{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_726750", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "title": "Mensen met een groene tuin zijn gezonder", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/mensen-met-een-groene-tuin-zijn-gezonder.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 726750, "identifier": "mediaitem_726750", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/mensen-met-een-groene-tuin-zijn-gezonder.htm", "title": "Mensen met een groene tuin zijn gezonder", "lead": "Het vergroenen van bestaande tuinen is niet alleen belangrijk voor klimaatadaptatie en stedelijke biodiversiteit, maar lijkt ook van aanzienlijk belang voor de gezondheid en het welzijn van de bewoners.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/4/a/726968_fullimage_istock-1316847075.jpg", "width": 1243, "height": 836, "focuspoint-x": 553, "focuspoint-y": 310, "alternative_text": "", "photographer": "René Notenbomer", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/ReneNotenbomer?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "Groningen", "lente", "smal" ] }, "publication_date": "2023-03-10T10:25+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-13T13:22+02:00", "expiration_date": "2023-04-05T22:00+02:00", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "Bijeenkomst", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Bijeenkomst", "theme": [ "gkn_groeneagenda", "gkn_home", "gkn_groenvoorziening" ], "keywords": [], "datetime": [{ "startdate": "05-04-2023", "starttime": "13:30", "startdatetime": "2023-04-05T13:30+02:00", "enddate": "05-04-2023", "endtime": "16:30", "enddatetime": "2023-04-05T16:30+02:00" }], "location": "Paulus Borstraat 41, Amersfoort", "organiser": ["Stichting Steenbreek"], "price": "Gratis", "jumplinktext": "", "link_url": "https://kennislab.typeform.com/to/mN7U18ep", "linktext_externalinfo": "Aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dat is een van de conclusies uit een onderzoek dat Wageningen University & Research (WUR) en het Nivel hebben gehouden naar de relatie tussen het hebben van een tuin en gezondheid. Stichting Steenbreek is penvoerder van dit onderzoek.
<\/p>

Dit onderzoek is voor zover bekend het eerste waarbij op grote schaal en met objectieve gegevens over zowel gezondheid als tuingroen is onderzocht in hoeverre tuingroen samenhangt met het vóórkomen van bepaalde aandoeningen, zoals depressies en hart- en vaatziekten.
<\/p>

Op woensdag 5 april wordt in Amersfoort het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport aangeboden aan wethouder Jesse Luijendijk van de gemeente Almere. Almere was een van de betrokken gemeenten van dit onderzoek. Daarnaast gaan we deze middag met een aantal experts in gesprek over het onderzoek en hoe de resultaten daarvan kunnen worden ingezet in de praktijk. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }