{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_607942", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_activitymediaitem", "title": "Boeren met toekomst: Eiwit voor veevoer van eigen bodem", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Boeren-met-toekomst-Eiwit-voor-veevoer-van-eigen-bodem.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 607942, "identifier": "mediaitem_607942", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Boeren-met-toekomst-Eiwit-voor-veevoer-van-eigen-bodem.htm", "title": "Boeren met toekomst: Eiwit voor veevoer van eigen bodem", "lead": "AgroProeftuin de Peel organiseert 4 themadagen voor en door boeren waarin we werken aan nieuwe experimenten voor het eigen boerenbedrijf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/9/6/cid607942_verdienmodellen%20voor%20koolstofboeren.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-10-01T10:22+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-08T14:55+02:00", "expiration_date": "2022-03-19T00:00+02:00", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "Studiedag" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Studiedag", "theme": ["gkn_home"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "18-03-2022", "starttime": "12:30", "startdatetime": "2022-03-18T12:30+02:00", "enddate": "18-03-2022", "endtime": "16:30", "enddatetime": "2022-03-18T16:30+02:00" }], "location": "Ant’ Hoag - Job Albers", "organiser": ["AgroProeftuin De Peel"], "price": "Gratis", "jumplinktext": "", "link_url": "", "linktext_externalinfo": "", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Werken aan nieuwe experimenten voor je eigen bedrijf<\/h2>

Heel veel boeren zijn op zoek naar nieuwe manieren van voedsel produceren. Een lastige maar broodnodige zoektocht. De vraag is gaat de sector zelf bepalen hoe we onze toekomst vormgeven, of gaat het beleid dat doen? Wij geloven in het heft in eigen handen nemen, pro-actief zijn en laten zien dat boeren de oplossingen zelf hebben. Daarom organiseert AgroProeftuin de Peel 4 themadagen voor en door boeren waarin we werken aan nieuwe experimenten voor het eigen boerenbedrijf. Wij ondersteunen deze nieuwe experimenten vervolgens met zaaigeld, projectsubsidie, netwerk of grond.<\/p>

Kansrijke adviezen<\/h2>

Tijdens vier vrijdagmiddagen duiken we in grote, urgente thema’s van dit moment: hoe data & tech <\/a>kunnen helpen, bodemverbetering<\/a>, eiwit van eigen bodem<\/a> en hoe je duurzaam kunt verdienen<\/a>. Je hoort uit eerste hand de resultaten van andere praktijkproeven, krijgt een kijkje in de keuken bij collega’s, krijgt kansrijke adviezen aangereikt en gaat met elkaar aan de slag om van vraagstukken uit eigen bedrijf praktische, uitvoerbare experimenten te maken.<\/p>

Doel<\/h2>

Doel van deze dagen is om nieuwe proeven en experimenten op te starten. Dat kan op individueel bedrijfsniveau zijn, of in samenwerking met andere partijen. Agro Proeftuin de Peel heeft hiervoor instrumenten beschikbaar om jouw proef of onderzoek tot wasdom te brengen. Ook denken we mee over de begeleiding van je proeven. Op de vierde en laatste dag treffen alle deelnemers elkaar om hun proefopzet en het verdienmodel aan te scherpen.<\/p>

Programma<\/h2>

Eiwit van eigen bodem wordt steeds interessanter nu de grondstofprijzen stijgen en de vraag om kringlopen te sluiten toeneemt. Welke teelt past er nu het beste op welke grond, hoe complex is het, wanneer is het rendabel en wat zijn de opbrengsten? Samen met Louis Bolk experts en drie boeren bekijken we de potentie van soja, luzerne, voedererwten en gras. Tot slot bouwen we aan passende experimenten voor het eigen bedrijf op basis van de opgedane kennis. <\/p>

12.30 - Lunch + toelichting op de middag<\/p>

13.00 - Introductie eiwitteelten van eigen bodem voor veevoer en randvoorwaarden voor rendabele inpassing in je bedrijfsvoering, nu en in de toekomst. Jan de Wit <\/p>

13.30 - Praktijkvoorbeeld 1: Sojasilage & Luzerne - melkveehouder Ard van der Bolt<\/p>

13.45 - Praktijkvoorbeeld 2: Voedererwten - varkenshouder John Melis <\/p>

14.00 - Praktijkvoorbeeld 3: Kruidenrijk grasland - divers boer Job Albers<\/p>

14.15 - Pauze <\/p>

14.45 - Technische teelthandleiding gras & grasklaver - Nick van Eekeren - Louis Bolk <\/p>

15.15 - Eigen proeven ontwikkelen in groepjes<\/p>

16.00 - Proeven pitchen <\/p>

16.30 - Borrel met lokale bites<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Aanmelden<\/h2>" } , { "identifier": "element_19357776", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Aanmelden", "link_url": "mailto:a.peterink@agrifoodcapital.nl" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_19357778", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Platform Kringlooplandbouw", "link_url": "https://www.platformkringlooplandbouw.nl/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }