{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_637439", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Diervizier: Informatie, inspiratie en dialoog over gemeentelijke dierenkwesties", "navtitle": "", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/diervizier-informatie-inspiratie-en-dialoog-over-gemeentelijke-dierenkwesties.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 637439, "identifier": "mediaitem_637439", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/diervizier-informatie-inspiratie-en-dialoog-over-gemeentelijke-dierenkwesties.htm", "title": "Diervizier: Informatie, inspiratie en dialoog over gemeentelijke dierenkwesties", "lead": "DierVizier is primair een samenwerkingsverband van grote en kleine gemeenten, en een aantal strategische partners. Om op een actieve manier kennis voor beleidsvorming en uitvoering rondom gemeentelijke dierenaangelegenheden te delen, is DierVizier nu ook gestart met een kennisplatform en digitale ontmoetingsruimte.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/a/6/637508_fullimage_90.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 659, "focuspoint-y": 473, "alternative_text": "Kraai - Surprising Shots via Pixabay", "photographer": "Surprising Shots", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/surprising_shots-11873433/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kraai-vogel-dier-veren-verenkleed-6650506/", "keywords": [ "vogel", "kraai", "afval", "kraaien" ] }, "publication_date": "2022-03-07T09:03+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-08T14:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_diervizier" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_diervizier", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "DierVizier", "target_audience_abstract": "Gemeenten, Dierenwelzijns-organisaties", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

DierVizier<\/h2>

Op dit moment zijn een kleine 20 grote en kleine gemeenten aangesloten bij DierVizier. Zij werken samen met het ministerie van LNV (tevens financier opstartjaar platform), enkele dierenwelzijnsorganisaties en kennisinstellingen, en de politie. DierVizier groeit als jong (kennis)platform graag verder door, en nodigt hiertoe graag collega gemeenten uit om lid<\/a> te worden. <\/strong><\/p>

Kennisplatform en ontmoetingsplaats<\/h2>

De ontwikkeling van een kennisplatform voor gemeentelijke dierenaangelegenheden is de gekozen praktische projectmatige vorm van de werkgroep DierVizier om kennis en informatie gemakkelijk en toegankelijk te ontsluiten. Leden van de werkgroep kunnen elkaar daarnaast in een digitale Pleio omgeving ontmoeten, bijvoorbeeld om vragen te stellen, discussies te starten, (concept)beleidsplannen te bespreken of om advies te vragen. In gezamenlijkheid wordt ook verkend hoe beheer en redactie van het platform op lange termijn (na 2022) bestendigd kan worden.<\/p>

Dossiers<\/h2>

Belangrijke basis van het DierVizier kennisplatform zijn de kennisdossiers rondom belangrijke dieren(welzijns)kwesties of -thema’s. Tot en met de zomer 2022 worden in totaal 11 kennisdossiers ingericht, waarvan drie online staan bij de livegang van het platform. Dossiers bestaan uit dynamische webpagina’s die op elk moment geactualiseerd en aangevuld kunnen worden met nieuwe kennis(bronnen), adviezen, inspirerende voorbeelden, enzovoort. De kennisbronnen zijn ook vindbaar met de DierVizier zoekbox<\/a>. De DierVizier collectie is ook op thema doorzoekbaar.<\/p>

De thema’s zijn:<\/p>