{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_720411", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "title": "Groene Peper 2023", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/groene-peper-2023.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 720411, "identifier": "mediaitem_720411", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/groene-peper-2023.htm", "title": "Groene Peper 2023", "lead": "De vierde editie van Groene Peper, hét duurzaamheidsevent voor het onderwijs van de toekomst, heeft als centrale thema: Pak jouw rol! Samen naar een duurzame toekomst.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/a/a/614211_fullimage_print%20version%20300%20dpi-_mg_0651.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Congres - © Jonne Seijdel", "photographer": "© Jonne Seijdel", "photographer_hyperlink": "https://www.jonneseijdel.com/nl/", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "symposium", "keynote", "lezing", "gastspreker", "bijeenkomst", "cursus", "congres", "plenair", "presentatie", "groep", "conferentie" ] }, "publication_date": "2023-02-16T15:01+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-16T15:23+02:00", "expiration_date": "2023-05-26T21:00+02:00", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "Symposium", "gkn_onderwijs" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Symposium", "theme": [ "gkn_home", "gkn_onderwijs" ], "keywords": [], "datetime": [{ "startdate": "22-05-2023", "starttime": "00:00", "startdatetime": "2023-05-22T00:00+02:00", "enddate": "26-05-2023", "endtime": "00:00", "enddatetime": "2023-05-26T00:00+02:00" }], "location": "NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden (op de slotdag)", "organiser": ["Het Groene Brein e.a."], "price": "", "jumplinktext": "", "link_url": "https://groenepeper.com/inschrijven/", "linktext_externalinfo": "Inschrijven", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Duurzaamheidsevent<\/h2>

Groene Peper is het enige event op het gebied van duurzaamheid voor het mbo, hbo en wo in Nederland dat het mogelijk maakt om te netwerken, geïnspireerd te worden en/of kennis uit te wisselen met anderen binnen deze onderwijsdoelgroepen om zo te faciliteren om transities te realiseren. Groene Peper wordt jaarlijks georganiseerd door Het Groene Brein, SURF, Duurzaam MBO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Studenten voor Morgen en de host onderwijsinstelling: in 2023 is dit NHL Stenden.
Groene Peper 2023 bestaat uit een vierdaags programma, waarvan 3 dagen online en de slotdag in Leeuwarden. <\/p>

Thema<\/h2>

Studenten van nu staan te springen om bij te kunnen dragen aan de duurzaamheidsuitdagingen waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Maar hoe kunnen ze hun rol pakken? Worden zij wel in de positie gezet waarin zij inhoudelijk en mentaal sterk genoeg zijn om aan een duurzame wereld te werken? Studenten weten goed wat ze willen, maar hoe zorgen ze ervoor dat ze ook gehoord worden? Hoe zorgt het onderwijs ervoor dat ze een omgeving betreden waar ze kunnen leren, ruimte krijgen en in staat worden gesteld om hun rol te pakken? Tijdens De Groene Paper wordt er aandacht besteed aan deze vragen en ligt de focus op de jaarlijkse terugkerende thema’s: digitalisering, voedseltransitie, circulariteit en energietransitie.<\/p>

Wil je meer weten over Groene Peper? Breng dan een bezoek aan de website<\/a>.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }