{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_689498", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "title": "Nationaal Park 3.0: Een nieuwe benadering voor de toekomst van nationale parken", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/nationaal-park-3.0-een-nieuwe-benadering-voor-de-toekomst-van-nationale-parken.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 689498, "identifier": "mediaitem_689498", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/nationaal-park-3.0-een-nieuwe-benadering-voor-de-toekomst-van-nationale-parken.htm", "title": "Nationaal Park 3.0: Een nieuwe benadering voor de toekomst van nationale parken", "lead": "Tijdens het debat gaan we met elkaar in gesprek over verschillende visies op nationale parken, waaronder Nationaal Park 3.0; een nieuwe benadering van nationale parken waarin ruimte is voor natuur én mens.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/1/7/610562_fullimage_duinen%20en%20strand.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Duinen, strand en zee - Melk Hagelslag via Pixabay", "photographer": "RoonZ-nl", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/roonz-nl-17511/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/beach-sea-twilight-landscape-waves-4530127/", "keywords": [ "strand", "duinen", "zee" ] }, "publication_date": "2022-12-23T10:51+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-03T13:49+02:00", "expiration_date": "2023-02-14T00:00+02:00", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "Debat", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit", "gkn_diervizier" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Debat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit", "gkn_diervizier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "13-02-2023", "starttime": "14:00", "startdatetime": "2023-02-13T14:00+01:00", "enddate": "13-02-2023", "endtime": "17:00", "enddatetime": "2023-02-13T17:00+01:00" }], "location": "Leiden", "organiser": ["VVM - netwerk van milieuprofessionals"], "price": "30,-", "jumplinktext": "Meer informatie en aanmelden", "link_url": "https://www.vvm.info/activiteit/nationaal-park-3-0-een-nieuwe-benadering", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

“Van oudsher is het primaire doel van nationale parken het beschermen van natuur en het bewaken van de landschappelijke kwaliteit. Het aanwijzen van gebieden als ‘natuur’ heeft echter het neveneffect dat alles buiten deze gebieden als ‘niet-natuur’ wordt beschouwd.”, aldus Georgette Leltz, directeur Nationaal Park Hollandse Duinen.<\/p>

Nationaal Park 3.0<\/a> is een aanvullende benadering van nationale parken om de biodiversiteitscrisis een halt toe te roepen. Een goede leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren voor mens, plant en dier, dat is het doel.
Wat zijn uw ideeën? We gaan er graag met u over in gesprek.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }