{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_618491", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Groene Agenda: werken", "navtitle": "", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/werken-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 618491, "identifier": "mediaitem_618491", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/werken-dossier.htm", "title": "Groene Agenda: werken", "lead": "Groen in en om het kantoor en andere werkplekken is goed voor het klimaat en heeft een positief effect op de gezondheid en\nhet algehele welbevinden van medewerkers en bezoekers. Het draagt ook bij aan concentratievermogen, stressreductie en\neen hogere arbeidsproductiviteit.\nDit dossier biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot werken en welbevinden, inclusief verwijzingen naar\nde wetenschappelijke onderbouwing. Afsluitend vindt u enige tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/1/609829_fullimage_groene%20stad.jpg", "width": 1280, "height": 852, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Stadspark - Djedj via Pixabay", "photographer": "Djedj", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/djedj-59194/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/stad-stadsgezicht-luchtfoto-gebouw-2655108/", "keywords": [ "bomen", "stad", "groen", "park" ] }, "publication_date": "2021-11-29T15:30+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-22T12:11+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_groeneagenda" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_groeneagenda"], "keywords": [], "video_header": "", "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20195127", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "543925", "1051870" ] } } , { "identifier": "element_20779580", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_608447", "title": "Klimaatbomen: De oplossing voor ons binnenstedelijk klimaat of slechts een verkooppraatje?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/klimaatbomen-de-oplossing-voor-ons-binnenstedelijk-klimaat-of-slechts-een-verkooppraatje-1.htm" }, "lead": "Als je in de natuur wilt wonen, doe je dat buiten de stad. En als je dan toch zo graag even wat groen wilt zien in de stad, zoek je een park op. Toch? Het is makkelijk om in het stadse leven niet bezig te zijn met verschillende soorten bomen en beplanting. Een grote misvatting uiteraard, want als er geen bomen zouden zijn, zou dit directe gevolgen hebben voor ons leefklimaat en de biodiversiteit. Welke rol speelt de boom in de stad?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/d/cid608447_klimaatbomen.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-05T12:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Klimaatbomen", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerder, Hovenier / Groenvoorziener", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601408", "title": "Tips voor thuiswerken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/tips-voor-thuiswerken-1.htm" }, "lead": "Nederland werkt thuis, voor zover mogelijk. In ieder geval tot en met 20 mei. Er zijn veel tips over het inrichten van je werkplek, hoe je contact kunt houden met collega's of hoe je bureaustoel instelt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/6/e/cid601408_adult-apple-attractive-breakfast-276553.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-02T10:32+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plant", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_leefomgeving", "gkn_onderwijs" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600247", "title": "Gezonder kantoorwerk met planten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/gezonder-kantoorwerk-met-planten-1.htm" }, "lead": "Dat groen buiten een positief effect heeft op het welbevinden van mensen is bekend, maar over het effect van planten op het binnenklimaat is nog weinig bekend. Onderzoek op kantoren moet laten zien wat het effect is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/3/5/cid600247_arboretum-174916_960_720.jpg", "width": 960, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-12T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "temperatuur", "title": "Temperatuur", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Niet alleen in de stad, maar ook in industriegebieden en op bedrijventerreinen is het door het grote oppervlak aan bebouwing\r\nen verharding gewoonlijk warmer dan in het buitengebied (het hitte-eilandeffect). Dit effect speelt zowel in grote steden als\r\nin provinciesteden en dorpskernen, en is groter naarmate de bebouwing dichter is. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Gemeten aan de luchttemperatuur worden in Nederland waarden voor het hitte-eilandeffect gemeten van één tot enkele graden Celsius met piekwaarden tot 8 ºC en incidenteel zelfs meer dan 10 ºC.<\/p>

Hittestress vermindert de arbeidsproductiviteit en verslechtert bij extreme waarden of lange duur de gezondheid van het personeel. Onderzoek heeft aangetoond dat nu al in ca. 35% van de Nederlandse stedelijke gebieden gedurende minstens zeven dagen per jaar hittestress optreedt. Met de toenemende verdichting van de stad en de verdere opwarming van het klimaat zullen deze perioden met hittestress meer toenemen. Groene gebieden worden minder warm dan de versteende gebieden in de stad. De koelende werking op de omgeving beperkt hiermee de opwarming van de stad.<\/p>

De werking van groen<\/h3>

› Groen koelt door beperking van de instraling (schaduw) en door verdamping van water; 10% meer groen in een stedelijk gebied vermindert het hitte-eilandeffect in dat gebied met gemiddeld 0,6 ºC.<\/p>

› Een groen dak, eventueel in combinatie met gevelgroen, vermindert de opwarming van grote gebouwen en fabriekshallen en beperkt daardoor de kosten voor koeling of door productieverlies. Daarnaast verlengt het de levensduur van de dakbedekking en vermindert het zo de onderhoudskosten.<\/p>

› Schaduwbomen boven parkeerplaatsen verminderen de verdamping van brandstof uit de tank en beperken de opwarming van het auto-interieur.<\/p>

› Aanleg van grotere groene elementen draagt bij aan vermindering van hittestress in de omgeving. Voor een optimaal effect moet doorstroming van de lucht uit het groene gebied naar de omgeving wel mogelijk zijn.<\/p>

› Groen in industriegebieden en op bedrijventerreinen draagt ook bij aan de vastlegging van CO2.<\/p>

Aanbevelingen<\/h3>

› De aanleg van groene daken op fabriekshallen en kantoren beperkt de kosten voor verwarming en koeling en verlengt de levensduur van het dak. <\/p>

› Vergroting van het oppervlak groen in industriegebieden en op bedrijventerreinen en het planten van straatbomen verbeteren het leefklimaat door vermindering van het hitte-eilandeffect. <\/p>

› Het planten van schaduwbomen op en rond parkeerplaatsen zorgt voor aangename verblijfplekken buiten het gebouw en beperkt de opwarming van geparkeerde auto’s. <\/p>

› De aanleg van grotere groengebieden in industriegebieden en op bedrijventerreinen kan bijdragen aan een prettiger klimaat.<\/p>" } , { "identifier": "element_20195606", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "13535", "406161", "456925", "363690" ] } } , { "identifier": "element_20198268", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over hittestress in de stad", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-groeneagenda?q=hittestress+AND+(stad*+OR+stede*)" } } ] }, { "area": "luchtkwaliteit", "title": "Luchtkwaliteit", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De belangrijkste verontreinigingen van de lucht in het stedelijk gebied, zoals stikstofoxiden (NOx), fijnstof (PM10\/PM2,5) en vluchtige organische stoffen als benzeen, zijn afkomstig van industrie en verkeer. Langdurige blootstelling leidt tot longproblemen en hart- en vaatziekten.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Hoewel de lucht in Nederland gemiddeld op de meeste plaatsen aan de normen voldoet, betekent dit niet dat er geen risico meer is. De door de WHO geadviseerde verdere aanscherping van de PM2,5-norm zou in Nederland leiden tot verlenging van de gemiddelde levensduur met drie maanden, 600 minder vroegtijdige doden en 1,5 miljoen minder ziektedagen per jaar. <\/p>

In industriegebieden is op lokale schaal met name het vele, vaak zware, verkeer een bron van fijnstof (roet) en stikstofoxiden. Verontreinigingen vanuit de industrie worden via de schoorsteen veelal afgevoerd naar hogere luchtlagen. Groen kan daarbij, door zijn filterende en afschermende werking, een aanvullende rol spelen in brongericht beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren.<\/p>" } , { "identifier": "element_20962203", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "467343", "1056099", "421249", "863910" ] } } , { "identifier": "element_20198252", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over luchtkwaliteit op kantoren", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-groeneagenda?q=luchtkwaliteit+AND+(kantoor*+OR+kantoren)" } } ] }, { "area": "lichamelijkeactiviteit", "title": "Lichamelijke activiteit", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Een gebrek aan lichamelijke activiteit en in het verlengde daarvan overgewicht zijn belangrijke risicofactoren voor de\r\ngezondheid. Ze brengen, na roken, de hoogste ziektelast met zich mee. Overgewicht verhoogt onder andere de kans op\r\ndiabetes en hart- en vaatziekten.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Een derde van de volwassenen beweegt volgens de Nederlandse norm voor gezond bewegen te weinig. Hierbij gaat het om op z’n minst matig intensieve activiteit. Tot voor kort werd geen onderscheid gemaakt tussen licht actief en sedentair gedrag (o.a. zitten). Er zijn echter steeds meer aanwijzingen dat sedentair gedrag een risicofactor op zich is; zitten wordt al het nieuwe roken genoemd.<\/p>

Aanbevelingen <\/h3>

› Zorg voor een aantrekkelijke groene buitenruimte waarin gewandeld kan worden. <\/p>

› Creëer een bedrijfscultuur waarin korte werkonderbrekingen waarbij in het groen gewandeld kan worden normaal zijn. <\/p>

› Een mooie groene route kan medewerkers verleiden met de fiets naar kantoor te komen. Zorg voor bijpassende fietsvoorzieningen. <\/p>

› Groene binnenruimtes bevorderen korte pauzes en zijn zeer goed bruikbaar voor kort wandelend overleg.<\/p>" } , { "identifier": "element_20196041", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1025934", "293653", "398854", "448595" ] } } , { "identifier": "element_20198192", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over het stimuleren van lichaamsbeweging tijdens werktijd", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-groeneagenda?q=(lichaamsbeweging+OR+\"lichamelijke+activiteit\"+OR+wandelen)+AND+(werk*+OR+kantoor)" } } ] }, { "area": "werkplezierenproductiviteit", "title": "Werkplezier en productiviteit", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Waar vroeger infectieziekten met name verantwoordelijk waren voor de ziektelast, zijn dit tegenwoordig leefstijl-gerelateerde\r\naandoeningen zoals hart- en vaatziekten, depressies en angststoornissen. Chronische stress is daarbij een belangrijke\r\nrisicofactor. Naast de fysieke gezondheid is ook werkplezier van belang. Tevredenheid met de (fysieke) werkomgeving is daar\r\neen onderdeel van.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Stress, ook werkstress, kan onder meer psychische gevolgen hebben. Burn-out en andere psychische aandoeningen staan boven aan de lijst van beroepsziekten. Volgens TNO hebben werkstress, werkdruk en te moeilijk werk in 2014 geleid tot 7,5 miljoen verzuimdagen. De aanwezigheid van groen op en om de werkplek draagt bij aan het voorkomen en verminderen van deze problemen.<\/p>

Aanbevelingen<\/h3>

› Zorg voor een aantrekkelijke groene buitenruimte waarin gewandeld kan worden. <\/p>

› Creëer een bedrijfscultuur waarin korte werkonderbrekingen waarbij in het groen gewandeld kan worden normaal zijn. <\/p>

› Een mooie groene route kan medewerkers verleiden met de fiets naar kantoor te komen. Zorg voor bijpassende fietsvoorzieningen. <\/p>

› Groene binnenruimtes bevorderen korte pauzes en zijn zeer goed bruikbaar voor kort wandelend overleg.<\/p>" } , { "identifier": "element_20197440", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "414377", "1027599", "63100", "389909" ] } } , { "identifier": "element_20198171", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over de invloed van groen op stress en productiviteit", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-groeneagenda?q=(stress+AND+werk*+AND+groen*)+OR+(productiviteit+AND+werk*+AND+groen*)" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20191743", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Ontwerptool Groene Gezonde Stad", "source": "Greenport Aalsmeer", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=7Kwm0gqx7Vo", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20191768", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Hoe wordt een groen dak een groenblauw dak?", "source": "Bert-Jan van Weeren", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=7OeNDSepbUY", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20195579", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "De Groene Stad webinar 24 juni 2020", "source": "De Groene Stad", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=SAHMzaHuIu0", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20195581", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Planten voor een prima binnenklimaat - Tia Hermans", "source": "De Groene Stad", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=hwF3h9Ctm3k", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20182913", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Overige bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_20191677", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["84237"] } } , { "identifier": "element_20195577", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Royal FloraHolland", "link_url": "https://www.royalfloraholland.com/" } } , { "type": "text", "html": "

Factsheets Groen in de Stad<\/h2>" } , { "identifier": "element_20223896", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "651754", "651750", "651752", "651747" ] } } ] } ] }