{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_616242", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_activitymediaitem", "title": "Biobased economy: kansrijke gewassen en toepassingen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Biobased-economy-kansrijke-gewassen-en-toepassingen.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 616242, "identifier": "mediaitem_616242", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Biobased-economy-kansrijke-gewassen-en-toepassingen.htm", "title": "Biobased economy: kansrijke gewassen en toepassingen", "lead": "De themadagen Akkerbouw van CIV Groen Agro praktijkcluster zijn dé plek waar je in 10 donderdagochtenden kennismaakt met de laatste trends in de akkerbouw. Experts vanuit verschillende bedrijven en vanuit het praktijkonderzoek nemen je mee in hun praktijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/5/609330_fullimage_strokenteelt.jpg", "width": 750, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "strokenteelt- drikvan apeldoorn &ERF, via WUR", "photographer": "ERF", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "toestemming via email van Dirk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.wur.nl/nl/nieuws/Mengteelt-en-strokenteelt-draagt-bij-aan-biodiversiteit.htm" }, "publication_date": "2021-11-16T16:43+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-17T00:06+02:00", "expiration_date": "2021-12-17T00:00+02:00", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "Webinar", "gkn_precisielandbouw" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Webinar", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_precisielandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "16-12-2021", "starttime": "09:30", "startdatetime": "2021-12-16T09:30+02:00", "enddate": "16-12-2021", "endtime": "12:00", "enddatetime": "2021-12-16T12:00+02:00" }], "location": "Online", "organiser": ["Agro Praktijkcluster"], "price": "gratis", "jumplinktext": "Aanmelden", "link_url": "https://aeresmbo.webinargeek.com/akkerbouwdag-7", "linktext_externalinfo": "Aanmelden voor dit event", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Een grote uitdaging in veel sectoren is het voorkomen of verminderen van afvalstromen. Dat begint met de keuze voor het materiaal waar dingen van gemaakt worden. In de Biobased Economy vervangen plantaardige grondstoffen zoals planten(resten), algen de fossiele grondstoffen. Hierdoor ontstaan kansen voor nieuwe producten, energie- en grondstofzekerheid en de teler krijgt nieuwe verdienmogelijkheden. <\/p>

Sinds 2014 is op Proefboerderij de Rusthoeve de BioBased Innovations Garden. Hier worden allerlei nieuwe biobased gewassen geteelt en getest. Denk daarbij aan Nederlands katoen en natuurrubber uit paardenbloem of boerenwormkruid voor insectwerende inhoudstoffen. Af en toe worden ook nieuwe voedselgewassen getest zoals de zoete bataat, sorghum en het glutenvrije amaranth. Cor van Oers, manager Akkerbouw en Vollegrondsgroente Expert bij Delphy neemt ons mee in de teeltervaringen van uiteenlopende gewassen en hun kansen voor teelt in Nederland en de marktkansen. <\/p>

Leon Joore is Practor Agrofood & Biobased bij MBO Curio. Hij onderzoekt samen met studenten, docenten en bedrijfsleven wat er allemaal kan binnen de thema’s bodem/water, gezonde/nieuwe teelten en productie, verdere valorisatie, food innovation en verpakking. Via vierkantsverwaarding worden aan de hand van diverse voorbeelden getoond hoe loof, stengels e.d. omgezet kunnen worden tot materialen bijvoorbeeld voor de verpakking. Door multidisciplinaire aanpak laat Leon zien hoe keten partners verrast kunnen worden en wat de economische en milieu impact ervan is . Leon laat de mogelijkheden zien en hoe zo’n proces werkt. <\/p>

CIV Groen<\/h2>

De organisatie van de 10 webinars, die allemaal plaatsvinden op donderdagen, is in handen van het Agro praktijkcluster. Dit is een van de vijf praktijkclusters onder CIV Groen. Onderwijs en bedrijfsleven werken hierin samen aan het stimuleren van ondernemerschap in akkerbouw en het agrarisch loonwerk. 7 groene MBO’s en de brancheorganisaties Cumela Nederland, BO Akkerbouw, en NAJK, LTO Akkerbouw en Bionext werken aan praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en onderwijsvernieuwing in het groene domein.<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_20004513", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bekijk de webinars van de Akkerbouwdagen terug", "link_url": "https://www.youtube.com/channel/UC37Wp2LL-CZxYJsvtUO1wFg/videos" } } , { "identifier": "element_20004515", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer informatie over de Akkerbouwdagen", "link_url": "https://civ-groen.nl/agro" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }