{ "type": "page", "identifier": "page_19324304", "title": "Groen, welbevinden en klimaatadaptatie", "navtitle": "", "url": "/nl/groene-agenda.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Groen, welbevinden en klimaatadaptatie", "url": "/nl/groene-agenda.htm" }], "subPages": [ { "identifier": "page_20283221", "title": "Nieuws", "url": "/nl/groene-agenda/nieuws.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Hieronder vind je al het nieuws van groen, welbevinden en klimaatadaptatie." } }, { "identifier": "page_19532598", "title": "Dossiers", "url": "/nl/groene-agenda/dossiers.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Hieronder vind je alle dossiers van Groen Kennisnet en partners die relateren aan groen, welbevinden en klimaatadaptatie." } }, { "identifier": "page_19532637", "title": "Agenda", "url": "/nl/groene-agenda/agenda.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Hieronder vind je de agenda van groen, welbevinden en klimaatadaptatie." } }, { "identifier": "page_19531628", "title": "Projecten", "url": "/nl/groene-agenda/projecten.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "“De Groene Agenda\" is een programma waarin kennisinstellingen samen met ondernemers innovatieve groenconcepten ontwikkelen en testen. Op deze pagina vind je links naar deze projecten." } } ], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "partner_page", "name": "Partnerpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/1/d/609331_fullimage_210.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Groen ecologisch gebouw - Guigaamartins via Shutterstock", "photographer": "Guigaamartins", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/guigaamartins", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/green-ecological-building-128257442", "keywords": [ "stad", "duurzaam", "flat", "ecologisch", "groen", "gebouw" ] }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "actueel", "title": "Actueel", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "In het Groen Kennisnet portaal Groen, Welbevinden en Klimaatadaptatie vind je publicaties over de effecten van groen. In de Kennisbank (zoekbox) kun je via trefwoorden zoeken in de collectie van dit portaal.", "elements": [ { "identifier": "element_21594485", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_637766", "title": "Gemeenten zijn belangrijke spelers voor vergroening van de stad", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/column/gemeenten-zijn-belangrijke-spelers-voor-vergroening-van-de-stad.htm" }, "lead": "Wereldwijde uitdagingen moeten vanzelfsprekend ook op lokale schaal worden aangegaan. Als het gaat om leefbaarheid en sociale samenhang in steden en dorpen en aanpassingen aan het veranderende klimaat dan zijn gemeenten belangrijke spelers. Natuurlijk kunnen gemeenten het niet alleen. Op alle niveaus, nationaal, internationaal, bedrijven en burgers, zijn acties nodig om te komen tot een meer duurzame wereld en een klimaatramp af te wenden. Ik geloof niet in een wereldwijd ‘burgemeestersakkoord’ alleen, maar het zou wel ontzettend helpen. En uw stem kan in uw gemeente het verschil maken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/2/f/637768_fullimage_shutterstock_105406304_nl_haarlem_groen%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 755, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Binnenstad Haarlem - SergiyN via Shutterstock", "photographer": "SergiyN", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/sergein", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Binnenstad Haarlem", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/quiet-little-street-harlem-gps-information-105406304", "keywords": [ "gezond", "urban heat island", "dorp", "holland", "luchtkwaliteit", "biodiversiteit", "groen", "zomer", "binnenstad", "tuin", "stad", "welbevinden", "klimaatadaptatie", "buiten", "planten" ] }, "publication_date": "2022-03-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-23T11:46+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "Column", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Column", "theme": [ "gkn_home", "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Joop Spijker", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/joop-spijker-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Voordelen van stedelijk groen", "target_audience_abstract": "Inwoners", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_21549360", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_688039", "title": "Amsterdam omarmt haar stadsbossen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/amsterdam-omarmt-haar-stadsbossen.htm" }, "lead": "Hoofdstad Amsterdam vindt haar stadsbossen van groot belang voor het opvangen van de effecten van klimaatverandering en bevolkingsgroei. In de Groenvisie 2020–2050 stelt de gemeente Amsterdam dat groen, en dus ook een stadsbos, belangrijk is voor gezondheid, natuur, klimaatadaptatie en sociaal welzijn. Een nieuw ontwikkeld model voor kwaliteitstoetsing moet beoordelen in hoeverre de bossen daaraan bijdragen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/f/c/688040_fullimage_amsterdam-g74d054b99_1280.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Vondelpark Amsterdam", "photographer": "user32212", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/user32212-763448/", "photo_license": "Pixabay licentie", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/amsterdam-park-nederland-fietsen-1912708/", "keywords": [ "vondelpark", "Amsterdam", "stadspark", "fiets", "wandelen", "boom", "stad", "groen" ] }, "publication_date": "2023-01-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-24T10:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_lectoraat", "gkn_groeneagenda", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_coe_groen", "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_lectoraat" ], "related_dossier": [{ "title": "De groene stad", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/de-groene-stad-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stadsbossen", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders, groenvoorziening", "region_abstract": "Amsterdam", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_688049", "title": "Sportparken als pleisterplek voor natuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/sportparken-als-pleisterplek-voor-natuur.htm" }, "lead": "De Nederlandse sportparken bieden volop mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten en klimaatmaatregelen te nemen. De Vlinderstichting pleit er zelfs voor om de natuur volop de ruimte te geven op een sportpark. Door het ecologisch beheer van bermen en grasstroken, door het aanplanten van bomenlanen en hagen en door de aanleg van groene daken op kleedkamers en kantines.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/3/688053_fullimage_football-ge259963b2_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1225, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Voetbal veld", "photographer": "markusspiske", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/markusspiske-670330/", "photo_license": "Pixabay licentie", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/voetbal-bal-sportveld-hek-1486353/", "keywords": [ "voetbalveld", "voetbal", "grasland", "hek", "goal", "boom", "sportveld" ] }, "publication_date": "2023-01-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-19T11:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusief sporten", "target_audience_abstract": "Sporters, terreinbeheerders", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_687624", "title": "Aandacht voor landschap terug van weggeweest", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/aandacht-landschap-terug.htm" }, "lead": "Het Nederlandse landschap transformeert als gevolg van de energietransitie, klimaatverandering, de ontwikkeling van de landbouw en de verdere verstedelijking. Nu de invoering van de Omgevingswet voor de deur staat, is de politieke aandacht voor het landschap terug van weggeweest.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/8/649395_fullimage_shutterstock_5614024_nl_limburg_landschap%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 762, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Heuvellandschap", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© WUR", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Heuvellandschap", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/l/40d3029a7b1ac64d/", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-12-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-14T11:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_terreinbeheer" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Hernieuwde politieke aandacht voor het landschap", "target_audience_abstract": "Beleidsmakers mbt landschap, terreinbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_30528911", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Snel naar de thema's", "linktext1": "Wonen", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Groene Agenda: wonen", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/wonen-dossier.htm" }, "linktext2": "Werken", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Groene Agenda: werken", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/werken-dossier.htm" }, "linktext3": "Leren", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Groene Agenda: leren", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/leren-dossier.htm" }, "linktext4": "Zorg", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "Groene Agenda: zorg", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/zorg-dossier.htm" }, "linktext5": "Klimaatadaptatie", "link_url5": "", "link_intern5": { "title": "Groene Agenda: klimaat­adaptatie", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/klimaatadaptatie-dossier.htm" }, "linktext6": "", "link_url6": "", "linktext7": "", "link_url7": "", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } , { "identifier": "element_21317365", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar het nieuwsoverzicht", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Nieuws", "url": "/nl/groene-agenda/nieuws.htm" } } } ] }, { "area": "watdoetgroen?", "title": "Wat doet groen?", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_d", "name": "contenttemplate_d"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Groen heeft meer positieve effecten op onze leefomgeving dan op gezondheid en welbevinden alleen. Groen kan ook een goede rol vervullen voor de waterhuishouding en biodiversiteit in de bebouwde omgeving. En het kan helpen de effecten van geluidsoverlast te beperken. Voorts kan groen een positief effect hebben op de vastgoedwaarde van woningen en kantoren. Het programma De Groene Agenda heeft diverse factsheets gemaakt over de positieve effecten van groen.", "elements": [ { "identifier": "element_23857954", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "Factsheets De Groene stad, hoe dat je dat?", "gkz_content_id": [ "1151565", "1151561", "1151557", "1151558", "1151556" ] } } , { "identifier": "element_20148334", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601825", "title": "Wetenschappelijke basis voor stadsvergroening", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/wetenschappelijke-basis-voor-stadsvergroening-1.htm" }, "lead": "Wageningen Universiteit & Research is samenwerkingspartner van stichting De Groene Stad. Hun gezamenlijke doel is steden verder vergroenen. Dat heeft voordelen voor bijvoorbeeld waterberging en gezondheid. Wageningse onderzoekers zorgen voor een wetenschappelijke onderbouwing van stadsvergroening.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/e/d/cid601825_shutterstock_1886899_park.jpg", "width": 917, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-28T14:38+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-03T10:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_21616872", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "Factsheets ecosysteemdiensten in de stad", "gkz_content_id": [ "651747", "651750", "651754", "651752", "651749" ] } } , { "identifier": "element_21553971", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle factsheets", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-groene-agenda?q=factsheet" } } ] }, { "area": "leren", "title": "Leren", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Ben je op zoek naar cursus- of leermateriaal? Hier is een overzicht.", "elements": [ { "identifier": "element_20148447", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_600447", "title": "Handboek 'Plant in de Klas'", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/handboek-plant-in-de-klas-1.htm" }, "lead": "Groene planten zuiveren de lucht. Ze zorgen dat niet alleen de luchtkwaliteit maar ook het leerklimaat in een klaslokaal beter wordt. Het handboek ‘Plant in de Klas Westland’ laat zien wat planten doen en wat er mogelijk is in een klaslokaal.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/0/1/cid600447_plant_in_de_klas.jpg", "width": 889, "height": 643, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-22T13:53+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_20148450", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1050658", "1045173" ] } } , { "identifier": "element_20148416", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer leermateriaal", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-groene-agenda?q=*&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Leermiddelen&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "dossiers", "title": "Dossiers", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Groen Kennisnet heeft diverse kennisdossiers over groen. Een aantal voorbeelden.", "elements": [ { "identifier": "element_32479727", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_603183", "title": "Nature based solutions", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/nature-based-solutions-dossier.htm" }, "lead": "Het leefbaar houden van steden en dorpen is een belangrijke uitdaging van deze tijd. Daarnaast zorgt klimaatverandering voor een toenemende vraag naar slimme oplossingen om in te spelen op extremere weersomstandigheden. \n\nHet vergroenen van steden en dorpen biedt niet alleen een oplossing voor klimaatgerelateerde problemen, maar bevordert ook het woonplezier en de gezondheid van bewoners. Dit dossier laat zien hoe slimme groene oplossingen kunnen helpen bij de inrichting en het beheer van woongebieden ter bevordering van de leefbaarheid en klimaatadaptatie. Thema's zoals biodiversiteit, adaptatie en mitigatie komen aan bod.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/c/609834_fullimage_groene%20stad2.jpg", "width": 1280, "height": 959, "focuspoint-x": 540, "focuspoint-y": 450, "alternative_text": "Groene stad - Pexels via Pixabay", "photographer": "Pexels", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pexels-2286921/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/architectuur-gebouwen-auto-s-stad-1837176/", "keywords": [ "auto's", "groene stad", "park", "wegen" ] }, "publication_date": "2021-09-02T12:33+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-07T12:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "Dossier", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_biodiversiteit" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=VtAfotCA9y4", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Joop Spijker", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/joop-spijker-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } , { "identifier": "element_20148446", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_619065", "title": "Groene Agenda: zorg", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/zorg-dossier.htm" }, "lead": "Groen in en rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen en overige klinieken is goed voor het klimaat binnen en buiten de instelling en heeft een positief effect op het herstel en de gemoedstoestand van patiënten, evenals op het algehele welbevinden\nvan patiënten, medewerkers en bezoekers.\nDit dossier biedt meer inzicht in de voordelen van groen in de zorgomgeving in relatie tot het herstel en welbevinden,\ninclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Afsluitend vindt u enige tips die helpen om groen succesvol\nen volwaardig toe te passen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/6/3/619072_fullimage_ouderenzorg.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 947, "focuspoint-y": 405, "alternative_text": "Park - hhach via Pixabay", "photographer": "hhach", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/hhach-146898/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/bank-in-het-park-kom-tot-rust-2422712/", "keywords": [ "groenvoorziening", "bankjes", "bejaardentehuis", "groen", "ouderenzorg", "park", "ziekenhuis", "ouderen" ] }, "publication_date": "2021-12-02T09:16+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-22T12:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_groeneagenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_groeneagenda"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_618850", "title": "Groene Agenda: wonen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/wonen-dossier.htm" }, "lead": "Groen in en rondom woonhuizen en appartementen is goed voor het (leef)klimaat binnen en buiten de woning. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van bewoners en bezoekers en verhoogt de waarde van het vastgoed.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/1/d/609331_fullimage_210.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": 960, "focuspoint-y": 595, "alternative_text": "Groen ecologisch gebouw - Guigaamartins via Shutterstock", "photographer": "Guigaamartins", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/guigaamartins", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/green-ecological-building-128257442", "keywords": [ "stad", "duurzaam", "flat", "ecologisch", "groen", "gebouw" ] }, "publication_date": "2021-12-01T09:09+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-22T11:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_groeneagenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_groeneagenda"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groene Agenda", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groene-agenda-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } } ] } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20148373", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "De Groene Stad - Dit is wat groen kan doen!", "source": "Stichting De Groene Stad", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=hxvxMxFJqF8", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20148317", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "De stad als bos", "source": "Bomenstichting", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=wFvWCHLsN-M", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20148461", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-groene-agenda?q=*&wq_flt=link%2Fomschrijving&wq_val=Video" } } ] } ] }