{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_731194", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "title": "Save the date: Natuurinclusief Top", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/save-the-date-natuurinclusief-top.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 731194, "identifier": "mediaitem_731194", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/save-the-date-natuurinclusief-top.htm", "title": "Save the date: Natuurinclusief Top", "lead": "Op weg naar de 2.0-versie van de Agenda. Minister Van der Wal zal de eerste schets van de Agenda Natuurinclusief 2.0 in ontvangst nemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/b/3/633315_fullimage_shutterstock_1523657147_nl_rotterdam_urban_farming_%5Bred%5D%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 716, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Groen in de stad", "photographer": "R. de Bruijn_Photography", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/richarddebruijn", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/rotterdam-netherlands-june-1st-2019-roof-1523657147", "keywords": [ "stad", "kantoor", "groene", "blauwe", "steden", "ecologisch", "waterberging", "daken", "groen", "kantoorpand", "dak" ] }, "publication_date": "2023-05-05T11:57+02:00", "lastmodified_date": "2023-05-05T12:11+02:00", "expiration_date": "2023-06-21T22:00+02:00", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Bijeenkomst", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Bijeenkomst", "theme": [ "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_groeneagenda", "gkn_biodiversiteit" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "21-06-2023", "starttime": "13:00", "startdatetime": "2023-06-21T13:00+02:00", "enddate": "", "endtime": "", "enddatetime": "" }], "location": "De Boerinn, Mijzijde 6, Kamerik", "organiser": ["Natuurinclusief Nationaal Overleg (NINO)"], "price": "", "jumplinktext": "", "link_url": "https://agendanatuurinclusief.nl/op-weg-naar-de-2-0-versie-van-de-agenda/", "linktext_externalinfo": "Meer informatie", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De oproep vanuit de samenleving, de provincies en natuurorganisaties klonk twee jaar geleden heel duidelijk: in 2050 moet Nederland een natuurinclusieve samenleving zijn.

Veel stappen gezet<\/strong>
Met de Future Search en Agenda 1.0 zijn vorig jaar - samen met u - de eerste stappen gezet naar het versnellen van die natuurinclusieve samenleving. Dat kreeg recent een vervolg met de aanstelling van domeinleiders en -trekkers voor negen domeinen en André van der Zande als landelijke, onafhankelijke ambassadeur Natuurinclusief.

Op deze domeinen Bouw, Water, Landbouw, Infrastructuur, Vrijetijdseconomie, Financiën, Gezondheid, Energie, Onderwijs en Bewustwording wordt sindsdien hard gewerkt aan de totstandkoming van een Agenda 2.0. Tegelijkertijd is er een Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO) en een programmabureau opgericht, om het proces naar een krachtige Agenda Natuurinclusief 2.0 te versterken.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }