{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_607936", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_activitymediaitem", "title": "Boeren met toekomst: Het hele jaar groen met data & tech", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Boeren-met-toekomst-Het-hele-jaar-groen-met-data-tech.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 607936, "identifier": "mediaitem_607936", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Boeren-met-toekomst-Het-hele-jaar-groen-met-data-tech.htm", "title": "Boeren met toekomst: Het hele jaar groen met data & tech", "lead": "AgroProeftuin de Peel organiseert 4 themadagen voor en door boeren waarin we werken aan nieuwe experimenten voor het eigen boerenbedrijf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/4/0/cid607936_verdienmodellen%20voor%20koolstofboeren.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-10-01T09:59+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-08T14:58+02:00", "expiration_date": "2021-12-10T00:00+02:00", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "Studiedag" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Studiedag", "theme": ["gkn_home"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "10-12-2021", "starttime": "12:30", "startdatetime": "2021-12-10T12:30+02:00", "enddate": "10-12-2021", "endtime": "16:30", "enddatetime": "2021-12-10T16:30+02:00" }], "location": "Reusel, Praktijkcentrum voor Precisielandbouw/Van den Borne Aardappelen", "organiser": ["AgroProeftuin De Peel"], "price": "", "jumplinktext": "", "link_url": "", "linktext_externalinfo": "", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Werken aan nieuwe experimenten voor je eigen bedrijf<\/h2>

Heel veel boeren zijn op zoek naar nieuwe manieren van voedsel produceren. Een lastige maar broodnodige zoektocht. De vraag is gaat de sector zelf bepalen hoe we onze toekomst vormgeven, of gaat het beleid dat doen? Wij geloven in het heft in eigen handen nemen, pro-actief zijn en laten zien dat boeren de oplossingen zelf hebben. Daarom organiseert AgroProeftuin de Peel 4 themadagen voor en door boeren waarin we werken aan nieuwe experimenten voor het eigen boerenbedrijf. Wij ondersteunen deze nieuwe experimenten vervolgens met zaaigeld, projectsubsidie, netwerk of grond.<\/p>

Kansrijke adviezen<\/h2>

Tijdens vier vrijdagmiddagen duiken we in grote, urgente thema’s van dit moment: hoe data & tech <\/a>kunnen helpen, bodemverbetering<\/a>, eiwit van eigen bodem<\/a> en hoe je duurzaam kunt verdienen<\/a>. Je hoort uit eerste hand de resultaten van andere praktijkproeven, krijgt een kijkje in de keuken bij collega’s, krijgt kansrijke adviezen aangereikt en gaat met elkaar aan de slag om van vraagstukken uit eigen bedrijf praktische, uitvoerbare experimenten te maken.<\/p>

Doel<\/h2>

Doel van deze dagen is om nieuwe proeven en experimenten op te starten. Dat kan op individueel bedrijfsniveau zijn, of in samenwerking met andere partijen. Agro Proeftuin de Peel heeft hiervoor instrumenten beschikbaar om jouw proef of onderzoek tot wasdom te brengen. Ook denken we mee over de begeleiding van je proeven. Op de vierde en laatste dag treffen alle deelnemers elkaar om hun proefopzet en het verdienmodel aan te scherpen.<\/p>

Programma<\/h2>

Zo’n plek in je perceel waar de opbrengst altijd slecht is. Wat moet je ermee, en belangrijker: hoe krijg je het weer rendabel op korte en lange termijn? Dataverzameling en de inzet van techniek kan antwoord geven op uitdagingen in jouw bedrijf. Op deze praktijkdag duiken we in het belang van het hele jaar groen op de plek waar precisielandbouw is geboren: bij aardappelteler Jacob van den Borne. Leer zelf welke data en tech je nodig hebt, hoe je een goede proefopzet maakt en wat het je oplevert.<\/p>

12.30 - Lunch en toelichting op het thema<\/p>

13.00 - Introductie Praktijkcentrum voor Precisielandbouw door Jacob van den Borne, eigenaar Van Den Borne Aardappelen <\/p>

13.30 - Thema ‘Het hele jaar groen’ door Paul van Zoggel, Praktijkcentrum voor Precisielandbouw <\/p>

14.00 - De natte drone van elke boer: professionele dronevliegdemonstratie met opnames van het perceel + rondleiding <\/p>

15.00 - Sturen op data <\/p>

15.15 - Ontwerp je eigen proef <\/p>

16.00 - Proeven pitchen <\/p>

16.30 - Borrel met een Frietje Precies<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Aanmelden<\/h2>" } , { "identifier": "element_19357069", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Aanmelden", "link_url": "mailto:a.peterink@agrifoodcapital.nl" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_19357029", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Platform Kringlooplandbouw", "link_url": "https://www.platformkringlooplandbouw.nl/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }