{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_730389", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "title": "Werkplaats Netwerk Platteland", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/werkplaats-netwerk-platteland.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 730389, "identifier": "mediaitem_730389", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/werkplaats-netwerk-platteland.htm", "title": "Werkplaats Netwerk Platteland", "lead": "Regieorganisatie GLB organiseert samen met het Nieuwe Netwerk, de eerste Werkplaats Netwerk Platteland. Deze staat dit keer in het teken van de gebiedsgerichte aanpak.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/e/c/661602_fullimage_shutterstock_1056189662_luchtfoto_nederland%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 704, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Lanschap Nederland", "photographer": "Aerovista Luchtfotografie", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/aerovista", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/aerial-view-residential-area-large-villas-1056189662", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-04-21T13:33+02:00", "lastmodified_date": "2023-05-17T16:34+02:00", "expiration_date": "2023-06-09T00:00+02:00", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Evenement", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_integraal_aanpakken" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Evenement", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "08-06-2023", "starttime": "00:00", "startdatetime": "2023-06-08T00:00+02:00", "enddate": "", "endtime": "", "enddatetime": "" }], "location": "Hilversum", "organiser": [ "Regieorganisatie GLB", "Nieuwe Netwerk" ], "price": "", "jumplinktext": "Meer informatie en aanmelden", "link_url": "https://www.netwerkplatteland.nl/samenwerken/netwerkactiviteiten/werkplaats-gebiedsgerichte-aanpak", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het Nieuwe Netwerk<\/a> (NN) biedt een platform, waar professionals uit verschillende sectoren elkaar kunnen vinden om kennis uit te wisselen en, zodoende, met elkaar handelingsperspectief te creëren voor gezonde voedselsystemen en landbouw in relatie tot bodem, water, landschap en klimaat.<\/p>

De werkplaats biedt een plek voor het open gesprek over toekomstbestendige landbouw. Waarbij vanuit de doelen van het GLB wordt bekeken hoe alle betrokkenen een constructieve bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van landbouw en platteland. In de werkplaats delen we ervaringen en meningen, leren we van elkaar en zoeken we hoe we elkaar kunnen versterken.
Geïnteresseerden vanuit de landbouwsector en andere gebruikers van het platteland, organisaties en overheden, adviseurs, onderzoekers en andere actoren op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling kunnen zich aanmelden voor deelname aan de werkplaats. Deelname veronderstelt een actieve houding en bijdrage aan de werkplaats. We zoeken voor deze werkplaats naar een evenwichtige mix van deelnemers.<\/p>

Het wordt een dag met een divers programma waarbij je kunt kiezen uit verschillende thema’s. De gebiedsgerichte aanpak staat centraal, maar je kunt ook kiezen uit andere (actuele) thema’s. Het programma wordt binnenkort op de website van het Netwerk Platteland<\/a> gepubliceerd.<\/p>

Aan- en afmelden:
We hopen van harte je op 8 juni te mogen verwelkomen in Hilversum. Ook als je niet aanwezig kan zijn, maar wel op de hoogte wil blijven over de activiteiten voor het Netwerk Platteland, hoort de organisatie het graag.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }