{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_616251", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_activitymediaitem", "title": "Nieuwe (eitwitrijke) gewassen, nieuw bouwplan?", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Nieuwe-eitwitrijke-gewassen-nieuw-bouwplan.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 616251, "identifier": "mediaitem_616251", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Nieuwe-eitwitrijke-gewassen-nieuw-bouwplan.htm", "title": "Nieuwe (eitwitrijke) gewassen, nieuw bouwplan?", "lead": "De themadagen Akkerbouw van CIV Groen Agro praktijkcluster zijn dé plek waar je in 10 donderdagochtenden kennismaakt met de laatste trends in de akkerbouw. Experts vanuit verschillende bedrijven en vanuit het praktijkonderzoek nemen je mee in hun praktijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/5/609330_fullimage_strokenteelt.jpg", "width": 750, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "strokenteelt- Drik van Apeldoorn & ERF, via WUR", "photographer": "Drik van Apeldoorn & ERF", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.wur.nl/nl/nieuws/Mengteelt-en-strokenteelt-draagt-bij-aan-biodiversiteit.htm" }, "publication_date": "2021-11-17T00:08+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-23T16:11+02:00", "expiration_date": "2022-01-21T00:00+02:00", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "Webinar", "gkn_precisielandbouw", "gkn_loonwerk" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Webinar", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_precisielandbouw", "gkn_loonwerk" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "20-01-2022", "starttime": "09:30", "startdatetime": "2022-01-20T09:30+01:00", "enddate": "20-01-2022", "endtime": "12:00", "enddatetime": "2022-01-20T12:00+01:00" }], "location": "Online", "organiser": ["Agro Praktijkcluster"], "price": "gratis", "jumplinktext": "Aanmelden", "link_url": "https://aeresmbo.webinargeek.com/akkerbouwdag-10-nieuwe-eiwitrijke-gewassen-nieuw-bouwplan", "linktext_externalinfo": "Aanmelden voor dit event", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De belangrijkste akkerbouwgewassen in Nederland zijn granen, aardappelen, suikerbieten en groenten. Van deze laatste groep hebben de uien het grootste aandeel. Toch zien we steeds vaker nieuwe gewassen op de akkers verschijnen. Nederland stimuleert de komende 5 tot 10 jaar de teelt van eiwitrijke gewassen zoals veldbonen en aardappelen om minder afhankelijk te worden van importstromen van eiwitrijke grondstoffen (soja) van buiten de Europese Unie. Ook bij de tussenteelten zien we nieuwe gewassen. Rustgewassen zijn commercieel gezien niet direct interessant, maar heel belangrijk het organischestofgehalte, de structuur en het bodemleven van de grond te verbeteren. <\/p>

Wiepie Haagsma, onderzoeker WUR Open Teelten is één van de auteurs van het handboek groenbemesters<\/a>.  Het belang van de teelt en de juiste keuze van groenbemesters is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Naast bemesting, aaltjes en organische stof spelen biodiversiteit, klimaatadaptatie en de daarmee samenhangende Europese regelgeving een belangrijke rol. Wiepie laat zien welke elementen allemaal een rol spelen bij de keuze van de juiste groenbemester en hoe je dit meerjarig inplant. <\/p>" } , { "identifier": "element_20008628", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1010298"] } } , { "type": "text", "html": "<\/strong>

Jeroen Willemsen wordt ook wel de eitwitcommissaris van Nederland genoemd. Als Innovation Lead Protein Shift bij Foodvalley NL werkt hij aan de eitwittransitie: meer plantaardige eiwitproductie en consumptie. Uit onderzoek blijkt dat vlinderbloemigen zoals lupine en veldbonen geschikte gewassen kunnen zijn. Maar je kunt ook denken aan ontwikkeling van alternatieve eiwitbronnen uit algen, schimmels, zeewier, eendenkroos, kweekvlees of insecten. Veel van deze nieuwe eiwitbronnen bevinden zich nog in de beginstadia van onderzoek en zijn nog niet toepasbaar. Wat is er allemaal mogelijk en waar moet je aan denken als je je bezig gaat houden met deze nieuwe eiwitbronnen?<\/p>

CIV Groen<\/h2>

De organisatie van de 10 webinars, die allemaal plaatsvinden op donderdagen, is in handen van het Agro praktijkcluster. Dit is een van de vijf praktijkclusters onder CIV Groen. Onderwijs en bedrijfsleven werken hierin samen aan het stimuleren van ondernemerschap in akkerbouw en het agrarisch loonwerk. 7 groene MBO’s en de brancheorganisaties Cumela Nederland, BO Akkerbouw, en NAJK, LTO Akkerbouw en Bionext werken aan praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en onderwijsvernieuwing in het groene domein.<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_20008603", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bekijk de webinars van de Akkerbouwdagen terug", "link_url": "https://www.youtube.com/channel/UC37Wp2LL-CZxYJsvtUO1wFg/videos" } } , { "identifier": "element_20008605", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer informatie over de Akkerbouwdagen", "link_url": "https://civ-groen.nl/agro" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }