{ "type": "page", "identifier": "page_23771124", "title": "Communityrichtlijnen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/communityrichtlijnen.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Communityrichtlijnen", "url": "/nl/groenkennisnet/communityrichtlijnen.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Deze richtlijnen betreffen alle aspecten van de gemeenschappelijke interactie en moderatie op de Groen Kennisnet website en social media platforms (waaronder bijvoorbeeld het commentaar op nieuwsberichten en dossiers)." }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De meningen die door gebruikers gedeeld worden op de Groen Kennisnet website, subsites en social media platforms representeren niet per definitie de meningen van Groen Kennisnet en haar medewerkers. De redactie van Groen Kennisnet behoudt zich het recht voor om gebruikers te blokkeren en/of te verwijderen indien zij zich (herhaaldelijk) niet houden aan de hieronder beschreven normen.<\/p>

Gemeenschappelijke normen<\/h2>
  1. We heten debatten en verschillen van mening welkom, maar persoonlijke aanvallen (op auteurs of andere gebruikers), aanhoudend trollen, treiteren of oeverloos misbruik worden niet getolereerd.<\/li>
  2. We begrijpen het dat je mogelijk sterke gevoelens hebt over kwesties die besproken worden op de site, of op social media, maar we verwijderen berichten die als bedreigend en/of beledigend ervaren worden. Houd alsjeblieft rekening met andermans normen en waarden en wees bewust van je impact op anderen met berichten die je plaatst.<\/li>
  3. We behouden het recht om conversaties in te perken als ze dreigen uit te monden in moddergooien door partijdigheid of generalisaties.<\/li>
  4. We tolereren geen racisme, seksisme, homofobie of andere vormen van haatzaaiing, of bijdragen die op zo’n wijze geïnterpreteerd zou kunnen worden. We onderkennen het verschil tussen het becommentariëren van een bepaald bewind, organisatie, gemeenschap of geloof en het aanvallen van mensen gebaseerd op hun ras, religie, sekse, seksuele voorkeur, beperking of leeftijd.<\/li>
  5. We verwijderen alle content die ons in juridisch gevaar kan brengen, zoals mogelijk lasterlijke of beledigende berichten, of materiaal dat eventueel een schending van auteursrecht is.<\/li>
  6. We verwijderen berichten die puur en alleen commercieel dan wel spam van aard zijn. <\/li>
  7. Hou het relevant en helder. Als je iets post dat niet relevant is voor het originele topic (“off-topic”) dan is de mogelijkheid aanwezig dat het bericht verwijderd wordt om zo de originele discussie gaande te houden.<\/li>
  8. We willen dat de platforms een gastvrije ruimte bieden en we verwachten van de deelnemers ons te helpen dat te bereiken door ons op potentiële problemen te wijzen en elkaar te helpen conversaties uitnodigend en gepast te houden. Mocht je iets problematisch tegenkomen op de gemeenschappelijke platforms, help ons door ons erop te wijzen. Stuur dan een bericht naar servicedesk@groenkennisnet.nl.
    <\/li><\/ol>" } ] } ] }