{ "type": "page", "identifier": "page_18336543", "title": "Vakinformatie voor de akkerbouwer", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Akkerbouw", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/b/a/610581_fullimage_akkerbouw2.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Graanveld - Тодорчук Екатерина via iStock", "photographer": "Тодорчук Екатерина", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/photostory", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/mannelijke-hand-die-een-gouden-tarweoor-op-het-tarwegebied-raakt-landbouwer-die-door-gm1204586078-346662224", "keywords": [ "veld", "tarwe", "graan", "akkerbouw", "vollegrond" ] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Akkerbouw", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_AKKERBOUW", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueelindeakkerbouw", "title": "Actueel in de akkerbouw", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19691659", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_746329", "title": "Emissiearm aanwenden versus bovengrondse drijfmest", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/emissiearm-aanwenden-versus-bovengrondse-drijfmest.htm" }, "lead": "Het uitrijden van drijfmest volgens de emissiearme methode is niet beter dan de bovengrondse aanwending. Dit blijkt uit onderzoek door CLM Onderzoek en Advies. Het onderwerp leidt in de sector al jaren tot discussie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/1/f/617742_fullimage_tractor-gc5da516f7_1280.jpg", "width": 1280, "height": 855, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Trekker met mestinjector - Elsemargriet via Pixabay", "photographer": "Elsemargriet", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/elsemargriet-1614842/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/tractor-agricultural-machine-4990321/", "keywords": [ "mestinjectie", "drijfmest", "giertank", "trekker" ] }, "publication_date": "2023-12-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-21T13:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_loonwerk" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_loonwerk" ], "related_dossier": [ { "title": "Bodem", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodem-dossier.htm" }, { "title": "Mest en milieu in de veehouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/mest-en-milieu-in-de-veehouderij-dossier.htm" }, { "title": "Stikstof", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/stikstof-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "drijfmest, emissie", "target_audience_abstract": "melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers, adviseurs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_20296162", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_746859", "title": "Resistente biet drukt maiswortelknobbelaaltje de kop in", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/resistente-biet-drukt-maiswortelknobbelaaltje-de-kop-in.htm" }, "lead": "Het maiswortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi (MC) is een plantenparasitair aaltje met een brede waardplantstatus. Het aaltje is daardoor lastig te beheersen met gewasrotatie. Resistente rassen die het aaltje zeer slecht vermeerderen kunnen de populatie omlaag brengen en op deze manier helpen de schade te beheersen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/d/f/746863_fullimage_istock-506789992.jpg", "width": 1254, "height": 821, "focuspoint-x": 623, "focuspoint-y": 422, "alternative_text": "Suikerbietenveld - TasfotoNL via iStock", "photographer": "TasfotoNL", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/TasfotoNL?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/sugar-beats-field-in-friesland-netherlands-gm506789992-84374889?phrase=suikerbietenveld+nederland", "keywords": [ "suikerbiet", "windmolen", "Friesland", "suikerbieten" ] }, "publication_date": "2023-11-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-28T11:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid" ], "related_dossier": [{ "title": "Kennistransfer plant­gezondheid", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kennistransfer-plantgezondheid-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Logo Crkls", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-crkls.htm" }, "link_extra_image": "https://www.crkls.nl/", "subject_abstract": "suikerbieten, gewasbescherming", "target_audience_abstract": "akkerbouwers, tuinders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_746839", "title": "Ondersteuning nodig bij regeneratieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/ondersteuning-nodig-bij-regeneratieve-landbouw.htm" }, "lead": "De omschakeling naar regeneratieve landbouw is voor veel boeren en tuinders groot. Dat blijkt uit een jarenlange samenwerking van boeren, belangenorganisaties en Wageningen Economic Research. Al kiezen agrarische ondernemers wel vaker bewust voor maatregelen die goed zijn voor de omgeving.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/1/615461_fullimage_definitief%20beeld%20biodiverseakkerbouw_hk_rs.jpg", "width": 1280, "height": 880, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Impressie biodiverse akkerbouw - WUR", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Wageningen University & Research", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Digitale gids Natuurinclusieve akkerbouw", "source_info_hyperlink": "https://wiki.groenkennisnet.nl/site/natuurinclusieve-akkerbouw", "keywords": [ "vogelvlucht", "impressie", "landbouw", "akkerbouw", "landschap", "precisielandbouw", "toekomst", "strokenteelt", "tuinbouw" ] }, "publication_date": "2023-11-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-27T12:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "regeneratieve landbouw", "target_audience_abstract": "akkerbouwers, tuinders, melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_746946", "title": "Videoclips film ‘Bodemwinst’ beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/videoclips-film-bodemwinst-beschikbaar.htm" }, "lead": "Vóór het agrarisch onderwijs en voor ieder die meer aandacht aan bodem wil besteden in het bedrijfsplan.\nBodemwinst is een diepgravende waaier van kennis direct uit de praktijk en met commentaar van deskundigen. De film belicht alle aspecten van het onderwerp: van hoe verzorg ik mijn bodem tot wat betekent dat voor mijn bedrijfsvoering. Studenten krijgen het verhaal van de bodem in mooie beelden met respect en een glimlach verteld. De film heeft zoveel kwaliteit dat deze ook voor andere doelgroepen leerzaam is en men er veel genoegen aan zal beleven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/7/8/618435_fullimage_grain-g9e3988ab0_1280.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": 668, "focuspoint-y": 454, "alternative_text": "Akker met graan en korenbloemen - congerdesign via Pixabay", "photographer": "congerdesign", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/congerdesign-509903/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/grain-cornflowers-grain-field-field-5377267/", "keywords": [ "korenbloem", "graan", "natuurinclusieve landbouw", "akker", "akkerranden", "agrarisch natuurbeheer", "biodiversiteit" ] }, "publication_date": "2023-11-24T13:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-24T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [ { "title": "Bodem", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodem-dossier.htm" }, { "title": "Bodem­gezond­heid", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodemgezondheid-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "film, bodemgezondheid, natuurinclusieve landbouw", "target_audience_abstract": "docenten, akkerbouwers, melkveehouders, tuinders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19534177", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Agenda", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_747554", "title": "Verlaging N-gebruiksnormen met behoud van de hectare-opbrengsten door precisie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/verlaging-n-gebruiksnormen-met-behoud-van-de-hectare-opbrengsten-door-precisie.htm" }, "lead": "In deze webinars is regelmatig gerapporteerd over de huidige stand der techniek, die verlaging van het meststoffengebruik mogelijk maakt zonder verlies aan hectare-opbrengsten , integendeel. Ook de gunstige kosten/batenverhouding van die werkwijze kwam daarbij aan de orde. Niettemin blijkt er over het bovenstaande nog veel onwetendheid te bestaan en dat is jammer, want het nu ingezette beleid verdient alle steun als eerste stap op weg naar emissieverlaging door doelsturing op basis van verliesnormen. Dat laatste is effectief, efficient en rechtvaardig beleid, die kant gaan we nu op.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/2/d/743749_fullimage_tractor-4761647_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 617, "focuspoint-y": 417, "alternative_text": "Spuiten veld - schauhi via Pixabay", "photographer": "schauhi", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/schauhi-2509795/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/tractor-landbouw-veld-plons-natuur-4761647/", "keywords": [ "tractor", "trekker", "sproeien", "akker" ] }, "publication_date": "2023-12-07T12:01+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-07T12:19+02:00", "expiration_date": "2023-12-19T13:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "Webinar", "gkn_tuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Webinar", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "19-12-2023", "starttime": "11:00", "startdatetime": "2023-12-19T11:00+01:00", "enddate": "19-12-2023", "endtime": "12:30", "enddatetime": "2023-12-19T12:30+01:00" }], "location": "Online", "organiser": ["deboeraanhetroer"], "price": "", "jumplinktext": "", "link_url": "", "linktext_externalinfo": "", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_746700", "title": "Biokennisweek 2024", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/biokennisweek-2024.htm" }, "lead": "De Biokennisweek is het online en live event voor ondernemers die hun bedrijf verder willen brengen met biokennis en inspiratie. Bionext brengt 15 t/m 18 januari 2024 alle schakels van de biologische sector bij elkaar voor een 4-daags interactief programma. De eerste twee dagen zijn gericht op online kennis delen tijdens een inspirerend webinarprogramma. De twee dagen erna komt de hele biologische sector én geïnteresseerden in duurzamer ondernemen samen op de Biobeurs in de Brabanthallen in Den Bosch.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/3/639564_fullimage_biologische%20landbouw.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "mechanische onkruidbestrijding, biologische landbouw, akkerbouw", "photographer": "Einboeck.official", "photographer_hyperlink": "https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=biologische+landbouw&title=Special:MediaSearch&go=Go&type=image", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "de", "biologische", "mechanische", "in", "akkerbouw", "onkruidbestrijding" ] }, "publication_date": "2023-11-19T11:49+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-19T12:01+02:00", "expiration_date": "2024-01-18T22:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_tuinbouw", "Evenement", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Evenement", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_biokennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "15-01-2024", "starttime": "00:00", "startdatetime": "2024-01-15T00:00+01:00", "enddate": "18-01-2024", "endtime": "00:00", "enddatetime": "2024-01-18T00:00+01:00" }], "location": "Online + Brabanthallen, Den Bosch", "organiser": ["Bionext"], "price": "€ 55,00 voor een combiticket", "jumplinktext": "Meer informatie & Aanmelden", "link_url": "https://biokennisweek.nl/", "linktext_externalinfo": "Meer informatie & Aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_746515", "title": "Nationale Bodemtop 2024", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/nationale-bodemtop-2024.htm" }, "lead": "Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit organiseert op woensdag 7 februari 2024 de Nationale Bodemtop. De Bodemtop is een evenement voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan duurzaam beheer van onze landbouwbodems. We willen partijen verbinden en inspireren en onze inspanningen en voortgang met elkaar delen. Uw inbreng is daarbij belangrijk! Reserveer daarom woensdag 7 februari in uw agenda.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/c/f/615584_fullimage_corn-gb2151a3c4_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "opkomende maïs en bodem [Pexels] via Pixabay", "photographer": "Pexels", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pexels-2286921/", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/ma%c3%afs-landbouw-bodem-plantaardige-1841271/", "keywords": [ "veld", "in", "opkomende", "aarde", "planten", "mais", "met", "jonge", "een" ] }, "publication_date": "2023-11-15T11:16+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-15T11:24+02:00", "expiration_date": "2024-02-07T22:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "Evenement", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Evenement", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_akkerbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "07-02-2024", "starttime": "00:00", "startdatetime": "2024-02-07T00:00+01:00", "enddate": "07-02-2024", "endtime": "00:00", "enddatetime": "2024-02-07T00:00+01:00" }], "location": "De Werelt, Lunteren", "organiser": ["Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit"], "price": "", "jumplinktext": "", "link_url": "", "linktext_externalinfo": "", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } } ] } , { "identifier": "element_39353511", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer nieuws over de akkerbouw", "link_url": "/nieuws?filter=gkn_akkerbouw" } } ] }, { "area": "dossiers", "title": "Dossiers", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Groen Kennisnet maakt dossiers over verschillende thema's in de akkerbouw. Hieronder vind je een selectie van deze dossiers.", "elements": [ { "identifier": "element_41718715", "type": "contentitemslist", "subtype": "carrousel", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_742990", "title": "Bodem­verdich­ting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodemverdichting-dossier.htm" }, "lead": "Als de bodem dichter wordt en vervormt door mechanische spanning spreken we van bodemverdichting. Deze spanning wordt meestal veroorzaakt door landbouwmachines. Door intensivering van de landbouw worden deze machines groter en zwaarder. Gewassen kunnen minder goed wortelen in een verdichte bodem en er is minder ruimte voor transport van regenwater en lucht. Bodemverdichting is maar deels weg te nemen en dat duurt lang. Daarom is het belangrijk om verdere bodemverdichting te voorkomen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/0/1/743201_fullimage_bodemverdichting%20profielkuil.jpg", "width": 945, "height": 569, "focuspoint-x": 486, "focuspoint-y": 214, "alternative_text": "", "photographer": "Everhard van Essen", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Aequator, 2023", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Hoe zie je bodemverdichting in een profielkuil?", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-09-07T16:15+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-29T08:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_loonwerk" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=SKjqvXQP4LM", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Guido Bakema", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/guido-bakema.htm" }, { "title": "Derk van Balen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/derk-van-balen-1.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_607373", "title": "Kringloop­landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kringlooplandbouw-dossier.htm" }, "lead": "In de visie van de rijksoverheid moet Nederland in 2030 voedsel duurzaam produceren. De landbouw moet dan werken volgens de principes van kringlooplandbouw waarbij niets verspild wordt en waar reststromen maximaal worden ingezet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/9/5/609320_fullimage_pinwheel-4550711_1280.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Graanveld met windmolens- van Al3xanderD op pixabay", "photographer": "Al3xanderD- Alexander Droegen", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/al3xanderd-1476718/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/windmolen-veld-korrel-hemel-4550711/", "keywords": [ "veld", "korrel", "windmolen", "windmolens" ] }, "publication_date": "2021-09-28T12:50+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-12T13:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_bloembollen", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_precisielandbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_mestverwaarding", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_akkerbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_biodiversiteit", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_geitenhouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groenteteelt", "gkn_kalverhouderij", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_melkveehouderij", "gkn_mestverwaarding", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_precisielandbouw", "gkn_schapenhouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Dirk van Apeldoorn", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/dirk-van-apeldoorn-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_628111", "title": "Kennistransfer plant­gezondheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kennistransfer-plantgezondheid-dossier.htm" }, "lead": "De Nederlandse land- en tuinbouw is wereldwijd toonaangevend. Tegelijkertijd staat de sector voor een aantal grote uitdagingen: behoud van natuurlijke hulpbronnen, herstel van de biodiversiteit, het tegengaan van (de gevolgen van) klimaatverandering, en een steeds smaller wordend middelenpakket. Plantgezondheid vervult in deze uitdagingen een sleutelrol.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/b/0/628112_fullimage_zaailing.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 585, "focuspoint-y": 395, "alternative_text": "Zaailing - shameersrk via Pixabay", "photographer": "shameersrk", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/shameersrk-9381176/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/hands-soil-plant-environment-5618240/", "keywords": [ "overdracht", "zaailing", "planten", "hand" ] }, "publication_date": "2022-01-13T15:33+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-29T16:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_plantgezondheid", "gkn_akkerbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Marleen Riemens", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marleen-riemens-1.htm" }, { "title": "Caroline van der Salm", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/caroline-van-der-salm.htm" }, { "title": "Marianne Groot", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marianne-groot-1.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "2023-11-29T00:00+02:00" } }, { "identifier": "mediaitem_707298", "title": "Boeren met toekomst in de regio", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/boeren-met-toekomst-in-de-regio-dossier.htm" }, "lead": "GLB, NSP, aanpak stikstof, kaderrichtlijn water, natuur en klimaat in het NPLG. Is er nog perspectief voor de Nederlandse boer? Welke mogelijkheden bieden de nieuwe gebiedsgerichte regelingen? Dit dossier geeft uitleg, toegang tot de belangrijkste achtergrondinformatie en geeft de mogelijkheden aan. Dit dossier is gemaakt voor het webinar van Groen Kennisnet over het nieuwe GLB op 7 maart 2023.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/b/637522_fullimage_shutterstock_236622397_nl_landschap%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 707, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Nederlands landschap", "photographer": "Ruud Morijn Photographer", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/rmorijn", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/dutch-polder-landscape-fall-season-mirror-236622397", "keywords": [ "grasland", "nederland", "iep", "molen", "polder", "landschap", "sloot", "water", "gras", "greppel" ] }, "publication_date": "2023-01-10T14:36+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-29T11:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=47TmRn2Nwwo", "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "2023-09-08T00:00+02:00" } }, { "identifier": "mediaitem_593818", "title": "Groen­bemesters", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/groenbemesters-dossier.htm" }, "lead": "De keuze voor groenbemesters is van veel factoren afhankelijk zoals bodemeigenschappen en gewasrotatie. Om studenten te laten kennismaken met de problematiek wordt er in een WURKS-project lesmateriaal ontwikkeld in de vorm van een handboek, factsheets, powerpointpresentatie voor het onderwijs, en opdrachten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/6/2/609828_fullimage_klaver.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Klaver - Couleur via Pixabay", "photographer": "Couleur", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/couleur-1195798/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/klaver-bloesem-purper-weide-klaver-3430247/", "keywords": [ "klaver", "groenbemester", "bloem" ] }, "publication_date": "2021-08-23T15:27+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=R1j-vk1nMDY", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } } ] } ] }, { "area": "uitgelicht:suikerbietenbewarenophetland", "title": "Uitgelicht: Suikerbieten bewaren op het land", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_41624744", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Suikerbieten bewaren op het land", "source": "Boerderij", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=u5izkQqnvuI", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_41625031", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Bewaring van suikerbieten", "source": "Agrio", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=WlGlR7VsG-c", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_41624787", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over het bewaren van suikerbieten", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=suikerbieten and bewaren&wq_srt_desc=publicatiejaar&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_AKKERBOUW" } } ] }, { "area": "uitgelicht:bodemverdichting", "title": "Uitgelicht: Bodemverdichting", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_40904801", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601713", "title": "Voorkomen bodemverdichting loont", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/voorkomen-bodemverdichting-loont-1.htm" }, "lead": "Zware machines kunnen zorgen voor een verdichte bodem, waardoor de groei van gewassen belemmerd wordt. Door bodemsparende technieken toe te passen kun je bodemverdichting beperken. Door kosten inzichtelijk te maken wordt duidelijk dat dit ook lonend is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/5/6/cid601713_dylan-de-jonge-9SjCXUq_qSE-unsplash.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-31T17:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Beperk Bodemverdichting", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Vollegrondstuinder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_40904848", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1059551", "1224579", "1199318" ] } } , { "identifier": "element_40904849", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Lees meer over bodemverdichting in onze kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=bodemverdichting&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_AKKERBOUW||GKN_MELKVEEHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "uitgelicht:koolstofvastleggingindebodem", "title": "Uitgelicht: Koolstofvastlegging in de bodem", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_d", "name": "contenttemplate_d"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_40511187", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1187153", "1057508" ] } } , { "identifier": "element_40511402", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_745093", "title": "Terugkijken: koolstofvastlegging in Nederlandse landbouwbodems", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/terugkijken-koolstofvastlegging-in-nederlandse-landbouwbodems.htm" }, "lead": "Het onderzoeksproject Slim landgebruik wil kennis leveren om extra CO2 vast te leggen in minerale landbouwbodems. In het GroenKennisnet webinar “koolstofvastlegging in Nederlandse landbouwbodems” vertelden verschillende experts meer over koolstofvastlegging en het onderzoeksproject Slim Landgebruik.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/0/d/685213_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_63805981_grond_handen.jpg", "width": 1279, "height": 727, "focuspoint-x": 645, "focuspoint-y": 404, "alternative_text": "Handen met Grond - Julija Sapic via Shutterstock", "photographer": "Julija Sapic", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/yulia", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/black-soil-man-hand-closeup-outdoor-63805981", "keywords": [ "bodem", "grond", "handen", "organische stof" ] }, "publication_date": "2023-10-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-23T08:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [{ "title": "Bodem", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodem-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=O8vPWHtjbI8", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "koolstofvastlegging, landbouwbodems, CO2, klimaatakkoord", "target_audience_abstract": "akkerbouwers, melkveehouders, adviseurs, onderzoekers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_40511197", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1214291", "1041680" ] } } , { "identifier": "element_40511250", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over koolstofvastlegging in de bodem vind je in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=koolstofvastlegging&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_AKKERBOUW&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "crkls:kennisenpraktischetoepassingenvoordeakkerbouwer", "title": "Crkls: Kennis en praktische toepassingen voor de akkerbouwer", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_d", "name": "contenttemplate_d"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Het platform Crkls ontsluit een grote diversiteit aan onderzoeksresultaten voor de akkerbouw. Het wordt gepresenteerd met een indeling op basis van praktische toepassingen die voor de akkerbouwer en bedrijfsadviseur herkenbaar is en handelingsperspectief biedt. Recent gepubliceerde onderzoeken vind je hier:", "elements": [ { "identifier": "element_41629232", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1228954", "1228949" ] } } , { "identifier": "element_41629067", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_746259", "title": "Wat kunnen telers verwachten van biostimulanten?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/wat-kunnen-telers-verwachten-van-biostimulanten.htm" }, "lead": "Biostimulanten zijn hulpmiddelen van natuurlijke oorsprong die de groei en de weerstand van de plant verbeteren. Wat kunnen telers van biostimulanten verwachten? In de recent op Crkls gepubliceerde factsheet 'Biostimulanten in de akkerbouw' lees je hier meer over.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/3/615582_fullimage_shutterstock_517357888_gemeenschappelijke%20tuin%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 773, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Urban Community Tuinieren - Natalie Shuttleworth via Shutterstock", "photographer": "Natalie Shuttleworth", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/Natalie++Shuttleworth", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/urban-community-gardening-517357888", "keywords": [ "tuin", "kiem", "groeien", "bijeenkomst", "praktijk", "sla", "veldwerk", "ontkiemen", "bezoek", "evenement", "tuinbouw" ] }, "publication_date": "2023-11-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-16T09:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Logo Crkls", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-crkls.htm" }, "link_extra_image": "https://www.crkls.nl/", "subject_abstract": "bodemgezondheid, gewasbescherming, biostimulanten", "target_audience_abstract": "akkerbouwers, glastuinders, tuinders, melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_41629353", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1228953", "1229886" ] } } , { "identifier": "element_40890709", "type": "contentitemslist", "subtype": "banner", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_746073", "title": "Crkls platform", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_banner", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_banner", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/banner-1/crkls-platform.htm" }, "lead": "De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeeld en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/a/8/cid746073_1699281919840_afbeelding%20website%20crkls.jpg", "width": 4992, "height": 3328, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-11-06T15:35+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-06T15:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "linktext": "Vind onderzoeken", "link_url": "https://www.crkls.nl/" } }] } , { "type": "text", "html": "

Voor deze toepassingen worden ondersteunende materialen, waaronder teksten en video’s, ontwikkeld om gebruikers op een goede wijze de informatie te kunnen overbrengen. Onderzoekers leveren de resultaten van hun onderzoek aan, waarna een onafhankelijke redactie de tekst redigeert. Gebruikers van het platform kunnen de gepresenteerde onderzoeken scoren op basis van een aantal vaste criteria.<\/p>

Crkls is een platform van uitgever Misset<\/a>, in samenwerking met BO Akkerbouw<\/a> en Wageningen University & Research<\/a>. Groen Kennisnet is partner in kennisdeling: alle kennis en onderzoeksresultaten die via Crkls gedeeld worden, zijn duurzaam opgeslagen en digitaal aangeboden via de Kennisbank<\/a> van Groen Kennisnet.<\/p>" } ] }, { "area": "leren", "title": "Leren", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_37552548", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "858241", "1189348", "13621" ] } } , { "identifier": "element_37550779", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_732302", "title": "In de klas aan de slag met precisielandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/in-de-klas-aan-de-slag-met-precisielandbouw.htm" }, "lead": "In de klas aan de slag met precisielandbouw? Het lesmateriaal “Toepassing van innovatieve precisietechniek: leermateriaal Precisielandbouw” helpt je op weg. Dit lespakket is nu te vinden in de Kennisbank van Groen Kennisnet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/f/732297_fullimage_nature-g5175ab789_1280.jpg", "width": 1280, "height": 724, "focuspoint-x": 611, "focuspoint-y": 420, "alternative_text": "Techniek in de landbouw - Agriculturemmc via pixabay", "photographer": "Agriculturemmc", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/agriculturemmc-28042795/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/terms/", "source_info": "pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/natuur-app-landelijk-gebied-7449065/", "keywords": [ "techniek", "landbouw", "precisie", "man", "tablet" ] }, "publication_date": "2023-06-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-26T08:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_akkerbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [{ "title": "Smart farming", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/smart-farming-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "lesmateriaal precisielandbouw", "target_audience_abstract": "docenten", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_24279970", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer leermiddelen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_AKKERBOUW&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Leermiddelen" } } ] }, { "area": "video'soverprecisielandbouw", "title": "Video's over precisielandbouw", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Robotisering en datamanagement spelen een steeds grotere rol in de landbouw. Bij precisielandbouw krijgen planten met behulp van technologie, heel nauwkeurig die behandeling die ze nodig hebben. Hiervoor worden verschillende technologieën ingezet zoals GPS, sensortechnologie, ICT en robotisering. Techniek kan helpen bij strategische besluiten op bedrijfsniveau, maar ook bij operationele handelingen op plantniveau.\r\nBekijk hier twee filmpjes over precisielandbouw in de praktijk.", "elements": [ { "identifier": "element_32130054", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Robot One - Precisielandbouw in de praktijk", "source": "Praktijkcluster Agro", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=fv7aiR_KyzE", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_32130055", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Zaaien met de Sky EasyDrill - Precisielandbouw in de praktijk", "source": "Praktijkcluster Agro", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=a32KGwyJvMI", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_32130056", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=precisielandbouw&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_AKKERBOUW&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "boerenbodem", "title": "Boerenbodem", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Een gezonde bodem is de basis voor een gezond gewas. Maar hoe weet je nu hoe gezond jouw bodem is? Dat kan door het nemen van monsters en daarop analyses te laten doen, maar je kunt het ook zelf zien. Hoe? Door het graven van een kuil, een profielkuil. Met de actie #Boerenbodem stimuleert de Kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroente dat boer en burger bewust kijken naar de bodem. Ons doel? Dit jaar 100 profielkuilen, volgend jaar het dubbele en het jaar daarop weer het dubbele. Doe je elk jaar mee? We willen graag de voortgang volgen, en elk jaar jouw profielkuil foto ontvangen. Nu mail je hem nog door en begeleiden we je met deze flyer. In 2023 verwachten we een app te hebben waarmee je stap voor stap door het proces geleid wordt. Studenten van Aeres MBO Ede en het Technova College werken onder begeleiding van knooppunt techniek in Ede aan een mobiele applicatie voor het graven en beoordelen van profielkuilen. Deze applicatie is in de loop van 2023 gereed.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

#Boerenbodem is een actie van CIV Groen praktijkcluster Agro, Aeres HBO Dronten en WUR Open Teelten. De actie is onderdeel van de Kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroente: Laat kennis werken. Partners van de Kennisdeal zijn Aeres, BO Akkerbouw, Boerderij van de Toekomst, CIV Groen, CoE Groen, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, LTO-vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroente, Talentoogst, Vollegrondsgroente.net. Bekijk de flyer van #Boerenbodem<\/a>. Meer informatie: neem contact op met m.van.bree@civ-groen.nl<\/a><\/p>

Via onderstaande links kun je je verdiepen in het onderwerp.<\/p>

Voor boeren, telers, studenten<\/strong><\/p>

Hoe graaf en beoordeel je een profielkuil. Bodemkundige Marleen Zanen van het Louis Bolk Instituut legt het in deze video uit:<\/a><\/p>" } , { "identifier": "element_32124255", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Bodemscan: instructie bodembeoordelen", "source": "Louis Bolk Instituut en Stichting Veldleeuwerik", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=bsFhhVXZU0A", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Cosun heeft heel veel informatie bijeen gebracht over de bodemconditiescore op deze pagina: Cosun - Handleiding bodemconditie<\/a>. Met een duidelijk filmpje over het graven van de profielkuil en het beoordelen ervan. <\/p>" } , { "identifier": "element_32124256", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Bodembeoordeling", "source": "Cosun Beet Company", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=1nMCDDDvXRY", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

De Bodemscan© van het Louis Bolk Instituut<\/a> geeft een kader om de bodem - en met name Veenkoloniale gronden- te leren zien en te leren begrijpen.<\/p>

MijnBodemconditie is een nieuw meetinstrument bedoeld om de boer beter en praktisch inzicht te geven in de kwaliteit van de bodem en hoe deze verder te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek, in onder andere de Beemsterpolder, heeft uitgewezen dat deze visuele bodembeoordeling bijzonder goed overeenstemt met chemische analyses. Dat wil zeggen dat een getrainde boer de kwaliteit van de bodem aan de hand van 8 kenmerken zelf kan beoordelen. Download het veldformulier en de handleiding – Mijn BodemConditie<\/a><\/p>

De open bodemindex geeft een beter beeld van de ontwikkeling van de bodem en de bodemkwaliteit. Met een open bodemindex ontstaat er een beter beeld van de ontwikkeling van de bodem en de bodemkwaliteit in Nederland. Uiteindelijk is verduurzaming van de bodem het doel, met als resultaat dat agrarisch ondernemers en de drinkwatervoorziening daarvan profiteren. Klik hier voor de OBI-tool<\/a>. <\/p>

<\/a>Een effectieve manier om inzicht te krijgen in de conditie van de bodem en de kwaliteit ervan te beoordelen is het graven van een profielkuil. Een profielkuil geeft een kwalitatief en samenhangend beeld van de bodem. Het vergemakkelijkt de interpretatie van andere bodemmetingen. Op Nutrinorm is meer informatie te vinden over het interpreteren van de beworteling, verstorende lagen en de structuur: Beoordelen van de bodem - NutriNorm<\/a><\/p>

Voor docenten<\/strong><\/p>

Ben je docent en zoek je lesmateriaal over de bodem? Op Wikiwijs staat een lesmodule voor het MBO. Dit gaat in op de verschillende bodemsoorten, welke structuurelementen kunnen we onderscheiden. Hoe gaan we de bodem beoordelen? Bodemstructuur - Lesmateriaal - Wikiwijs<\/a> <\/p>" } , { "identifier": "element_32124257", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer lesmateriaal over de bodem", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=bodem*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_AKKERBOUW&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Leermiddelen" } } ] }, { "area": "meldjeaanvoordegroenkennisnetnieuwsbrief", "title": "Meld je aan voor de Groen Kennisnet Nieuwsbrief", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_newsletter", "name": "contenttemplate_newsletter"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van Groen Kennisnet? Meld je nu aan en blijf op de hoogte van wat er er speelt in de groene sector.", "elements": [ { "identifier": "element_36139400", "type": "modularcontent", "gkn_newsletter": { "newsletter_id": "11187c24-8b2d-477d-b328-967969f8a94e", "placeholder": "E-mailadres", "button_text": "Aanmelden" } } ] } ] }