{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_619078", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Groene Agenda: leren", "navtitle": "", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/leren-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 619078, "identifier": "mediaitem_619078", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/leren-dossier.htm", "title": "Groene Agenda: leren", "lead": "Groen in en rondom scholen, kinderdagverblijven en op campussen is goed voor de leefomgeving binnen en buiten de onderwijsinstelling. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van leerlingen, studenten en\npersoneelsleden. Het verbetert ook het concentratievermogen en de prestaties van leerlingen evenals het sociale klimaat. Dit\ndossier biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot leren en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de\nwetenschappelijke onderbouwing. Afsluitend vindt u enige tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/d/f/619087_fullimage_kind.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 665, "focuspoint-y": 430, "alternative_text": "Kind met blad - StockSnap via Pixabay", "photographer": "StockSnap", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/stocksnap-894430/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/boom-plantaardige-blad-val-natuur-2594900/", "keywords": [ "jeugd", "blad", "natuur", "kind", "spelen", "kinderen", "herfst" ] }, "publication_date": "2021-12-02T11:13+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-22T12:10+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_groeneagenda" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_groeneagenda"], "keywords": [], "video_header": "", "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20220983", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1025358", "1027561" ] } } , { "identifier": "element_20779605", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601324", "title": "Een groen speelplein als leeromgeving", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/een-groen-speelplein-als-leeromgeving-1.htm" }, "lead": "Het schooljaar is weer begonnen! Dat betekent echter niet dat kinderen binnen moeten blijven. Buiten is veel te leren. We hebben leermateriaal voor de basisschool over ‘een groen speelplein als leeromgeving’ op een rij gezet. Zoals de buitenlesdag, die dit jaar plaatsvindt op 22 september.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/9/c/cid601324_Web%252072%2520DPI-shutterstock_151261172_kinderen_wortelen.jpg", "width": 901, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_onderwijs" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600899", "title": "Vergroening van schoolpleinen: investering waard, mits zorgvuldig gepland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/vergroening-van-schoolpleinen-investering-waard-mits-zorgvuldig-gepland-1.htm" }, "lead": "Schoolplein na schoolplein wordt vergroend. Maar wat zijn de effecten van dergelijke projecten op de kinderen, en zijn ze hun investering waard? Charlotte Derriks onderzocht het voor haar afstudeerscriptie bij Aeres Hogeschool Almere.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-05-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599981", "title": "Groenontwerp om groen bewustzijn bij kinderen te versterken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/groenontwerp-om-groen-bewustzijn-bij-kinderen-te-versterken-1.htm" }, "lead": "Door rekening te houden met de specifieke wensen van kinderen kun je stimuleren dat ze in aanraking komen met groen. Zo vergroot je het groen bewustzijn en wordt de wereld wat beter, aldus Peter Derksen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/a/9/cid599981_shutterstock_96137972_kinderen_gras.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "temperatuur", "title": "Temperatuur", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Scholen liggen vrijwel altijd in het stedelijk gebied, waar het door het grote oppervlak aan bebouwing en verharding vaak\r\nwarmer is dan in het buitengebied (het hitte-eilandeffect). Dit effect speelt zowel in grote steden als in provinciesteden en\r\ndorpskernen, en is groter naarmate de bebouwing dichter is. De gemeten maximale verschillen variëren van één tot enkele\r\ngraden, met piekwaarden tot ca. 8 ºC en incidenteel zelfs meer dan 10 ºC. Hittestress vermindert het concentratievermogen\r\nen de leerprestaties en kan bij extreme waarden of lange duur ook de gezondheid negatief beïnvloeden. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Onderzoek heeft aangetoond dat nu al in ca. 35% van de Nederlandse stedelijke gebieden gedurende minstens zeven dagen per jaar hittestress optreedt. Met de toenemende verdichting van de stad en het opwarmen van de aarde zullen deze perioden met hittestress verder toenemen. Groen kan echter helpen om de opwarming in de stad te beperken. Daarnaast kan groen gericht worden ingezet om het leefklimaat in en rond scholen en andere leerinstellingen te verbeteren.<\/p>

De werking van groen<\/h3>

› Tijdens warme perioden voelen mensen, dus ook kinderen en het onderwijzend personeel, zich in een groene omgeving comfortabeler.<\/p>

› Een groen dak, eventueel in combinatie met gevelgroen, draagt bij aan de isolatie van een schoolgebouw en verbetert het binnenklimaat. Bovendien vermindert het de kosten voor verwarming en eventuele koeling.<\/p>

› Schaduwbomen vergroten het thermisch comfort tijdens warme perioden door middel van twee effecten: het bieden van schaduw en de verdamping van water. Hoewel de in Nederland gerapporteerde effecten op de luchttemperatuur beperkt zijn tot 1 à 2 ºC, is het effect op de gevoelstemperatuur vele malen groter.<\/p>

› In klaslokalen met een plantenwand en planten bleek de temperatuur lager en de luchtvochtigheid hoger dan in het controle-lokaal waar geen planten stonden.<\/p>

Aanbevelingen<\/h3>

› De aanleg van gevelgroen en groene daken op schoolgebouwen draagt bij aan de isolatie en beperkt de kosten van verwarming en koeling. <\/p>

› Het planten van schaduwbomen op het schoolplein vergroot de gebruiksmogelijkheden in warme perioden en maakt het plein aantrekkelijker om te spelen. <\/p>

› Het planten van bomen voor schaduw op parkeerplaatsen voorkomt opwarming van auto’s en draagt bij aan vergroening van de omgeving. <\/p>

› Groen in de klas draagt bij aan een prettiger binnenklimaat.<\/p>" } , { "identifier": "element_20220865", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "438026", "451664", "916761", "61260" ] } } , { "identifier": "element_20221646", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over het effect van vergroening op de temperatuur", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-groeneagenda?q=(groen*+OR+vergroening)+AND+(temperatuur+OR+hitte*)" } } ] }, { "area": "luchtkwaliteit", "title": "Luchtkwaliteit", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De belangrijkste verontreinigingen van de lucht in het stedelijk gebied, zoals stikstofoxiden (NOx\r\n), fijnstof (PM10\/PM2,5) en\r\nvluchtige organische stoffen als benzeen, zijn met name afkomstig van industrie en verkeer. Langdurige blootstelling leidt\r\ntot longproblemen en hart- en vaatziekten. Hoewel de lucht in Nederland gemiddeld op de meeste plaatsen aan de normen\r\nvoldoet, betekent dit niet dat er geen risico meer is. Er bestaat geen veilige ondergrens en met name langs drukke wegen en\r\nnabij verkeersknooppunten kunnen de concentraties nog sterk oplopen.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Daarnaast is binnen in schoolgebouwen de luchtkwaliteit vaak slecht, omdat door het grote aantal kinderen en leerkrachten in een relatief kleine ruimte het CO2 -gehalte vaak sterk oploopt. Bovendien kunnen daar vluchtige organische verbindingen, zoals formaldehyde en benzeen, aanwezig zijn afkomstig uit bouwmaterialen. Vooral binnen, maar ook buiten kan groen helpen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit komt op lange termijn de algehele gezondheid ten goede. Op korte termijn vermindert het stress en verbetert het de concentratie en het algehele welbevinden.<\/p>

De werking van groen<\/h3>

› Dichte groenelementen beperken de doorstroming van vervuilde lucht van drukke wegen naar de omgeving.<\/p>

› Met voldoende licht en water nemen planten CO2 uit de lucht op en verlagen zo het CO2 -gehalte. Bij een proef met planten in klaslokalen werden 10 tot 20% lagere CO2 -concentraties gemeten t.o.v. lokalen zonder planten.<\/p>

› Daarnaast zijn planten in staat om vluchtige organische componenten (VOC's) zoals formaldehyde en benzeen uit de lucht te filteren. Bij onderzoek op een school in Portugal werd bij aanwezigheid van planten een daling van 50% van het VOC-gehalte in de lucht gemeten.<\/p>

› Planten reguleren de bladtemperatuur door transpiratie. Het verdampte water verhoogt de relatieve luchtvochtigheid in klaslokalen. Dit kan het percentage leerlingen met hoofdpijnklachten doen verminderen. <\/p>

› In klaslokalen met een plantenwand en planten bleken de concentraties CO2 en die van vluchtige organische stoffen lager dan in het controlelokaal waar geen planten stonden.<\/p>

Aanbevelingen<\/h3>

› Aanleg van een dichte beplanting (groen scherm) kan helpen om scholen te beschermen tegen luchtvervuiling afkomstig van nabijgelegen bronnen zoals drukke verkeerswegen. <\/p>

› Binnengroen in de vorm van potplanten of een groene wand verbetert de luchtkwaliteit in de klas en draagt bij aan verhoging van de leerprestaties en minder gezondheidsklachten van leerlingen.<\/p>" } , { "identifier": "element_20220886", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "650656", "437158", "863992", "942694" ] } } , { "identifier": "element_20221647", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over het effect van vergroening op de luchtkwaliteit", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-groeneagenda?q=luchtkwaliteit+AND+(groen*+OR+vergroening)+AND+(scholen+OR+klaslokalen+OR+onderwijs+OR+school*)" } } ] }, { "area": "concentratie­vermogen", "title": "Concentratie­vermogen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Om goed te kunnen leren, moet een leerling de aandacht bij de les kunnen houden. Hierbij spelen de vaardigheid en het\r\nenthousiasme van de leerkracht uiteraard een grote rol, evenals de interesses en aanleg van het kind zelf. Maar onderzoek\r\nlaat zien dat ook de fysieke schoolomgeving een rol kan spelen: groen in en om de school kan daarbij een positief effect\r\nhebben.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De werking van groen<\/h3>

› Planten in het klaslokaal kunnen eraan bijdragen dat jongeren zich socialer gedragen en zich minder vaak ziek melden.<\/p>

› Een groene plantenwand in de klas vergroot het concentratievermogen van de leerlingen en leidt tot een betere aandacht.1 › Uitzicht vanuit het klaslokaal op groen waar leerlingen hun pauze doorbrengen, draagt bij aan een sneller herstel van het concentratievermogen en het verminderen van stress.<\/p>

› Zelfs kort uitzicht op een groen dak kan volgens laboratoriumonderzoek al een positief effect hebben.<\/p>

› Een groener schoolterrein en een groenere buitenruimte daaromheen gaan gepaard met een betere cognitieve ontwikkeling (werkgeheugen en concentratievermogen).<\/p>

› Leerlingen die in de pauze spelen op een groen schoolplein kunnen zich na de pauze beter concentreren dan leerlingen die spelen op een grijs schoolplein. Dit wordt ook zo ervaren door leerkrachten.<\/p>

› Leerlingen van een HAVO/ VWO school kunnen zich beter concentreren als er planten of bloemen in hun klaslokaal staan.<\/p>

Aanbevelingen<\/h3>

› Zorg voor uitzicht op groen vanuit het klaslokaal; de aanwezigheid van bomen en struiken in het uitzicht lijkt daarbij van belang (dus niet alleen een ‘kale’ grasvlakte). <\/p>

› Zorg voor een aantrekkelijke groene buitenruimte die door leerlingen en leerkrachten gebruikt kan worden om tot rust te komen en er even uit te zijn (rustplekken op het schoolplein). <\/p>

› Zorg ook voor planten of een plantenwand in lesruimtes.<\/p>" } , { "identifier": "element_20220925", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "639888", "656776", "931844", "431921" ] } } , { "identifier": "element_20221671", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over het effect van vergroening op het concentratievermogen van kinderen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-groeneagenda?q=(groen*+OR+vergroening)+AND+concentratie*+AND+(kinderen+OR+onderwijs+OR+educatie+OR+school*)" } } ] }, { "area": "lichamelijkeactiviteit", "title": "Lichamelijke activiteit", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Een gebrek aan lichamelijke activiteit en in het verlengde daarvan overgewicht zijn belangrijke risicofactoren voor de\r\ngezondheid. Van de jeugd in Nederland heeft 14% overgewicht (CBS, 2016). Bij bewegen ging de aandacht altijd uit naar\r\nmatige en zeer intensieve activiteit; er werd geen onderscheid gemaakt tussen licht actief en sedentair gedrag (o.a. zitten).\r\nRecent is gebleken dat sedentair gedrag een risicofactor op zich is. Voor kinderen is er al een internationale richtlijn: niet\r\nmeer dan twee uur per dag computeren en tv-kijken in de vrije tijd. Daarnaast is het voor de motorische ontwikkeling van het\r\nkind belangrijk dat het kind diverse vormen van bewegen beoefent. Een groene omgeving kan daarvoor de ruimte bieden en\r\nbovendien stimulerend werken.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De werking van groen<\/h3>

› Kleuters op kinderdagverblijven met een hoogwaardige groene buitenruimte zijn meer buiten en hebben minder last van overgewicht.<\/p>

› Een grote groene buitenruimte bij de school stimuleert de lichamelijke activiteit van jongens en meisjes in de basisschoolleeftijd en draagt eraan bij dat met name meisjes in de loop der jaren ook meer actief blijven.2 › Kinderen die vaak in een groene omgeving spelen waar veel verschillende spelactiviteiten mogelijk zijn, hebben een betere motorische ontwikkeling.<\/p>

› ‘Moestuinieren’ door leerlingen op bijvoorbeeld het schoolplein leidt tot een afname van de zittende leefstijl bij kinderen.<\/p>

› Het vergroenen van schoolpleinen bevordert het matig intensieve beweeggedrag van meisjes tijdens de pauze bevordert. Meisjes gaan minder kletsen en minder toekijken en gaan meer spellen met regels spelen nadat hun schoolplein vergroend is.<\/p>

Aanbevelingen<\/h3>

› Zorg voor een aantrekkelijke groene buitenruimte met een divers aanbod van spelaanleidingen en speelmogelijkheden; zorg daarbij ook voor genoeg ruimte, zodat kinderen elkaar niet in de weg zitten. <\/p>

› Zorg ervoor dat de vegetatie geïntegreerd is met de overige elementen op het schoolplein: niet alleen maar decor. <\/p>

› Zorg ervoor dat het groen bestand is tegen de speeldruk op het schoolplein. <\/p>

› Een moestuin kan de kinderen zeer betrekken bij het groen. <\/p>

› Zorg voor een uitdagende, maar veilige buitenruimte. Gebruik geen giftige planten en houd rekening met veiligheidseisen.<\/p>" } , { "identifier": "element_20220940", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "377203", "932457", "926096", "1019995" ] } } , { "identifier": "element_20221689", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over het effect van vergroening op beweging", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-groeneagenda?q=(groen+OR+vergroening)+AND+(onderwijs+OR+leren)+AND+(spelen+OR+bewegen+OR+\"lichamelijke+activiteit\")" } } ] }, { "area": "sociaalklimaat", "title": "Sociaal klimaat", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Naast het cognitieve en lichamelijke functioneren van het kind zijn ook het sociaal-emotionele welzijn en de sociaal-emotionele\r\nontwikkeling van het kind van belang. Hierbij gaat het om zaken als zelfvertrouwen, het zich kunnen verplaatsen in de\r\nander, respectvol met elkaar omgaan, elkaar helpen en het leren samenwerken. Het sociale klimaat, ook op het schoolplein,\r\nspeelt daarbij een belangrijke rol.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De werking van groen<\/h3>

› Een aantrekkelijk en functioneel goed ingericht groen schoolplein kan bijdragen aan een beter sociaal klimaat op het plein en op termijn aan een hoger welzijn van het kind.<\/p>

› Moestuinieren op bijvoorbeeld het schoolplein kan leiden tot het meer eten van groente en fruit bij kinderen en tot een grotere ‘groengeletterdheid’.<\/p>

› Sommige positieve effecten (bijv. van moestuinieren) kunnen ook doorwerken op de ouders van de leerlingen. <\/p>

› Leerlingen van wie het schoolplein is vergroend ervaren meer sociale steun van hun leeftijdsgenoten.<\/p>

Aanbevelingen<\/h3>

› Zorg voor een gevarieerd aanbod van speelmogelijkheden (voor elk wat wils), maar ook voor plekken waar een kind zich even terug kan trekken en/of tot rust kan komen. <\/p>

› Zorg voor passend straatmeubilair en eventueel een overkapping. <\/p>

› Voldoende open ruimte stimuleert teamsport, zoals diverse balsporten. <\/p>

› De toepassing van speeltoestellen stimuleert samenspel.<\/p>" } , { "identifier": "element_20220966", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "442738", "632067", "632067", "538991" ] } } , { "identifier": "element_20221690", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over het effect van vergroening op het sociale klimaat op scholen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-groeneagenda?q=(groen*+OR+vergroening)+AND+(\"sociaal+klimaat\"+OR+\"sociale+klimaat\"+OR+\"sociale+vaardighe*\")+AND+(scholen+OR+school*+OR+onderwijs)" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20220710", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Groen op scholen", "source": "Greenport Aalsmeer", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=BysRnRxL2qk", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20220973", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Groene schoolpleinen door Jochem Scheepmaker", "source": "Het Groene Huis Amersfoort", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=Q1sj3bT_OAU", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20219545", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Factsheets Groen in de Stad<\/h2>" } , { "identifier": "element_20223905", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "651754", "651750", "651752", "651747" ] } } , { "type": "text", "html": "

Overige bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_20220976", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "De Groene Stad", "link_url": "http://www.degroenestad.nl/" } } , { "identifier": "element_20220977", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Royal FloraHolland", "link_url": "http://www.royalfloraholland.com/" } } ] } ] }