{ "type": "page", "identifier": "page_23662500", "title": "Vakinformatie voor de biobased professional", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/biobased-economy.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Biobased economy", "url": "/nl/groenkennisnet/biobased-economy.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/7e47d848-5e8f-4987-9102-f250f23b5b27_Gras%20soil.jpg", "width": 1920, "height": 1278, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Biobased Economy", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_BIOBASED_ECONOMY", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueel", "title": "Actueel", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_24950472", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Nieuws van Groenkennisnet.nl", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_743169", "title": "Toepassing van vlas en hennep biedt kansen voor landbouw en bouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toepassing-van-vlas-en-hennep-biedt-kansen-voor-landbouw-en-bouw.htm" }, "lead": "De bouw en agrarische sector staan voor de uitdaging om de uitstoot van CO2 en stikstof omlaag te brengen. En dat terwijl er tegelijkertijd een grote nieuwbouw- en verduurzamingsopgave in de woning- en utiliteitsbouw ligt. Het gebruik van bouwmaterialen op basis van vezelgewassen kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze uitdagingen en verbindt beide sectoren bij hun doel om meer circulair te worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/3/9/743167_fullimage_office%20use%20150%20dpi-shutterstock_12716941nl_nieuwbouw_bouwsteiger.jpg", "width": 1024, "height": 686, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Worldpics", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/erikdegraaf", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/construction-site-8-12716941?consentChanged=true", "keywords": [ "huis", "bouw", "woning" ] }, "publication_date": "2023-09-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-12T10:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_biobased_economy" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_biobased_economy" ], "related_dossier": [ { "title": "Circulaire & Biobased Economy", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/circulaire-en-biobased-economy-dossier.htm" }, { "title": "Biobased economy", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/biobased-economy-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie biobasedeconomy.nl", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-biobasedeconomy.nl.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "vezelrijke verduurzaming", "target_audience_abstract": "biobased professional", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_39452772", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_743629", "title": "Op zoek naar boerenvrijheid in het buitenland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/op-zoek-naar-boerenvrijheid-in-het-buitenland.htm" }, "lead": "Eén op de vijf boeren in Nederland overweegt emigratie. Meer vrijheid voor het ondernemerschap in het buitenland lonkt. Het vakblad Veeteelt interviewt drie geëmigreerde melkveehouder gezinnen; zij vertrokken naar Frankrijk, Denemarken of Canada.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/b/4/743627_fullimage_istock-510537421.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": 432, "focuspoint-y": 547, "alternative_text": "Oogsten in Canada - Olga Radzikh via iStock", "photographer": "Olga Radzikh", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/OlgaRadzikh?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/harvest-gm510537421-46298200?phrase=agriculture+canada", "keywords": [ "oogst", "oogsten", "machine", "oogstmachine", "canada", "landschap", "akkerbouw" ] }, "publication_date": "2023-09-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-27T09:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "emigratie, boerenemigratie, melkveehouderij", "target_audience_abstract": "melkveehouders, emigratie adviseurs, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_743966", "title": "Op weg naar genoeg, gezond en veilig voedsel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/op-weg-naar-genoeg-gezond-en-veilig-voedsel.htm" }, "lead": "Het roer moet om in ons voedselsysteem. De huidige productie verloopt veelal niet binnen ecologische grenzen en het leeuwendeel van de producten die in de supermarkt ligt, blijkt ongezond. Om over verspilling in de keten nog maar te zwijgen. Veel partijen bundelen de krachten om een voedseltransitie mogelijk te maken, met daarbinnen een rol voor de vier groene hogescholen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/4/1/743974_fullimage_afbeelding3.jpg", "width": 1386, "height": 924, "focuspoint-x": 693, "focuspoint-y": 462, "alternative_text": "bijeenkomst Expertisecluster Food - ©Michiel Elands", "photographer": "Michiel Elands", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-09-27T15:08+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-27T16:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_coe_groen"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_743802", "title": "Herhaling elektrisch wieden noodzaak voor bestrijding knolcyperus", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/herhaling-elektrisch-wieden-noodzaak-voor-bestrijding-knolcyperus.htm" }, "lead": "Knolcyperus is een zeer hardnekkig onkruid. De chemische bestrijding wordt steeds meer aan banden gelegd. Een alternatief is elektro-fysische bestrijding. Uit een recent gepubliceerde praktijktest op Crkls blijkt dat een derde of vierde behandeling nodig is voor een effectieve bestrijding.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/d/8/743803_fullimage_cyperus_esculentus.jpg", "width": 2288, "height": 1712, "focuspoint-x": 1218, "focuspoint-y": 1059, "alternative_text": "", "photographer": "Don Blaheta", "photographer_hyperlink": "https://en.wikipedia.org/wiki/User:Blahedo", "photo_license": "Creative Commons", "photo_license_hyperlink": "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en", "source_info": "Wikimedia Commons", "source_info_hyperlink": "", "keywords": ["Cyperus esculentus"] }, "publication_date": "2023-09-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-27T07:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Logo Crkls", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-crkls.htm" }, "link_extra_image": "https://www.crkls.nl/", "subject_abstract": "bestrijding knolcyperus", "target_audience_abstract": "akkerbouwers, tuinders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_23670696", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Agenda", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_735536", "title": "Nationale Landbouwvakbeurs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/nationale-landbouwvakbeurs.htm" }, "lead": "Naast de mechanisatie,- en melkvee-techniek en toelevering voor de hele dierhouderij zijn er ook aanbieders voor vollegrondsteelt, bollenteelt, biologische bedrijven, grondverzet en verbreding van de exploitatie voor boeren bedrijven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/8/649395_fullimage_shutterstock_5614024_nl_limburg_landschap%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 762, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Heuvellandschap", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© WUR", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Heuvellandschap", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/l/40d3029a7b1ac64d/", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-07-26T12:55+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-18T12:32+02:00", "expiration_date": "2023-11-10T17:30+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_agrikennis", "gkn_bloembollen", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Congres", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_precisielandbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_boomverzorging", "gkn_paardenhouderij", "gkn_zeldzame_landbouwhuisdieren", "gkn_biokennis", "gkn_digitech", "gkn_groene_agenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Congres", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_akkerbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_biokennis", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_boomverzorging", "gkn_digitech", "gkn_fruitteelt", "gkn_geitenhouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groenteteelt", "gkn_home", "gkn_kalverhouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_paardenhouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_precisielandbouw", "gkn_schapenhouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_zeldzame_landbouwhuisdieren" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "08-11-2023", "starttime": "09:30", "startdatetime": "2023-11-08T09:30+01:00", "enddate": "10-11-2023", "endtime": "17:30", "enddatetime": "2023-11-10T17:30+01:00" }], "location": "TT Circuit, De Haar 9, 9405 TE Assen", "organiser": [ "CNO-Expo B.V.", "AST Expo B.V.," ], "price": "Gratis op vertoon van een relatiekaart. Online bestelde tickets €12,50 / persoon. Aan de kassa €15,00 / persoon. Met inlevering kortingskaart €10,00 aan de kassa.", "jumplinktext": "Meer informatie en aanmelden", "link_url": "https://www.landbouwbeursassen.nl/informatie-beurs/", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }] } , { "identifier": "element_39452995", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer nieuws over biobased economy", "link_url": "/nieuws?filter=gkn_biobased_economy" } } , { "identifier": "element_38921217", "type": "contentitemslist", "subtype": "banner", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_742278", "title": "Vezelrijke verduurzaming: Toepassing van vlas en hennep biedt kansen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_banner", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_banner", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/banner-1/vezelrijke-verduurzaming-toepassing-van-vlas-en-hennep-biedt-kansen.htm" }, "lead": "Tussen theorie en praktijk is nog een groot gat te overbruggen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/e/d/741983_fullimage_istock-1285512845.jpg", "width": 1249, "height": 819, "focuspoint-x": 636, "focuspoint-y": 313, "alternative_text": "", "photographer": "Angelique Nijssen", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/AngeliqueNijssen?mediatype=photography", "photo_license": "iStock licence", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/lange-kleurrijke-vlasplanten-met-uitgegeven-bloemen-in-een-groot-veld-in-nederland-in-gm1285512845-382326419?phrase=vlas", "keywords": [ "vezelgewas", "biobased economy", "bouwmateriaal" ] }, "publication_date": "2023-08-24T11:05+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-24T11:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "linktext": "Lees het rapport", "link_url": "https://edepot.wur.nl/634660" } }] } ] }, { "area": "uitgelicht:reststromen", "title": "Uitgelicht: Reststromen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_d", "name": "contenttemplate_d"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_39710369", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1224855", "1214482", "1204570" ] } } , { "identifier": "element_39710498", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_742090", "title": "Ongebruikte reststromen: kansen en randvoorwaarden voor toepassing diervoedersector", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/ongebruikte-reststromen-kansen-en-randvoorwaarden-voor-toepassing-diervoedersector.htm" }, "lead": "Op 15 november 2023 wordt het symposium 'Ongebruikte reststromen: kansen en randvoorwaarden voor toepassing in de diervoedersector' in Wageningen georganiseerd. Het symposium staat in het teken van de resultaten van vier jaar publiek-privaat onderzoek door de WUR en het Nederlandse bedrijfsleven in opdracht van de Topsector Agri & Food.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/1/e/733047_fullimage_hofweb-hr-eko-6305.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 729, "focuspoint-y": 475, "alternative_text": "Kip op stam", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "kip", "stam", "buiten", "pluimveehouderij", "pluimvee", "vrije", "uitloop" ] }, "publication_date": "2023-08-21T11:09+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-22T09:50+02:00", "expiration_date": "2023-11-15T17:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "Symposium", "gkn_pluimveehouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Symposium", "theme": [ "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "15-11-2023", "starttime": "09:30", "startdatetime": "2023-11-15T09:30+01:00", "enddate": "15-11-2023", "endtime": "17:00", "enddatetime": "2023-11-15T17:00+01:00" }], "location": "Omnia, Wageningen campus", "organiser": ["Agribusiness Service BV (ABS)"], "price": "", "jumplinktext": "Meer informatie & aanmelden", "link_url": "https://www.agriholland.nl/agenda/27270/", "linktext_externalinfo": "Meer informatie & aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }] } , { "identifier": "element_39710695", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1156397", "1205596", "1225284" ] } } ] }, { "area": "leren", "title": "Leren", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_30639718", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1154270", "854522", "1184301" ] } } , { "identifier": "element_23670752", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_642082", "title": "Beschikbare kennis over hernieuwbare brandstoffen gebundeld in korte en aantrekkelijke kennisclips", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/beschikbare-kennis-over-hernieuwbare-brandstoffen-gebundeld-in-korte-en-aantrekkelijke-kennisclips.htm" }, "lead": "Om in 2050 een klimaat neutrale en circulaire economie te realiseren is een omschakeling nodig naar groene grondstoffen voor chemie, materialen en brandstoffen. In al deze ketens moeten de huidige gebruikte fossiele grondstoffen worden vervangen. Om de mogelijkheden en kansen van hernieuwbare brandstoffen te laten zien aan ondernemers en studenten zijn korte kennisclips ontwikkeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/b/e/642080_fullimage_biobased%20logo.png", "width": 578, "height": 538, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Logo biobased fuels", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-04-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-06T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_glastuinbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_home", "gkn_kom_project", "gkn_loonwerk", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Hernieuwbare brandstoffen", "target_audience_abstract": "Onderwijs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_23670767", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer leermiddelen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_BIOBASED_ECONOMY&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Leermiddelen" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_36542955", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Akkerbouwdag 7 - Biobased economy: kansrijke gewassen en toepassingen", "source": "CIV Groen", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=O5EyBoHEdVM", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_24080551", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Renewable fuels : fast pyrolysis (NL ondertitels)", "source": "KOM project Hernieuwbare brandstoffen", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=QIvxDvmAVfM", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_24086684", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_BIOBASED_ECONOMY&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "meldjeaanvoordegroenkennisnetnieuwsbrief", "title": "Meld je aan voor de Groen Kennisnet Nieuwsbrief", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_newsletter", "name": "contenttemplate_newsletter"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van Groen Kennisnet? Meld je nu aan en blijf op de hoogte van wat er er speelt in de groene sector.", "elements": [ { "identifier": "element_36141335", "type": "modularcontent", "gkn_newsletter": { "newsletter_id": "11187c24-8b2d-477d-b328-967969f8a94e", "placeholder": "E-mailadres", "button_text": "Aanmelden" } } ] } ] }