{ "type": "page", "identifier": "page_19324304", "title": "Groen, welbevinden en klimaatadaptatie", "navtitle": "", "url": "/nl/groene-agenda.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Groen, welbevinden en klimaatadaptatie", "url": "/nl/groene-agenda.htm" }], "subPages": [{ "identifier": "page_19532598", "title": "Dossiers", "url": "/nl/groene-agenda/dossiers.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Hieronder vind je alle dossiers van Groen Kennisnet en partners die relateren aan groen, welbevinden en klimaatadaptatie." } }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "partner_page", "name": "Partnerpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/1/d/609331_fullimage_210.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Groen ecologisch gebouw - Guigaamartins via Shutterstock", "photographer": "Guigaamartins", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/guigaamartins", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/green-ecological-building-128257442" }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "uitgelicht", "title": "Uitgelicht", "contentarea_template": "contenttemplate_a","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19534063", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_608447", "title": "Klimaatbomen: De oplossing voor ons binnenstedelijk klimaat of slechts een verkooppraatje?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Klimaatbomen-De-oplossing-voor-ons-binnenstedelijk-klimaat-of-slechts-een-verkooppraatje-1.htm" }, "lead": "Als je in de natuur wilt wonen, doe je dat buiten de stad. En als je dan toch zo graag even wat groen wilt zien in de stad, zoek je een park op. Toch? Het is makkelijk om in het stadse leven niet bezig te zijn met verschillende soorten bomen en beplanting. Een grote misvatting uiteraard, want als er geen bomen zouden zijn, zou dit directe gevolgen hebben voor ons leefklimaat en de biodiversiteit. Welke rol speelt de boom in de stad?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/d/cid608447_klimaatbomen.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-05T12:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Klimaatbomen", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerder, Hovenier / Groenvoorziener", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19534077", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "651747", "651750" ]} } , { "identifier": "element_19534107", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Snel naar de thema's", "linktext1": "Wonen", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Wonen", "url": "/nl/groene-agenda/wonen.htm" }, "linktext2": "Werken", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Werken", "url": "/nl/groene-agenda/werken.htm" }, "linktext3": "Leren", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Leren", "url": "/nl/groene-agenda/leren.htm" }, "linktext4": "Zorg", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "Zorg", "url": "/nl/groene-agenda/zorg-2.htm" }, "linktext5": "Wat doet groen?", "link_url5": "", "link_intern5": { "title": "Wat doet groen?", "url": "/nl/groene-agenda/wat-doet-groen.htm" }, "linktext6": "Projecten", "link_url6": "", "link_intern6": { "title": "Projecten", "url": "/nl/groene-agenda/projecten.htm" }, "linktext7": "Klimaatadaptatie", "link_url7": "", "link_intern7": { "title": "Klimaatadaptatie", "url": "/nl/groene-agenda/klimaatadaptatie.htm" }, "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } ] }, { "area": "dossiers", "title": "Dossiers", "contentarea_template": "contenttemplate_b","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19533350", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_593786", "title": "Blauwe energie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/blauwe-energie-1.htm" }, "lead": "Blauwe energie is een technologie waarbij je met hulp van membranen tussen zoet en zout water elektrische energie wordt opwekt. In dit dossier vind je informatie over deze techniek en over de gevolgen voor de ecologie. De geplande renovatie van de Afsluitdijk is dé gelegenheid om een proefinstallatie voor blauwe energie te bouwen.\n\nVideo:\nhttps://youtu.be/bTFWFhKBsec \nHoe kan de Afsluitdijk energie opwekken? Universiteit van Nederland 6-2-2015", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/2/a/609845_fullimage_waterdruppel.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 531, "focuspoint-y": 449, "alternative_text": "Waterdruppel - Pexels via Pixabay", "photographer": "Pexels", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pexels-2286921/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/blauw-afzetten-plons-gevolg-2178639/" }, "publication_date": "2021-08-23T13:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-11T15:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_biobased_economy", "Dossier", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groeneagenda", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_biobased_economy", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_leefomgeving", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_groeneagenda" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/bTFWFhKBsec", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } , { "identifier": "element_19533351", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_603819", "title": "De groene stad", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/de-groene-stad-2.htm" }, "lead": "Wereldwijd trekken steeds meer mensen van het platteland naar stedelijke gebieden. Ook in ons land dijen steden telkens verder uit wat veelal ten koste gaat van de groene buffers in en om de stad.\n\nVoor planologen ligt hierin een taak om een ‘gezonde’ verhouding tussen woningen (rood), industrie (grijs) en natuur/landbouw (groen) te bewaken. Ruimtegebrek dwingt ons er in Nederland toe om de hiervoor genoemde landschapsfuncties daarom meer en meer met elkaar te integreren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/1/609829_fullimage_groene%20stad.jpg", "width": 1280, "height": 852, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Stadspark - Djedj via Pixabay", "photographer": "Djedj", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/djedj-59194/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/stad-stadsgezicht-luchtfoto-gebouw-2655108/" }, "publication_date": "2021-09-06T11:16+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-13T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "Dossier", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603183", "title": "Nature based solutions", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/nature-based-solutions-3.htm" }, "lead": "Het leefbaar houden van steden en dorpen is een belangrijke uitdaging van deze tijd. Daarnaast zorgt klimaatverandering voor een toenemende vraag naar slimme oplossingen om in te spelen op extremere weersomstandigheden. \n\nHet vergroenen van steden en dorpen biedt niet alleen een oplossing voor klimaatgerelateerde problemen, maar bevordert ook het woonplezier en de gezondheid van bewoners. Dit dossier laat zien hoe slimme groene oplossingen kunnen helpen bij de inrichting en het beheer van woongebieden ter bevordering van de leefbaarheid en klimaatadaptatie. Thema's zoals biodiversiteit, adaptatie en mitigatie komen aan bod.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/c/609834_fullimage_groene%20stad2.jpg", "width": 1280, "height": 959, "focuspoint-x": 540, "focuspoint-y": 450, "alternative_text": "Groene stad - Pexels via Pixabay", "photographer": "Pexels", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pexels-2286921/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/architectuur-gebouwen-auto-s-stad-1837176/" }, "publication_date": "2021-09-02T12:33+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-13T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "Dossier", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_leefomgeving", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=VtAfotCA9y4", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Joop Spijker", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Joop-Spijker-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } } ] } ] }, { "area": "video", "title": "Video", "contentarea_template": "contenttemplate_video","background": false,"contentarea_leadtext": "Lead", "elements": [ { "identifier": "element_19534096", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "De Groene Stad - Dit is wat groen kan doen!", "source": "De Groenestad", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=hxvxMxFJqF8", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19533128", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "De Groene Stad - Dit is wat groen kan doen!", "source": "De Groenestad", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=hxvxMxFJqF8", "image": {"error": "no image selected"} } } ] } ] }