{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_616239", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_activitymediaitem", "title": "Bieten en aardappels", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Bieten-en-aardappels.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 616239, "identifier": "mediaitem_616239", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Bieten-en-aardappels.htm", "title": "Bieten en aardappels", "lead": "De themadagen Akkerbouw van CIV Groen Agro praktijkcluster zijn dé plek waar je in 10 donderdagochtenden kennismaakt met de laatste trends in de akkerbouw. Experts vanuit verschillende bedrijven en vanuit het praktijkonderzoek nemen je mee in hun praktijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/e/b/609766_fullimage_suikerbietenoogst.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": 508, "focuspoint-y": 482, "alternative_text": "Geoogste suikerbieten - distelAPPArath via Pixabay", "photographer": "distelAPPArath", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/distelapparath-2726923/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/suikerbieten-oogst-geoogst-hoop-3728065/" }, "publication_date": "2021-11-16T16:19+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-23T16:10+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "Webinar", "gkn_precisielandbouw", "gkn_loonwerk" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Webinar", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_precisielandbouw", "gkn_loonwerk" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "02-12-2021", "starttime": "09:30", "startdatetime": "2021-12-02T09:30+02:00", "enddate": "02-12-2021", "endtime": "12:00", "enddatetime": "2021-12-02T12:00+02:00" }], "location": "Online", "organiser": ["Agro Praktijkcluster"], "price": "gratis", "jumplinktext": "Aanmelden", "link_url": "https://aeresmbo.webinargeek.com/akkerbouwdag-5-thema-volgt-later", "linktext_externalinfo": "Aanmelden voor dit event", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Gert Sikkens van Cosun gaat in op de recente ontwikkelingen in de bietenteelt. Cosun is een coöperatie van 9000 suikerbietentelers in Nederland. Een van de vijf Cosun bedrijven is Cosun Beet Company dat suikerbieten verwerkt tot suiker en diverse andere food en feed producten. <\/p>

In de Nederlandse akkerbouw is de suikerbietenteelt een van de groter gewassen die bij veel telers<\/a> in het bouwplan zit. Er wordt praktijkonderzoek aan de bietenteelt uitgevoerd door het IRS<\/a>.  Gert gaat in op de agronomische aspecten en oplossingen in de bietenteelt. Hij zal ook een toelichting geven op het Groeikracht initiatief<\/a>, een open netwerk voor telers.<\/p>

Spreker<\/h2>

Guus Heselmans is directeur Research &Development bij Meijer Potato. Meijer Potato is één van de partners in het 2,5-jarige onderzoeksproject “Met hybridekracht meer aardappel”. Op de Rusthoeve wordt in een serie van experimenten belangrijke eigenschappen zoals stikstofefficiëntie en droogte- en zoutstresstolerantie ontrafeld, die nodig zijn om de veredeling verder te kunnen vormgeven. Hiervoor wordt dronetechnologie, genetica, bio-informatica, digitalisering en plantenfysiologie ingezet. Guus laat zien wat er allemaal nodig is voor een aardappelteelt, die klaar is voor de uitdagingen van de toekomst.<\/p>

CIV Groen<\/h2>

De organisatie van de 10 webinars, die allemaal plaatsvinden op donderdagen, is in handen van het Agro praktijkcluster. Dit is een van de vijf praktijkclusters onder CIV Groen. Onderwijs en bedrijfsleven werken hierin samen aan het stimuleren van ondernemerschap in akkerbouw en het agrarisch loonwerk. 7 groene MBO’s en de brancheorganisaties Cumela Nederland, BO Akkerbouw, en NAJK, LTO Akkerbouw en Bionext werken aan praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en onderwijsvernieuwing in het groene domein.<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_20004348", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bekijk de webinars van de Akkerbouwdagen terug", "link_url": "https://www.youtube.com/channel/UC37Wp2LL-CZxYJsvtUO1wFg/videos" } } , { "identifier": "element_20004350", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer informatie over de Akkerbouwdagen", "link_url": "https://civ-groen.nl/agro" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }