{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_606748", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_activitymediaitem", "title": "Veldwerkplaats - Stimulering verlanding petgaten tot trilveen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Veldwerkplaats-Stimulering-verlanding-petgaten-tot-trilveen.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 606748, "identifier": "mediaitem_606748", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Veldwerkplaats-Stimulering-verlanding-petgaten-tot-trilveen.htm", "title": "Veldwerkplaats - Stimulering verlanding petgaten tot trilveen", "lead": "Veldwerkplaatsen zijn bijeenkomsten waarbij nieuwe en specifieke kennis over een bepaald beheergerelateerd onderwerp wordt gedeeld en\nbediscussieerd. Deskundigen vertellen over inzichten uit recent onderzoek, beheerders delen hun eigen ervaringen in het veld en met elkaar wordt er gediscussieerd over de toepasbaarheid van deze kennis en kunde in de praktijk. De veldwerkplaats van 9 november gaat over de stimulering van de verlanding van petgaten tot trilveen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/d/7/606433_fullimage_logo_vbne.jpg", "width": 128, "height": 84, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "VBNE logo", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "vbne.nl" }, "publication_date": "2021-09-24T08:22+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-27T09:34+02:00", "expiration_date": "2021-11-09T06:00+02:00", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "Excursie", "gkn_terreinbeheer", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Excursie", "theme": [ "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "09-11-2021", "starttime": "09:30", "enddate": "09-11-2021", "endtime": "16:00" }], "location": "Westbroek/Westbroekse Zodden", "organiser": ["VBNE"], "price": "v.a. € 125,- euro (excl. BTW)", "jumplinktext": "", "link_url": "https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/verlanding-petgaten", "linktext_externalinfo": "Aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De verlanding van petgaten en het ontstaan van trilveen komt op veel plekken in het Nederlandse laagveenlandschap moeilijk op gang. In het verleden is er veel onderzoek gedaan naar de mogelijke biochemische achtergronden, maar minder naar de biologische kant van het verhaal. Denk aan vraat door ganzen en kreeften of het ontbreken van karakteristieke soorten in de omgeving. Recent onderzoek in Utrecht en Overijssel laat zien dat biologische maatregelen kunnen helpen bij verlanding en het ontstaan van trilveen met de kenmerkende soorten. Welke maatregelen zijn dat? Wat zijn de resultaten in het veld? Daarover gaat deze Veldwerkplaats. ’s Ochtends lichten diverse onderzoekers door middel van lezingen de resultaten toe, ’s middags bezoeken we de Westbroekse Zodden met de boswachter.<\/p>

Sprekers<\/strong><\/p>

Casper Cusell en Suzanne Kanters (Witteveen en Bos), Rob v.d. Haterd (Bureau Waardenburg), Bert van Dijk (Staatsbosbeheer).<\/p>

Programma<\/strong> (tijd bij benadering)<\/strong><\/p>

9.30: inloop
10.00: start
12.30: lunch
13.30: excursie
16.00: evaluatie en afsluiting<\/strong><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Links<\/h2>" } , { "identifier": "element_19279112", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer informatie over de kosten", "link_url": "https://www.veldwerkplaatsen.nl/kosten/" } } , { "identifier": "element_19279113", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer informatie over Veldwerkplaatsen", "link_url": "https://www.veldwerkplaatsen.nl/over-veldwerkplaatsen/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }