{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_606434", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_activitymediaitem", "title": "Congres Data & Klimaat met Jongerendebat", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Congres-Data-Klimaat-met-Jongerendebat-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 606434, "identifier": "mediaitem_606434", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Congres-Data-Klimaat-met-Jongerendebat-1.htm", "title": "Congres Data & Klimaat met Jongerendebat", "lead": "Beslissingen nemen vanuit een onderbuikgevoel, vermoeden, mening of intuïtie is niet meer van deze tijd. We werken aan een grote opgave: Nederland klimaatneutraal in 2050. Dat moet snel(ler) en efficiënt(er)! Datagedreven samenwerken maakt het mogelijk met meer inzicht en kennis gefundeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld bestaand of nieuw klimaatbeleid, broeikasgasuitstoot, opslag van broeikasgas en hernieuwbare energie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/6/cid606434_443eb291-bc72-413d-acdc-3b6d5dbd0625_jongerendebat_3373b66b_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-22T19:16+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-27T09:35+02:00", "expiration_date": "2021-10-28T17:00+02:00", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_biobased_economy", "Congres", "gkn_onderwijs", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_ontwikkelagenda" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Congres", "theme": [ "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_leefomgeving", "gkn_onderwijs", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_ontwikkelagenda" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "28-10-2021", "starttime": "09:00", "startdatetime": "2021-10-28T09:00+02:00", "enddate": "28-10-2021", "endtime": "17:00", "enddatetime": "2021-10-28T17:00+02:00" }], "location": "Burgers' Zoo", "organiser": ["Euroforum en Provincie Gelderland"], "price": "€ 99,00", "jumplinktext": "", "link_url": "https://dataklimaat.nl/programma/", "linktext_externalinfo": "Bekijk het programma", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "Op 28 oktober 2021 organiseren Euroforum en de provincie Gelderland het congres Data & Klimaat. Een congres over datagedreven samenwerken om de klimaatdoelstellingen te halen. Het congres wordt georganiseerd met vertegenwoordigers van de EU, het Rijk, gemeente Arnhem, Wageningen University & Research, Hogeschool Arnhem Nijmegen, ROC Rijn IJssel en de netwerkorganisatie het Gelders Energie Akkoord. Samen doen zij een oproep aan overheden, bedrijfsleven, NGOs, consultants, wetenschappers en maatschappelijke initiatieven: bundel je krachten en kennis!" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Links<\/h2>" } , { "identifier": "element_19261602", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bekijk het programma", "link_url": "https://dataklimaat.nl/programma/" } } , { "identifier": "element_19261603", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Aanmelden", "link_url": "https://dataklimaat.nl/tickets/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }