{ "type": "page", "identifier": "page_18336543", "title": "Vakinformatie voor de akkerbouwer", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Akkerbouw", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/9/2/588800_fullimage_landbouw%20aardappel.jpg", "width": 1920, "height": 1281, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Landbouw aardappel - Wolfgang Ehrecke via Pixabay", "photographer": "Wolfgang Ehrecke", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/ehrecke-5827864/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/landbouw-aardappel-de-landbouw-2654157/" }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Akkerbouw", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_AKKERBOUW", "placeholderzoekbox": "Zoek hier naar bronnen over akkerbouw", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueelindeakkerbouw", "title": "Actueel in de akkerbouw", "contentarea_template": "contenttemplate_a","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_18336649", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Nieuws", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_588709", "title": "Minister Schouten: Kringlooplandbouw is de toekomst", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minister-Schouten-Kringlooplandbouw-is-de-toekomst-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse landbouw moet omschakelen naar een meer duurzaam systeem van voedsel produceren waarin klimaat, natuur en bodem niet langer onder druk staan. Kringlooplandbouw staat centraal in de visie die landbouwminister Schouten op 8 september presenteerde.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/c/cid588741_cid577678_shutterstock_136984316_NL_koe_windmolens.jpg", "width": 899, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-30T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T11:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_18336650", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "NIeuws", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_588799", "title": "Handboek voor samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handboek-samenwerking-akkerbouw-veehouderij.htm" }, "lead": "Samenwerkingsverbanden tussen melkveehouders en akkerbouwers dragen bij aan regiobrede kringlooplandbouw en het efficiënter omgaan met mineralen op gebiedsniveau. Uiteindelijk gaat het om het verbeteren van de bodemkwaliteit, beperken van het gebruik van eindige grondstoffen, verlagen van emissies en verhogen van biodiversiteit op een wijze die zowel de akkerbouwer als de melkveehouder voordelen biedt. Die voordelen zijn onder meer te behalen met uitwisseling van grond, de teelt van voedergewassen en mest.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/2/3/588794_fullimage_grondgebonden-countryside.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "ALT tekst Foto Mabel Amber via Pixabay. Foto bij GKN artikel Een op de vijf grondgebonden landbouwbedrijven is extensief", "photographer": "Mabel Amber", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mabelamber-1377835/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3826331", "photo_license": "Voorbeeld licentietekst", "photo_license_hyperlink": "www.licentietekst.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3826331" }, "publication_date": "2021-07-29T01:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T11:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_plant", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "Akkerbouwers" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plant", "gkn_etalage_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "link_extra_image": "www.linkachterextrafoto.nl", "subject_abstract": "Onderwerp voor samenvatting", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Naar het handboek" } }, { "identifier": "mediaitem_588786", "title": "Vernieuwde bestrijdingsmiddelenatlas", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwde-bestrijdingsmiddelenatlas-1.htm" }, "lead": "Waar worden resten van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen? En waar en wanneer worden normen overschreden? Je vindt het in de onlangs vernieuwde bestrijdingsmiddelenatlas. Nieuw is dat je ook kunt kijken naar de relatie tussen landgebruik en normoverschrijdingen van bepaalde stoffen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/b/8/588792_fullimage_slootpeilbeheer-stuw_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Slootpeilbeheer GKN testimage", "photographer": "Naam fotograaf", "photographer_hyperlink": "www.fotograaf.nl", "photo_license": "cc by-sa", "photo_license_hyperlink": "www.ccbysa.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/" }, "publication_date": "2021-07-29T01:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-12T10:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_dummy_data" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Naar de atlas" } }, { "identifier": "mediaitem_588793", "title": "Omschakeling naar biologisch ingrijpende stap", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Omschakeling-naar-biologisch-ingrijpende-stap-1.htm" }, "lead": "De omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering is een ingrijpende stap. Vakblad Management&Techniek laat in een reeks artikelen zien waarom die omschakeling ingrijpend is. Het is tijdrovend, en het vraagt van ondernemers een andere manier van denken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/d/588754_fullimage_pumpkin-1738782_640.jpg", "width": 1600, "height": 1200, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "ALT tekst Pompoen GKN testafbeelding", "photographer": "Naam fotograaf", "photographer_hyperlink": "www.fotograaf.nl", "photo_license": "cc by-sa", "photo_license_hyperlink": "www.ccbysa.nl", "source_info": "Overige bron informatie", "source_info_hyperlink": "www.overigbroninfo.nl" }, "publication_date": "2021-07-29T01:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-16T16:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_boerenlandvogels" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_18336651", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Agenda", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_606435", "title": "Deadline Local Food Challenge Amsterdam", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Deadline-Local-Food-Challenge-Amsterdam-1.htm" }, "lead": "Tot en met 2 november kunnen boeren en Amsterdamse voedselondernemers zich aanmelden voor de Local Food Challenge. De challenge heeft als doel om lokale producten en samenwerking binnen de regio te promoten. De organisatoren zetten actief in op matchmaking, en investeren in de begeleiding van de winnende koppels en hun producten, die campagne mogen voeren onder de titel Local Food Hero 2021.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/5/cid606435_local_food_challenge_met_partners.-detail.png", "width": 978, "height": 550, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-22T19:25+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-22T19:34+02:00", "expiration_date": "2021-11-02T22:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "Evenement", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_voedselzekerheid" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Evenement", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_voeding", "gkn_plant", "gkn_voedselzekerheid", "gkn_veehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [], "location": "Online", "organiser": [ "Food Hub", "De Nieuwe Boerenfamilie en Kitchen Republic" ], "price": "Gratis", "jumplinktext": "", "linktext_externalinfo": "Aanmelden Local Food Challenge", "link": "https://vanamsterdamsebodem.nl/local-food-challenge/", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_605650", "title": "Praat mee over natuurinclusieve landbouw in Rivierenland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Praat-mee-over-natuurinclusieve-landbouw-in-Rivierenland.htm" }, "lead": "Vind je natuurinclusief een wollig begrip? Iets van de politiek, maar praktisch een te-ver-van-mijn-bed show? Kom dan naar de inspiratiemiddag natuurinclusieve landbouw in de Proeftuin Randwijk op 15 oktober. Daar maken we via gerenommeerde sprekers en een prikkelend discussieforum natuurinclusief boeren concreet. Laten we zien hoe het goed is voor natuur én portemonnee. Praten we samen over praktische hobbels die er zeker zijn. Inspiratie, motivatie en activatie: allemaal ingrediënten om de grote uitdagingen van morgen en overmorgen tegemoet te treden.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-09-17T09:55+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-22T13:35+02:00", "expiration_date": "2021-10-16T00:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "Studiedag", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Studiedag", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_akkerbouw", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "15-10-2021", "starttime": "13:00", "enddate": "15-10-2021", "endtime": "16:00" }], "location": "Proeftuin Randwijk", "organiser": ["Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland"], "price": "", "jumplinktext": "", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "link": "https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/nieuws-activiteiten/praat-mee-over-natuurinclusieve-landbouw-in-rivierenland/", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_588775", "title": "Webinar Mestverwaarding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/webinar-Mestverwaarding-1.htm" }, "lead": "Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), ZLTO, Topsector Agri & Food en Regiebureau POP hebben het initiatief genomen voor een Leerreis nutriëntenkringloop. Wageningen University & Research is hierin kennispartner. Wat kunnen we van elkaar leren, welke hobbels kunnen we oplossen en op welke onderwerpen kunnen we samenwerken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/4/588756_fullimage_fruitteelt_f42280f3_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Tuinbouw; fruitteelt", "photographer": "Karel Appel", "photographer_hyperlink": "https://www.karelappellinkfotograaf.nl", "photo_license": "CC-BY-3.0", "photo_license_hyperlink": "https://www.linklicentie.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://www.overigebroninfolink.nl" }, "publication_date": "2021-07-29T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-22T14:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "Webinar", "gkn_tuinbouw", "gkn_dummy_data" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Webinar", "theme": [ "gkn_tuinbouw", "gkn_akkerbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "datetime": [], "location": "Online", "organiser": [ "Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), ZLTO, Topsector Agri & Food, Regiebureau POP en Wageningen University & Research", "WUR Library" ], "price": "Voorbeeld van een volledige prijsomschrijving Die kan bestaan uit meerdere regels Natuurlijk ook met €500,- tekens voor Euro. En andere opsommingen: - di: 2345- woe: 2456", "jumplinktext": "Inschrijven", "linktext_externalinfo": "Inschrijven voor april 1990", "link": "https://www.wur.nl/nl/artikel/Inschrijfformulier-Webinars-Nutrientenleerreis.htm", "extra_person": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "role_extra_person": "Spreker", "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "link_extra_image": "www.dww.nl" } }, { "identifier": "mediaitem_588729", "title": "Leuk webinar GKN in de toekomst", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/URL-Tilte-van-GKN-activiteit-na-28-april.htm" }, "lead": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/2/8/588757_fullimage_cat-3374422_1280.jpg", "width": 1280, "height": 1024, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "kat", "photographer": "Naam fotograaf", "photographer_hyperlink": "www.fotograaf.nl", "photo_license": "cc by-sa", "photo_license_hyperlink": "www.ccbysa.nl", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "www.shutterstock.com" }, "publication_date": "2021-07-29T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-22T14:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "Webinar", "gkn_tuinbouw", "gkn_dummy_data" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Webinar", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_dummy_data" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "datetime": [], "location": "Externe locatie beschrijving", "organiser": ["Organizer.."], "price": "De prijs is een vanaf meeneemprijs.Als u later komt kan er geen korting gegeven worden.", "jumplinktext": "Aanmelden", "linktext_externalinfo": "Aanmelden voor maandan 20 augustus", "link": "", "extra_person": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "role_extra_person": "Spreker", "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "link_extra_image": "www.gxsoftware.com" } } ] } , { "identifier": "element_19087769", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer In de praktijk", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=groenbemester*&wq_flt=publicatiejaar&wq_val=2020&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "indepraktijk", "title": "In de praktijk", "contentarea_template": "contenttemplate_b","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_18336654", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Stappenplan", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_588806", "title": "10 stappen voor realisatie natuur­inclusieve kringloop­landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/10-stappen-voor-realisatie-natuurinclusieve-kringlooplandbouw.htm" }, "lead": "Ons huidige landbouw-voedselsysteem is niet meer houdbaar. Niet\nalleen de stikstofcrisis, ook de uitdagingen op het gebied van klimaat,\nbiodiversiteit, bodem-, water- en luchtkwaliteit, bodemdaling en de\naantrekkelijkheid van ons landschap vragen een langetermijnoplossing.\nDeze uitdagingen hangen sterk met elkaar samen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/2/3/588794_fullimage_grondgebonden-countryside.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "ALT tekst Foto Mabel Amber via Pixabay. Foto bij GKN artikel Een op de vijf grondgebonden landbouwbedrijven is extensief", "photographer": "Mabel Amber", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mabelamber-1377835/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3826331", "photo_license": "Voorbeeld licentietekst", "photo_license_hyperlink": "www.licentietekst.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3826331" }, "publication_date": "2021-07-29T01:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-12T08:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "Korte ketens", "Natuur- en landschapsbeheer", "Energie en klimaat", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "Bodembeheer", "Kringloop sluiten", "Dierenwelzijn", "Verdienmodel", "Stappenplan", "gkn_dummy_data" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [ "Bodembeheer", "Dierenwelzijn", "Energie en klimaat", "Korte ketens", "Kringloop sluiten", "Natuur- en landschapsbeheer", "Verdienmodel" ], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "link_extra_image": "www.google.nl", "subject_abstract": "Stappen zetten", "target_audience_abstract": "Boeren", "region_abstract": "Groningen, Drenthe, Friesland", "Jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_18726772", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "XC element voor de demo", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_606093", "title": "Biobased economy", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/biobased-economy-12.htm" }, "lead": "Een biobased economy is gebaseerd op groene grondstoffen, oftewel biomassa. Fossiele grondstoffen, zoals aardolie, worden niet, of zo min mogelijk gebruikt. Groene grondstoffen zijn hernieuwbaar. Dat wil zeggen dat ze telkens opnieuw geproduceerd kunnen worden. Fossiele grondstoffen daarentegen zijn eindig en raken dus op.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-09-20T15:39+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-20T16:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_biobased_economy", "Dossier", "biobased_economy" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }], "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_606091", "title": "Welzijn paarden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Welzijn-paarden-1.htm" }, "lead": "Huidige schattingen geven aan dat we in Nederland tussen de 300.000 en 500.000 paarden hebben. Het paard is een zogenaamd ‘multi-purpose’ dier, dat, in tegenstelling tot de landbouwhuisdieren in Nederland, niet meer voor het vlees wordt gefokt en gehouden.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-09-20T15:34+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-20T16:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "gkn_paardenhouderij", "dww_paarden" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_paarden", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_paardenhouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [{ "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }], "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_606085", "title": "Onkruid­bestrijding op verhardingen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/onkruidbestrijding-op-verhardingen.htm" }, "lead": "De makkelijkste en goedkoopste manier om onkruid te bestrijden is het spuiten met onkruidbestrijdingsmiddelen (herbiciden). Nadeel is dat veel van deze bestrijdingsmiddelen afspoelen naar het oppervlaktewater. Sinds maart 2016 mogen professionele gebruikers het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat niet meer toepassen op verhardingen. In dit dossier vind je informatie over duurzaam onkruidbeheer op verhardingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/c/2/cid606085_mustard-3707652_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1285, "focuspoint-x": 921, "focuspoint-y": 617, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-20T14:37+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-20T15:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }], "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } } ] } , { "identifier": "element_18336657", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer In de praktijk", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=groenbemester*&wq_flt=publicatiejaar&wq_val=2020&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "leren", "title": "Leren", "contentarea_template": "contenttemplate_c","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_18726796", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1030983", "862330", "1024205", "1035342" ]} } , { "identifier": "element_18336660", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "XC element voor demo", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_588799", "title": "Handboek voor samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handboek-samenwerking-akkerbouw-veehouderij.htm" }, "lead": "Samenwerkingsverbanden tussen melkveehouders en akkerbouwers dragen bij aan regiobrede kringlooplandbouw en het efficiënter omgaan met mineralen op gebiedsniveau. Uiteindelijk gaat het om het verbeteren van de bodemkwaliteit, beperken van het gebruik van eindige grondstoffen, verlagen van emissies en verhogen van biodiversiteit op een wijze die zowel de akkerbouwer als de melkveehouder voordelen biedt. Die voordelen zijn onder meer te behalen met uitwisseling van grond, de teelt van voedergewassen en mest.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/2/3/588794_fullimage_grondgebonden-countryside.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "ALT tekst Foto Mabel Amber via Pixabay. Foto bij GKN artikel Een op de vijf grondgebonden landbouwbedrijven is extensief", "photographer": "Mabel Amber", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mabelamber-1377835/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3826331", "photo_license": "Voorbeeld licentietekst", "photo_license_hyperlink": "www.licentietekst.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3826331" }, "publication_date": "2021-07-29T01:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T11:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_plant", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "Akkerbouwers" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plant", "gkn_etalage_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "link_extra_image": "www.linkachterextrafoto.nl", "subject_abstract": "Onderwerp voor samenvatting", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Naar het handboek" } }] } ] }, { "area": "2video'syoutube,vimeourl's", "title": "2 Video's (youtube, vimeo url's)", "contentarea_template": "contenttemplate_video","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_18560046", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Kringlooplandbouw - Verdienvermogen akkerlandbouw", "source": "Wageningen University and Research", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=-dDOjL-UjzQ", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_18336663", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Vimeo Webinar Water & Omgeving 'Stikstof'", "source": "Glastuinbouw Nederland", "url": "https://vimeo.com/525729928", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/1a6e0cde-5786-46fa-8b8c-10a379987368_large_icon_jellywurcontenttypes_case.png", "width": 600, "height": 200, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" } } } , { "identifier": "element_18719295", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "wet®elgeving", "title": "Wet & Regelgeving", "contentarea_template": "contenttemplate_d","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19087775", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "NIeuws", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_588767", "title": "Hoe krijg ik een keurmerk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hoe-krijg-ik-een-keurmerk.htm" }, "lead": "Het Europees biologisch keurmerk staat verplicht op alle biologische producten die in de Europese Unie (EU) zijn geproduceerd. Het keurmerk maakt duidelijk dat het product voldoet aan de EU-regels voor biologische landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/4/588756_fullimage_fruitteelt_f42280f3_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Tuinbouw; fruitteelt", "photographer": "Karel Appel", "photographer_hyperlink": "https://www.karelappellinkfotograaf.nl", "photo_license": "CC-BY-3.0", "photo_license_hyperlink": "https://www.linklicentie.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://www.overigebroninfolink.nl" }, "publication_date": "2021-07-29T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-27T12:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "Natuur- en landschapsbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Bodembeheer", "Tuinbouwers" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [ "Natuur- en landschapsbeheer", "Bodembeheer" ], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "link_extra_image": "https://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dierenwelzijnsweb.htm", "subject_abstract": "Potplantteelt, Fruitteelt, Keurmerk", "target_audience_abstract": "Tuinbouwers, Glastuinbouwers", "region_abstract": "Zuid-Nederland", "jumplinktext": "Bekijk de informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_601525", "title": "De voor- en nadelen van voedselbewerking", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-voor-en-nadelen-van-voedselbewerking-1.htm" }, "lead": "Voedselbewerking is een essentieel onderdeel van ons voedselsysteem. Het is nodig om ons voedsel eetbaar, verteerbaar, voedzaam, houdbaar, smakelijk en veilig te maken. Voedselbewerking is een ruim begrip met veel mogelijke – goede en minder goede – uitkomsten. Het voedingsmagazine Nutrinews heeft een verdiepingsartikel uitgebracht waarin wordt ingegaan op al deze aspecten van voedselbewerking.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/5/b/cid601525_jam-428094_960_720.jpg", "width": 960, "height": 635, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-06T11:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Voedselbewerking, Gezondheid", "target_audience_abstract": "Food professional", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_595255", "title": "Veel aandacht voor samenstelling en verteerbaarheid huisdiervoeding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Veel-aandacht-voor-samenstelling-en-verteerbaarheid-huisdiervoeding-1.htm" }, "lead": "Europese wetenschappers hebben een rapport gepubliceerd dat meer duidelijkheid geeft over de rol van koolhydraten in diervoeding. Hoewel honden en katten zetmeel en andere koolhydraten niet speciaal nodig hebben, kunnen ze deze wel prima gebruiken als energiebron. Voorwaarde is wel dat het op de juiste manier van tevoren bewerkt is en het voer daarnaast ook voldoende andere ingrediënten, zoals vetten en eiwitten, bevat.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/c/b/cid595255_Golden%2520Retriever_Max%2520Pixel_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-04T22:59+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-02T20:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_honden", "dww_katten", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_honden", "dww_katten", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_diervoeding", "dww_diergezondheid", "dww_diergedrag" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Diergezondheid, Dierenvoeding, Gezelschapsdieren", "target_audience_abstract": "Dierverzorger", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } } ] } , { "identifier": "element_19087773", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Stappenplan", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_588806", "title": "10 stappen voor realisatie natuur­inclusieve kringloop­landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/10-stappen-voor-realisatie-natuurinclusieve-kringlooplandbouw.htm" }, "lead": "Ons huidige landbouw-voedselsysteem is niet meer houdbaar. Niet\nalleen de stikstofcrisis, ook de uitdagingen op het gebied van klimaat,\nbiodiversiteit, bodem-, water- en luchtkwaliteit, bodemdaling en de\naantrekkelijkheid van ons landschap vragen een langetermijnoplossing.\nDeze uitdagingen hangen sterk met elkaar samen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/2/3/588794_fullimage_grondgebonden-countryside.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "ALT tekst Foto Mabel Amber via Pixabay. Foto bij GKN artikel Een op de vijf grondgebonden landbouwbedrijven is extensief", "photographer": "Mabel Amber", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mabelamber-1377835/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3826331", "photo_license": "Voorbeeld licentietekst", "photo_license_hyperlink": "www.licentietekst.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3826331" }, "publication_date": "2021-07-29T01:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-12T08:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "Korte ketens", "Natuur- en landschapsbeheer", "Energie en klimaat", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "Bodembeheer", "Kringloop sluiten", "Dierenwelzijn", "Verdienmodel", "Stappenplan", "gkn_dummy_data" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [ "Bodembeheer", "Dierenwelzijn", "Energie en klimaat", "Korte ketens", "Kringloop sluiten", "Natuur- en landschapsbeheer", "Verdienmodel" ], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "link_extra_image": "www.google.nl", "subject_abstract": "Stappen zetten", "target_audience_abstract": "Boeren", "region_abstract": "Groningen, Drenthe, Friesland", "Jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_18336667", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "NIeuws", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_588786", "title": "Vernieuwde bestrijdingsmiddelenatlas", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwde-bestrijdingsmiddelenatlas-1.htm" }, "lead": "Waar worden resten van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen? En waar en wanneer worden normen overschreden? Je vindt het in de onlangs vernieuwde bestrijdingsmiddelenatlas. Nieuw is dat je ook kunt kijken naar de relatie tussen landgebruik en normoverschrijdingen van bepaalde stoffen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/b/8/588792_fullimage_slootpeilbeheer-stuw_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Slootpeilbeheer GKN testimage", "photographer": "Naam fotograaf", "photographer_hyperlink": "www.fotograaf.nl", "photo_license": "cc by-sa", "photo_license_hyperlink": "www.ccbysa.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/" }, "publication_date": "2021-07-29T01:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-12T10:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_dummy_data" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Naar de atlas" } }, { "identifier": "mediaitem_588793", "title": "Omschakeling naar biologisch ingrijpende stap", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Omschakeling-naar-biologisch-ingrijpende-stap-1.htm" }, "lead": "De omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering is een ingrijpende stap. Vakblad Management&Techniek laat in een reeks artikelen zien waarom die omschakeling ingrijpend is. Het is tijdrovend, en het vraagt van ondernemers een andere manier van denken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/d/588754_fullimage_pumpkin-1738782_640.jpg", "width": 1600, "height": 1200, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "ALT tekst Pompoen GKN testafbeelding", "photographer": "Naam fotograaf", "photographer_hyperlink": "www.fotograaf.nl", "photo_license": "cc by-sa", "photo_license_hyperlink": "www.ccbysa.nl", "source_info": "Overige bron informatie", "source_info_hyperlink": "www.overigbroninfo.nl" }, "publication_date": "2021-07-29T01:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-16T16:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_boerenlandvogels" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_588767", "title": "Hoe krijg ik een keurmerk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hoe-krijg-ik-een-keurmerk.htm" }, "lead": "Het Europees biologisch keurmerk staat verplicht op alle biologische producten die in de Europese Unie (EU) zijn geproduceerd. Het keurmerk maakt duidelijk dat het product voldoet aan de EU-regels voor biologische landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/4/588756_fullimage_fruitteelt_f42280f3_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Tuinbouw; fruitteelt", "photographer": "Karel Appel", "photographer_hyperlink": "https://www.karelappellinkfotograaf.nl", "photo_license": "CC-BY-3.0", "photo_license_hyperlink": "https://www.linklicentie.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://www.overigebroninfolink.nl" }, "publication_date": "2021-07-29T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-27T12:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "Natuur- en landschapsbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Bodembeheer", "Tuinbouwers" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [ "Natuur- en landschapsbeheer", "Bodembeheer" ], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "link_extra_image": "https://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dierenwelzijnsweb.htm", "subject_abstract": "Potplantteelt, Fruitteelt, Keurmerk", "target_audience_abstract": "Tuinbouwers, Glastuinbouwers", "region_abstract": "Zuid-Nederland", "jumplinktext": "Bekijk de informatie" } } ] } , { "identifier": "element_18336668", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "voorbeeldvooreentemplateanaeentemplatee", "title": "Voorbeeld voor een Template A na een template E", "contentarea_template": "contenttemplate_a","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_18336670", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "NIeuws", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_588709", "title": "Minister Schouten: Kringlooplandbouw is de toekomst", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minister-Schouten-Kringlooplandbouw-is-de-toekomst-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse landbouw moet omschakelen naar een meer duurzaam systeem van voedsel produceren waarin klimaat, natuur en bodem niet langer onder druk staan. Kringlooplandbouw staat centraal in de visie die landbouwminister Schouten op 8 september presenteerde.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/c/cid588741_cid577678_shutterstock_136984316_NL_koe_windmolens.jpg", "width": 899, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-30T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T11:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_588799", "title": "Handboek voor samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handboek-samenwerking-akkerbouw-veehouderij.htm" }, "lead": "Samenwerkingsverbanden tussen melkveehouders en akkerbouwers dragen bij aan regiobrede kringlooplandbouw en het efficiënter omgaan met mineralen op gebiedsniveau. Uiteindelijk gaat het om het verbeteren van de bodemkwaliteit, beperken van het gebruik van eindige grondstoffen, verlagen van emissies en verhogen van biodiversiteit op een wijze die zowel de akkerbouwer als de melkveehouder voordelen biedt. Die voordelen zijn onder meer te behalen met uitwisseling van grond, de teelt van voedergewassen en mest.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/2/3/588794_fullimage_grondgebonden-countryside.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "ALT tekst Foto Mabel Amber via Pixabay. Foto bij GKN artikel Een op de vijf grondgebonden landbouwbedrijven is extensief", "photographer": "Mabel Amber", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mabelamber-1377835/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3826331", "photo_license": "Voorbeeld licentietekst", "photo_license_hyperlink": "www.licentietekst.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3826331" }, "publication_date": "2021-07-29T01:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T11:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_plant", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "Akkerbouwers" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plant", "gkn_etalage_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "link_extra_image": "www.linkachterextrafoto.nl", "subject_abstract": "Onderwerp voor samenvatting", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Naar het handboek" } }, { "identifier": "mediaitem_588786", "title": "Vernieuwde bestrijdingsmiddelenatlas", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwde-bestrijdingsmiddelenatlas-1.htm" }, "lead": "Waar worden resten van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen? En waar en wanneer worden normen overschreden? Je vindt het in de onlangs vernieuwde bestrijdingsmiddelenatlas. Nieuw is dat je ook kunt kijken naar de relatie tussen landgebruik en normoverschrijdingen van bepaalde stoffen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/b/8/588792_fullimage_slootpeilbeheer-stuw_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Slootpeilbeheer GKN testimage", "photographer": "Naam fotograaf", "photographer_hyperlink": "www.fotograaf.nl", "photo_license": "cc by-sa", "photo_license_hyperlink": "www.ccbysa.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/" }, "publication_date": "2021-07-29T01:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-12T10:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_dummy_data" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Naar de atlas" } }, { "identifier": "mediaitem_588793", "title": "Omschakeling naar biologisch ingrijpende stap", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Omschakeling-naar-biologisch-ingrijpende-stap-1.htm" }, "lead": "De omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering is een ingrijpende stap. Vakblad Management&Techniek laat in een reeks artikelen zien waarom die omschakeling ingrijpend is. Het is tijdrovend, en het vraagt van ondernemers een andere manier van denken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/d/588754_fullimage_pumpkin-1738782_640.jpg", "width": 1600, "height": 1200, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "ALT tekst Pompoen GKN testafbeelding", "photographer": "Naam fotograaf", "photographer_hyperlink": "www.fotograaf.nl", "photo_license": "cc by-sa", "photo_license_hyperlink": "www.ccbysa.nl", "source_info": "Overige bron informatie", "source_info_hyperlink": "www.overigbroninfo.nl" }, "publication_date": "2021-07-29T01:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-16T16:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_boerenlandvogels" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_588767", "title": "Hoe krijg ik een keurmerk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hoe-krijg-ik-een-keurmerk.htm" }, "lead": "Het Europees biologisch keurmerk staat verplicht op alle biologische producten die in de Europese Unie (EU) zijn geproduceerd. Het keurmerk maakt duidelijk dat het product voldoet aan de EU-regels voor biologische landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/4/588756_fullimage_fruitteelt_f42280f3_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Tuinbouw; fruitteelt", "photographer": "Karel Appel", "photographer_hyperlink": "https://www.karelappellinkfotograaf.nl", "photo_license": "CC-BY-3.0", "photo_license_hyperlink": "https://www.linklicentie.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://www.overigebroninfolink.nl" }, "publication_date": "2021-07-29T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-27T12:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "Natuur- en landschapsbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Bodembeheer", "Tuinbouwers" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [ "Natuur- en landschapsbeheer", "Bodembeheer" ], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm" }, "link_extra_image": "https://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dierenwelzijnsweb.htm", "subject_abstract": "Potplantteelt, Fruitteelt, Keurmerk", "target_audience_abstract": "Tuinbouwers, Glastuinbouwers", "region_abstract": "Zuid-Nederland", "jumplinktext": "Bekijk de informatie" } } ] } , { "identifier": "element_19265753", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Boerenlandvogels", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Boerenlandvogels", "url": "/nl/boerenlandvogels.htm" } } } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/p>" } ] } ] }