{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_732307", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "title": "Symposium 'Mest, het bruine goud'", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/symposium-mest-het-bruine-goud.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 732307, "identifier": "mediaitem_732307", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/symposium-mest-het-bruine-goud.htm", "title": "Symposium 'Mest, het bruine goud'", "lead": "Dierlijke mest is waardevol en verdient een volwaardige plek in de kringlooplandbouw. Dat besef wordt steeds breder gedeeld. Maar hoe kunnen we dit uitgangspunt in de praktijk handen en voeten geven? Die vraag staat centraal tijdens het symposium 'Mest, het bruine goud', dat de provincie Noord-Brabant op donderdag 22 juni (09.00-11.45 uur) houdt in Congrescentrum 1931 (bij de Brabanthallen) in Den Bosch.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/b/6/619795_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_1030292632_mest_reststroom.jpg", "width": 1623, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Mest", "photographer": "Graham Corney", "photographer_hyperlink": "shutterstock.com/nl/g/Graham+Corney", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/horse-manure-straw-bedding-spread-onto-1030292632", "keywords": [ "reststroom", "compost", "mest" ] }, "publication_date": "2023-05-26T20:53+02:00", "lastmodified_date": "2023-05-31T14:11+02:00", "expiration_date": "2023-06-22T13:00+02:00", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "Symposium", "gkn_mestverwaarding" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Symposium", "theme": [ "gkn_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "22-06-2023", "starttime": "09:30", "startdatetime": "2023-06-22T09:30+02:00", "enddate": "22-06-2023", "endtime": "13:00", "enddatetime": "2023-06-22T13:00+02:00" }], "location": "Congrescentrum 1931 (bij de Brabanthallen) in Den Bosch", "organiser": ["Provincie Noord-Brabant"], "price": "Gratis", "jumplinktext": "Meer informatie en aanmelden", "link_url": "https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/beleid/uitvoeringsagenda+mest/mest+het+bruine+goud/default.aspx", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het symposium is interessant voor iedereen die beleidsmatig of in de praktijk (zoals agrarische ondernemers) bezig is met mest(verwaarding).<\/p>

Programma<\/h2>

Het programma bestaat uit presentaties en twee rondes van inspiratiesessies, waarvoor u zich kunt inschrijven. Tijdens deze sessies vertellen agrarische ondernemers over hun praktische leerervaringen met mestbewerking.

09:30 - 09:35 Opening
09:35 - 09:45 Presentatie UA Mest binnen het beleidskader Landbouw & Voedsel door Arie Meulepas (Provincie Noord-Brabant)
09:45 – 10:00 Keynote – spreker nog niet bevestigd
10:00 – 10:45 Inspiratieronde 1<\/strong><\/p>

1. ‘Samen verwaarden van runderdrijfmest’ – Frank van Genugten (GroeneWoudGas)

2. ‘Doelsturing in de praktijk (PAVEX project)' – Ronald Luijkx (Agrifood Capital) & Harm Wientjes (Melkveebedrijf Wientjes)

3. ‘Mestvergisting: de integrale oplossing voor elke veehouderij’ – Hans Verhoeven (KDV)

4. ‘Duurzame en hoogwaardige meststoffen voor glastuinbouw afkomstig uit dierlijke mest’- Marc van Oers (Van Iperen International)

5. ‘Ervaringen met kunstmestvrij telen op zand- en kleigronden' – Anton van Bartelen & Paul van Zoggel (Praktijkcentrum voor Precisielandbouw)
10:45 - 11:00 Pauze
11:00 - 11:45 Inspiratieronde 2<\/strong><\/p>


6. ‘Reststromen opwerken en zo hoog mogelijk in de keten weer terugzetten' – John Horrevorts (VTTI Bio Energy)

7. ‘De impact van mestscheiding en vaste rijpaden in grasland op bodem(leven) en diergezondheid' – Fam. Wink (Melkveebedrijf De Hoeve Landbouw)

8. ‘Trac een bestaand Frans businessmodel voor het verwaarden van mest’ – Jeroen Beijer (Vereijken-Hooijer B.V.)

9. ‘Fertigatie: water en voeding, de druppel naar succes’ – Johan Aarnoudse (Van Iperen B.V.)

10. ‘Betere Stal, Betere Mest, Betere Oogst (BSMO)' – Daniël de Jong (WUR)
11:45 – 12:00 Afsluiting
12:00 - 13:00 Netwerklunch <\/p>