{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_619065", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Groene Agenda: zorg", "navtitle": "", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/zorg-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 619065, "identifier": "mediaitem_619065", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/zorg-dossier.htm", "title": "Groene Agenda: zorg", "lead": "Groen in en rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen en overige klinieken is goed voor het klimaat binnen en buiten de instelling en heeft een positief effect op het herstel en de gemoedstoestand van patiënten, evenals op het algehele welbevinden\nvan patiënten, medewerkers en bezoekers.\nDit dossier biedt meer inzicht in de voordelen van groen in de zorgomgeving in relatie tot het herstel en welbevinden,\ninclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Afsluitend vindt u enige tips die helpen om groen succesvol\nen volwaardig toe te passen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/6/3/619072_fullimage_ouderenzorg.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 947, "focuspoint-y": 405, "alternative_text": "Park - hhach via Pixabay", "photographer": "hhach", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/hhach-146898/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/bank-in-het-park-kom-tot-rust-2422712/", "keywords": [ "groenvoorziening", "bankjes", "bejaardentehuis", "groen", "ouderenzorg", "park", "ziekenhuis", "ouderen" ] }, "publication_date": "2021-12-02T09:16+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-22T12:09+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_groeneagenda" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_groeneagenda"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20219270", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1023529", "462736", "548993" ] } } , { "identifier": "element_20779631", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601848", "title": "Herziene editie brochure Multifunctionele Landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/herziene-editie-brochure-multifunctionele-landbouw-1.htm" }, "lead": "In deze herziene brochure krijg je als multifunctionele agrarisch ondernemer een actueel overzicht van hoofdlijnen over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in de multifunctionele landbouw. Deze herziene editie is mogelijk gemaakt door het KOM-project ‘Naar een robuuste Multifunctionele landbouw’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/6/a/cid601848_multifunctionele%2520landbouw.jpg", "width": 800, "height": 535, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-30T17:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_multifunctionele_landbouw", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Multifunctionele Landbouw Brochure", "target_audience_abstract": "Multifunctionele Landbouwer", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600336", "title": "Genezen in een groene ruimte", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/genezen-in-een-groene-ruimte-1.htm" }, "lead": "Omdat een groene buitenruimte bij kan dragen aan genezing, richten zorginstellingen hun buitenruimte in als zorgzame omgeving of caring environment.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/c/8/cid600336_autumn-1877749_640.jpg", "width": 640, "height": 408, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-09T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596364", "title": "Gunstig klimaat voor groen in en om ziekenhuis", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/gunstig-klimaat-voor-groen-in-en-om-ziekenhuis-1.htm" }, "lead": "Zorgkosten blijven stijgen, 2 op de 3 ziekenhuizen hebben bouwplannen, mensen raken vervreemd van de natuur, gezondheid/welzijn is een belangrijke 'ecosysteemdienst': de tijd lijkt rijp voor 'groene' ziekenhuizen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/0/9/cid596364_ziekenhuis-new-taipei-92717_640-Pixabay.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-10-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T01:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "temperatuur", "title": "Temperatuur", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Veel ziekenhuizen liggen in stedelijk gebied, waar het gewoonlijk warmer is dan daarbuiten (het hitte-eilandeffect). Dit\r\neffect speelt zowel in grote steden als in provinciesteden en dorpskernen, en is groter naarmate de bebouwing dichter is.\r\nDe gemeten maximale verschillen variëren van één tot enkele graden Celsius met piekwaarden tot ca. 8 ⁰C en incidenteel\r\nzelfs meer dan 10 ⁰C. Hittestress door een overmaat van warmte heeft negatieve effecten op de gezondheid van met name\r\nouderen, chronisch zieken en zwangeren, en kan leiden tot verhoogde sterfte.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Daarnaast beïnvloedt het de concentratie en het arbeidsvermogen van het personeel negatief. Onderzoek heeft aangetoond dat nu al in ca. 35% van de Nederlandse stedelijke gebieden gedurende minstens zeven dagen per jaar hittestress optreedt. Met de toenemende verdichting van de stad en de verdere opwarming van het klimaat zullen de perioden met hittestress in de stad verder toenemen. Groen kan echter helpen om de opwarming in de stad tegen te gaan.<\/p>

De werking van groen<\/h3>

› Groen koelt door beperking van de instraling (schaduw) en door verdamping van water; 10% meer groen kan het hitte-eilandeffect in het stedelijk gebied met gemiddeld 0,6 ºC verminderen.<\/p>

› Een groen dak, eventueel in combinatie met gevelgroen, draagt bij aan de isolatie van gebouwen. Het vermindert de opwarming van ziekenhuisgebouwen en beperkt daardoor de hittestress voor patiënten en personeel, en vermindert bovendien de kosten voor koeling en verwarming.<\/p>

› Grotere groene elementen hebben een koelend effect op de omgeving, mits de koele lucht uit die elementen door kan stromen naar de omgeving. Groene gebieden rond ziekenhuizen dragen daarom ook bij aan het verminderen van hittestress in de omgeving. › Dergelijke gebieden dragen ook bij aan de vastlegging van CO2 . <\/p>

› Schaduwbomen boven parkeerplaatsen verminderen de verdamping van brandstof uit de tank en beperken de opwarming van het auto-interieur.<\/p>

Aanbevelingen<\/h3>

› De aanleg van groene daken op gezondheidsinstellingen beperkt de kosten van verwarming en koeling. <\/p>

› Vergroting van het oppervlak groen rondom gezondheidsinstellingen en het planten van straatbomen verminderen het hitte-eilandeffect. <\/p>

› De aanleg van grotere groengebieden rond gezondheidsinstellingen kan bijdragen aan een prettiger klimaat in de wijdere omgeving, mits de structuur van het gebied en de plaatsing van het groen een goede luchtdoorstroming toelaten.<\/p>" } , { "identifier": "element_20219395", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "416592", "1003130", "1003592", "659512" ] } } , { "identifier": "element_20219442", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over het effect van groen op de temperatuur", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-groeneagenda?q=temperatuur+AND+(groen*+OR+vergroening)+AND+(zorg*+OR+ouderen)" } } ] }, { "area": "luchtkwaliteit", "title": "Luchtkwaliteit", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De belangrijkste verontreinigingen van de lucht, zoals stikstofoxiden (NOx\r\n), fijnstof (PM10\/PM2,5) en vluchtige organische\r\nstoffen als benzeen, zijn met name afkomstig van industrie en verkeer. Langdurige blootstelling leidt tot longproblemen en\r\nhart- en vaatziekten. Hoewel de lucht in Nederland gemiddeld op de meeste plaatsen aan de normen voldoet, betekent dit niet\r\ndat er geen risico meer is. Er bestaat geen veilige ondergrens en met name langs drukke wegen en nabij verkeersknooppunten\r\nkunnen de concentraties sterk oplopen.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Binnen in gebouwen is de luchtkwaliteit vaak slecht; door het grote aantal mensen in een relatief kleine ruimte loopt het CO2 - gehalte vaak sterk op. Bovendien kunnen er vluchtige organische verbindingen zoals formaldehyde en benzeen aanwezig zijn, afkomstig uit bouwmaterialen.<\/p>

De werking van groen<\/h3>

› Binnengroen kan gebruikt worden om de luchtkwaliteit in gezondheidsinstellingen te verbeteren. Met voldoende licht en water nemen planten CO2 uit de lucht op en verlagen zo het CO2 -gehalte.<\/p>

› Ook kan binnengroen door de verdamping van water bijdragen aan een minder droge lucht in gebouwen. <\/p>

› Daarnaast zijn planten in staat om vluchtige organische stoffen uit de lucht te filteren. Van een bekende kamerplant als Spathiphyllum bijvoorbeeld is bekend dat 500 gram blad 20 mg formaldehyde per uur kan opnemen en omzetten. Formaldehyde wordt veel gebruikt als ontsmettingsmiddel, maar is in te grote doses giftig en kankerverwekkend voor de mens.<\/p>

› Patiënten die hun chemotherapie in een groene chemotuin hebben ondergaan beoordelen de ruimte als meer comfortabel dan patiënten die hun chemotherapie in het ziekenhuis hebben ondergaan. Ze vinden bijvoorbeeld de temperatuur en de luchtkwaliteit beter.<\/p>

Aanbevelingen<\/h3>

› Pas binnengroen toe ter verbetering van de luchtkwaliteit in gebouwen door wegvanging van verontreinigingen (met name CO2 en vluchtige organische stoffen) en bevochtiging van de lucht. <\/p>

› Plant schaduwbomen op parkeerplaatsen om verdamping van brandstof uit benzinetanks te beperken, hittestress bij bezoekers te verminderen en brandstofgebruik door de airco van de auto’s terug te brengen. <\/p>

› Leg het groen rondom gezondheidsinstellingen zo aan dat goede luchtdoorstroming mogelijk blijft, omdat luchtuitwisseling met de omgeving erg belangrijk is voor de luchtkwaliteit.<\/p>" } , { "identifier": "element_20219297", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "462289", "358087", "438914", "370272" ] } } , { "identifier": "element_20219465", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over het verbeteren van de luchtkwaliteit door vergroening", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-groeneagenda?q=luchtkwaliteit+AND+(groen*+OR+vergroening)+AND+(zorg*+OR+ouderen)" } } ] }, { "area": "stressengemoedstoestand", "title": "Stress en gemoedstoestand", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Een bezoek of verblijf in een ziekenhuis is voor de meeste patiënten een stressvolle gebeurtenis. Een hoog stressniveau kan\r\neen voorspoedig herstel belemmeren. Groen in en om de instelling kan bijdragen aan vermindering van stress bij patiënten\r\nen daarmee het herstel bevorderen en versnellen.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De werking van groen<\/h3>

› Planten in de wachtruimte verminderen stressgevoelens.<\/p>

› Planten in de ziekenhuiskamer verminderen angst- en pijngevoelens.<\/p>

› Een bezoek aan een binnentuin verbeterd de gemoedstoestand van kinderen die onder behandeling zijn in een ziekenhuis.<\/p>

› Patiënten die hun chemotherapie ondergaan in de chemotuin ervaren iets meer positieve en restoratieve gevoelens dan patiënten die hun chemotherapie binnen ondergaan.<\/p>

Aanbevelingen<\/h3>

› Zorg voor uitzicht op planten en/of uitzicht op groen in de ziekenhuiskamer (bij voorkeur vanuit het bed) en op andere plaatsen waar patiënten veelvuldig zijn (bijv. wachtruimte, dagverblijf). <\/p>

› Zorg voor een aantrekkelijke groene buitenruimte (tuin) die door ambulante patiënten (en zorgverleners) gebruikt kan worden om tot rust te komen en er even uit te zijn; denk bij de aanleg ook aan rolstoelgebruikers en andere minder mobiele groepen. <\/p>

› Zorg voor een goede en gemakkelijke toegang tot de groene binnen- en buitenruimtes; dit kunnen ook ruimtes zijn die geen deel uitmaken van het terrein van de zorginstelling, zoals openbaar groen. <\/p>

› Bevorder ook op andere manieren het gebruik van deze groene ruimtes (informatie, bewegwijzering, begeleide activiteiten, etc.). <\/p>

› Zorg voor grotere groene elementen in de directe omgeving die ruimte bieden voor een ommetje, wat bijdraagt aan de arbeidsproductiviteit van medewerkers en het herstel van patiënten.<\/p>" } , { "identifier": "element_20219252", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "857092", "645443", "548162", "367076" ] } } , { "identifier": "element_20219466", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over het effect van groen op de gemoedstoestand", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-groeneagenda?q=(groen*+OR+vergroening)+AND+(zorg*+OR+ouderen)+AND+(stress+OR+gemoedstoestand+OR+\"mentale+gezondheid\")" } } ] }, { "area": "herstel", "title": "Herstel", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Groene elementen in en rond ziekenhuizen vormen een kalmerende afleiding voor herstellende patiënten. Zo draagt uitzicht op groen vanuit de ziekenhuiskamer draagt bij aan een kortere\r\nligduur (bijna een dag). ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De werking van groen<\/h3>

› Patiënten in een Amerikaans ziekenhuis hadden na een galblaasoperatie minder sterke pijnstillers nodig als ze herstelden in een kamer met uitzicht op bomen dan wanneer ze herstelden in een kamer met uitzicht op een stenen muur.<\/p>

› Uitzicht op groen verkort de opnameperiode in ziekenhuizen. <\/p>

› Bij groen ontworpen ziekenhuizen is er een toename van de sociale steun aan de daar verblijvende patiënten.<\/p>

Aanbeveling<\/h3>

› Groene binnen- of buitenruimtes kunnen ook gebruikt worden bij het ondergaan van (delen van) therapieën in een minder stressvolle omgeving (bijv. chemotuinen en groene oefenruimtes bij fysiotherapie).<\/p>" } , { "identifier": "element_20219080", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "464408", "857106", "857094", "442917" ] } } , { "identifier": "element_20219467", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over het effect van groen op het herstel van zorgpatiënten", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-groeneagenda?q=(groen*+OR+vergroening)+AND+herstel+AND+zorg*" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20218778", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "De chemotuin", "source": "Groen Kennisnet", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=XeZUlnjIOIk", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20218968", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Groene vingers in de zorg", "source": "Natuurpunt", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=8WB15pj7qKY", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20218970", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Grijs, Groen & Gelukkig: groene revolutie in ouderenzorg", "source": "IVN Natuureducatie", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=NB2VHHq8jQY", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20218973", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Radboudumc Healing Environment", "source": "Greenport Aalsmeer", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=3RDPzmARz_o", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20218569", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Factsheets Groen in de Stad<\/h2>" } , { "identifier": "element_20223899", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "651754", "651750", "651752", "651747" ] } } , { "type": "text", "html": "

Overige bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_20218760", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "De Groene Stad", "link_url": "http://www.degroenestad.nl/" } } , { "identifier": "element_20218761", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Royal FloraHolland", "link_url": "http://www.royalfloraholland.com/" } } ] } ] }