{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_619092", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Groene Agenda: klimaat­adaptatie", "navtitle": "", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/klimaatadaptatie-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 619092, "identifier": "mediaitem_619092", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/klimaatadaptatie-dossier.htm", "title": "Groene Agenda: klimaat­adaptatie", "lead": "Klimaatverandering zal naar verwachting leiden tot meer hittegolven, droge zomers of extreme weersomstandigheden. In stedelijk gebied zullen die gevolgen sterker merkbaar zijn.\n\nZo kan het onaangenaam heet worden doordat de stad meer warmte opneemt en minder snel kwijt raakt dan de omgeving. Ook wordt er in de stad meer warmte gecreëerd, door bijvoorbeeld verkeer. Daarnaast zorgt een toename van hevige regenval voor problemen met waterafvoer en riolering.\n\nVergroening van de stad kan een manier zijn om de hitte te beperken en zorgen voor wateropvang bij piekbuien. Denk bijvoorbeeld aan stadsparken en daktuinen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/c/609834_fullimage_groene%20stad2.jpg", "width": 1280, "height": 959, "focuspoint-x": 540, "focuspoint-y": 450, "alternative_text": "Groene stad - Pexels via Pixabay", "photographer": "Pexels", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pexels-2286921/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/architectuur-gebouwen-auto-s-stad-1837176/", "keywords": [ "auto's", "groene stad", "park", "wegen" ] }, "publication_date": "2021-12-02T13:27+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-22T12:08+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_groeneagenda" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_groeneagenda"], "keywords": [], "video_header": "", "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20222803", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "997884", "861629" ] } } , { "identifier": "element_20779654", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_612992", "title": "Klimaatadaptatie: belangrijk voor ons allemaal", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/klimaatadaptatie-belangrijk-voor-ons-allemaal.htm" }, "lead": "Op 25 oktober is het rapport Klimaatsignaal’21 van het KNMI gepubliceerd, in samenwerking met diverse partners, waaronder Wageningen University & Research. De nieuwste inzichten zijn gebaseerd op het laatste IPCC rapport - dat in augustus 2021 is verschenen - en eigen onderzoek van het KNMI.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/b/7/612991_fullimage_droogte.jpg", "width": 1280, "height": 849, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Droge bodem - door Andreas160578 via Pixabay", "photographer": "Andreas160578", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/andreas160578-2383079/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1325882", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/climate-change-climate-drought-1325882/", "keywords": [ "klimaatverandering", "droge bodem", "droogte" ] }, "publication_date": "2021-10-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-11T09:35+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_groeneagenda", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_groeneagenda", "gkn_klimaat_en_energie" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Klimaatadaptatie, klimaatverandering", "target_audience_abstract": "Boeren, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601840", "title": "Vernieuwde Klimaateffectatlas biedt schat aan informatie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/vernieuwde-klimaateffectatlas-biedt-schat-aan-informatie-1.htm" }, "lead": "De Klimaateffectatlas is een belangrijk hulpmiddel voor iedereen die werkt aan de inrichting van Nederland. Meer dan 100 kaarten geven inzicht in de effecten van klimaatverandering. Dankzij een flinke update is de atlas nu handiger in gebruik en is er nog meer informatie te vinden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/4/9/cid601840_Landonderwater_shutterstock_1320052079.jpg", "width": 1000, "height": 666, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-04T09:12+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "2026-06-04T09:12+02:00", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "GKN2IMPORT", "news_pv", "climate_in_the_city", "climate_water" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601834", "title": "Schonere lucht met groen in de stad", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/schonere-lucht-met-groen-in-de-stad-1.htm" }, "lead": "Meer groen in de stad heeft een positief effect op de luchtkwaliteit, niet alleen omdat groene planten schadelijke stoffen uit de lucht kunnen filteren, maar ook omdat groen stimuleert tot ander gedrag zoals meer fietsen en lopen boven autogebruik.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/a/d/cid601834_daria-nepriakhina-nwMxSzGFB68-unsplash.jpg", "width": 1024, "height": 699, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "temperatuurenklimaat", "title": "Temperatuur en klimaat", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "In de stad was het altijd al warmer dan er buiten en door de verandering van het klimaat nemen de extremen verder\r\ntoe. Met name in warme perioden kan dit leiden tot negatieve effecten op gezondheid en welbevinden van bewoners.\r\nKlimaatadaptatie van de stad wordt daarom steeds meer noodzakelijk. De groene infrastructuur van de stad kan een\r\nbelangrijke rol spelen in het tegen gaan van de opwarming van de stad en het vergroten van het thermisch comfort\r\nvan de inwoners.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het planten van bomen, vaste planten, bloembollen en andere vormen van groen als maatregel voor het verbeteren van het leefklimaat in de stad heeft als bijkomend voordeel dat het ook veel baten op andere terreinen oplevert zoals o.a. een betere waterhuishouding, ondersteuning van de biodiversiteit en verbetering van de luchtkwaliteit, en daarnaast ook positieve effecten heeft op gezondheid en welzijn, en een sociale ontmoetingsruimte creëert en ruimte voor beweging biedt. Deze publicaties geven een overzicht van de baten van groen voor het klimaat (temperatuur) in de stad en de mechanismen daarachter. <\/p>

Aanbevelingen <\/h3>

Het groen in de stad kan sterk bijdragen aan het beperken van de opwarming van de stad en aan het vergroten van het thermisch comfort van de inwoners. Van alle soorten groen zijn bomen door hun grote volume en bladmassa het meest effectief. Het planten van bomen en de aanleg van groen als maatregel voor het verbeteren van het leefklimaat in de stad heeft ook baten op andere terreinen zoals verbetering van de luchtkwaliteit, ondersteuning van de biodiversiteit en de beperking van wateroverlast; en meer algemeen op de gezondheid en het welzijn van de bewoners.<\/p>" } , { "identifier": "element_20223836", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "432242", "907820", "861642", "918873" ] } } , { "identifier": "element_20223633", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over temperatuurstijging in stedelijke gebieden", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-groeneagenda?q=(temperatuur+OR+hitte*)+AND+(groen*+OR+vergroening)+AND+(stad*+OR+stede*)" } } ] }, { "area": "water­huishouding", "title": "Water­huishouding", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Voldoende en goed functionerend groen is essentieel voor de leefbaarheid in de stad. Indien op de juiste manier\r\naangelegd en onderhouden, kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de waterhuishouding in het stedelijk\r\ngebied en daarmee aan de klimaat-bestendigheid van de stad. Daarnaast levert groen in de stad baten op veel andere\r\nterreinen zoals beperking van de opwarming in de stad, ondersteunen van de biodiversiteit, verbeteren van de\r\nluchtkwaliteit, en meer algemeen de gezondheid en het welzijn van de bewoners", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De klimaatscenario’s van het KNMI voorspellen voor de nabije toekomst naast stijgende temperaturen en langere droogteperiodes vooral ook een toename van piekneerslagen, zowel wat betreft frequentie als intensiteit daarvan. Deze publicaties geven een overzicht van de baten van het groen in de stad op het gebied van de waterhuishouding en de mechanismen daarachter. <\/p>

Aanbevelingen<\/h3>

Bomen en andere vormen van groen kunnen de waterhuishouding in de stad sterk verbeteren; een doelgerichte aanleg en beheer beperkt de af te voeren hoeveelheid water bij piekneerslagen en draagt zo bij aan het voorkomen van wateroverlast. Het groen draagt bij aan de infiltratie van regenwater in de bodem en verbetert de kwaliteit van het afstromende water. Om deze effecten optimaal te benutten moet er met de volgende algemene aspecten rekening worden gehouden: <\/p>