{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_724066", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "title": "RDA Congres: Staat van het Dier", "navtitle": "", "url": "/nl/diervizier/activiteit/rda-congres-staat-van-het-dier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 724066, "identifier": "mediaitem_724066", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "url": "/nl/diervizier/activiteit/rda-congres-staat-van-het-dier.htm", "title": "RDA Congres: Staat van het Dier", "lead": "Hoe denken mensen over dieren in Nederland? Hoe is dat in de afgelopen dertig jaar veranderd? Waar schuurt het in onze omgang met dieren? En wat staat ons te doen? Over deze vragen gaat de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) graag op donderdag 6 april 2023 met u in gesprek, tijdens het tweede congres Staat van het Dier. Een bijzondere editie, want de RDA bestaat 30 jaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/c/638778_fullimage_shutterstock_160596878_sneeuwganzen%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 754, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Opstijgende ganzen - Feng Yu via Shutterstock", "photographer": "Feng Yu", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/devonyu", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Vliegende ganzen", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/snow-goose-migratory-bird-blue-sky-160596878", "keywords": [ "dieren", "ganzen", "natuur", "vogels", "vogel", "opstijgen", "take off", "dier", "vliegen" ] }, "publication_date": "2023-02-27T14:38+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-13T17:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Congres", "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Congres", "theme": [ "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "06-04-2023", "starttime": "13:00", "startdatetime": "2023-04-06T13:00+02:00", "enddate": "06-04-2023", "endtime": "20:00", "enddatetime": "2023-04-06T20:00+02:00" }], "location": "Putten", "organiser": ["Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)"], "price": "", "jumplinktext": "Meer informatie en aanmelden", "link_url": "https://www.rda.nl/nieuws/nieuws/2023/02/20/uitnodiging-staat-van-het-dier", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wat kunt u verwachten? <\/h2>

Op het congres ontmoet u mensen uit verschillende hoeken: wetenschappers, bestuurders, houders van dieren, ambtenaren, bedrijfsleven, afgevaardigden van Ngo’s en meer. Margreet Reijntjes leidt als dagvoorzitter het programma. Raadsleden Gerda van Dijk en Hans van Trijp, de trekkers van Staat van het Dier<\/em>, presenteren de resultaten en hun eerste beschouwingen van de publieksenquête die de RDA in het najaar van 2022 hield. Enkele mensen van binnen en buiten de raad delen hun reflecties. Sneldichteres Dominique Engers sluit het congres af met een muzikale wrap up<\/em>.<\/p>

Break-out sessies over schurende kwesties<\/h2>

In break-out sessies gaan raadsleden met u in gesprek over slepende kwesties, onderwerpen waar meningen over verschillen, waar mensen zelf ambivalent over zijn of waar geen eenduidig antwoord op is. Denk hierbij onder meer aan thema’s als de interactie met predatoren, dierwaardige houderij, designer breeds<\/em> en diergezondheid. <\/strong><\/p>

We hopen tijdens het congres samen een beter beeld te vormen van de staat van het dier in Nederland, en van de dilemma’s in onze omgang met dieren. De Raad neemt de opbrengsten mee als input bij het afronden van het rapport Staat van het Dier<\/em>, dat dit jaar nog zal verschijnen. Dat rapport is de basis voor de nieuwe meerjarenagenda van de RDA. <\/strong><\/p>

Informeel samenzijn<\/h2>

<\/strong>Na het congres is er een borrel om het 30-jarig bestaan van de RDA luister bij te zetten. Er is dus volop mogelijkheid om te netwerken.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }