{ "type": "page", "identifier": "page_18336543", "title": "Vakinformatie voor de akkerbouwer", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Akkerbouw", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/b/a/610581_fullimage_akkerbouw2.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Graanveld - Тодорчук Екатерина via iStock", "photographer": "Тодорчук Екатерина", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/photostory", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/mannelijke-hand-die-een-gouden-tarweoor-op-het-tarwegebied-raakt-landbouwer-die-door-gm1204586078-346662224", "keywords": [ "veld", "tarwe", "graan", "akkerbouw", "vollegrond" ] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Akkerbouw", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_AKKERBOUW", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueelindeakkerbouw", "title": "Actueel in de akkerbouw", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19691659", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_708032", "title": "Nieuwe website biokennis.nl nu live!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuwe-website-biokennis.nl-nu-live.htm" }, "lead": "De nieuwe BioKennissite is gelanceerd. BioKennis is van oudsher de plek waar je kennis kunt vinden over biologische landbouw en voeding. De site is nu volledig vernieuwd en onderdeel van Groen Kennisnet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/c/588742_fullimage_student-849821_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1338, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Digitaal leren alt text", "photographer": "StartupStockPhotos", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/startupstockphotos-690514/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/student-vrouw-opstarten-business-849821/", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-01-17T13:30+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-19T12:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biokennis", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_home", "gkn_kom_project", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Nieuwe biokennissite", "target_audience_abstract": "Biologische ondernemers, studenten", "region_abstract": "Nederland en Vlaanderen", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_20296162", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_707635", "title": "Groen Kennisnet tipt de docent: Agroforestry", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-tipt-de-docent-agroforestry.htm" }, "lead": "Wil jij gebruik maken van actuele informatie tijdens je les? Maar vind je moeilijk je weg in de grote hoeveelheid bestaande bronnen? Groen kennisnet heeft de oplossing. In onze rubriek “Groen Kennisnet tipt de docent” lichten we actuele bronnen uit zodat jij ze meteen kunt inzetten in de klas.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/a/d/707634_fullimage_istock-1136686963%20%281%29.jpg", "width": 1279, "height": 720, "focuspoint-x": 313, "focuspoint-y": 297, "alternative_text": "Kudde koeien grazen in een bloeiende boomgaard - Yuelan via Istock", "photographer": "yuelan", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/yuelan?mediatype=photography", "photo_license": "Istock licentieovereenkomst voor content", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Istock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/kudde-koeien-grazen-in-een-bloeiende-boomgaard-met-appelboom-en-perenboom-bloemen-gm1136686963-302818349?clarity=false", "keywords": [ "koeien", "boomgaard", "agroforestry" ] }, "publication_date": "2023-01-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-27T15:10+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_onderwijs" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_akkerbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "tips voor docenten, groenbemesters", "target_audience_abstract": "docenten", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_688732", "title": "Brabant maakt langetermijnplannen voor beschikbaarheid grondwater", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/brabant-maakt-langetermijnplannen-voor-beschikbaarheid-grondwater.htm" }, "lead": "Een aantal jaren van extreme droogte heeft provincie Noord-Brabant aan het denken gezet. De onafhankelijke commissie Droogte is aan de slag gegaan met de vraag hoe toekomstbestendig het watersysteem, -beheer en -gebruik is. Belangrijkste adviezen: hogere prijzen voor drinkwater en een hoger grondwaterpeil met soms natte weilanden tot gevolg.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/1/a/688734_fullimage_lake-g05dd65d6c_1920.jpg", "width": 1920, "height": 783, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Water in meer - NoName_13 from Pixabay", "photographer": "NoName_13", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/noname_13-2364555/", "photo_license": "Pixabay licentie", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/lake-water-wave-mirroring-2063957/", "keywords": [ "water", "meer", "reflectie", "zonlicht" ] }, "publication_date": "2023-01-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-16T11:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_melkveehouderij", "gkn_akkerbouw" ], "related_dossier": [{ "title": "Droogte", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/droogte-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Grondwater", "target_audience_abstract": "Melkveehouders, terreinbeheerders, akkerbouwers", "region_abstract": "Brabant", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_688723", "title": "Natuurinclusief boeren op eeuwenoude Westeresch", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/natuurinclusief-boeren-op-eeuwenoude-westeresch.htm" }, "lead": "Op de Westeresch in het Groningse Vlagtwedde draait het al vijf jaar om natuurinclusieve landbouw. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, ecologen van Staatsbosbeheer en pachtende boeren zijn samen op zoek naar een goede balans tussen biodiversiteit en een inkomen voor de boer. De resultaten zijn positief.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/3/3/688747_fullimage_yellow-hammer-g7fde856c5_1280.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": 771, "focuspoint-y": 508, "alternative_text": "Geelgors op boomtak - Afbeelding van Yvonne Huijbens via Pixabay", "photographer": "Yvonne Huijbens", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/yvonnehuijbens-504485/", "photo_license": "Pixabay licentie", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/geelgors-vogel-boomtak-natuur-507834/", "keywords": [ "geelgors", "boerenlandvogel", "natuurinclusief", "natuurinclusieve akkerbouw", "vogel", "boom" ] }, "publication_date": "2023-01-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-09T12:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_akkerbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve akkerbouw", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers", "region_abstract": "Westeresch", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19534177", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Agenda", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_640325", "title": "Save the date: De Nieuwe Boerenfamiliedag 2023", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/save-the-date-de-nieuwe-boerenfamiliedag-2023.htm" }, "lead": "Vooruitstrevende boeren en niet-boeren komen samen om elkaar en de landbouwtransitie een impuls te geven. De Nieuwe Boerenfamiliedag staat in het teken van het voorhoedegevecht. Deze wordt gevoerd door boeren met kennis, visie en persoonlijk leiderschap. Wat hebben zij nodig om het agrarisch landschap van de toekomst en de spil daarvan - hun bedrijven - tot een blijvend succes te maken?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/6/d/671300_fullimage_istock-1280116910.jpg", "width": 1208, "height": 868, "focuspoint-x": 588, "focuspoint-y": 584, "alternative_text": "", "photographer": "opico", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/opico?mediatype=illustration", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "groep", "dialoog", "bijeenkomst", "illustratie", "communicatie" ] }, "publication_date": "2023-01-27T11:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-03T14:59+02:00", "expiration_date": "2023-03-09T19:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Bijeenkomst", "gkn_geitenhouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Bijeenkomst", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_geitenhouderij", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "datetime": [{ "startdate": "09-03-2023", "starttime": "13:30", "startdatetime": "2023-03-09T13:30+01:00", "enddate": "09-03-2023", "endtime": "17:30", "enddatetime": "2023-03-09T17:30+01:00" }], "location": "wordt z.s.m. bekendgemaakt", "organiser": ["de nieuwe boerenfamilie"], "price": "", "jumplinktext": "", "link_url": "https://www.denieuweboerenfamilie.nl/boerenfamiliedag", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_710208", "title": "Vezelhennepteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/vezelhennepteelt.htm" }, "lead": "Een bijeenkomst over o.a. het perspectief van vezelhennep, de toepassingen ervan en de presentatie van het handboek vezelhennep.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/f/9/688711_fullimage_istock-458476055.jpg", "width": 1214, "height": 817, "focuspoint-x": 577, "focuspoint-y": 496, "alternative_text": "", "photographer": "Nikoncharly", "photographer_hyperlink": "http://karlheinzwanker.photography/", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "hennep", "biodiversiteit", "oogsten", "biobased economy", "akkerbouw", "machine" ] }, "publication_date": "2023-01-18T13:22+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-18T15:23+02:00", "expiration_date": "2023-02-15T22:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "Bijeenkomst", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Bijeenkomst", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_home", "gkn_biobased_economy" ], "keywords": [], "datetime": [{ "startdate": "15-02-2023", "starttime": "20:00", "startdatetime": "2023-02-15T20:00+01:00", "enddate": "15-02-2023", "endtime": "21:30", "enddatetime": "2023-02-15T21:30+01:00" }], "location": "‘Delta Agrifood Business’ Van Konijnenburgweg 24, 4611 HL, Bergen op Zoom", "organiser": ["HAS Den Bosch"], "price": "", "jumplinktext": "", "link_url": "", "linktext_externalinfo": "", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_706926", "title": "Alles over nitraatmetingen in de bodem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/alles-over-nitraatmetingen-in-de-bodem.htm" }, "lead": "Iedere vrijdag organiseren De boer aan het roer en NCOK een webinar. Deze reeks is een initiatief van de samenwerkende POP3- demoprojecten op het gebied van bodem en bemesting.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/0/d/685213_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_63805981_grond_handen.jpg", "width": 1279, "height": 727, "focuspoint-x": 645, "focuspoint-y": 404, "alternative_text": "Handen met Grond - Julija Sapic via Shutterstock", "photographer": "Julija Sapic", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/yulia", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/black-soil-man-hand-closeup-outdoor-63805981", "keywords": [ "bodem", "grond", "handen", "organische stof" ] }, "publication_date": "2023-01-09T13:37+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-09T13:41+02:00", "expiration_date": "2023-02-11T00:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "Webinar", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_precisielandbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_mestverwaarding" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Webinar", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_loonwerk", "gkn_mestverwaarding", "gkn_precisielandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "10-02-2023", "starttime": "11:00", "startdatetime": "2023-02-10T11:00+01:00", "enddate": "10-02-2023", "endtime": "12:30", "enddatetime": "2023-02-10T12:30+01:00" }], "location": "Online", "organiser": [ "NCOK", "De Boer aan het Roer" ], "price": "gratis", "jumplinktext": "Aanmelden", "link_url": "mailto:blc@precisiebemester.nl", "linktext_externalinfo": "Aanmelden (e-mail)", "role_extra_person": "", "extra_image": { "title": "Logo NCOK", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-ncok.htm" }, "link_extra_image": "https://www.smartfertilization.org/deboeraanhetroer-nl/" } } ] } , { "identifier": "element_32715482", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer nieuws over de akkerbouw", "link_url": "/nieuws?filter=gkn_akkerbouw" } } ] }, { "area": "crkls:kennisenpraktischetoepassingenvoordeakkerbouwer", "title": "Crkls: Kennis en praktische toepassingen voor de akkerbouwer", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Het platform Crkls ontsluit een grote diversiteit aan onderzoeksresultaten voor de akkerbouw. Het wordt gepresenteerd met een indeling op basis van praktische toepassingen die voor de akkerbouwer en bedrijfsadviseur herkenbaar is en handelingsperspectief biedt.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Voor deze toepassingen worden ondersteunende materialen, waaronder teksten en video’s, ontwikkeld om gebruikers op een goede wijze de informatie te kunnen overbrengen. Onderzoekers leveren de resultaten van hun onderzoek aan, waarna een onafhankelijke redactie de tekst redigeert. Gebruikers van het platform kunnen de gepresenteerde onderzoeken scoren op basis van een aantal vaste criteria.<\/p>

Crkls is een platform van uitgever Misset<\/a>, in samenwerking met BO Akkerbouw<\/a> en Wageningen University & Research<\/a>. Groen Kennisnet is partner in kennisdeling: alle kennis en onderzoeksresultaten die via Crkls gedeeld worden, zijn duurzaam opgeslagen en digitaal aangeboden via de Kennisbank<\/a> van Groen Kennisnet.<\/p>" } , { "identifier": "element_30856993", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar platform Crkls", "link_url": "https://www.crkls.nl/" } } , { "type": "image", "identifier": "element_30758242", "id": 30758242, "alignment": "", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/4275004c-6ee7-400d-8694-d255ceaf1e5c_image9788123273059475628.jpg", "width": 600, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } ] }, { "area": "uitgelicht:bollenteelt", "title": "Uitgelicht: bollenteelt", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Er komt steeds meer belangstelling voor de bodem, er is ook veel kennis beschikbaar. Echter sommige onderwerpen zijn best complex. In dit blokje kun je meer informatie vinden over bollenteelt.", "elements": [ { "identifier": "element_32115742", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_688086", "title": "Bollenacademie lanceert 15 nieuwe informatieve filmpjes over bodem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/bollenacademie-lanceert-15-nieuwe-informatieve-filmpjes-over-bodem-1.htm" }, "lead": "Er komt steeds meer belangstelling voor de bodem, er is ook veel kennis beschikbaar. Echter sommige onderwerpen zijn best complex.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/a/0/cid688086_1671117140176_bollenacademie%20nieuwsbericht.jpg", "width": 700, "height": 536, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-12-15T16:10+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-09T11:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw" ], "related_dossier": [ { "title": "Bodem­gezond­heid", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodemgezondheid-dossier.htm" }, { "title": "Bodem", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodem-dossier.htm" }, { "title": "(Bloem)bollen­teelt", "url": "/nl/biokennis/dossier/bloembollenteelt-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "bollenteelt, bodembeheer", "target_audience_abstract": "bollentelers", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_32116042", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1152348", "1172548", "1156585" ] } } , { "identifier": "element_32114525", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over bloembollen telen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=bloembollenacademie" } } ] }, { "area": "leren", "title": "Leren", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_25932471", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "858241", "468109", "866365", "22648" ] } } , { "identifier": "element_20690881", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_615455", "title": "Digitale gids natuurinclusieve akkerbouw beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/digitale-gids-natuurinclusieve-akkerbouw-beschikbaar.htm" }, "lead": "Met financiële bijdragen van het ministerie van LNV, de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw en Stichting Natuurinclusieve landbouw zijn acht natuurinclusieve landbouwmaatregelen uitgewerkt in een digitale gids. Deze gids is een toegankelijke en onafhankelijke informatiebron die een integraal overzicht van de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw biedt. Hiermee wordt houvast geboden aan oriënterende agrariërs, adviseurs en erfbetreders in het versnipperde aanbod van kennis over natuurinclusieve landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/1/615461_fullimage_definitief%20beeld%20biodiverseakkerbouw_hk_rs.jpg", "width": 1280, "height": 880, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Impressie biodiverse akkerbouw - WUR", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Wageningen University & Research", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Digitale gids Natuurinclusieve akkerbouw", "source_info_hyperlink": "https://wiki.groenkennisnet.nl/site/natuurinclusieve-akkerbouw", "keywords": [ "vogelvlucht", "impressie", "landbouw", "akkerbouw", "landschap", "precisielandbouw", "toekomst", "strokenteelt", "tuinbouw" ] }, "publication_date": "2021-11-12T10:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-05T09:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_kom_project", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_home", "gkn_loonwerk", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Wiki Natuurinclusieve Landbouw", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Vollegrondstuinder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_24279970", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer leermiddelen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_AKKERBOUW&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Leermiddelen" } } ] }, { "area": "video'soverprecisielandbouw", "title": "Video's over precisielandbouw", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Robotisering en datamanagement spelen een steeds grotere rol in de landbouw. Bij precisielandbouw krijgen planten met behulp van technologie, heel nauwkeurig die behandeling die ze nodig hebben. Hiervoor worden verschillende technologieën ingezet zoals GPS, sensortechnologie, ICT en robotisering. Techniek kan helpen bij strategische besluiten op bedrijfsniveau, maar ook bij operationele handelingen op plantniveau.\r\nBekijk hier twee filmpjes over precisielandbouw in de praktijk.", "elements": [ { "identifier": "element_32130054", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Robot One - Precisielandbouw in de praktijk", "source": "Praktijkcluster Agro", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=fv7aiR_KyzE", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_32130055", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Zaaien met de Sky EasyDrill - Precisielandbouw in de praktijk", "source": "Praktijkcluster Agro", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=a32KGwyJvMI", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_32130056", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=precisielandbouw&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_AKKERBOUW&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "boerenbodem", "title": "Boerenbodem", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Een gezonde bodem is de basis voor een gezond gewas. Maar hoe weet je nu hoe gezond jouw bodem is? Dat kan door het nemen van monsters en daarop analyses te laten doen, maar je kunt het ook zelf zien. Hoe? Door het graven van een kuil, een profielkuil. Met de actie #Boerenbodem stimuleert de Kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroente dat boer en burger bewust kijken naar de bodem. Ons doel? Dit jaar 100 profielkuilen, volgend jaar het dubbele en het jaar daarop weer het dubbele. Doe je elk jaar mee? We willen graag de voortgang volgen, en elk jaar jouw profielkuil foto ontvangen. Nu mail je hem nog door en begeleiden we je met deze flyer. In 2023 verwachten we een app te hebben waarmee je stap voor stap door het proces geleid wordt. Studenten van Aeres MBO Ede en het Technova College werken onder begeleiding van knooppunt techniek in Ede aan een mobiele applicatie voor het graven en beoordelen van profielkuilen. Deze applicatie is in de loop van 2023 gereed.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

#Boerenbodem is een actie van CIV Groen praktijkcluster Agro, Aeres HBO Dronten en WUR Open Teelten. De actie is onderdeel van de Kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroente: Laat kennis werken. Partners van de Kennisdeal zijn Aeres, BO Akkerbouw, Boerderij van de Toekomst, CIV Groen, CoE Groen, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, LTO-vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroente, Talentoogst, Vollegrondsgroente.net. Bekijk de flyer van #Boerenbodem<\/a>. Meer informatie: neem contact op met m.van.bree@civ-groen.nl<\/a><\/p>

Via onderstaande links kun je je verdiepen in het onderwerp.<\/p>

Voor boeren, telers, studenten<\/strong><\/p>

Hoe graaf en beoordeel je een profielkuil. Bodemkundige Marleen Zanen van het Louis Bolk Instituut legt het in deze video uit:<\/a><\/p>" } , { "identifier": "element_32124255", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Bodemscan: instructie bodembeoordelen", "source": "Louis Bolk Instituut en Stichting Veldleeuwerik", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=bsFhhVXZU0A", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Cosun heeft heel veel informatie bijeen gebracht over de bodemconditiescore op deze pagina: Cosun - Handleiding bodemconditie<\/a>. Met duidelijk filmpje over het graven van de profielkuil en het beoordelen ervan. <\/p>" } , { "identifier": "element_32124256", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Bodembeoordeling", "source": "Cosun Beet Company", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=1nMCDDDvXRY", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

De Bodemscan© van het Louis Bolk Instituut<\/a> geeft een kader om de bodem - en met name Veenkoloniale gronden- te leren zien en te leren begrijpen.<\/p>

MijnBodemconditie is een nieuw meetinstrument bedoeld om de boer beter en praktisch inzicht te geven in de kwaliteit van de bodem en hoe deze verder te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek, in onder andere de Beemsterpolder, heeft uitgewezen dat deze visuele bodembeoordeling bijzonder goed overeenstemt met chemische analyses. Dat wil zeggen dat een getrainde boer de kwaliteit van de bodem aan de hand van 8 kenmerken zelf kan beoordelen. Download het veldformulier en de handleiding – Mijn BodemConditie<\/a><\/p>

De open bodemindex geeft een beter beeld van de ontwikkeling van de bodem en de bodemkwaliteit. Met een open bodemindex ontstaat er een beter beeld van de ontwikkeling van de bodem en de bodemkwaliteit in Nederland. Uiteindelijk is verduurzaming van de bodem het doel, met als resultaat dat agrarisch ondernemers en de drinkwatervoorziening daarvan profiteren. Klik hier voor de OBI-tool<\/a>. <\/p>

<\/a>Een effectieve manier om inzicht te krijgen in de conditie van de bodem en de kwaliteit ervan te beoordelen is het graven van een profielkuil. Een profielkuil geeft een kwalitatief en samenhangend beeld van de bodem. Het vergemakkelijkt de interpretatie van andere bodemmetingen. Op Nutrinorm is meer informatie te vinden over het interpreteren van de beworteling, verstorende lagen en de structuur: Beoordelen van de bodem - NutriNorm<\/a><\/p>

Voor docenten<\/strong><\/p>

Ben je docent en zoek je lesmateriaal over de bodem? Op Wikiwijs staat een lesmodule voor het MBO. Dit gaat in op de verschillende bodemsoorten, welke structuurelementen kunnen we onderscheiden. Hoe gaan we de bodem beoordelen? Bodemstructuur - Lesmateriaal - Wikiwijs<\/a> <\/p>" } , { "identifier": "element_32124257", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer lesmateriaal over de bodem", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=bodem*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_AKKERBOUW&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Leermiddelen" } } ] }, { "area": "nieuwsbriefgroenkennisnet", "title": "Nieuwsbrief Groen Kennisnet", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_newsletter", "name": "contenttemplate_newsletter"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van Groen Kennisnet? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.", "elements": [ { "identifier": "element_20961156", "type": "modularcontent", "gkn_newsletter": { "newsletter_id": "11187c24-8b2d-477d-b328-967969f8a94e", "placeholder": "E-mailadres", "button_text": "Aanmelden" } } ] } ] }