{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_618850", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Groene Agenda: wonen", "navtitle": "", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/wonen-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 618850, "identifier": "mediaitem_618850", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/wonen-dossier.htm", "title": "Groene Agenda: wonen", "lead": "Groen in en rondom woonhuizen en appartementen is goed voor het (leef)klimaat binnen en buiten de woning. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van bewoners en bezoekers en verhoogt de waarde van het vastgoed.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/1/d/609331_fullimage_210.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": 960, "focuspoint-y": 595, "alternative_text": "Groen ecologisch gebouw - Guigaamartins via Shutterstock", "photographer": "Guigaamartins", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/guigaamartins", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/green-ecological-building-128257442", "keywords": [ "stad", "duurzaam", "flat", "ecologisch", "groen", "gebouw" ] }, "publication_date": "2021-12-01T09:09+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-22T11:54+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_groeneagenda" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_groeneagenda"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groene Agenda", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groene-agenda-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20209434", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "423557", "418632" ] } } , { "identifier": "element_20779555", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_608447", "title": "Klimaatbomen: De oplossing voor ons binnenstedelijk klimaat of slechts een verkooppraatje?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/klimaatbomen-de-oplossing-voor-ons-binnenstedelijk-klimaat-of-slechts-een-verkooppraatje-1.htm" }, "lead": "Als je in de natuur wilt wonen, doe je dat buiten de stad. En als je dan toch zo graag even wat groen wilt zien in de stad, zoek je een park op. Toch? Het is makkelijk om in het stadse leven niet bezig te zijn met verschillende soorten bomen en beplanting. Een grote misvatting uiteraard, want als er geen bomen zouden zijn, zou dit directe gevolgen hebben voor ons leefklimaat en de biodiversiteit. Welke rol speelt de boom in de stad?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/d/cid608447_klimaatbomen.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-05T12:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Klimaatbomen", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerder, Hovenier / Groenvoorziener", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601629", "title": "Handboek voor vergroening van sociale woningbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/handboek-voor-vergroening-van-sociale-woningbouw-1.htm" }, "lead": "Er is wetenschappelijk bewijs voor het positief effect van groen in de woonomgeving op de gezondheid van bewoners. Juist de kwetsbare bewoners van sociale woningbouw, met een relatief laag inkomen, zijn gebaat bij meer groen. Voor woningcorporaties ontwikkelden studenten het handboek 'Prettig groen wonen'.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/6/b/cid601629_doelbeelden5206.jpg", "width": 600, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-24T10:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groeneagenda", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biodiversiteit", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_groeneagenda" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Vergroening Sociale Woningbouw", "target_audience_abstract": "Beleidsmaker, Terreinbeheerder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601667", "title": "Het ontbrekende hoofdstuk in de Actie Agenda Wonen 2021: \"de groene versnelling\"", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/het-ontbrekende-hoofdstuk-in-de-actie-agenda-wonen-2021-de-groene-versnelling-1.htm" }, "lead": "Binnen tien jaar niet alleen een miljoen woningen bouwen, maar dit ook nog duurzaam doen. Volgens Marian Stuiver van Wageningen University & Research en Tim Vredeveld van Het Oversticht kan het: de bouwopgave versnellen en tegelijkertijd huizen en wijken realiseren die natuurinclusief, circulair en klimaatbestendig zijn. Dit onderschrijven zij en 13 andere organisaties in het aanvullende hoofdstuk ‘De groene versnelling’ dat volgens hen ontbreekt in de Actieagenda Wonen 2021.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/4/1/cid601667_shutterstock_1433410550.jpg", "width": 1000, "height": 667, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-12T16:08+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "2026-03-12T16:08+02:00", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "news_pv", "groenindestad_greencity", "climate_urban", "green_climate_solutions", "green_cities_alterra", "webi_campus" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "vergroeningdoorwoningcorporaties", "title": "Vergroening door woningcorporaties", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Woningcorporaties beheren indirect vaak grote delen van de stad. De positieve impact die een woningcorporatie kan hebben op het vergroenen en klimaatadaptief maken van een stad of wijk is dan ook groot. Steeds meer wordt men zich bewust van de noodzaak te vergroenen. De eerste stappen worden gezet, samen met gemeenten en huurders.", "elements": [ { "identifier": "element_20206168", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1024193", "1003124", "549008", "648215" ] } } , { "identifier": "element_20213469", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over vergroening door woningcorporaties", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-groeneagenda?q=vergroening+AND+woningcorporatie*" } } ] }, { "area": "vergroeningindesocialewoningbouw", "title": "Vergroening in de sociale woningbouw", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Sociale huurwoningen staan vaak in aandachtswijken en worden bewoond door mensen met een laag inkomen. Wensen die sociale huurders hebben over het groen in hun omgeving zijn nauwelijks gerapporteerd. Bewoners hechten waarde aan een ontmoetingsplek, speelgelegenheid en aan overzichtelijk, kleurrijk en divers groen. Investeren in bewonersparticipatie voor vergroening van hun omgeving geeft positieve resultaten: het maakt bewoners trots op hun buurt, het leidt tot meer sociale cohesie en tot een meer zorgvuldige omgang met de buitenruimte. ", "elements": [ { "identifier": "element_20211158", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1015627", "1050652", "1019350", "1022241" ] } } , { "identifier": "element_20213491", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over vergroening in de sociale woningbouwsector", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-groeneagenda?q=(vergroening+OR+verduurzaming)+AND+(\"sociale+woningbouw*\"+OR+\"sociale+huurwoning*)" } } ] }, { "area": "gezondheid", "title": "Gezondheid", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Waar vroeger infectieziekten met name verantwoordelijk waren voor de ziektelast, zijn dit nu leefstijlgerelateerde aandoeningen\r\nzoals hart- en vaatziekten, depressies en angststoornissen. Chronische stress is daarbij een belangrijke risicofactor; 75 tot\r\n90% van alle huisartsbezoeken zou stressgerelateerd zijn. Een groene woonomgeving draagt bij aan een betere gezondheid\r\nen vermindering van stressklachten.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De werking van groen<\/h3>

› Een groene omgeving is rustgevender dan een bebouwde omgeving: mensen herstellen er sneller van stress, het concentratievermogen herstelt sneller en de gemoedstoestand wordt positiever.<\/p>

› Kinderen met ADHD kunnen zich na een wandeling in een stadspark beter concentreren dan na een even lange wandeling door een woonbuurt of het stadscentrum. Een groene omgeving in de wijk leidt tot ca. 10% minder voorschrijving van ADHD-medicijnen aan kinderen (geldt niet in ‘dure’ wijken).<\/p>

› Meer groen in de woonomgeving gaat samen met een lagere kans op stressgerelateerde aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, depressies en angststoornissen.<\/p>

› Alleen al zicht op (veel en gevarieerd) groen vanuit de woning gaat gepaard met een lager niveau van het stresshormoon cortisol en een hoger gevoel van welzijn.<\/p>

› Vooral bevolkingssegmenten die niet in staat of genegen zijn om natuur verder van huis op te zoeken, profiteren van groen dicht bij huis: kinderen, ouderen en groepen met een lage sociaaleconomische status.<\/p>

› Ook op oudere leeftijd heeft men nog steeds profijt van contact met groen in eerdere levensfasen. Een relatief hoog percentage groen in de leefomgeving tijdens de jeugd en de volwassenheid kan de afname van geestelijke vermogens op oudere leeftijd vertragen.<\/p>

› Mensen die naar een groenere woonomgeving verhuisden, hebben na de verhuizing langdurig een betere mentale gezondheid.<\/p>

› Lokale aanwezigheid van groen en water draagt bij aan een lagere kans op de ontwikkeling van angststoornissen.<\/p>

› Basisschoolkinderen die opgroeien in een dichtbebouwde omgeving hebben baat bij een hoge boomdichtheid. Een studie geeft aanwijzingen dat deze kinderen minder kans hebben op de ontwikkeling van autisme.<\/p>" } , { "identifier": "element_20201053", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "912024", "411282", "925597", "355033" ] } } , { "identifier": "element_20211206", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over het effect van groen op de (mentale) gezondheid", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-groeneagenda?q=(groen*+OR+vergroen*)+AND+(\"mentale+gezondheid\"+OR+\"lichamelijke+gezonheid\"+OR+stress+OR+geluk*)+AND+(wonen+OR+woon*+OR+wijk*+OR+buurt*)" } } ] }, { "area": "socialesamenhangindebuurt", "title": "Sociale samenhang in de buurt", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Ondanks de hoge bevolkingsdichtheid kan het leven in de grote stad behoorlijk anoniem zijn. Eenzaamheid en sociale isolatie\r\nzijn risicofactoren voor de mentale gezondheid. Ze vergroten de kans op depressie, volgens de WHO in 2020 volksziekte\r\nnummer 1. Een sterk gevoel van sociale samenhang in de buurt vermindert dit risico. Het elkaar in de openbare ruimte\r\nregelmatig tegenkomen, herkennen als mede-buurtbewoner en in het voorbijgaan begroeten kan al bijdragen aan het zich\r\nthuis voelen in de buurt.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Aanbevelingen<\/h3>

› Het groen moet als veilig worden ervaren; met name dichte, zichtbeperkende begroeiing en/of tekenen van verwaarlozing kunnen tot gevoelens van onveiligheid leiden. <\/p>

› De effecten van groen op de sociale samenhang spelen vooral op relatief korte afstand. Een klein (veilig en aantrekkelijk) buurtparkje is in dit opzicht vaak effectiever dan een groot stadspark, want men moet er vooral medebuurtbewoners tegenkomen. <\/p>

› Bevorder een lange verblijftijd; dit vergroot de kans op toevallige ontmoetingen. Denk bijvoorbeeld aan bankjes rond een centrale plek in het groen waar iets te beleven valt, zoals een waterelement. <\/p>

› Houd bij de inrichting rekening met de doelgroep. Met name voor ouderen lijkt vooral de ontmoetingsfunctie van belang. <\/p>

› Als het groen meerdere gebruiksfuncties heeft, is het belangrijk dat die goed samengaan en bij de gebruikers van de diverse functies niet tot conflicten leiden.<\/p>" } , { "identifier": "element_20201022", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "882577", "315995", "1022567", "340621" ] } } , { "identifier": "element_20211204", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over het effect van groen op de sociale cohesie", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-groeneagenda?q=(\"sociale+cohesie\"+OR+\"sociale+samenhang\")+AND+(buurt*+OR+wijk*)+AND+(groen*+OR+vergroen*)" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20200825", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Groen voor Grijs", "source": "Groen Kennisnet", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=NxOyZCoPDNE", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20200826", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Operatie Steenbreek", "source": "Kweekvijver Noord", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=mJWPI945Vbw", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20200792", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Factsheets Groen in de Stad<\/h2>" } , { "identifier": "element_20223894", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "651754", "651750", "651752", "651747" ] } } , { "type": "text", "html": "

Overige bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_20211098", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "De Groene Stad", "link_url": "http://www.degroenestad.nl/" } } , { "identifier": "element_20211106", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Royal FloraHolland", "link_url": "http://www.royalfloraholland.com/" } } ] } ] }