{ "type": "page", "identifier": "page_23662500", "title": "Vakinformatie voor de biobased professional", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/biobased-economy.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Biobased economy", "url": "/nl/groenkennisnet/biobased-economy.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/9/8/741868_fullimage_istock-92048658.jpg", "width": 1230, "height": 813, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "polusvet", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/polusvet?mediatype=photography", "photo_license": "iStock licence", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/samples-of-materials-gm92048658-6711408", "keywords": [ "biobased", "bouwen", "bouwmateriaal" ] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Biobased Economy", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_BIOBASED_ECONOMY", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueel", "title": "Actueel", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_24950472", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Nieuws van Groenkennisnet.nl", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_820944", "title": "Kennis op de kaart", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennis-op-de-kaart.htm" }, "lead": "Op veel plekken in Nederland wordt op demobedrijven, in projecten en via andere samenwerkingsverbanden praktijkonderzoek gedaan én kennis gedeeld. Dit draagt bij aan een toekomstbestendige landbouw. Als professional kun je veel leren van wat er bij jou in de regio gebeurt. De kaart van Groen Kennisnet brengt dit in beeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/4/829810_fullimage_istock-1498331390.jpg", "width": 1000, "height": 689, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Aerial view of recreational area Bentwoud, The Netherlands, Meindert van der Haven via iStock", "photographer": "Meindert van der Haven", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Menyhert?mediatype=photography", "photo_license": "iStock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/aerial-view-of-recreational-area-bentwoud-the-netherlands-gm1498331390-520403515", "keywords": [ "luchtfoto", "bos", "landschap", "drone", "nederland", "vogelvlucht" ] }, "publication_date": "2024-04-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-04-18T10:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_dierverzorging", "gkn_paardenhouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_dierverzorging", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_melkveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_paardenhouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "projecten, demobedrijven, regio", "target_audience_abstract": "veehouders, tuinders, akkerbouwers, terreinbeheerders, vissers, paardenhouders, hoveniers, loonwerkers, voedingsspecialisten, adviseurs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_40737093", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_786677", "title": "Vlas: gewas van verleden én toekomst", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/vlas-gewas-van-verleden-en-toekomst.htm" }, "lead": "Alleen in de vroege ochtend staat het hele veld van biologisch vlasteler Dick Harinck vol kleine blauwe bloemetjes. Het is een prachtig gezicht. De bloei is echter van korte duur: twee à drie weken. Dat maakt het extra bijzonder. Harinck begon in 2023 met de teelt. “De uitdaging ligt in onkruidbeheersing tijdens het dauwrottingsproces\", zegt hij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/2/b/cid786677_1709642509782_20230620_089A4127GLB_veldmaatregelen_bionext_LR.jpg", "width": 1200, "height": 800, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-03-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-05-03T14:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_bijen", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_bijen", "gkn_biobased_economy", "gkn_biodiversiteit", "gkn_biokennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "vlasteelt", "target_audience_abstract": "biologische ondernemers", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_779497", "title": "Biobased bouwmaterialen voor duurzame toekomst", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biobased-bouwmaterialen-voor-duurzame-toekomst.htm" }, "lead": "Biobased bouwen is van groot belang voor een duurzame toekomst. Daarnaast blijkt het gebruik van biobased bouw-materialen in huizen gezonder te zijn en meer comfort te bieden, schrijft Stichting Agrodome op haar website. Begin 2024 is er een nieuwe subsidieregeling gestart die het gebruik van biobased bouwmateriaal verder stimuleert.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/0/779501_fullimage_istock-471407571.jpg", "width": 1000, "height": 695, "focuspoint-x": 407, "focuspoint-y": 337, "alternative_text": "Plaster dirty hand with hemp for plasterboard, LUNAMARINA via iStock", "photographer": "LUNAMARINA", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/LUNAMARINA?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/plaster-dirty-hand-with-hemp-for-plasterboard-gm471407571-20378356?phrase=vezelhennep&searchscope=image%2Cfilm", "keywords": [ "circulair bouwen", "biobased materialen" ] }, "publication_date": "2024-03-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-03-08T11:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biobased_economy", "gkn_home", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [{ "title": "Circulaire & Biobased Economy", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/circulaire-en-biobased-economy-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "bouw- en isolatiematerialen, subsidie", "target_audience_abstract": "ondernemers, adviseurs, huiseigenaren", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_749614", "title": "Meld je project aan voor de EIP-AGRI Innovation Awards 2024", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/meld-je-project-aan-voor-de-eip-agri-innovation-awards-2024.htm" }, "lead": "Ben jij onderdeel van een innovatief project in de land-of bosbouw? Laat dat project oplossingen, producten of processen zien die bijdragen aan een hogere productiviteit? Zijn ze duurzaam en te kopiëren in andere delen van Europa of andere sectoren? En wil je je project beter bekend maken bij het grote publiek? Schrijf je dan nu in voor de EIP-AGRI Innovation Awards 2024.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/8/a/749427_fullimage_istock-1151503345.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 581, "focuspoint-y": 405, "alternative_text": "", "photographer": "marchmeena29", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/marchmeena29?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/concept-bespaart-energie-effici%C3%ABntie-hand-holding-gloeilamp-met-icoon-op-wazige-boom-gm1151503345-312099138?phrase=gloeilamp+zon+hand", "keywords": [] }, "publication_date": "2024-01-25T15:33+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-25T16:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_voeding", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_glastuinbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_voeding", "gkn_melkveehouderij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biobased_economy", "gkn_biokennis", "gkn_glastuinbouw", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "gemeenschappelijk landbouwbeleid, innovatie, Europa", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "id": 42175665, "url": "https://api.groenkennisnet.nl/web/searchretrieve/v1/json", "type": "search_retrieve_query", "title": "Agenda", "query": "{\r\n "search": {\r\n "types": ["wmammodularcontent_gkn_activity"],\r\n "modular_theme": "gkn_biobased_economy",\r\n "from": 1,\r\n "to": 3,\r\n "sortBy": "wmamodularcontent0gkn_activity0datetime_sort",\r\n "sortOrder": "asc"\r\n }\r\n}", "frontendPresentation": "default", "useSSL": "true" } , { "identifier": "element_39452995", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer nieuws over biobased economy", "link_url": "/nieuws?filter=gkn_biobased_economy" } } ] }, { "area": "uitgelicht:bioplastic", "title": "Uitgelicht: (bio)plastic", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_46926989", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual_highlight": { "title": "", "gkz_content_id": "1410083", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/7/4/878734_fullimage_shutterstock_173260085_%20bioplastic.jpg", "width": 1000, "height": 701, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "photokup", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/fotokup?consentChanged=true", "photo_license": "shutterstock licence", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/polylactic-acid-pla-polylactide-bioplastic-173260085", "keywords": [ "bioplastic", "biodegradable", "biologisch afbreekbaar", "PLA", "polyactide", "polylzuur" ] } } } , { "identifier": "element_46926919", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1303502", "1207647", "1214136" ] } } , { "identifier": "element_46928613", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer informatie over (bio)plastics in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=plastic*+OR+kunststof+OR+PLA*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_BIOBASED_ECONOMY" } } ] }, { "area": "biobasedbouwmaterialen", "title": "Biobased Bouwmaterialen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_46923938", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1220192", "1309732", "1227505" ] } } , { "identifier": "element_46923937", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual_highlight": { "title": "", "gkz_content_id": "1405816", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/d/1/735121_fullimage_building-gbc619c811_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Bouwplaats - 652234 via Pixabay", "photographer": "652234", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/652234-652234/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/gebouw-bouwplaats-bouwen-1510561/", "keywords": [ "bouwplaats", "bouw", "bouwen", "zagen", "hout", "bouwvakkers" ] } } } , { "identifier": "element_46928612", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer informatie over biobased bouwmaterialen in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=bouw*+OR+construction+OR+building*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_BIOBASED_ECONOMY" } } ] }, { "area": "biogrondstoffen", "title": "Biogrondstoffen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_46928609", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual_highlight": { "title": "", "gkz_content_id": "1229739", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/9/3/878736_fullimage_4660_algea__samrentmeester.jpg", "width": 1000, "height": 666, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Sam Rentmeester", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Sam Rentmeester", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "biobased", "algen", "productie" ] } } } , { "identifier": "element_46928610", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1212000", "1207205", "1237444" ] } } , { "identifier": "element_46928611", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer informatie over biogrondstoffen in de kennsibank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=grondstof*+OR+biomateriaal+OR+\"bio-based material\"+OR+biomaterial*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_BIOBASED_ECONOMY" } } ] }, { "area": "energie", "title": "Energie", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_46928898", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual_highlight": { "title": "", "gkz_content_id": "1294136", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/1/a/795833_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_101024149_bollenstreek_windmolens.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Bloembollenveld met windmolens - T.W. van Urk via Shutterstock", "photographer": "T.W. van Urk", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/kruwt", "photo_license": "Shutterstock", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/terms", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/media/?mediaId=CD3BDE9D-FCE5-4E33-BB90CC0695AB4DA1", "keywords": [ "tulpen", "bloembol" ] } } } , { "identifier": "element_46928907", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1408552", "1405189", "1237443" ] } } , { "identifier": "element_46928908", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer informatie over energie in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=energie*+OR+energy*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_BIOBASED_ECONOMY" } } ] }, { "area": "rest-enafvalstromen", "title": "Rest- en afvalstromen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_46929681", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual_highlight": { "title": "", "gkz_content_id": "1309733", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/8/878744_fullimage_istock-1300081409.jpg", "width": 1000, "height": 666, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Rasa Petreikiene", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/RasaPetreikiene?mediatype=photography", "photo_license": "istock licence", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "istock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/gebruikte-koffiedik-van-espressomachine-recycling-compost-container-gevuld-met-gm1300081409-392511813", "keywords": [ "koffiedik", "reststroom", "afvalstroom", "biobased", "koffie" ] } } } , { "identifier": "element_46929682", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1204570", "1204457", "1249833" ] } } , { "identifier": "element_46929707", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer informatie over rest- en afvalstromen in de kennsibank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=reststroom*+OR+afvalstroom+OR+waste*+OR+residue*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_BIOBASED_ECONOMY" } } ] }, { "area": "leren", "title": "Leren", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_46931743", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1231376", "1020178", "1227543" ] } } , { "identifier": "element_46931742", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual_highlight": { "title": "", "gkz_content_id": "1231281", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/0/878745_fullimage_istock-1189696993.jpg", "width": 1000, "height": 662, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "doğuhan toker", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/doguhantoker?mediatype=photography", "photo_license": "iStock licence", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/de-koeien-snuit-close-up-koe-eten-van-het-gras-met-de-tong-gezien-gm1189696993-336939030", "keywords": [ "koe", "eten", "voer", "tong" ] } } } , { "identifier": "element_23670767", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer leermiddelen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_BIOBASED_ECONOMY&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Leermiddelen" } } , { "identifier": "element_43200387", "type": "contentitemslist", "subtype": "banner", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_749757", "title": "Groen Kennisnet wiki biobased economy", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_banner", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_banner", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/banner-1/groen-kennisnet-wiki-biobased-economy.htm" }, "lead": "Alle digitale leermodules voor de biobased professional", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/9/8/741868_fullimage_istock-92048658.jpg", "width": 1230, "height": 813, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "polusvet", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/polusvet?mediatype=photography", "photo_license": "iStock licence", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/samples-of-materials-gm92048658-6711408", "keywords": [ "biobased", "bouwen", "bouwmateriaal" ] }, "publication_date": "2024-01-29T15:39+02:00", "lastmodified_date": "2024-05-22T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "linktext": "wiki biobased", "link_url": "https://wiki.groenkennisnet.nl/page/biobased" } }] } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_41582051", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Akkerbouwdag - Biobased economy: kansrijke gewassen en toepassingen", "source": "CIV Groen", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=O5EyBoHEdVM", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_24080551", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Renewable fuels : fast pyrolysis (NL ondertitels)", "source": "KOM project Hernieuwbare brandstoffen", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=QIvxDvmAVfM", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_24086684", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_BIOBASED_ECONOMY&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "nieuwsbriefgroenkennisnet", "title": "Nieuwsbrief Groen Kennisnet", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_newsletter", "name": "contenttemplate_newsletter"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van Groen Kennisnet? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.", "elements": [ { "identifier": "element_36141335", "type": "modularcontent", "gkn_newsletter": { "newsletter_id": "11187c24-8b2d-477d-b328-967969f8a94e", "placeholder": "E-mailadres", "button_text": "Aanmelden" } } ] } ] }