{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_689146", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "title": "Levensduursymposium \"De ruwvoerkoe\"", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/symposium-ruwvoerkoe.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 689146, "identifier": "mediaitem_689146", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/symposium-ruwvoerkoe.htm", "title": "Levensduursymposium \"De ruwvoerkoe\"", "lead": "Op 9 februari 2023 organiseren de Stichting Fokken voor Levensduur (SFL) & Melkvee het derde levensduursymposium in de melkveehouderij. Het symposium vindt plaats in kerkelijk centrum de Regenboog te Harderwijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/9/3/614459_fullimage_koeien%20in%20wei.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Dutch Cows - Erik de Graaf via Shutterstock", "photographer": "Erik de Graaf", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/erikdegraaf", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/dutch-cows-78663463", "keywords": [ "koe", "koeien", "polder", "melkvee", "gras", "weiland" ] }, "publication_date": "2022-12-21T14:26+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-21T15:41+02:00", "expiration_date": "2023-02-09T15:00+02:00", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "Symposium" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Symposium", "theme": [ "gkn_melkveehouderij", "gkn_home" ], "keywords": [], "datetime": [{ "startdate": "09-02-2023", "starttime": "09:30", "startdatetime": "2023-02-09T09:30+01:00", "enddate": "09-02-2023", "endtime": "15:00", "enddatetime": "2023-02-09T15:00+01:00" }], "location": "Harderwijk, De Regenboog, Biezenplein 1", "organiser": ["Stichting Fokken voor Levensduur (SFL)"], "price": "Gratis", "jumplinktext": "", "link_url": "https://www.melkvee.nl/evenement/609113-symposium-levensduur-symposium-harderwijk/aanmelden/", "linktext_externalinfo": "Aanmelden & informatie", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De ruwvoerkoe<\/h2>

Een economisch gezonde en duurzame melkveehouderij die aansluiting vindt bij maatschappelijke trends is het uitgangspunt voor SFL. Dat vraagt een verbrede doelstelling: naast een langere levensduur meer aandacht voor gezondheid en welzijn, een efficiënter (her)gebruik van grondstoffen, en een lagere belasting voor het milieu door het sluiten van de bedrijfskringloop. Kortom, een meer evenwichtig en duurzaam productiesysteem. Daarbij hoort ook een ander type koe: “De ruwvoerkoe”; een koe die optimale productie- en gebruikskenmerken heeft. En die daarbij het op eigen grond geteelde ruwvoer optimaal kan benutten, zowel in de wei als in de stal. Dit met het oog op het beperken van de verliezen van eigen voer en het verminderen van de aanvoer van (krachtvoer)grondstoffen van buiten. Welke belangrijke rol de fokkerij hierbij kan spelen is de rode draad van het levensduursymposium.<\/p>

Het symposium is toegankelijk voor geïnteresseerde melkveehouders, hun medewerkers, agribusiness/erfbetreders en studenten.<\/p>

Programma<\/h2>

1. Inloop – 09:30 tot 10:30<\/h3>

Met koffie & thee.<\/p>

2. Welkom en opening – 10:30 tot 10:35<\/h3>

Na de opening door Peter Aalberts, voorzitter Stichting Fokken voor levensduur, neemt genetica -expert Gosse Veninga het dagvoorzitterschap op zich.<\/p>

3. De kansen voor de melkveehouderij – 10:35 tot 11:30<\/h3>

Wat zijn de kansen voor de melkveehouderij? En hoe kun je met maatwerk oplossingen inspelen op maatschappelijke thema’s als duurzaam voedselsysteem, kringlooplandbouw, circulaire landbouw en natuur- en landschapsbeheer? Wat is het economisch en maatschappelijk perspectief daarvan en welke rol kan een gezonde ruwvoerkoe met een lange levensduur daarin spelen?<\/p>

Vragen die beantwoord worden door:
Prof. Dr. Ir. IJM (Imke) de Boer, hoogleraar Dieren & Duurzame Voedselsystemen, Wageningen University & Research.<\/p>

4. De koe, de boer en het voer – 11:30 tot 12:10<\/h3>

Update vanuit het onderzoeksveld. Overzicht van praktijkprojecten met Gras, Ruwvoer en Weiden als basis. Wat valt daarvan te leren als het gaat om de koe, de boer en het voer?
Bert Philipsen, onderzoeker Voeding en Weiden, Wageningen University & Research.<\/p>

5. De ruwvoerkoe in Nieuw-Zeeland – 12:10 tot 12:50<\/h3>

In Nieuw-Zeeland is een goed ruwvoerbenutting altijd al essentieel en is men bezig met het fokken van goede ruwvoerkoeien. Hoe doen ze dat daar en wat valt er van hun systeem te leren.
Peter van Elzakker, fokkerijspecialist in Nieuw-Zeeland.<\/p>

6. Lunchpauze – 12:50 tot 13:35<\/h3>

Diverse onderdelen van de lunch worden vanuit of van nabij de sponsortafels uitgedeeld.<\/p>

7. Fokken op efficiënt gebruik van gras – 13:35 tot 14:15<\/h3>

Hoe beïnvloed ik op het eigen bedrijf met fokken de opname en benutting van vers gras. Een verhaal uit de praktijk. Hoe fokkerij en maximaal weiden veel rendement van eigen bodem oplevert.
Tom Keuper, melkveehouder in Megchelen.<\/p>

8. Past de ruwvoerkoe in Nederlandse verdienmodel? – 14:15 tot 14:55<\/h3>

Een analyse van de economische aspecten van de ruwvoerkoe in het licht van de Nederlandse melkveehouderij.
Hans Scholte, bedrijfsadviseur Flynth.<\/p>

9. Afsluiting – 14:55 tot 15:00<\/h3>

Peter Aalberts, voorzitter Stichting Fokken voor levensduur.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }