{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_608670", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_activitymediaitem", "title": "Lezingen Beregening op hoge zandgronden: effecten van verdroging op de natuur", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Lezingen-Beregening-op-hoge-zandgronden-effecten-van-verdroging-op-de-natuur.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 608670, "identifier": "mediaitem_608670", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Lezingen-Beregening-op-hoge-zandgronden-effecten-van-verdroging-op-de-natuur.htm", "title": "Lezingen Beregening op hoge zandgronden: effecten van verdroging op de natuur", "lead": "Verdroging is vooral het gevolg van het aanpassen van het watersysteem aan de eisen die het grondgebruik stelt. Natuurbeheerders willen uit ecologische overwegingen meestal een hoger grondwaterpeil dan landbouwers die snel met hun machines het land willen bewerken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/4/4/608671_fullimage_droogte-bos.jpg", "width": 1920, "height": 530, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Bomen, droog bos, bos, droogte", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "VVM netwerk van milieuprofessionals", "source_info_hyperlink": "https://www.vvm.info/activiteit/beregening-op-hoge-zandgronden-effecten-van-verdroging-op-de-natuur" }, "publication_date": "2021-10-05T20:46+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-15T12:48+02:00", "expiration_date": "2021-11-25T18:30+02:00", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "Natuur- en landschapsbeheer", "gkn_tuinbouw", "Bodembeheer", "Presentatie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Presentatie", "theme": [ "gkn_home", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [ "Natuur- en landschapsbeheer", "Bodembeheer" ], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "25-11-2021", "starttime": "15:30", "startdatetime": "2021-11-25T15:30+02:00", "enddate": "25-11-2021", "endtime": "18:30", "enddatetime": "2021-11-25T18:30+02:00" }], "location": "VVM Bureau, 2de Daalsedijk 6A Utrecht", "organiser": ["VVM Sectie Water"], "price": "€0,00-47,50", "jumplinktext": "Aanmelden en meer info", "link_url": "https://www.vvm.info/activiteit/beregening-op-hoge-zandgronden-effecten-van-verdroging-op-de-natuur", "linktext_externalinfo": "Aanmelden en meer informatie over de kosten", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Er zijn verschillende oorzaken voor verdroging aan te wijzen. Naast ontwatering en versnelde afwatering voor de landbouw wordt verdroging ook veroorzaakt door grondwateronttrekkingen voor drink- en industriewater en beregening.
Het oosten en zuiden van Nederland wordt tijdens droge periodes beregend met grond- en oppervlaktewater. Dit verbruik van water is volgens het compendium voor de leefomgeving (2011) tijdens droge jaren goed voor ongeveer 15% van het totale Nederlandse watergebruik.<\/p>

Deze problematiek zal tijdens deze bijeenkomst vanuit verschillende invalshoeken belicht worden. Ook zal ingegaan worden op mogelijke maatregelen ter bestrijding van verdroging.<\/p>

Sprekers zijn:<\/p>