{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_616238", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_activitymediaitem", "title": "De veranderende arbeidsmarkt", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/De-veranderende-arbeidsmarkt.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 616238, "identifier": "mediaitem_616238", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/De-veranderende-arbeidsmarkt.htm", "title": "De veranderende arbeidsmarkt", "lead": "De themadagen Akkerbouw van CIV Groen Agro praktijkcluster zijn dé plek waar je in 10 donderdagochtenden kennismaakt met de laatste trends in de akkerbouw. Experts vanuit verschillende bedrijven en vanuit het praktijkonderzoek nemen je mee in hun praktijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/5/609330_fullimage_strokenteelt.jpg", "width": 750, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "strokenteelt- drikvan apeldoorn &ERF, via WUR", "photographer": "ERF", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "toestemming via email van Dirk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.wur.nl/nl/nieuws/Mengteelt-en-strokenteelt-draagt-bij-aan-biodiversiteit.htm" }, "publication_date": "2021-11-16T16:11+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-17T00:14+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "Webinar", "gkn_precisielandbouw" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Webinar", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_precisielandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "25-11-2021", "starttime": "09:30", "startdatetime": "2021-11-25T09:30+02:00", "enddate": "25-11-2021", "endtime": "12:00", "enddatetime": "2021-11-25T12:00+02:00" }], "location": "Online", "organiser": ["Agro Praktijkcluster"], "price": "gratis", "jumplinktext": "Aanmelden", "link_url": "https://aeresmbo.webinargeek.com/akkerbouwdag-4-de-veranderende-arbeidsmarkt", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Onder andere door mechanisering, automatisering en schaalvergroting neemt het aantal kleine en middelgrote bedrijven af. Kleinere bedrijven hebben soms moeite het hoofd boven water te houden. Een andere oorzaak is dat oudere bedrijfshoofden het vaak lastig vinden een opvolger te vinden voor hun bedrijf. De trend is dat het aantal zelfstandigen daalt. Ook het aantal meewerkende gezinsleden neemt af. Het aantal werknemers neemt toe. Het extra personeel dat via uitzendbureaus wordt ingehuurd, wordt voor het overgrote deel vooral tijdens piekmomenten ingezet. Wat betekenen deze trends voor de akkerbouw van de toekomst?<\/p>

Sprekers<\/h2>

Jules Sanders, Adviseur Ondernemerschap en Onderwijs LTO Noord zet de trends voor ons op een rij. Hoe ziet hij de ontwikkeling van de arbeidsmarkt? Is er over 5 of 10 jaar nog personeel te vinden dat wil werken in de akkerbouw en wat wordt er van deze personeelsleden verwacht? De verschuiving van zware machines naar autonome robots betekent ook dat personeel andere dingen moet kunnen. En dat vraagt weer andere vaardigheden van de ondernemer, want personeel aansturen is wat anders dan een machine besturen. <\/p>

Edward Nijk, Nijk Agrarische Dienstverlening vertelt over de uitzendbranche. Hij heeft als eerste van Nederland naast personeel ook een robot in de aanbieding. Hij belicht 2 kanten van het verhaal: de vraag en het aanbod van werk in de agrarische sector. Wat kan uitzendwerk voor jongeren betekenen? Wat leer je, wat heb je eraan? Met voorbeelden van de seizoenarbeiders en zijn eigen uitzendbureau als voorbeeld. En als werkgever: hoe werkt het, wat zijn de risico’s? En welke kant gaat het op?<\/p>

CIV Groen<\/h2>

De organisatie van de 10 webinars, die allemaal plaatsvinden op donderdagen, is in handen van het Agro praktijkcluster. Dit is een van de vijf praktijkclusters onder CIV Groen. Onderwijs en bedrijfsleven werken hierin samen aan het stimuleren van ondernemerschap in akkerbouw en het agrarisch loonwerk. 7 groene MBO’s en de brancheorganisaties Cumela Nederland, BO Akkerbouw, en NAJK, LTO Akkerbouw en Bionext werken aan praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en onderwijsvernieuwing in het groene domein.<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_20004286", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bekijk de webinars van de Akkerbouwdagen terug", "link_url": "https://www.youtube.com/channel/UC37Wp2LL-CZxYJsvtUO1wFg/videos" } } , { "identifier": "element_20004287", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer informatie over de Akkerbouwdagen", "link_url": "https://civ-groen.nl/agro" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }