{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_607943", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_activitymediaitem", "title": "Boeren met toekomst: Duurzaam verdienen als boer voor de toekomst", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Boeren-met-toekomst-Duurzaam-verdienen-als-boer-voor-de-toekomst.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 607943, "identifier": "mediaitem_607943", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Boeren-met-toekomst-Duurzaam-verdienen-als-boer-voor-de-toekomst.htm", "title": "Boeren met toekomst: Duurzaam verdienen als boer voor de toekomst", "lead": "AgroProeftuin de Peel organiseert 4 themadagen voor en door boeren waarin we werken aan nieuwe experimenten voor het eigen boerenbedrijf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/5/d/cid607943_verdienmodellen%20voor%20koolstofboeren.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-10-01T10:27+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-01T10:34+02:00", "expiration_date": "2022-04-16T00:00+02:00", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "Studiedag" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Studiedag", "theme": ["gkn_home"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "15-04-2022", "starttime": "12:30", "startdatetime": "2022-04-15T12:30+02:00", "enddate": "15-04-2022", "endtime": "17:00", "enddatetime": "2022-04-15T17:00+02:00" }], "location": "Koe en meer/Hof van Huijbers", "organiser": ["AgroProeftuin De Peel"], "price": "gratis", "jumplinktext": "", "link_url": "", "linktext_externalinfo": "", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Werken aan nieuwe experimenten voor je eigen bedrijf<\/h2>

Heel veel boeren zijn op zoek naar nieuwe manieren van voedsel produceren. Een lastige maar broodnodige zoektocht. De vraag is gaat de sector zelf bepalen hoe we onze toekomst vormgeven, of gaat het beleid dat doen? Wij geloven in het heft in eigen handen nemen, pro-actief zijn en laten zien dat boeren de oplossingen zelf hebben. Daarom organiseert AgroProeftuin de Peel 4 themadagen voor en door boeren waarin we werken aan nieuwe experimenten voor het eigen boerenbedrijf. Wij ondersteunen deze nieuwe experimenten vervolgens met zaaigeld, projectsubsidie, netwerk of grond.<\/p>

Kansrijke adviezen<\/h2>

Tijdens vier vrijdagmiddagen duiken we in grote, urgente thema’s van dit moment: hoe data & tech <\/a>kunnen helpen, bodemverbetering<\/a>, eiwit van eigen bodem<\/a> en hoe je duurzaam kunt verdienen<\/a>. Je hoort uit eerste hand de resultaten van andere praktijkproeven, krijgt een kijkje in de keuken bij collega’s, krijgt kansrijke adviezen aangereikt en gaat met elkaar aan de slag om van vraagstukken uit eigen bedrijf praktische, uitvoerbare experimenten te maken.<\/p>

Doel<\/h2>

Doel van deze dagen is om nieuwe proeven en experimenten op te starten. Dat kan op individueel bedrijfsniveau zijn, of in samenwerking met andere partijen. Agro Proeftuin de Peel heeft hiervoor instrumenten beschikbaar om jouw proef of onderzoek tot wasdom te brengen. Ook denken we mee over de begeleiding van je proeven. Op de vierde en laatste dag treffen alle deelnemers elkaar om hun proefopzet en het verdienmodel aan te scherpen.<\/p>

Programma<\/h2>

Kringlooplandbouw, duurzaam boeren of het hele jaar groen - hoe zet je als boer die volgende stap? En hoe zorg je dat je goede resultaten blijft behalen? Deze dag werken we nog eens extra aan jouw experiment, en denken we door op het verdienmodel en de inpassing van duurzamer boeren in je bedrijfsmodel. Martin Scholten (WUR), de man die kringlooplandbouw wetenschappelijk op de kaart zette, kijkt mee naar alle experimenten en geeft advies. Ook aanwezig is Jan Maarten Dros, oprichter van Wij.Land en gespecialiseerd in korte ketens, betaling voor ecosysteemdiensten en diversificatie van het agrarisch bedrijf.<\/p>

12.30 - Lunch + toelichting programma<\/p>

13.00 - Introductie Martin Scholten - duurzamer boeren is de enige weg voorwaarts - Martin Scholten<\/p>

13.30 - Duurzaam verdienen in korte ketens, middels diversificatie en betaling voor ecosysteemdiensten -  Wij.Land - Jan Maarten Dros <\/p>

14.00 - Aan de slag - proefopzet verbeteren - plannen aanscherpen, innoveren en advies inwinnen van 2 experts <\/p>

15.00 - Pauze /ruimte voor rondleiding op bedrijf <\/p>

16.00 - Proeven pitchen 2.0 <\/p>

16.30 - Borrel met lokale bites<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Aanmelden<\/h2>" } , { "identifier": "element_19357815", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Aanmelden", "link_url": "mailto:a.peterink@agrifoodcapital.nl" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_19357817", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Platform Kringlooplandbouw", "link_url": "https://www.platformkringlooplandbouw.nl/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }