{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_723132", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "title": "Hitte is hot. Hoe neem jij dit mee in je plannen en projecten?", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/hitte-is-hot.-hoe-neem-jij-dit-mee-in-je-plannen-en-projecten.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 723132, "identifier": "mediaitem_723132", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/hitte-is-hot.-hoe-neem-jij-dit-mee-in-je-plannen-en-projecten.htm", "title": "Hitte is hot. Hoe neem jij dit mee in je plannen en projecten?", "lead": "Hitte is op dit moment een van de gevaarlijkste klimaatrisico’s voor Nederland. Drie inspirerende sprekers vertellen in dit webinar over de gevolgen van hittestress op onze leefomgeving en hoe deze in plannen kunnen worden meegenomen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/d/8/611340_fullimage_nature%20based%20solutions.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 582, "focuspoint-y": 411, "alternative_text": "Flat met groene balkons - FreePhotos via Pixabay", "photographer": "Free-Photos", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/free-photos-242387/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/balkons-gebouw-terrasplanten-1031241/", "keywords": [ "green city", "nature based solutions", "groene stad", "leefomgeving" ] }, "publication_date": "2023-02-24T14:30+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-24T15:14+02:00", "expiration_date": "2023-03-30T21:00+02:00", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "Webinar", "gkn_groeneagenda" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Webinar", "theme": [ "gkn_home", "gkn_groeneagenda" ], "keywords": [], "datetime": [{ "startdate": "30-03-2023", "starttime": "15:00", "startdatetime": "2023-03-30T15:00+02:00", "enddate": "30-03-2023", "endtime": "16:30", "enddatetime": "2023-03-30T16:30+02:00" }], "location": "", "organiser": ["Samen Blauwgroen"], "price": "", "jumplinktext": "", "link_url": "https://schinmedia.typeform.com/to/LNQEDn7H", "linktext_externalinfo": "Aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Vanuit een informeel netwerk van onderzoekers, GGD’en, woningcorporaties, RIVM, Rode Kruis, Klimaatverbond, adviesbureaus, gemeenten, provincies en Rijksoverheid zijn de afgelopen paar jaar contouren van hitteadaptatie vormgegeven voor ‘gebied -gebouw-gezondheid’. <\/p>

De drie sprekers zijn:<\/p>

Madeleen Helmer van het Klimaatverbond en Samen Klimaatbestendig
Jeroen Kluck van de Hoge School van Amsterdam en TAUW
Patrick Klaassen van de GGD Gelderland-Zuid<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }