{ "type": "page", "identifier": "page_18335563", "title": "Groen Kennisnet Kennis­platform voor de groene sector", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet.htm", "language": "nl_NL", "languages": [ { "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "GKN Home", "url": "/nl/groenkennisnet.htm" }, { "id": 42, "value": "english", "locale": "en_US", "title": "GKN Home", "url": "/en/groenkennisnet.htm" } ], "subPages": [ { "identifier": "page_18336880", "title": "Nieuws", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuws.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "Elke dag worden er nieuwe kennisbronnen en leermaterialen toegevoegd aan de collectie van Groen Kennisnet. De redactie van Groen Kennisnet selecteert er dagelijks een aantal interessante uit en maakt hier een nieuwsbericht over. Hieronder vind je al het nieuws van Groen Kennisnet en partners." } }, { "identifier": "page_18336805", "title": "Dossiers", "url": "/nl/groenkennisnet/dossiers.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "Groen Kennisnet maakt dossiers over onderwerpen die het gehele groene domein bestrijken. Hieronder vind je alle dossiers van Groen Kenninset en partners." } }, { "identifier": "page_18335926", "title": "Agenda", "url": "/nl/groenkennisnet/agenda.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18336832", "title": "Vakbladen", "url": "/nl/groenkennisnet/vakbladen.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "Vakbladen in het domein van voedsel en groen zijn belangrijk voor docenten om bij te blijven in hun vakgebied. De artikelen zijn ook bruikbaar als bouwstenen voor leermateriaal van docenten. Groen Kennisnet ontsluit online artikelen uit ruim 70 vakbladen die we in overleg met uitgevers kunnen aanbieden. In samenwerking met Naturalis zijn ook alle artikelen van Natuurtijdschriften.nl opgenomen. Totaal zijn er meer dan 200.000 vakbladartikelen beschikbaar." } }, { "identifier": "page_19349031", "title": "Lectoraten", "url": "/nl/groenkennisnet/lectoraten.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "Lectoren vervullen een brugfunctie tussen de praktijk en het onderwijs op hogescholen Ze geven leiding aan de uitvoering van praktijkgericht onderzoek door docenten en studenten met als doel innovaties in de beroepspraktijk te realiseren en het onderwijs te vernieuwen. Op deze pagina vind je een overzicht van alle 'groene' lectoraten, geordend van A-Z." } }, { "identifier": "page_27829383", "title": "Practoraten van het groene onderwijs", "url": "/nl/groenkennisnet/practoraten.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "Een practoraat is een kennisplatform en bestaat uit een hoofdonderzoeker (practor) en een kenniskring, waarin studenten, docenten en specialisten uit de praktijk samenwerken om praktijkonderzoek te doen naar innovatie en verbeteringen in het mbo-onderwijs. De kracht van practoraten is het versterken van de verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs." } }, { "identifier": "page_21589007", "title": "Columns & Blogs", "url": "/nl/groenkennisnet/columns-en-blogs.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" } }, { "identifier": "page_21829640", "title": "Projecten", "url": "/nl/groenkennisnet/projecten.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "In dit overzicht vind je diverse projecten over agri, voedsel en groen. Deze projecten worden gefinancierd uit verschillende projectregelingen. Doorzoek alle projecten, of selecteer projecten per regeling." } }, { "identifier": "page_18500630", "title": "Contact", "url": "/nl/groenkennisnet/contact.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Heb je vragen of opmerkingen over het gebruik van de website of wil je meer weten over de diensten die Groen Kennisnet biedt? Neem dan contact met ons op." } }, { "identifier": "page_18500649", "title": "Over ons", "url": "/nl/groenkennisnet/over-ons.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Groen Kennisnet is het kennisplatform voor de groene sector. Met een Kennisbank met honderdduizenden digitale vrij toegankelijke kennisbronnen ontsluit Groen Kennisnet de grootste Nederlandstalige verzameling actuele en betrouwbare kennisbronnen voor de domeinen agri, voedsel en groen." } }, { "identifier": "page_31188359", "title": "Contactformulier", "url": "/nl/groenkennisnet/contactformulier.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": {"id": ""}, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": "", "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_39197493", "title": "Kaart", "url": "/nl/groenkennisnet/kaart.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "map_page", "name": "Kaart pagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } } ], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "home_page", "name": "GKN homepage" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/4/7/605200_fullimage_hek%20gebied%20weide.jpg", "width": 1920, "height": 1281, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Weidegebied met hek - Mabel Amber via Pixabay", "photographer": "Mabel Amber", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mabelamber-1377835/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/hek-gebied-weide-3454770/", "keywords": [ "weide", "nederland", "agrarisch", "wei", "landschap", "hollands", "hek", "nederlands" ] }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "beroepspraktijk", "title": "Beroepspraktijk", "contentarea_template": {},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "id": 37374534, "identifier": "element_37374534", "type": "pageoverview", "title": "Beroepspraktijk", "subPages": [ { "identifier": "page_18336543", "title": "Akkerbouw", "url": "/nl/groenkennisnet/akkerbouw.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/b/a/610581_fullimage_akkerbouw2.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Graanveld - Тодорчук Екатерина via iStock", "photographer": "Тодорчук Екатерина", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/photostory", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/mannelijke-hand-die-een-gouden-tarweoor-op-het-tarwegebied-raakt-landbouwer-die-door-gm1204586078-346662224", "keywords": [ "veld", "tarwe", "graan", "akkerbouw", "vollegrond" ] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Akkerbouw", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_AKKERBOUW", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18336673", "title": "Melkveehouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/4/610586_fullimage_melkveehouderij.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Melkkoeien in de wei - ahavelaar via iStock", "photographer": "ahavelaar", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/ahavelaar", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/zwart-witte-koeien-in-groen-grazige-weide-onder-blauwe-lucht-in-de-buurt-van-gm956944426-261293683", "keywords": [ "koe", "weide", "koeien", "vee", "melkvee", "wei", "gras" ] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Melkvee­houderij", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_MELKVEEHOUDERIJ", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18336480", "title": "Foodsector", "url": "/nl/groenkennisnet/foodsector.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/c/2/610583_fullimage_food.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Onderzoek voedsel - Nensuria via iStock", "photographer": "nensuria", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/nensuria", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/de-voedingsarts-van-de-vrouw-schrijft-het-medische-voorschrift-voor-een-correct-dieet-gm1231111499-362212774", "keywords": [ "voedsel", "onderzoek", "voedingsmiddelen", "voeding", "dieet" ] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Food­sector", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_VOEDING", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18336330", "title": "Dierverzorging", "url": "/nl/groenkennisnet/dierverzorging.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/4/4/610719_fullimage_dierverzorging2.jpg", "width": 1920, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Dierenarts met hond - Beavera via iStock", "photographer": "beavera", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/beavera", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/arts-met-behulp-van-de-stethoscoop-op-een-pup-gm1044460686-279557151", "keywords": [ "dieren", "honden", "hond", "dier", "dierenarts", "paraveterinair" ] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Dier­verzorging", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_DIERVERZORGING", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18336459", "title": "Hippisch", "url": "/nl/groenkennisnet/hippisch.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/5/d/609825_fullimage_paard3.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Paarden in de wei - Ulleo via Pixabay", "photographer": "Ulleo", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/ulleo-1834854/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/paarden-kus-spelen-affectie-3747374/", "keywords": [ "weide", "veld", "paarden" ] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Hippisch", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_PAARDENHOUDERIJ", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" } }, { "identifier": "page_23662500", "title": "Biobased economy", "url": "/nl/groenkennisnet/biobased-economy.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/7e47d848-5e8f-4987-9102-f250f23b5b27_Gras%20soil.jpg", "width": 1920, "height": 1278, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Biobased Economy", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_BIOBASED_ECONOMY", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18336393", "title": "Tuinbouw", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/d/9/610591_fullimage_205.jpg", "width": 1920, "height": 1276, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Appels in boomgaard - Aquilatin via Pixabay", "photographer": "Aquilatin", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/aquilatin-26211/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/appels-vruchten-fruitbomen-smaak-108286/", "keywords": [ "appel", "boom", "fruit", "teelt", "fruiteelt", "appels", "boomgaard" ] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Tuinbouw", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_TUINBOUW", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18336372", "title": "Multifunctionele landbouw", "url": "/nl/groenkennisnet/multifunctionele-landbouw.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/0/1/588760_fullimage_geit.jpg", "width": 1920, "height": 1279, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Geit boerderij - Chris Franklin via Pixabay", "photographer": "Chris Franklin", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/caenhillcc-5633893/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/geit-kind-boerderij-cute-baby-2403566/", "keywords": [] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Multi­functionele landbouw", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_MULTIFUNCTIONELE_LANDBOUW", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18336720", "title": "Terreinbeheer", "url": "/nl/groenkennisnet/terreinbeheer.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/a/657259_fullimage_forest-gad4283fe5_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Nederlands bos- Michael Gaida via Pixabay", "photographer": "Michael Gaida", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/652234-652234/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3565824", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/woud-bomen-natuur-landschap-pad-3565824/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Terrein­beheer", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_TERREINBEHEER", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18336522", "title": "Groen, grond en infra", "url": "/nl/groenkennisnet/groen-grond-en-infra.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/a/6/610593_fullimage_grond%20en%20loonwerk.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Tractor op een veld - Veremeev via iStock", "photographer": "Veremeev", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Veremeev", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/een-krachtige-trekker-omgaat-met-de-grond-gm877714320-244870051", "keywords": [ "veld", "loon", "grondwerk", "tractor", "trekker", "grond", "loonwerk" ] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Groen, grond en infra", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_LOONWERK", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18336351", "title": "Varkenshouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/varkenshouderij.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/a/5/610588_fullimage_varkenshouderij.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Varkens achter hek - chadin0 via iStock", "photographer": "chadin0", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/chadin0", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/close-up-van-een-varken-op-een-boerderij-piggy-spelen-met-plezier-gm1183519382-332795209", "keywords": [ "big", "biggen", "varkens", "varkenshouderij" ] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Varkens­houderij", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_VARKENSHOUDERIJ", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18336435", "title": "Pluimveehouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/pluimveehouderij.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/5/588740_fullimage_kippen.jpg", "width": 1920, "height": 1065, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kippen - Alexas Fotos via Pixabay", "photographer": "Alexas Fotos", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/alexas_fotos-686414/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kippen-vergadering-pluimvee-4351587/", "keywords": [] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Pluimvee­houderij", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_PLUIMVEEHOUDERIJ", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18336741", "title": "Glastuinbouw", "url": "/nl/groenkennisnet/glastuinbouw.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/a/8/610584_fullimage_glastuinbouw.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Glastuinbouw geraniums - DutchScenery via iStock", "photographer": "DutchScenery", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/DutchScenery", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/a-zoomed-out-view-of-geranium-plants-inside-a-greenhouse-gm179766986-26791582", "keywords": [ "kas", "kassen", "glastuinbouw", "teelt" ] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Glas­tuinbouw", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_GLASTUINBOUW", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18336697", "title": "Visserij en aquacultuur", "url": "/nl/groenkennisnet/visserij-aquacultuur.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/2/2/610589_fullimage_visserij%20en%20aquacultuur.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Visfielt en visboer - Pickone via iStock", "photographer": "Pickone", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Lasse_Hyldager", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/verse-vis-in-een-fishshop-gm1064896394-284743095", "keywords": [ "vis", "vangst", "kweek", "vissen", "filet", "visserij", "visfilet", "viskweek" ] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Visserij en aqua­cultuur", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_DUURZAME_VISSERIJ", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18336501", "title": "Hovenier en groenvoorziening", "url": "/nl/groenkennisnet/hovenier-en-groenvoorziening.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/0/588804_fullimage_hovenier.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Snoeien - Germans Aļeņins via Pixabay", "photographer": "Germans Aļeņins", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/germanslat-9358457/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/zomer-tuin-bloemen-tuinman-3623282/", "keywords": [ "tuin", "tuinman", "heggen", "hovenier", "groenvoorziening", "heg", "openbaar", "snoeien", "groen", "park" ] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Hovenier en groen­voorziening", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_GROENVOORZIENING", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" } } ] } ] }, { "area": "onderwijs&onderzoek", "title": "Onderwijs & Onderzoek", "contentarea_template": {},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "id": 23401960, "identifier": "element_23401960", "type": "pageoverview", "title": "Onderwijs & Onderzoek", "subPages": [ { "identifier": "page_18335616", "title": "Leermiddelen", "url": "/nl/groenkennisnet/leermiddelen.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/5/6/610592_fullimage_leermateriaal.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Groene kennis - bee32 via iStock", "photographer": "bee32", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/bee32", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/books-and-plant-gm611318356-105185705", "keywords": [ "leren", "plant", "onderwijs", "boek", "groen" ] }, "startpaginalabel": { "id": "education", "name": "Onderwijs" }, "startpage_title": "Leer­middelen", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18335662", "title": "Praktijkgericht onderzoek HAO", "url": "/nl/groenkennisnet/praktijkgericht-onderzoek-hao.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/c/588742_fullimage_student-849821_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1338, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Digitaal leren alt text", "photographer": "StartupStockPhotos", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/startupstockphotos-690514/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/student-vrouw-opstarten-business-849821/", "keywords": [] }, "startpaginalabel": { "id": "education", "name": "Onderwijs" }, "startpage_title": "Praktijk­gericht onderzoek HAO", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18500125", "title": "Kennis op Maat projecten", "url": "/nl/groenkennisnet/kennis-op-maat-projecten.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/9e655fc0-3e4c-415f-a3dd-7060d635fa8a_213.jpg", "width": 1626, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": { "id": "research", "name": "Onderzoek" }, "startpage_title": "Kennis op Maat", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" } }, { "identifier": "page_22821012", "title": "Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma's (LNV-MMIPs)", "url": "/nl/groenkennisnet/meerjarige-missiegedreven-innovatieprogrammas.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/c/638778_fullimage_shutterstock_160596878_sneeuwganzen%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 754, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Opstijgende ganzen - Feng Yu via Shutterstock", "photographer": "Feng Yu", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/devonyu", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Vliegende ganzen", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/snow-goose-migratory-bird-blue-sky-160596878", "keywords": [ "dieren", "ganzen", "natuur", "vogels", "vogel", "opstijgen", "take off", "dier", "vliegen" ] }, "startpaginalabel": { "id": "research", "name": "Onderzoek" }, "startpage_title": "Meerjarige Missie­gedreven Innovatie­programma's", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" } } ] } ] }, { "area": "onzepartners", "title": "Onze partners", "contentarea_template": {},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "id": 19156029, "identifier": "element_19156029", "type": "pageoverview", "title": "Onze partners", "subPages": [ { "identifier": "page_23196202", "title": "Toolbox voor biodiversiteit", "url": "https://toolbox-all4biodiversity.nl/", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "external_page", "name": "Externe redirectpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/c46c3fb8-2df1-4f89-8afa-43dda25ebd67_Tegel%20toolbox.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": { "id": "website", "name": "Website" }, "startpage_title": "Toolbox voor biodiversiteit", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_32427603", "title": "Biokennis", "url": "https://www.biokennis.nl", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "external_page", "name": "Externe redirectpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/a/6/633128_fullimage_office%20use%20150%20dpi-shutterstock_673285228_nl_koeien_akkerbouw.jpg", "width": 1024, "height": 645, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Cows grazing in a green meadow in summer - Marijs via Shutterstock", "photographer": "Marijs", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/jmarijs", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/cows-grazing-green-meadow-summer-673285228", "source_info": "Brandportal WUR", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "hernieuwbaarm energie", "koeien", "landbouw", "aardappels", "akkerbouw", "windmolen", "landschap", "windturbine", "melkveehouderij" ] }, "startpaginalabel": { "id": "website", "name": "Website" }, "startpage_title": "Biokennis", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_33034188", "title": "Groenpact Digitalisering & Technologie", "url": "https://groenpactdigitech.nl/", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "external_page", "name": "Externe redirectpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/d752398d-8177-4bce-a5e7-e2a04b8f8eca_TECH-shutterstock_1072059917.jpg", "width": 3840, "height": 2160, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": { "id": "website", "name": "Website" }, "startpage_title": "Groenpact Digitalisering & Technologie", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18567748", "title": "DierVizier", "url": "https://diervizier.nl", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "external_page", "name": "Externe redirectpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/4/1/637757_fullimage_88.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Hond - Vizslafotozas via Pixabay", "photographer": "Vizslafotozas", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/vizslafotozas-9868721/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/hond-huisdier-hoektand-dier-bond-3277416/", "keywords": [ "honden", "hond", "hondje" ] }, "startpaginalabel": { "id": "website", "name": "Website" }, "startpage_title": "DierVizier", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18567554", "title": "Groen, welbevinden en klimaatadaptatie", "url": "https://www.groene-agenda.nl", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "external_page", "name": "Externe redirectpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/1/d/609331_fullimage_210.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Groen ecologisch gebouw - Guigaamartins via Shutterstock", "photographer": "Guigaamartins", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/guigaamartins", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/green-ecological-building-128257442", "keywords": [ "stad", "duurzaam", "flat", "ecologisch", "groen", "gebouw" ] }, "startpaginalabel": { "id": "website", "name": "Website" }, "startpage_title": "Groen, welbevinden en klimaat­adaptatie", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18567535", "title": "Boerenlandvogels", "url": "https://www.boerenlandvogels.info", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "external_page", "name": "Externe redirectpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/6/0/610597_fullimage_veldleeuwerik2.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Veldleeuwerik - Ali Tellioglu via iStock", "photographer": "Ali Tellioglu", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/AliTellioglu", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/euraziatische-veldleeuwerik-vogels-gm1129300189-298260410", "keywords": [ "boerenlandvogel", "veldleeuwerik", "vogel" ] }, "startpaginalabel": { "id": "website", "name": "Website" }, "startpage_title": "Boerenland­vogels", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18567497", "title": "Integraal Aanpakken", "url": "https://www.integraalaanpakken.nl/", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "external_page", "name": "Externe redirectpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/1/592279_fullimage_koeien%20op%20stal%20%28integraal%20aanpakken%29.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "startpaginalabel": { "id": "website", "name": "Website" }, "startpage_title": "Integraal Aanpakken", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18500087", "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "https://www.dierenwelzijnsweb.nl", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "external_page", "name": "Externe redirectpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/97644f05-1756-4e12-a925-42162daba74c_Pixabay%20spotted-owlet-g3c58af1b5_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": { "id": "website", "name": "Website" }, "startpage_title": "Dieren­welzijns­web", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18500106", "title": "EURCAW-Pigs", "url": "https://www.eurcaw-pigs.eu/", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "external_page", "name": "Externe redirectpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/a/6/588801_fullimage_biggen.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biggen - Paul Anderson via Pixabay", "photographer": "Paul Anderson", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/paulandersonuk-18018254/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/biggen-varkens-boerderij-zoogdier-5512139/", "keywords": [] }, "startpaginalabel": { "id": "website", "name": "Website" }, "startpage_title": "EURCAW-Pigs", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18567594", "title": "Natuurinclusieve landbouw", "url": "https://www.natuurinclusievelandbouw.eu", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "external_page", "name": "Externe redirectpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/02586718-d9ce-4257-ad87-2c6a0891957a_212.jpg", "width": 1920, "height": 767, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": { "id": "website", "name": "Website" }, "startpage_title": "Natuur­inclusieve landbouw", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18567613", "title": "Biobased economy", "url": "https://www.biobasedeconomy.nl/", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "external_page", "name": "Externe redirectpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/e/d/609333_fullimage_209.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Hout pellets - Moses via Pixabay", "photographer": "Moses", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/moses-10042/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/pellets-briketten-hout-wuzerl-432096/", "keywords": [ "biobased", "hout", "pellets", "bio", "warmte", "biomassa", "briketten" ] }, "startpaginalabel": { "id": "knowledge_base", "name": "Kennisbank" }, "startpage_title": "Biobased economy", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18567516", "title": "CoE Groen", "url": "https://www.coegroen.nl/nl/coegroen.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "external_page", "name": "Externe redirectpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": { "id": "website", "name": "Website" }, "startpage_title": "CoE Groen", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18567691", "title": "Plantaardige genetische bronnen", "url": "https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Wettelijke-Onderzoekstaken/Centrum-voor-Genetische-Bronnen-Nederland-1/Plant/Kennisbank-Plantaardige-bronnen-1.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "external_page", "name": "Externe redirectpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/8273d92a-e603-4d7c-8a52-c9dd9b3655aa_f2695423-f598-4ca6-95eb-32f9da26260e_plant_367b6f70_750x400.png", "width": 750, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": { "id": "knowledge_base", "name": "Kennisbank" }, "startpage_title": "Plantaardige genetische bronnen", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18567710", "title": "Genetische diversiteit landbouwhuisdieren", "url": "https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Wettelijke-Onderzoekstaken/Centrum-voor-Genetische-Bronnen-Nederland-1/Dier/Kennisbank.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "external_page", "name": "Externe redirectpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/a86131c9-d0b1-4687-bf67-1ca8ee2faa64_6d969361-49d3-4b63-9cae-93f6ce8421e6_3d%20kennisbank%20shutterstock_24671086_varkens_big_biggen_LR_808bd8c7_750x400.jpg", "width": 750, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": { "id": "knowledge_base", "name": "Kennisbank" }, "startpage_title": "Genetische diversiteit landbouwhuisdieren", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_18567729", "title": "Invasieve exoten", "url": "https://www.invasieve-exoten.info/nl/invasieve-exoten/Zoeken.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "external_page", "name": "Externe redirectpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": { "id": "knowledge_base", "name": "Kennisbank" }, "startpage_title": "Invasieve exoten", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } } ] } ] }, { "area": "nieuwsbriefgroenkennisnet", "title": "Nieuwsbrief Groen Kennisnet", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_newsletter", "name": "contenttemplate_newsletter"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van Groen Kennisnet? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.", "elements": [ { "identifier": "element_21257041", "type": "modularcontent", "gkn_newsletter": { "newsletter_id": "11187c24-8b2d-477d-b328-967969f8a94e", "placeholder": "E-mailadres", "button_text": "Aanmelden" } } ] } ] }