{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_606432", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_activitymediaitem", "title": "Veldwerkplaats - Effectiviteit kleinschalige beekmaatregelen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Veldwerkplaats-Effectiviteit-kleinschalige-beekmaatregelen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 606432, "identifier": "mediaitem_606432", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Veldwerkplaats-Effectiviteit-kleinschalige-beekmaatregelen-1.htm", "title": "Veldwerkplaats - Effectiviteit kleinschalige beekmaatregelen", "lead": "Veldwerkplaatsen zijn bijeenkomsten waarbij nieuwe en specifieke kennis over een bepaald beheergerelateerd onderwerp wordt gedeeld en\nbediscussieerd. Deskundigen vertellen over inzichten uit recent onderzoek, beheerders delen hun eigen ervaringen in het veld en met elkaar wordt er gediscussieerd over de toepasbaarheid van deze kennis en kunde in de praktijk. Tijdens de bijeenkomst op 26 oktober in Bergeijk wordt ingegaan op de effectiviteit van kleinschalige beekmaatregelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/d/7/606433_fullimage_logo_vbne.jpg", "width": 128, "height": 84, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "VBNE logo", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "vbne.nl" }, "publication_date": "2021-09-22T18:50+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-27T09:36+02:00", "expiration_date": "2021-10-26T16:00+02:00", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "Bijeenkomst", "gkn_terreinbeheer" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Bijeenkomst", "theme": [ "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "26-10-2021", "starttime": "09:30", "enddate": "26-10-2021", "endtime": "16:00" }], "location": "Omgeving Bergeijk met excursie naar Keersop en De Beekloop", "organiser": ["VBNE"], "price": "€ 295,- euro (excl. BTW)", "jumplinktext": "Aanmelden en meer info", "link_url": "https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/effectiviteit-kleinschalige-beekmaatregelen", "linktext_externalinfo": "Aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Steeds meer waterbeheerders nemen kleinschalige maatregelen om de ecologische kwaliteit van beken te verhogen. Er is ondertussen al aardig wat ervaring opgedaan in o.a. Noord-Brabant. Maar levert het ecologisch gezien genoeg op? En is er daadwerkelijk een spanningsveld met waterveiligheid? Op deze Veldwerkplaats gaan we in op de resultaten van onderzoek naar aangepast maaibeheer (het stroombaan- en eenzijdig niet maaien), het inbrengen van hout en de invloed hiervan op bijvoorbeeld de flora, fauna en de hydraulica. Ook kijken we naar de bredere invloeden (van bijvoorbeeld nutriënten) uit het stroomgebied op de effectiviteit. ’s Ochtends zijn er diverse lezingen van deskundige sprekers, ’s middags gaan we naar de Keersop en de Beekloop om in het veld de effecten van een aantal maatregelen te bekijken.<\/p>

Programma (bij benadering)<\/strong><\/p>

9.30 inloop<\/p>

10.00 start lezingen<\/p>

12.30 lunch<\/p>

13.30 excursie <\/p>

16.00 borrel en afsluiting<\/p>

Sprekers<\/strong><\/p>

Ralf Verdonschot (Wageningen UR), Jonas Schoelynck (Universiteit Antwerpen), Mark Scheepens (Waterschap de Dommel).<\/p>

<\/p>

Let op: als de Veldwerkplaats is volgeboekt, kunt u op de wachtlijst komen. Mail dan naar info@veldwerkplaatsen.nl<\/a>.<\/p>

WS1 Analysis of a research paper<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Links<\/h2>" } , { "identifier": "element_19261394", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Aanmelden", "link_url": "https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/effectiviteit-kleinschalige-beekmaatregelen" } } , { "identifier": "element_19261395", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer info over de kosten", "link_url": "https://www.veldwerkplaatsen.nl/kosten/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }