{ "type": "page", "identifier": "page_20006459", "title": "Nieuws", "navtitle": "", "url": "/nl/diervizier/nieuws.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Nieuws", "url": "/nl/diervizier/nieuws.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_21343613", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_716160", "title": "Nieuw kennisdossier: preventie, maatregelen en communicatie omtrent dierziekten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/nieuw-kennisdossier-preventie-maatregelen-en-communicatie-omtrent-dierziekten.htm" }, "lead": "Nederland moet als dichtbevolkt land met veel dieren alert zijn op nieuwe en bestaande ziekten die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen, en andersom. Zulke ziekten noemen we zoönosen. Het is van belang dat er \ngoed wordt samengewerkt om gezondheid en welzijn van mensen, dieren en leefomgeving te waarborgen en te verbeteren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/5/f/cid716160_1675524667362_Goat%20%28%C2%A9Iris%20Hamelmann%20via%20Pixabay%29.jpg", "width": 1887, "height": 1920, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-02-04T16:09+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-06T08:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "Dierenwelzijn", "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_diervizier", "gkn_home", "gkn_dierverzorging" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "DierVizier kennisdossiert dierziekten/zoönosen", "target_audience_abstract": "Beleidsmedewerkers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_710925", "title": "Landelijke chip- en registratieplicht voor katten op komst", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/landelijke-chip-en-registratieplicht-voor-katten-op-komst.htm" }, "lead": "Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil chippen en registreren van katten landelijk verplicht gaan stellen. Doel van de maatregel is om gevonden katten vaker en sneller met hun eigenaar te kunnen herenigen en om de aanpak van zwerfkatten zonder eigenaar te steunen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/8/1/cid710925_1674231586116_Kat%20%28%C2%A9Doris%20Metternich%20via%20Pixabay%29.jpg", "width": 1920, "height": 1275, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-01-20T16:58+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-20T17:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergezondheid", "dww_gezelschapsdieren", "dww_katten", "dww_wild", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergezondheid", "dww_wild", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_diervizier", "gkn_home", "dww_gezelschapsdieren", "dww_katten" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Invoeren landelijke chip- en registratieplicht voor katten", "target_audience_abstract": "provincies, gemeenten, onderzoekers, natuurorganisaties, dierenwelzijn- en zwerfkattenorganisaties, faunabeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_690067", "title": "Vuurwerkvrije zones in minstens veertig gemeenten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/vuurwerkvrije-zones-in-minstens-veertig-gemeenten.htm" }, "lead": "Een groeiend aantal gemeenten maakt gebruik van de mogelijkheid om vuurwerkvrije zones in te stellen. Twaalf gemeenten hebben voor de komende jaarwisseling zelfs een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk afgekondigd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/3/e/cid690067_1672137070851_Schertsvuurwerk%20%28%C2%A9Anniek%20Dhaeze%20via%20Flickr%29.jpg", "width": 1536, "height": 1024, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-12-27T11:05+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-29T14:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_wild", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergezondheid", "dww_wild", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_diervizier", "gkn_home", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_diergedrag" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Mogelijkheden gemeenten om overlast door vuurwerk te beperken", "target_audience_abstract": "gemeenten, particulieren, hulpverlening", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_685819", "title": "Regionale aanpak opruimen van dode wilde vogels met vogelgriep", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/regionale-aanpak-opruimen-van-dode-wilde-vogels-met-vogelgriep.htm" }, "lead": "Het opruimen van dode wilde vogels met vogelgriep wordt voortaan per regio georganiseerd. Die regie kan bij een veiligheidsregio liggen, maar kan ook door provincies of gemeentes worden opgepakt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/e/0/cid685819_1670144085072_Opruimen%20kadavers%20vogelgriep%20%28%C2%A9Rob%20Oo%20via%20Flickr%29.jpg", "width": 5745, "height": 3830, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-12-03T15:03+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-04T10:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergezondheid", "dww_wild", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_diervizier", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_wild", "dww_diergezondheid" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Sturing en coordinatie opruimen van dode wilde vogels met vogelgriep", "target_audience_abstract": "provincies, gemeenten, natuurorganisaties, waterschappen, boeren, particulieren, dierenhulporganisaties", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_683548", "title": "Almere wint titel voor de meest diervriendelijke gemeente in 2022", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/almere-wint-titel-voor-de-meest-diervriendelijke-gemeente-in-2022.htm" }, "lead": "Almere is hiermee de opvolger van Zwolle, Amsterdam en Leeuwarden die de titel al eerder in de wacht sleepten. De bekendmaking van de meest diervriendelijke gemeente vond afgelopen zaterdag 19 november plaats op het Landelijk Congres Dierenhulpverlening van Stichting DierenLot.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/5/9/cid683548_1669041617604_De%20winnaars%20van%20de%20gemeente%20Almere%20%28%C2%A9DierVizier%29.JPG", "width": 1600, "height": 1200, "focuspoint-x": 768, "focuspoint-y": 392, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-11-21T15:29+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-21T15:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "Dierenwelzijn", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_diervizier", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Verkiezing van de meest diervriendelijke gemeente van 2022", "target_audience_abstract": "beleidsmedewerkers, burgers, dierenhulporganisaties", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_675999", "title": "Gemeente kan met goed beleid bijdragen aan welzijn huis- en hobbydieren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/gemeente-kan-met-goed-beleid-bijdragen-aan-welzijn-huis-en-hobbydieren.htm" }, "lead": "In Nederland leven miljoenen huis- en hobbydieren. Bijna 4 miljoen huishoudens hebben 1 of meer huisdieren en naar schatting vijftig- tot honderdduizend particulieren houden hobbymatig landbouwdieren. Al deze dieren brengen ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee, en ook de gemeente heeft hier direct mee te maken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/3/4/cid675999_1665434264848_Kat%20%28%C2%A9Uschi%20Dugulin%20via%20Pixabay%29.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-10-10T22:21+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-10T22:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "Dierenwelzijn", "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "DierVizier kennisdossier huis- en hobbydieren", "target_audience_abstract": "beleidsmedewerkers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_675583", "title": "Dieren niet meer welkom op de Tilburgse kermis", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/dieren-niet-meer-welkom-op-de-tilburgse-kermis.htm" }, "lead": "Er mogen geen dieren meer worden gebruikt voor vermaak op de Tilburgse kermis. Dat heeft de gemeenteraad van Tilburg afgelopen week besloten. De Partij voor de Dieren had met zes andere partijen een motie ingediend om dieren te weren op de kermis.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/8/8/cid675583_1665223702677_Ponies%20op%20kermis%20%28%C2%A9Alison%20Netsel%20via%20Flickr%29%20-%20crop.jpg", "width": 2189, "height": 1900, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-10-08T11:48+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-08T12:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "Dierenwelzijn", "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_diervizier", "gkn_home", "gkn_dierverzorging" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Geen dieren voor vermaak meer op Tilburgse kermis", "target_audience_abstract": "Kermisexploitanten, beleidsmedewerkers, burgers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_675239", "title": "Hoe maak je runderen weerbaarder tegen aanvallen van de wolf?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/hoe-maak-je-runderen-weerbaarder-tegen-aanvallen-van-de-wolf.htm" }, "lead": "Na jaren van afwezigheid heeft de wolf zich ook in Nederland gevestigd. De vraag is nu hoe runderen, ingezet voor natuurbegrazing, beter in staat kunnen worden gesteld om zich tegen aanvallen van de wolf te weren. Hiervoor worden adviezen gedaan op basis van de relevante wetenschappelijke literatuur en op contacten met (inter)nationale experts.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/3/cid675239_1665058141668_Beweiding%20ossen%20IMG_4905.JPG", "width": 4752, "height": 3168, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-10-06T13:32+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-06T15:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "dww_wild", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_diervizier", "gkn_home", "dww_wild", "dww_productiedieren", "dww_melkvee" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Wolfwerend vermogen rundvee verbeteren", "target_audience_abstract": "veehouders, beleidsmedewerkers, natuurbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_674034", "title": "Zaanse aandachts­functionarissen gaan aan de slag met module signaleren van dieren­mishandeling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/zaanse-aandachtsshyfunctionarissen-gaan-aan-de-slag-met-module-signaleren-van-dierenshymishandeling.htm" }, "lead": "Uit onderzoek blijkt dat de verschillende vormen van mishandeling vaak niet op zichzelf staan. Als een kind of partner wordt mishandeld, dan ondergaan huisdieren vaak hetzelfde lot. En andersom, als blijkt dat dieren worden verwaarloosd of mishandeld, dan zien we deze situatie helaas ook bij kinderen en/of partners. Daarnaast weten we ook dat maar liefst 41% van de slachtoffers van huiselijk geweld die in het bezit zijn van een huisdier, de vlucht met gemiddeld een jaar uitstelt vanwege zorgen over het huisdier. Genoeg reden dus om hier aandacht aan te besteden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/a/b/638780_fullimage_shutterstock_182838677_honden_rennen%20crop%20%281%29.jpeg", "width": 1280, "height": 703, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Rennende honden - Richard Chaff via Shutterstock", "photographer": "Richard Chaff", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/rictac2", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Foto", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/happy-healthy-dogs-enjoying-run-park-182838677", "keywords": [ "dieren", "honden", "rennen", "spelen", "buiten", "samen", "huisdier", "hond", "dier", "gras", "woef" ] }, "publication_date": "2022-10-01T11:05+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-03T14:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "Dierenwelzijn", "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_diervizier", "gkn_home", "gkn_dierverzorging" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenmishandeling", "target_audience_abstract": "Beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_672558", "title": "Nationaal actieplan in strijd tegen zoönosen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/nationaal-actieplan-in-strijd-tegen-zoonosen.htm" }, "lead": "Met de coronapandemie in het achterhoofd zet het kabinet stevig in op het voorkomen van nieuwe ziektes die van dier op mens overdraagbaar zijn. Het ‘Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid’ stippelt de route voor de komende vier jaar uit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/b/a/672560_fullimage_wur9429_nl_geiten_stro%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 735, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Geit", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "WUR", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-09-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-21T17:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_paardenhouderij", "gkn_gezelschapsdieren", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierverzorging", "gkn_geitenhouderij", "gkn_gezelschapsdieren", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_paardenhouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_diervizier" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Zoönosenbeleid", "target_audience_abstract": "Dierverzorgers, veehouderij", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_664034", "title": "Pas op voor blauwalg met je hond", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/pas-op-voor-blauwalg-met-je-hond.htm" }, "lead": "Met het warme weer van deze zomer gaat ook je hond graag voor een frisse plons te water. Of het dorstige dier slobbert gulzig water uit een vijver of plas. Check dan wel even of het water vrij is van blauwalg, want helaas bezwijken er elk jaar weer honden aan een vergiftiging door deze schadelijke bacterie. Kijk vooraf of de plas bij jou in de buurt veilig is en hou je hond in de gaten na het zwemmen of drinken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/0/4/614912_fullimage_honden-in-water.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 368, "focuspoint-y": 428, "alternative_text": "Honden spelen in water", "photographer": "Marinus Witteveen", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-08-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-24T18:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_diervizier", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_663843", "title": "NVWA: Voorkom verspreiding invasieve planten en dieren in Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/nvwa-voorkom-verspreiding-invasieve-planten-en-dieren-in-nederland.htm" }, "lead": "Planten en dieren die van nature niet in Europa voorkomen, kunnen schadelijk zijn voor de natuur. Met ingang van 2 augustus 2022 heeft de Europese Unie daarom 22 nieuwe soorten aan de Unielijst toegevoegd. In de Europese Unie geldt een verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van deze invasieve exoten. Ook moet voorkomen worden dat deze soorten zich voortplanten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/9/a/664032_fullimage_leaves-gb6c67160a_1280.jpg", "width": 1280, "height": 721, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Watersla", "photographer": "Long Huynh", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/abclong-18991520/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=7080114", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-08-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-24T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Unielijst invasieve exoten", "target_audience_abstract": "Dierverzorgers en gemeenten", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_661049", "title": "Aandacht voor kwaliteit en continuïteit opvang wilde dieren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/aandacht-voor-kwaliteit-en-continuiteit-opvang-wilde-dieren.htm" }, "lead": "Als een dier in onze omgeving ziek of gewond is, schakelen we hulp in. \nDaarover is geen discussie voor gezelschapsdieren of productiedieren. Voor dieren in het wild ligt dat ingewikkelder: ook al heeft iedereen een wettelijke zorgplicht, niet iedereen heeft dezelfde verantwoordelijkheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/a/e/cid661049_1657880689735_Dilemma%27s%20wildopvang%20%28%C2%A9RDA%29.JPG", "width": 694, "height": 442, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-07-15T12:02+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-15T15:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_terreinbeheer", "gkn_dierverzorging", "dww_dierethiek", "dww_diergezondheid", "dww_wild", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_dierethiek", "dww_diergezondheid", "dww_wild", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Hulpbehoevende wilde dieren", "target_audience_abstract": "Overheden, opvangcentra, dierenambulances en andere hulpverleners, burgers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_660111", "title": "Dertigtal zoogdiersoorten op huis- en hobbydierenlijst", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/dertigtal-zoogdiersoorten-op-huis-en-hobbydierenlijst.htm" }, "lead": "Minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, \nverantwoordelijk voor dierenwelzijn, heeft in een brief naar de Tweede Kamer de nieuwe huis- en hobbydierenlijst voor zoogdieren aangekondigd. Hij stelt momenteel regelgeving op die voorziet in de invoering van de lijst. De lijst die naar verwachting op 1 januari 2024 in werking zal treden bevat bij ingang een dertigtal zoogdiersoorten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/6/a/cid660111_1657480344662_Afrikaanse%20dwergmuis_Wikimedia_Alouise%20Lynch.jpg", "width": 1080, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-07-09T23:45+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-11T08:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_gezelschapsdieren", "dww_huisvesting", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_gezelschapsdieren", "dww_huisvesting", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_diervizier", "gkn_home", "gkn_dierverzorging" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Invoering huis- en hobbydierenlijst voor zoogdieren", "target_audience_abstract": "huisdiereigenaren, fokkers, dierverkopers, beleidsmedewerkers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_655264", "title": "Zaanstad: Hele maand voordelig katten chippen in asiel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/zaanstad-hele-maand-voordelig-katten-chippen-in-asiel.htm" }, "lead": "De gemeente Zaanstad heeft geld beschikbaar gesteld om het voor kattenbezitters financieel aantrekkelijk te maken hun dier(en) te laten chippen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/4/e/655265_fullimage_cat-g3e348803b_1280.jpg", "width": 1280, "height": 781, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "susannp4", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/susannp4-1777190/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Jong katje", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kat-jonge-dier-katje-grijze-kat-2083492/", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-06-13T13:08+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-01T14:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "Dierenwelzijn", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_diervizier"], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Chippen van huisdieren", "target_audience_abstract": "Gemeenten en dierverzorgers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_621381", "title": "Grip op de complexiteit rondom het doden van dieren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/grip-op-de-complexiteit-rondom-het-doden-van-dieren.htm" }, "lead": "Het doden van dieren is een ongemakkelijk thema dat vragen oproept, maar is onlosmakelijk onderdeel van onze omgang met dieren. Dat er met het doden van dieren in verschillende situaties op een andere manier wordt omgegaan maakt het nog ingewikkelder.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/d/b/652151_fullimage_rda8.png", "width": 604, "height": 353, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Rat", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "RDA", "source_info_hyperlink": "https://www.rda.nl/", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-25T09:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-05-27T12:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Visie op doden van dieren", "target_audience_abstract": "Dierverzorgers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_646074", "title": "LNV Minister Staghouder schetst beoogde dierenwelzijnsbeleid voor de komende jaren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/lnv-minister-staghouder-schetst-beoogde-dierenwelzijnsbeleid-voor-de-komende-jaren.htm" }, "lead": "Minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Tweede Kamer afgelopen week geïnformeerd over de stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen rondom welzijn van gezelschaps- en productiedieren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/4/c/646075_fullimage_parkhuisvesting%20vleeskonijnen%20%28%C2%A9wur%29.jpg", "width": 2016, "height": 1125, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Parkhuisvesting vleeskonijnen", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Copyright", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "WUR", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-04-20T17:07+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-20T17:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_diervizier", "gkn_home", "gkn_dierverzorging" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijnsbeleid", "target_audience_abstract": "Dierverzorgers en gemeenten", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_622521", "title": "Kiezen voor diervriendelijke aanpak zwerfkattenprobleem werkt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/kiezen-voor-diervriendelijke-aanpak-zwerfkattenprobleem-werkt.htm" }, "lead": "Op 4 april was het Wereld Zwerfdierendag en dat was voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Stichting Zwerfkatten Nederland en Stichting DierenLot een mooie aanleiding om met stakeholders in gesprek te gaan over het zwerfkattenprobleem in de natuur.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/b/f/609859_fullimage_kat.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kat op hek - MabelAmber via Pixabay", "photographer": "MabelAmber", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mabelamber-1377835/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kat-huisdier-katachtig-dier-bond-3846780/", "keywords": [ "huisdier", "kat", "hek" ] }, "publication_date": "2022-04-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-13T15:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Zwerfkatten", "target_audience_abstract": "Gemeenten en dierverzorgers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_642093", "title": "RDA: Geen aanleiding extra bevoegdheden dierenwelzijn gemeenten, uitgezonderd evenementen met dieren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/rda-geen-aanleiding-extra-bevoegdheden-dierenwelzijn-gemeenten-uitgezonderd-evenementen-met-dieren.htm" }, "lead": "De minister van LNV heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) advies gevraagd over de (on)mogelijkheden voor lagere overheden om beleid te ontwikkelen op dierenwelzijn. Volgens de RDA is er geen aanleiding voor extra bevoegdheden, met uitzondering van het vergunningenbeleid rondom evenementen met dieren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/8/b/642095_fullimage_white%20swan%20by%20the%20lake%20%3B%20witte%20zwaan%20bij%20het%20meer%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Witte zwaan bij het meer (Vrij gebruik)", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Vrij gebruik", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Witte zwaan bij het meer", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/l/7e48bec837c8badd/", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-03-31T10:12+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-01T07:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Beleid", "target_audience_abstract": "Gemeenten", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_636179", "title": "Nieuwe versie Leidraad beheersing eikenprocessierups", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/nieuwe-versie-leidraad-beheersing-eikenprocessierups.htm" }, "lead": "Dit is de vijfde versie van de Leidraad beheersing eikenprocessierups. De eerste leidraad verscheen zestien jaar geleden als brochure van Wageningen University & Research.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/d/a/636183_fullimage_shutterstock_9712903_bos_bomen%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 726, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Old oaks - Aleksander Bolbot via Shutterstock", "photographer": "Aleksander Bolbot", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/aleksander", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/old-oaks-soft-early-morning-light-9712903", "keywords": [ "eiken", "natuur", "bos", "loofbos" ] }, "publication_date": "2022-03-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-23T11:45+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boomverzorging", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_terreinbeheer", "gkn_diervizier" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Eikenprocessierups", "target_audience_abstract": "Groenbeheerders, beleidsmedwerkers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_638752", "title": "Kennisplatform DierVizier van start", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/kennisplatform-diervizier-van-start.htm" }, "lead": "Afgelopen week heeft DierVizier haar kennisplatform voor gemeentelijke dierenaangelegenheden gelanceerd aan de hand van een webinar. In de webinar vertelde Eva van Duijn, beleidsadviseur in Almere, meer over DierVizier. Ook ging ze in gesprek met wethouder Hilde van Garderen over het dierbeleid van de gemeente Almere.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/c/638778_fullimage_shutterstock_160596878_sneeuwganzen%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 754, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Opstijgende ganzen - Feng Yu via Shutterstock", "photographer": "Feng Yu", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/devonyu", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Vliegende ganzen", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/snow-goose-migratory-bird-blue-sky-160596878", "keywords": [ "dieren", "ganzen", "natuur", "vogels", "vogel", "opstijgen", "take off", "dier", "vliegen" ] }, "publication_date": "2022-03-14T09:10+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-14T12:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Diervizier", "target_audience_abstract": "Gemeenten", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_638374", "title": "Drie hogescholen starten onderzoek naar natuurinclusief gedrag van burgers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/drie-hogescholen-starten-onderzoek-naar-natuurinclusief-gedrag-van-burgers-1.htm" }, "lead": "Wat drijft burgers om zich in te zetten voor de natuur en biodiversiteit? Dat onderzoeken Hogeschool Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool en Hanzehogeschool Groningen in dit nieuwe CoE Groen project. In hun praktijkgerichte onderzoek richten zij zich samen met diverse partijen uit het werkveld op drijfveren van 'natuurinclusieve' burgers. Doel is om overheden en burgers concrete handvatten te geven om biodiversiteitsdoelen te bereiken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/6/c/cid638374_opruimen.jpg", "width": 1500, "height": 791, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-11T16:55+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:25+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_coe_groen", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_coe_groen", "gkn_diervizier" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_636764", "title": "Vogelgriep: behoefte aan duidelijke protocollen en heldere communicatie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/vogelgriep-behoefte-aan-duidelijke-protocollen-en-heldere-communicatie.htm" }, "lead": "Onlangs vond het debat in de Tweede Kamer over vogelgriep plaats. Daarin was niet alleen aandacht voor de risico’s en oplossingsrichting voor pluimveehouders maar ook voor de rol van dierenhulp­verleners in het veld en hoe lokale overheden met vogelgriep worstelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/8/8/cid636764_Vogelopvangcentrum%20de%20F%C3%BBgelpits.jpg", "width": 768, "height": 594, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-08T09:30+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-23T11:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_diervizier", "gkn_pluimveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Vogelgriep", "target_audience_abstract": "Gemeenten, Dierenwelzijns-organisaties", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_637439", "title": "Diervizier: Informatie, inspiratie en dialoog over gemeentelijke dierenkwesties", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/diervizier-informatie-inspiratie-en-dialoog-over-gemeentelijke-dierenkwesties.htm" }, "lead": "DierVizier is primair een samenwerkingsverband van grote en kleine gemeenten, en een aantal strategische partners. Om op een actieve manier kennis voor beleidsvorming en uitvoering rondom gemeentelijke dierenaangelegenheden te delen, is DierVizier nu ook gestart met een kennisplatform en digitale ontmoetingsruimte.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/a/6/637508_fullimage_90.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 659, "focuspoint-y": 473, "alternative_text": "Kraai - Surprising Shots via Pixabay", "photographer": "Surprising Shots", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/surprising_shots-11873433/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kraai-vogel-dier-veren-verenkleed-6650506/", "keywords": [ "vogel", "kraai", "afval", "kraaien" ] }, "publication_date": "2022-03-07T09:03+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-08T14:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_diervizier", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "DierVizier", "target_audience_abstract": "Gemeenten, Dierenwelzijns-organisaties", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_635888", "title": "Deel je ervaringen met het beheren van invasieve exoten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/deel-je-ervaringen-met-het-beheren-van-invasieve-exoten.htm" }, "lead": "Beheer jij invasieve uitheemse soorten in jouw gebied? Dan willen we jouw persoonlijke ervaringen en meningen graag horen!", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/0/609091_fullimage_japanse%20duizenknoop.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Japanse duizendknoop - HOerwin56 via Pixabay", "photographer": "HOerwin56", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/hoerwin56-2108907/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/duizendknoop-struik-plant-2699120/", "keywords": [ "invasieve exoten", "fallopia", "japanse duizendknoop", "planten" ] }, "publication_date": "2022-02-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-03T09:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_loonwerk", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "gkn_exoten", "gkn_kom_project", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boomverzorging", "gkn_exoten", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_kom_project", "gkn_loonwerk", "gkn_terreinbeheer", "gkn_diervizier" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Invasieve exoten", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_634597", "title": "Ruim baan voor trekvissen in de Afsluitdijk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/ruim-baan-voor-trekvissen-in-de-afsluitdijk.htm" }, "lead": "Een uniek waterwerk wordt gebouwd in de Afsluitdijk: de vismigratierivier. Deze kunstmatige rivier vormt straks een verbinding tussen de zoute Waddenzee en het zoete IJsselmeer. Trekvissen zoals zalm en spiering kunnen daardoor eindelijk weer van en naar hun paaigronden en leefgebied zwemmen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/4/609989_fullimage_208.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 480, "focuspoint-y": 475, "alternative_text": "Forel aquacultuur - John French via Pixabay", "photographer": "John French", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/capecodprof-24367/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/forel-vis-aquarium-zeevruchten-233571/", "keywords": [ "vis", "forel", "forellen", "kweek", "vissen", "aquacultuur" ] }, "publication_date": "2022-02-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-07T08:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_duurzame_visserij", "gkn_home", "gkn_diervizier" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Vismigratierivier", "target_audience_abstract": "Visserij", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_634559", "title": "Structurele aanpak stikstof leidt tot meer focus op Natura 2000-gebieden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/structurele-aanpak-stikstof-leidt-tot-meer-focus-op-natura-2000-gebieden-1.htm" }, "lead": "In het voorjaar van 2020 presenteerde het kabinet de ‘structurele aanpak stikstof’, een mogelijke oplossing voor de stikstofcrisis. Deze structurele aanpak is van invloed op het bestaande natuurbeleid in Nederland. Onderzoek door Wageningen Environmental Research laat zien dat onder meer een gedeeltelijke recentralisatie van het natuurbeleid en een toenemende focus op Natura 2000-doelen binnen het natuurbeleid het gevolg kunnen zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/5/634576_fullimage_shutterstock_6283351_nl_veluwe_natuur%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 705, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Veluwe natuur", "photographer": "sjonniesfotos", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/sjonniesfotos", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/landscape-panorama-6283351", "keywords": [ "natuur", "heide", "posbank", "veluwe", "stikstof", "hei" ] }, "publication_date": "2022-02-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-07T08:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biodiversiteit", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_diervizier" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurbeleid", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_634768", "title": "Studentenonderzoek naar optimalisatie openbaar groen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/studentenonderzoek-naar-optimalisatie-openbaar-groen.htm" }, "lead": "Openbaar groen is een belangrijk onderdeel in de steden en dorpen. Het succesvol beheren van dit gezamenlijke groen blijkt echter steeds moeilijker te worden. Bestaande, maar ook nieuwe planten en bomen sterven steeds sneller af. Klimaatverandering speelt hier een grote rol in. In zijn scriptie geeft Jeroen Prijs, student van Aeres Hogeschool, aanbevelingen voor het optimaliseren van het openbaar groen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/7/e/634759_fullimage_tree-gd29da6a98_1280.jpg", "width": 1280, "height": 814, "focuspoint-x": 768, "focuspoint-y": 327, "alternative_text": "Boom met bloemetjes - Larisa-K via Pixabay", "photographer": "Larisa-K", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/tree-flowers-meadow-tree-trunk-276014/", "keywords": [ "boomspiegel", "boomstam", "park" ] }, "publication_date": "2022-02-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-07T08:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "gkn_groeneagenda", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_leefomgeving", "gkn_onderwijs", "gkn_terreinbeheer", "gkn_diervizier" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Openbaar groen, boomspiegels", "target_audience_abstract": "Groenbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_633501", "title": "Een natuurinclusieve inrichting voor Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/een-natuurinclusieve-inrichting-voor-nederland.htm" }, "lead": "Een natuurinclusieve inrichting van Nederland kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van actuele maatschappelijke opgaven, zoals klimaatverandering, (drink)waterkwaliteit, biodiversiteitsherstel en een gezonde leefomgeving. Dit concluderen PBL en WUR in het rapport Natuurverkenning 2050 - Scenario Natuurinclusief. Het is de eerste keer dat de effecten van een natuurinclusief toekomstbeeld richting 2050 zijn doorgerekend.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/d/c/633502_fullimage_d3cf18d6-77b3-4f5f-b306-2078cd1ae45e_impressie%20scenario%20natuurinclusief_uitsnede.png.jpg", "width": 1024, "height": 740, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Tussenrapportage Natuurverkenning 2050 - PBL en WUR via wur.nl", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Nieuws/Show/Natuurinclusieve-inrichting-Nederland-kan-belangrijke-bijdrage-leveren-aan-duurzaamheidsopgaven.htm?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=Kennisonline", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-02-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-15T08:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_groeneagenda", "gkn_mestverwaarding", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_eiwittransitie", "gkn_ontwikkelagenda", "gkn_biokennis", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_diervizier", "gkn_eiwittransitie", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groeneagenda", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_mestverwaarding", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_ontwikkelagenda", "gkn_tuinbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve landbouw", "target_audience_abstract": "De groene sector", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_622504", "title": "Facts over de meerwaarde van groen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/facts-over-de-meerwaarde-van-groen.htm" }, "lead": "Op de website van de Groene Stad vind je interessante feiten over de meerwaarde van groen in de stedelijke omgeving. De onderwerpen zijn heel divers: van gezondheidsvoordelen van natuurlijke geluiden tot het positieve effect van groene schoolpleinen op kinderen. Van herdenkingsbossen tot geluidsisolatie van groene gevels en daken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/b/3/633315_fullimage_shutterstock_1523657147_nl_rotterdam_urban_farming_%5Bred%5D%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 716, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Groen in de stad", "photographer": "R. de Bruijn_Photography", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/richarddebruijn", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/rotterdam-netherlands-june-1st-2019-roof-1523657147", "keywords": [ "stad", "kantoor", "groene", "blauwe", "steden", "ecologisch", "waterberging", "daken", "groen", "kantoorpand", "dak" ] }, "publication_date": "2022-02-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "gkn_biodiversiteit", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biodiversiteit", "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_diervizier" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Feiten over groen", "target_audience_abstract": "Alle beroepsgroepen", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_631228", "title": "Vogelgriep grijpt verder om zich heen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/vogelgriep-grijpt-verder-om-zich-heen.htm" }, "lead": "Op steeds meer plekken wordt vogelgriep geconstateerd, op pluimveebedrijven door het hele land maar ook bij wilde dieren. In bijvoorbeeld de gemeente Ede werd een bedrijf met vogelgriep getroffen. In de 10 kilometer zone rondom dit bedrijf liggen 215 andere pluimveebedrijven waar nu per direct een vervoersverbod voor geldt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/3/4/631237_fullimage_chicken-g530536c52_1280.jpg", "width": 1280, "height": 868, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "3 Kippen via Capri23auto", "photographer": "Capri23auto", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/capri23auto-1767157/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/chicken-hen-poultry-rump-popo-3607863/", "keywords": [ "kippen", "drie", "pluimvee" ] }, "publication_date": "2022-01-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-23T11:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_diervizier" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Vogelgriep", "target_audience_abstract": "Pluimveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626957", "title": "Ontwikkeling reptielen, amfibieën en vissen in Nederland: RAVON Balans 2021", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/ontwikkeling-reptielen-amfibieen-en-vissen-in-nederland-ravon-balans-2021.htm" }, "lead": "Het gaat niet goed met de ontwikkeling van de gewone pad, de levendbarende hagedis en andere amfibieën en reptielen. Droogte, stikstofdepositie en klimaatverandering spelen een rol. Maar er zijn ook soorten die het goed doen, blijkt uit de RAVON-balans 2021.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/d/5/cid626957_common-toad-5038043_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-01-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-31T10:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_terreinbeheer", "dww_diergezondheid", "dww_wild", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_diervizier", "dww_diergezondheid", "dww_wild" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biodiversiteit, Reptielen, Amfibieën", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_629640", "title": "Alles over het vernieuwde Dierenwelzijnsweb", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/alles-over-het-vernieuwde-dierenwelzijnsweb.htm" }, "lead": "De website van Dierenwelzijnsweb is in een nieuw jasje gestoken. De informatie is nu makkelijker te vinden en de website ziet er bovendien een stuk moderner uit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/f/0/cid629640_spotted-owlet-gcfb6d169f_1920-1024x683.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-01-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-03T09:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_diervizier" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] } ] }