders omgaan met het boeken van vakanties. Die oproep doet brancheorganisatie Dibevo aan eigenaren van honden en katten die hun dier niet willen of kunnen meenemen op vakantie.", "elements": [ { "identifier": "element_47930145", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1237975", "1232964", "1196807" ] } } , { "identifier": "element_47930389", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual_highlight": { "title": "", "gkz_content_id": "1204651", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/f/8/927612_fullimage_istock-2086785066.jpg", "width": 1000, "height": 782, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Honden rennen, Wirestock via iStock", "photographer": "Wirestock", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/WirestockInc?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/help/licenses", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/dogs-playing-in-a-field-near-a-fence-with-a-dog-toy-gm2086785066-565612610", "keywords": [] } } } , { "identifier": "element_47930465", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Vind meer over het pension in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=vakantie+AND+pension&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_DIERVERZORGING&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "vakantiemethond", "title": "Vakantie met hond", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Van vaccinaties en reispapieren tot invoereisen en tekenpennen. Allerlei aandachtspunten bij de voorbereiding op je vakantie met je hond.", "elements": [ { "identifier": "element_47930388", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual_highlight": { "title": "", "gkz_content_id": "1237979", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/c/4/927611_fullimage_istock-481727692.jpg", "width": 1000, "height": 666, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Hond in auto, Wavebreakmedia via iStock", "photographer": "Wavebreakmedia", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Wavebreakmedia?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/help/licenses", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/domestic-dog-in-car-trunk-gm481727692-69557619", "keywords": [] } } } , { "identifier": "element_47929105", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "441585", "1043103", "1043460" ] } } , { "identifier": "element_47930468", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Vind hier meer over vakantie met je hond in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=vakantie AND hond&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_DIERVERZORGING" } } ] }, { "area": "dossiers", "title": "Dossiers", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Groen Kennisnet maakt dossiers over verschillende dierverzorging thema's. Hieronder vind je een selectie van deze dossiers.", "elements": [ { "identifier": "element_41132855", "type": "contentitemslist", "subtype": "carrousel", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_606077", "title": "Vogelgriep", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/vogelgriep-dossier.htm" }, "lead": "Vogelgriep, ook wel vogelpest of aviaire influenza genoemd, wordt veroorzaakt door verschillende griepvirussen die verwant kunnen zijn aan het menselijke griepvirus. Het is vooral voor kippen en kalkoenen een zeer besmettelijke ziekte.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/0/1/746424_fullimage_istock-1161613384%20vogelgriep%20bijgesneden.jpg", "width": 980, "height": 653, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Bio kippen close up, lesichkadesign via iStock", "photographer": "lesichkadesign", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/lesichkadesign?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Bio kippen close up", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/bio-kippen-close-up-gm1161613384-318361806?phrase=Hen", "keywords": [ "hen", "wit" ] }, "publication_date": "2021-09-20T13:43+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-27T12:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_609760", "title": "Blauwtong", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/blauwtong-dossier.htm" }, "lead": "Blauwtong is een door insecten overdraagbare virusziekte. Knutten (kleine bijtende vliegjes) brengen blauwtong over op schapen, geiten en runderen. Dankzij vaccinaties is Nederland sinds 2012 ruim 10 jaar vrij geweest van blauwtong. Sinds September 2023 is er weer een golf van blauwtong in Nederland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/b/d/615035_fullimage_schapen.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 819, "focuspoint-y": 568, "alternative_text": "Schapen - herbert2512 via Pixabay", "photographer": "herbert2512", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/herbert2512-2929941/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/schaap-lam-dieren-weiland-wol-1547720/", "keywords": [ "lammeren", "veld", "schapen", "veehouderij", "vee" ] }, "publication_date": "2021-10-11T12:36+02:00", "lastmodified_date": "2024-07-16T16:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dierverzorging", "gkn_geitenhouderij", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kalverhouderij" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=s4ZqjBzsxpI", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598727", "title": "Welfare Quality: meten van dierenwelzijn", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welfare-quality-meten-van-dierenwelzijn-dossier.htm" }, "lead": "Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van het leven zoals het door het dier wordt ervaren. Een goed welzijn betekent voor dieren dat er voldaan wordt aan de natuurlijke behoeftes van het dier. Gedrag en gezondheid geven belangrijke signalen af over hoe het met het welzijn gesteld is. Goede huisvesting en voeding zijn basisvoorwaarden om dierenwelzijn te optimaliseren. Kennis over de biologie van het dier is nodig om te weten wat het dier nodig heeft en hoe het functioneert. Alleen dan zijn signalen van ‘onwelzijn’ of juist van positief welzijn te herkennen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/e/c/609840_fullimage_varkens2.jpg", "width": 1280, "height": 855, "focuspoint-x": 924, "focuspoint-y": 554, "alternative_text": "Varkens in buitenverblijf - Zachtleven via Pixabay", "photographer": "Zachtleven", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/zachtleven-9577367/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/varken-zwijnen-snuit-boerderij-6571250/", "keywords": [ "modder", "varkens", "buiten" ] }, "publication_date": "2021-08-25T12:07+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-15T14:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_circusdieren", "dww_dierentuindieren", "dww_hulp_en_diensten", "dww_kinderboerderijdieren", "dww_proefdieren", "dww_sport_en_ontspanning", "dww_wild", "dww_zorg", "gkn_gezelschapsdieren", "dww_ hulp_en_ diensten_overig" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_ hulp_en_ diensten_overig", "dww_circusdieren", "dww_dierentuindieren", "dww_hulp_en_diensten", "dww_kinderboerderijdieren", "dww_zorg", "dww_wild", "dww_proefdieren", "dww_sport_en_ontspanning", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_gezelschapsdieren", "gkn_dier", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "extra_image": { "title": "Dierenwelzijnsweb logo", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-logo.htm" }, "link_extra_image": "https://www.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/f/0/f6bb357b-8b06-431a-a21f-f24a066dc606_DWW_logo_8ac4ab27_183x63.jpg", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_617764", "title": "Natuurlijk gezond", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/natuurlijk-gezond-dossier.htm" }, "lead": "Dieren op een natuurlijke manier gezond houden vraagt kennis en inzicht en een ander management. Gebruik maken van natuurlijke middelen is een mogelijkheid om de gezondheid van dieren te bevorderen, door een verhoogde weerstand. Zo kun je ziektes voorkomen en aanpakken, en het gebruik van antibiotica verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/5/600570_fullimage_varkensstal.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-11-25T12:17+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-10T22:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_paardenhouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_geitenhouderij", "gkn_home", "gkn_kalverhouderij", "gkn_paardenhouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=awWaCFZe9sU", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593782", "title": "Bijt­incidenten door honden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bijtincidenten-door-honden-dossier.htm" }, "lead": "Regelmatig verschijnen er berichten in de media over bijtincidenten door honden. Naar schatting worden er per jaar 150.000 personen in Nederland door honden gebeten. Twee derde van deze bijtincidenten doet zich voor in de privé sfeer, een derde in de openbare ruimte.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/0/4/609740_fullimage_hond.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/elvisclth-448505/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "puppy", "hond", "weimarse" ] }, "publication_date": "2021-08-23T12:11+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "gkn_gezelschapsdieren" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_gezelschapsdieren", "gkn_home", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } } ] } , { "identifier": "element_43850180", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar het volledige dossieroverzicht", "link_url": "/dossiers?filter=gkn_dierverzorging" } } ] }, { "area": "video's:100secondendierenarts", "title": "Video's: 100 seconden dierenarts", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_46682090", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Koliek | Paard | 100 Seconden Dierenarts", "source": "100seconden", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=5uihdyfCxTE", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_46682094", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Ziektenkostenverzekering | Hond & Kat | 100 Seconden Dierenarts", "source": "100seconden", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=nikxM8DFZc4", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_46682099", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Pijnbestrijding bij mastitis | Runderen | 100 Seconden Dierenarts", "source": "100seconden", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=nwVig7hxgVY", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_46682107", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Vaccineren | Konijn | 100 Seconden Dierenarts", "source": "100seconden", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=al_7i4-WsW8&list=PLXqPVQb-GfRQXrYZBkMjU1chhhROOfHTR&index=2", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_46682289", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer 100 seconden dierenarst", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=''100+seconden+dierenarts''&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_DIERVERZORGING" } } ] }, { "area": "leren", "title": "Leren", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_39392588", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "461885", "1202612", "448823" ] } } , { "identifier": "element_48069644", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_748576", "title": "Groen Kennisnet tipt de docent : Antibioticaresistentie: wat is dat?