{ "type": "page", "identifier": "page_19532598", "title": "Dossiers", "navtitle": "", "url": "/nl/groene-agenda/dossiers.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Dossiers", "url": "/nl/groene-agenda/dossiers.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Hieronder vind je alle dossiers van Groen Kennisnet en partners die relateren aan groen, welbevinden en klimaatadaptatie." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_30108989", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_603183", "title": "Nature based solutions", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/nature-based-solutions-dossier.htm" }, "lead": "Het leefbaar houden van steden en dorpen is een belangrijke uitdaging van deze tijd. Daarnaast zorgt klimaatverandering voor een toenemende vraag naar slimme oplossingen om in te spelen op extremere weersomstandigheden. \n\nHet vergroenen van steden en dorpen biedt niet alleen een oplossing voor klimaatgerelateerde problemen, maar bevordert ook het woonplezier en de gezondheid van bewoners. Dit dossier laat zien hoe slimme groene oplossingen kunnen helpen bij de inrichting en het beheer van woongebieden ter bevordering van de leefbaarheid en klimaatadaptatie. Thema's zoals biodiversiteit, adaptatie en mitigatie komen aan bod.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/c/609834_fullimage_groene%20stad2.jpg", "width": 1280, "height": 959, "focuspoint-x": 540, "focuspoint-y": 450, "alternative_text": "Groene stad - Pexels via Pixabay", "photographer": "Pexels", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pexels-2286921/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/architectuur-gebouwen-auto-s-stad-1837176/", "keywords": [ "auto's", "groene stad", "park", "wegen" ] }, "publication_date": "2021-09-02T12:33+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-10T21:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "Dossier", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_biodiversiteit" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=VtAfotCA9y4", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Joop Spijker", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/joop-spijker-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_619065", "title": "Groene Agenda: zorg", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/zorg-dossier.htm" }, "lead": "Groen in en rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen en overige klinieken is goed voor het klimaat binnen en buiten de instelling en heeft een positief effect op het herstel en de gemoedstoestand van patiënten, evenals op het algehele welbevinden\nvan patiënten, medewerkers en bezoekers.\nDit dossier biedt meer inzicht in de voordelen van groen in de zorgomgeving in relatie tot het herstel en welbevinden,\ninclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Afsluitend vindt u enige tips die helpen om groen succesvol\nen volwaardig toe te passen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/6/3/619072_fullimage_ouderenzorg.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 947, "focuspoint-y": 405, "alternative_text": "Park - hhach via Pixabay", "photographer": "hhach", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/hhach-146898/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/bank-in-het-park-kom-tot-rust-2422712/", "keywords": [ "groenvoorziening", "bankjes", "bejaardentehuis", "groen", "ouderenzorg", "park", "ziekenhuis", "ouderen" ] }, "publication_date": "2021-12-02T09:16+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-12T12:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_groeneagenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_groeneagenda"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_618850", "title": "Groene Agenda: wonen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/wonen-dossier.htm" }, "lead": "Groen in en rondom woonhuizen en appartementen is goed voor het (leef)klimaat binnen en buiten de woning. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van bewoners en bezoekers en verhoogt de waarde van het vastgoed.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/1/d/609331_fullimage_210.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": 960, "focuspoint-y": 595, "alternative_text": "Groen ecologisch gebouw - Guigaamartins via Shutterstock", "photographer": "Guigaamartins", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/guigaamartins", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/green-ecological-building-128257442", "keywords": [ "stad", "duurzaam", "flat", "ecologisch", "groen", "gebouw" ] }, "publication_date": "2021-12-01T09:09+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-11T13:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_groeneagenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_groeneagenda"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groene Agenda", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groene-agenda-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_618491", "title": "Groene Agenda: werken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/werken-dossier.htm" }, "lead": "Groen in en om het kantoor en andere werkplekken is goed voor het klimaat en heeft een positief effect op de gezondheid en\nhet algehele welbevinden van medewerkers en bezoekers. Het draagt ook bij aan concentratievermogen, stressreductie en\neen hogere arbeidsproductiviteit.\nDit dossier biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot werken en welbevinden, inclusief verwijzingen naar\nde wetenschappelijke onderbouwing. Afsluitend vindt u enige tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/1/609829_fullimage_groene%20stad.jpg", "width": 1280, "height": 852, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Stadspark - Djedj via Pixabay", "photographer": "Djedj", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/djedj-59194/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/stad-stadsgezicht-luchtfoto-gebouw-2655108/", "keywords": [ "bomen", "stad", "groen", "park" ] }, "publication_date": "2021-11-29T15:30+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-09T20:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_groeneagenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_groeneagenda"], "keywords": [], "video_header": "", "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_619078", "title": "Groene Agenda: leren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/leren-dossier.htm" }, "lead": "Groen in en rondom scholen, kinderdagverblijven en op campussen is goed voor de leefomgeving binnen en buiten de onderwijsinstelling. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van leerlingen, studenten en\npersoneelsleden. Het verbetert ook het concentratievermogen en de prestaties van leerlingen evenals het sociale klimaat. Dit\ndossier biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot leren en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de\nwetenschappelijke onderbouwing. Afsluitend vindt u enige tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/d/f/619087_fullimage_kind.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 665, "focuspoint-y": 430, "alternative_text": "Kind met blad - StockSnap via Pixabay", "photographer": "StockSnap", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/stocksnap-894430/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/boom-plantaardige-blad-val-natuur-2594900/", "keywords": [ "jeugd", "blad", "natuur", "kind", "spelen", "kinderen", "herfst" ] }, "publication_date": "2021-12-02T11:13+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-26T14:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_groeneagenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_groeneagenda"], "keywords": [], "video_header": "", "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_619092", "title": "Groene Agenda: klimaat­adaptatie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/klimaatadaptatie-dossier.htm" }, "lead": "Klimaatverandering zal naar verwachting leiden tot meer hittegolven, droge zomers of extreme weersomstandigheden. In stedelijk gebied zullen die gevolgen sterker merkbaar zijn.\n\nZo kan het onaangenaam heet worden doordat de stad meer warmte opneemt en minder snel kwijt raakt dan de omgeving. Ook wordt er in de stad meer warmte gecreëerd, door bijvoorbeeld verkeer. Daarnaast zorgt een toename van hevige regenval voor problemen met waterafvoer en riolering.\n\nVergroening van de stad kan een manier zijn om de hitte te beperken en zorgen voor wateropvang bij piekbuien. Denk bijvoorbeeld aan stadsparken en daktuinen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/c/609834_fullimage_groene%20stad2.jpg", "width": 1280, "height": 959, "focuspoint-x": 540, "focuspoint-y": 450, "alternative_text": "Groene stad - Pexels via Pixabay", "photographer": "Pexels", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pexels-2286921/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/architectuur-gebouwen-auto-s-stad-1837176/", "keywords": [ "auto's", "groene stad", "park", "wegen" ] }, "publication_date": "2021-12-02T13:27+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-26T13:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_groeneagenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_groeneagenda"], "keywords": [], "video_header": "", "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_616568", "title": "Duurzame energie­landschappen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/duurzame-energielandschappen-dossier.htm" }, "lead": "Dit dossier gaat over duurzame energievormen en hun impact op het landschap. Als duurzame energievormen zo in het landschap opgenomen worden dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van de omgeving en de gemeenschap, en bovendien andere functies en waarden van het landschap niet aantasten, kun je spreken van duurzame landschappen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/3/1/615220_fullimage_afbeeldingen%20op%20maat.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Lanschap met windmolen luchtfoto", "photographer": "Gigra", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/gigra", "photo_license": "rechtenvrije stockfoto", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/farm-landscape-windmill-above-netherlands-109627421", "keywords": [ "windmolen", "grasland akkerbouw klimaattransitie luchtfoto" ] }, "publication_date": "2021-11-18T09:32+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_biobased_economy", "Dossier", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groeneagenda", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_biobased_economy", "gkn_groeneagenda", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_terreinbeheer", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=mUAKF0fnSQU", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Sven Stremke", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/sven-stremke-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603819", "title": "De groene stad", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/de-groene-stad-dossier.htm" }, "lead": "Wereldwijd trekken steeds meer mensen van het platteland naar stedelijke gebieden. Ook in ons land dijen steden telkens verder uit wat veelal ten koste gaat van de groene buffers in en om de stad.\n\nVoor planologen ligt hierin een taak om een ‘gezonde’ verhouding tussen woningen (rood), industrie (grijs) en natuur/landbouw (groen) te bewaken. Ruimtegebrek dwingt ons er in Nederland toe om de hiervoor genoemde landschapsfuncties daarom meer en meer met elkaar te integreren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/1/609829_fullimage_groene%20stad.jpg", "width": 1280, "height": 852, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Stadspark - Djedj via Pixabay", "photographer": "Djedj", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/djedj-59194/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/stad-stadsgezicht-luchtfoto-gebouw-2655108/", "keywords": [ "bomen", "stad", "groen", "park" ] }, "publication_date": "2021-09-06T11:16+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-12T12:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "Dossier", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_biodiversiteit", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603156", "title": "Circulaire & Biobased Economy", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/circulaire-en-biobased-economy-dossier.htm" }, "lead": "Het dossier Circular & Biobased Economy bevat een fraai overzicht van mooie innovaties die een substantiële inbreng van Wageningen University & Research bevatten, WUR Inside. De gekozen onderwerpen zijn uiteenlopend van bioplastics voor herstel van ecosystemen tot circular fashion. Deze zes delen zijn tweetalig opgezet en toegelicht, en WUR-publicaties erover zijn in één klik te vinden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/0/9/609843_fullimage_plant%20hand.jpg", "width": 1280, "height": 856, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Zaailing - Pexels via Pixabay", "photographer": "Pexels", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pexels-2286921/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/handen-macro-plantaardige-bodem-1838658/", "keywords": [ "plant", "zaailing", "biobased economy", "hand" ] }, "publication_date": "2021-09-02T09:43+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_voedselverspilling", "gkn_bloembollen", "Dossier", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groeneagenda", "gkn_mestverwaarding", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_biodiversiteit", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_fruitteelt", "gkn_geitenhouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groeneagenda", "gkn_groenteteelt", "gkn_home", "gkn_kalverhouderij", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_mestverwaarding", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Ben van den Broek", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/ben-van-den-broek-1.htm" }, { "title": "Emiel Wubben", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/emiel-wubben.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593786", "title": "Blauwe energie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/blauwe-energie-dossier.htm" }, "lead": "Blauwe energie is een technologie waarbij je met hulp van membranen tussen zoet en zout water elektrische energie wordt opwekt. In dit dossier vind je informatie over deze techniek en over de gevolgen voor de ecologie. De geplande renovatie van de Afsluitdijk is dé gelegenheid om een proefinstallatie voor blauwe energie te bouwen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/2/a/609845_fullimage_waterdruppel.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Waterdruppel - Pexels via Pixabay", "photographer": "Pexels", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pexels-2286921/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/blauw-afzetten-plons-gevolg-2178639/", "keywords": [ "rivier", "nat", "druppel", "water" ] }, "publication_date": "2021-08-23T13:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-09T19:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_groeneagenda", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_groeneagenda", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/bTFWFhKBsec", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } ] } ] }