{ "type": "page", "identifier": "page_19324304", "title": "Groen, welbevinden en klimaatadaptatie", "navtitle": "", "url": "/nl/groene-agenda.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Groen, welbevinden en klimaatadaptatie", "url": "/nl/groene-agenda.htm" }], "subPages": [ { "identifier": "page_20283221", "title": "Nieuws", "url": "/nl/groene-agenda/nieuws.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Hieronder vind je al het nieuws van groen, welbevinden en klimaatadaptatie." } }, { "identifier": "page_19532598", "title": "Dossiers", "url": "/nl/groene-agenda/dossiers.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Hieronder vind je alle dossiers van Groen Kennisnet en partners die relateren aan groen, welbevinden en klimaatadaptatie." } }, { "identifier": "page_19532637", "title": "Agenda", "url": "/nl/groene-agenda/agenda.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Hieronder vind je de agenda van groen, welbevinden en klimaatadaptatie." } }, { "identifier": "page_19531628", "title": "Projecten", "url": "/nl/groene-agenda/projecten.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "“De Groene Agenda\" is een programma waarin kennisinstellingen samen met ondernemers innovatieve groenconcepten ontwikkelen en testen. Op deze pagina vind je links naar deze projecten." } } ], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "partner_page", "name": "Partnerpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/1/d/609331_fullimage_210.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Groen ecologisch gebouw - Guigaamartins via Shutterstock", "photographer": "Guigaamartins", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/guigaamartins", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/green-ecological-building-128257442", "keywords": [ "stad", "duurzaam", "flat", "ecologisch", "groen", "gebouw" ] }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "actueel", "title": "Actueel", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "In het Groen Kennisnet portaal Groen, Welbevinden en Klimaatadaptatie vind je publicaties over de effecten van groen. In de Kennisbank (zoekbox) kun je via trefwoorden zoeken in de collectie van dit portaal.", "elements": [ { "identifier": "element_33897497", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_744345", "title": "Het groene schoolplein: hip én waardevol", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/column/het-groene-schoolplein-hip-en-waardevol.htm" }, "lead": "Scholen zien steeds meer waarde in groene schoolpleinen, omdat leerlingen daar baat bij hebben. Zo spelen ze meer, zijn beter geconcentreerd in de klas en ontwikkelen natuurbesef. Ook de omgeving profiteert mee, er is minder hittestress en groene schoolpleinen kunnen extreme regenbuien beter aan dan hun grijze tegenhangers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/3/e/744349_fullimage_istock-1411991301.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 640, "focuspoint-y": 360, "alternative_text": "kinderen op speeltoestel - Tatshushi Takada via Istock", "photographer": "Tatshushi Takada", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/TATSUSHI?mediatype=photography", "photo_license": "Istock licentieovereenkomst voor content", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Istock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/asian-elementary-school-students-playing-in-nature-during-summer-vacation-gm1411991301-461609928?phrase=natural+playground", "keywords": [ "kinderen", "spelen", "speeltoestel", "bos" ] }, "publication_date": "2023-10-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-09T17:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_onderwijs", "gkn_groeneagenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_groeneagenda" ], "related_dossier": [{ "title": "De groene stad", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/de-groene-stad-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "groen in de stad, schoolpleinen, klimaatadaptatie", "target_audience_abstract": "hoveniers, schoolleiders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_33897542", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_741963", "title": "Leer meer over bij-vriendelijk beheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/leer-meer-over-bij-vriendelijk-beheer.htm" }, "lead": "Wilde bijen zijn belangrijke bestuivers. Toch gaat het niet goed met de meeste wilde bijensoorten. Hoe zorgen we ervoor dat de wilde bij zich weer thuis voelt in het openbaar groen?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/b/e/735538_fullimage_bumblebee-6624697_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 582, "focuspoint-y": 417, "alternative_text": "Hommel bloem - manfredrichter via Pixabay", "photographer": "manfredrichter", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/manfredrichter-4055600/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/hommel-violette-bloemen-bestuiving-6624697/", "keywords": [ "hommel", "bij", "bloem", "bloemen", "bestuif", "bestuiven", "bestuiver", "paars", "violet" ] }, "publication_date": "2023-08-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-13T18:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_onderwijs", "gkn_groeneagenda", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_terreinbeheer", "gkn_diervizier" ], "related_dossier": [{ "title": "Bijen", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bijen-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "openbare ruimte, vergroening, natuurinclusief, biodiversiteit", "target_audience_abstract": "Hoveniers, groenvoorzieners, beleidsmakers, terreinbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_735794", "title": "Een groene stad voor iedereen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/een-groene-stad-voor-iedereen-1.htm" }, "lead": "Klimaatverandering en afname van de biodiversiteit vragen om groene steden. Daar is veel winst te behalen, want het grootste deel van de wereldbevolking leeft in de stad. Voor de volle winst moet groen in de stad toegankelijk zijn voor iedereen, waarvoor een inclusieve benadering van stadsontwikkeling nodig is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/8/a/735798_fullimage_istock-1448225869.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 896, "focuspoint-y": 307, "alternative_text": "Mensen wandelen met de hond in stadpark Den Haag - Oliver de la Haye via Istock", "photographer": "Oliver de la Haye", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/oliverdelahaye?mediatype=photography", "photo_license": "Istock licence", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Istock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/people-walking-dog-in-city-park-the-hague-gm1448225869-485814738?phrase=park", "keywords": [ "stad", "groen", "park", "huisdier" ] }, "publication_date": "2023-08-08T08:30+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-03T08:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda" ], "related_dossier": [{ "title": "De groene stad", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/de-groene-stad-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "groene stad, klimaatadaptatie, stadsontwikkeling, sociale rechtvaardigheid", "target_audience_abstract": "projectontwikkelaars, architecten, gemeenteambtenaren, stedenbouwkundigen, bouwers, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_730400", "title": "Gemeentes krijgen tips voor klimaatadaptief én natuurinclusief bouwen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/gemeentes-krijgen-tips-voor-klimaatadaptief-en-natuurinclusief-bouwen.htm" }, "lead": "Met een vernieuwde handreiking wil de rijksoverheid gemeentes stimuleren om klimaatadaptief en natuurinclusief te bouwen. Het doel is met name om de gevolgen van droogte, hitte en wateroverlast het hoofd te bieden, maar ook aandacht voor de kwaliteit van de bodem en biodiversiteit is van belang. Via omgevingsplannen en -verordeningen hebben lokale overheden instrumenten in handen om maatregelen te nemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/6/5/730401_fullimage_istock-940967532.jpg", "width": 1248, "height": 831, "focuspoint-x": 820, "focuspoint-y": 291, "alternative_text": "", "photographer": "Frans Willem Blok", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/franswillemblok?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "klimaatadaptatie", "natuurinclusief bouwen", "westersingel", "Rotterdam" ] }, "publication_date": "2023-05-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-24T19:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groeneagenda", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_groeneagenda", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit" ], "related_dossier": [ { "title": "Groene Agenda: klimaat­adaptatie", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/klimaatadaptatie-dossier.htm" }, { "title": "Nature based solutions", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/nature-based-solutions-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_30528911", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Snel naar de thema's", "linktext1": "Wonen", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Groene Agenda: wonen", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/wonen-dossier.htm" }, "linktext2": "Werken", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Groene Agenda: werken", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/werken-dossier.htm" }, "linktext3": "Leren", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Groene Agenda: leren", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/leren-dossier.htm" }, "linktext4": "Zorg", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "Groene Agenda: zorg", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/zorg-dossier.htm" }, "linktext5": "Klimaatadaptatie", "link_url5": "", "link_intern5": { "title": "Groene Agenda: klimaat­adaptatie", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/klimaatadaptatie-dossier.htm" }, "linktext6": "", "link_url6": "", "linktext7": "", "link_url7": "", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } , { "identifier": "element_21317365", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar het nieuwsoverzicht", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Nieuws", "url": "/nl/groene-agenda/nieuws.htm" } } } , { "identifier": "element_39476758", "type": "contentitemslist", "subtype": "banner", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_743301", "title": "Bestrijdingsmiddelen en diergeneesmiddelen in parken bedreigen insecten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_banner", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_banner", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/banner-1/bestrijdingsmiddelen-en-diergeneesmiddelen-in-parken-bedreigen-insecten.htm" }, "lead": "In een verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in openbare parken vonden onderzoekers in alle monsters van paardenbloemen insecticiden tegen vlooien, teken en luizen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/8/7/622494_fullimage_istock-1372328440.jpg", "width": 1254, "height": 837, "focuspoint-x": 686, "focuspoint-y": 363, "alternative_text": "", "photographer": "Tetiana Garkusha", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/TetianaU?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": ["beagle"] }, "publication_date": "2023-09-14T13:02+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-14T13:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "linktext": "Lees verder in Tijdschrift Milieu", "link_url": "https://edepot.wur.nl/637552" } }] } ] }, { "area": "watdoetgroen?", "title": "Wat doet groen?", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_d", "name": "contenttemplate_d"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Groen heeft meer positieve effecten op onze leefomgeving dan op gezondheid en welbevinden alleen. Groen kan ook een goede rol vervullen voor de waterhuishouding en biodiversiteit in de bebouwde omgeving. En het kan helpen de effecten van geluidsoverlast te beperken. Voorts kan groen een positief effect hebben op de vastgoedwaarde van woningen en kantoren. Het programma De Groene Agenda heeft diverse factsheets gemaakt over de positieve effecten van groen.", "elements": [ { "identifier": "element_23857954", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "Factsheets De Groene stad, hoe dat je dat?", "gkz_content_id": [ "1151565", "1151561", "1151557", "1151558", "1151556" ] } } , { "identifier": "element_20148334", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601825", "title": "Wetenschappelijke basis voor stadsvergroening", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/wetenschappelijke-basis-voor-stadsvergroening-1.htm" }, "lead": "Wageningen Universiteit & Research is samenwerkingspartner van stichting De Groene Stad. Hun gezamenlijke doel is steden verder vergroenen. Dat heeft voordelen voor bijvoorbeeld waterberging en gezondheid. Wageningse onderzoekers zorgen voor een wetenschappelijke onderbouwing van stadsvergroening.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/e/d/cid601825_shutterstock_1886899_park.jpg", "width": 917, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-28T14:38+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-03T10:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_21616872", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "Factsheets ecosysteemdiensten in de stad", "gkz_content_id": [ "651747", "651750", "651754", "651752", "651749" ] } } , { "identifier": "element_21553971", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle factsheets", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-groene-agenda?q=factsheet" } } ] }, { "area": "leren", "title": "Leren", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Ben je op zoek naar cursus- of leermateriaal? Hier is een overzicht.", "elements": [ { "identifier": "element_20148447", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_600447", "title": "Handboek 'Plant in de Klas'", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/nieuwsitem/handboek-plant-in-de-klas-1.htm" }, "lead": "Groene planten zuiveren de lucht. Ze zorgen dat niet alleen de luchtkwaliteit maar ook het leerklimaat in een klaslokaal beter wordt. Het handboek ‘Plant in de Klas Westland’ laat zien wat planten doen en wat er mogelijk is in een klaslokaal.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/0/1/cid600447_plant_in_de_klas.jpg", "width": 889, "height": 643, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-22T13:53+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_20148450", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1050658", "1045173" ] } } , { "identifier": "element_20148416", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer leermateriaal", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-groene-agenda?q=*&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Leermiddelen&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "dossiers", "title": "Dossiers", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Groen Kennisnet heeft diverse kennisdossiers over groen. Een aantal voorbeelden.", "elements": [ { "identifier": "element_32479727", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_603183", "title": "Nature based solutions", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/nature-based-solutions-dossier.htm" }, "lead": "Het leefbaar houden van steden en dorpen is een belangrijke uitdaging van deze tijd. Daarnaast zorgt klimaatverandering voor een toenemende vraag naar slimme oplossingen om in te spelen op extremere weersomstandigheden. \n\nHet vergroenen van steden en dorpen biedt niet alleen een oplossing voor klimaatgerelateerde problemen, maar bevordert ook het woonplezier en de gezondheid van bewoners. Dit dossier laat zien hoe slimme groene oplossingen kunnen helpen bij de inrichting en het beheer van woongebieden ter bevordering van de leefbaarheid en klimaatadaptatie. Thema's zoals biodiversiteit, adaptatie en mitigatie komen aan bod.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/c/609834_fullimage_groene%20stad2.jpg", "width": 1280, "height": 959, "focuspoint-x": 540, "focuspoint-y": 450, "alternative_text": "Groene stad - Pexels via Pixabay", "photographer": "Pexels", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pexels-2286921/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/architectuur-gebouwen-auto-s-stad-1837176/", "keywords": [ "auto's", "groene stad", "park", "wegen" ] }, "publication_date": "2021-09-02T12:33+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-10T21:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "Dossier", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_biodiversiteit" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=VtAfotCA9y4", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Joop Spijker", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/joop-spijker-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } , { "identifier": "element_20148446", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_619065", "title": "Groene Agenda: zorg", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/zorg-dossier.htm" }, "lead": "Groen in en rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen en overige klinieken is goed voor het klimaat binnen en buiten de instelling en heeft een positief effect op het herstel en de gemoedstoestand van patiënten, evenals op het algehele welbevinden\nvan patiënten, medewerkers en bezoekers.\nDit dossier biedt meer inzicht in de voordelen van groen in de zorgomgeving in relatie tot het herstel en welbevinden,\ninclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Afsluitend vindt u enige tips die helpen om groen succesvol\nen volwaardig toe te passen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/6/3/619072_fullimage_ouderenzorg.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 947, "focuspoint-y": 405, "alternative_text": "Park - hhach via Pixabay", "photographer": "hhach", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/hhach-146898/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/bank-in-het-park-kom-tot-rust-2422712/", "keywords": [ "groenvoorziening", "bankjes", "bejaardentehuis", "groen", "ouderenzorg", "park", "ziekenhuis", "ouderen" ] }, "publication_date": "2021-12-02T09:16+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-12T12:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_groeneagenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_groeneagenda"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_618850", "title": "Groene Agenda: wonen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groene-agenda/dossier/wonen-dossier.htm" }, "lead": "Groen in en rondom woonhuizen en appartementen is goed voor het (leef)klimaat binnen en buiten de woning. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van bewoners en bezoekers en verhoogt de waarde van het vastgoed.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/1/d/609331_fullimage_210.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": 960, "focuspoint-y": 595, "alternative_text": "Groen ecologisch gebouw - Guigaamartins via Shutterstock", "photographer": "Guigaamartins", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/guigaamartins", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/green-ecological-building-128257442", "keywords": [ "stad", "duurzaam", "flat", "ecologisch", "groen", "gebouw" ] }, "publication_date": "2021-12-01T09:09+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-11T13:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_groeneagenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_groeneagenda"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groene Agenda", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groene-agenda-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } } ] } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20148373", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "De Groene Stad - Dit is wat groen kan doen!", "source": "Stichting De Groene Stad", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=hxvxMxFJqF8", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20148317", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "De stad als bos", "source": "Bomenstichting", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=wFvWCHLsN-M", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20148461", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-groene-agenda?q=*&wq_flt=link%2Fomschrijving&wq_val=Video" } } ] } ] }