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-tipt-de-docent-antibioticaresistentie-wat-is-dat.htm" }, "lead": "Wil jij gebruik maken van actuele informatie tijdens je les? Maar vind je moeilijk je weg in de grote hoeveelheid bestaande bronnen? Groen Kennisnet heeft de oplossing. In onze rubriek “Groen Kennisnet tipt de docent” licht Groen Kennisnet actuele bronnen uit zodat jij ze meteen kunt inzetten in de klas.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/f/c/734802_fullimage_tablets-gfa3015d49_1280.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 633, "focuspoint-y": 304, "alternative_text": "Pillen - AVAKAphoto via Pixabay", "photographer": "AVAKAphoto", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/avakaphoto-3757717/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/tabletten-medicijn-handen-6392474/", "keywords": [ "pil", "pillen", "medicijn", "medicijnen", "tablet", "tabletten", "geneeskunde", "genezen", "gezondheid" ] }, "publication_date": "2024-01-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-08T08:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_onderwijs" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [{ "title": "Antibiotica­resistentie", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/antibioticaresistentie-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "tips voor docenten, antibioticaresistentie, vmbo", "target_audience_abstract": "docenten", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19516754", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer leermiddelen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_DIERVERZORGING&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Leermiddelen" } } , { "identifier": "element_43198792", "type": "contentitemslist", "subtype": "banner", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_749747", "title": "Groen Kennisnet wiki dierverzorging", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_banner", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_banner", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/banner-1/groen-kennisnet-wiki-dierverzorging.htm" }, "lead": "Digitale leermiddelen over agri", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/4/4/610719_fullimage_dierverzorging2.jpg", "width": 1920, "height": 720, "focuspoint-x": 888, "focuspoint-y": 432, "alternative_text": "Dierenarts met hond - Beavera via iStock", "photographer": "beavera", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/beavera", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/arts-met-behulp-van-de-stethoscoop-op-een-pup-gm1044460686-279557151", "keywords": [ "dieren", "honden", "hond", "dier", "dierenarts", "paraveterinair" ] }, "publication_date": "2024-01-29T15:03+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-29T15:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "linktext": "wiki dierverzorging", "link_url": "https://wiki.groenkennisnet.nl/page/dierverzorging" } }] } ] }, { "area": "bijzondereverhalen", "title": "Bijzondere verhalen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_46788259", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual_highlight": { "title": "", "gkz_content_id": "1402937", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/d/7/744254_fullimage_dog-5291576_1280.jpg", "width": 1280, "height": 832, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Hond - Sonja-Kalee via Pixabay", "photographer": "Sonja-Kalee", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/sonja-kalee-10341199/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/hond-huisdier-hoektand-dier-bond-5291576/", "keywords": [ "buiten", "tuin", "retriever" ] } } } , { "identifier": "element_46788260", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1241440", "1242879", "1165994" ] } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_44873640", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Kuikens in het land, poes in de mand", "source": "Poes in de mand", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=qHSYZwg60CI", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_41075768", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Praktijkleren: Specialist proefdierverzorging", "source": "SBBchannel", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=20CfH5uFXN0", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_39565590", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Moeten dieren grondrechten krijgen?", "source": "Universiteit van Nederland", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=4lPecYLQoKA", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_39566020", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Groen Kennisnet webinar over het Practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid, 18 mei 2022", "source": "Groen Kennisnet", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=l1pYnrcGF6M", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19516866", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_DIERVERZORGING&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "nieuwsbriefgroenkennisnet", "title": "Nieuwsbrief Groen Kennisnet", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_newsletter", "name": "contenttemplate_newsletter"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van Groen Kennisnet? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.", "elements": [ { "identifier": "element_36141372", "type": "modularcontent", "gkn_newsletter": { "newsletter_id": "11187c24-8b2d-477d-b328-967969f8a94e", "placeholder": "E-mailadres", "button_text": "Aanmelden" } } ] } ] }