{ "type": "page", "identifier": "page_20006440", "title": "DierVizier", "navtitle": "", "url": "/nl/diervizier.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "DierVizier", "url": "/nl/diervizier.htm" }], "subPages": [ { "identifier": "page_20006459", "title": "Nieuws", "url": "/nl/diervizier/nieuws.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_20006497", "title": "Agenda", "url": "/nl/diervizier/agenda.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_21507387", "title": "Columns", "url": "/nl/diervizier/columns.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_21454642", "title": "Over de thema's", "url": "/nl/diervizier/over-de-themas.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Belangrijke basis van het DierVizier kennisplatform zijn de dossiers rondom belangrijke dieren(welzijns)kwesties of -thema’s. Tot en met voorjaar van 2023 worden in totaal 12 kennisdossiers ingericht." } }, { "identifier": "page_29056620", "title": "Nieuwsbrief DierVizier", "url": "/nl/diervizier/nieuwsbrief.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Op dit portaal van het samenwerkingsverband DierVizier vind je kennis en inspiratie voor beleidsvorming en uitvoering rondom belangrijke gemeentelijke of regionale dieren­(welzijns)kwesties. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van DierVizier? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief." } }, { "identifier": "page_21013779", "title": "Over ons", "url": "/nl/diervizier/over-ons.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "DierVizier is primair een breed samenwerkingsverband van grote en kleine gemeenten, het ministerie van LNV, dierenwelzijnsorganisaties en kennisinstellingen." } }, { "identifier": "page_21013798", "title": "Contact", "url": "/nl/diervizier/contact.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Heb jij vragen of opmerkingen over de website van DierVizier? Of ben je benieuwd hoe jij met jouw organisatie lid kunt worden van het samenwerkingsverband DierVizier? Neem dan contact met ons op." } } ], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "partner_page", "name": "Partnerpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/bb12af32-ed6d-410d-80ff-e98c5a1b2e49_dog-gce7cb9031_1920rs.jpg", "width": 1919, "height": 863, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "over", "title": "Over", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Het bevorderen van een prettige en veilige leefomgeving voor haar bewoners is één van de hoofdtaken van gemeenten. Waar mensen leven zijn ook dieren die goede zorg verdienen en tegenover wie we als mens verplichtingen hebben. Dit geldt voor zowel gehouden als dieren in het wild. Daarom is het van belang dat de gemeente aandacht heeft voor dierenwelzijn.", "elements": [ { "identifier": "element_25741333", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "DierVizier en de gemeente Zwolle", "source": "Video DierVizier", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=iIFAT52LJ0M", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Er komen steeds meer vragen over dieren op het bordje van gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de zorgplicht voor gezelschapsdieren, hulp en zorg voor wilde dieren, de aanpak en preventie van bijtincidenten, dieren die voor overlast zorgen, uitbraken van dierziekten zoals de vogelgriep, en dieren in relatie tot het sociale domein, zoals bij huisuitzettingen.<\/p>" } , { "identifier": "element_25808668", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "DierVizier en de gemeente Almere", "source": "Video DierVizier & Groen Kennisnet", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=l0qOxhalK1Q", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/7fd102b8-58d3-4bce-ae07-7eaea0cf5040_thumbnail2.png", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" } } } , { "identifier": "element_32784387", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Snel naar de DierVizier thema's", "linktext1": "Wet- en Regelgeving", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Wet- en regelgeving", "url": "/nl/diervizier/dossier/wet-en-regelgeving-dossier.htm" }, "linktext2": "In het wild levende dieren", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "In het wild levende dieren", "url": "/nl/diervizier/dossier/in-het-wild-levende-dieren-dossier.htm" }, "linktext3": "Groenblauwe gemeente", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Groenblauwe gemeente", "url": "/nl/diervizier/dossier/groenblauwe-gemeente-dossier.htm" }, "linktext4": "Huis- en hobbydieren", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "Huis- en hobbydieren", "url": "/nl/diervizier/dossier/huis-en-hobbydieren-dossier.htm" }, "linktext5": "Dierziekten", "link_url5": "", "link_intern5": { "title": "Dierziekten", "url": "/nl/diervizier/dossier/dierziekten-dossier.htm" }, "linktext6": "", "link_url6": "", "linktext7": "", "link_url7": "", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } , { "identifier": "element_21454675", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Over de thema's", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Over de thema's", "url": "/nl/diervizier/over-de-themas.htm" } } } ] }, { "area": "inspiratieendialoog", "title": "Inspiratie en dialoog", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Op dit portaal van het samenwerkingsverband DierVizier vind je kennis en inspiratie voor beleidsvorming en uitvoering rondom belangrijke gemeentelijke of regionale dieren­(welzijns)kwesties. Maar als deelnemer aan de werkgroep van DierVizier krijg je ook toegang tot de digitale ontmoetingsruimte.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In de digitale ontmoetingruimte kun je collega’s van andere gemeenten ontmoeten om vragen te stellen, discussies te starten, (concept)beleidsplannen te bespreken of om advies te vragen.<\/p>

DierVizier is primair een breed samenwerkingsverband van grote en kleine gemeenten, het ministerie van LNV, dierenwelzijnsorganisaties en kennisinstellingen. Later worden ook provincies uitgenodigd om aan te sluiten. Benieuwd hoe jij als organisatie deel kunt nemen? Neem dan contact<\/a> met ons op.<\/p>" } , { "identifier": "element_21429093", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Wij zijn al lid van DierVizier", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Over ons", "url": "/nl/diervizier/over-ons.htm" } } } , { "type": "image", "identifier": "element_21393845", "id": 21393845, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/95b81da0-480d-4707-8efa-0a13107df855_DierVizier%20kleuren.png", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } , { "identifier": "element_21393847", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar de Digitale ontmoetingsruimte", "link_url": "https://diervizier.pleio.nl/" } } ] }, { "area": "uitgelicht", "title": "Uitgelicht", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_d", "name": "contenttemplate_d"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_22190899", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_710925", "title": "Landelijke chip- en registratieplicht voor katten op komst", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/landelijke-chip-en-registratieplicht-voor-katten-op-komst.htm" }, "lead": "Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil chippen en registreren van katten landelijk verplicht gaan stellen. Doel van de maatregel is om gevonden katten vaker en sneller met hun eigenaar te kunnen herenigen en om de aanpak van zwerfkatten zonder eigenaar te steunen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/8/1/cid710925_1674231586116_Kat%20%28%C2%A9Doris%20Metternich%20via%20Pixabay%29.jpg", "width": 1920, "height": 1275, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-01-20T16:58+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-20T17:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergezondheid", "dww_gezelschapsdieren", "dww_katten", "dww_wild", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergezondheid", "dww_wild", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_diervizier", "gkn_home", "dww_gezelschapsdieren", "dww_katten" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Invoeren landelijke chip- en registratieplicht voor katten", "target_audience_abstract": "provincies, gemeenten, onderzoekers, natuurorganisaties, dierenwelzijn- en zwerfkattenorganisaties, faunabeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_690067", "title": "Vuurwerkvrije zones in minstens veertig gemeenten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/vuurwerkvrije-zones-in-minstens-veertig-gemeenten.htm" }, "lead": "Een groeiend aantal gemeenten maakt gebruik van de mogelijkheid om vuurwerkvrije zones in te stellen. Twaalf gemeenten hebben voor de komende jaarwisseling zelfs een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk afgekondigd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/3/e/cid690067_1672137070851_Schertsvuurwerk%20%28%C2%A9Anniek%20Dhaeze%20via%20Flickr%29.jpg", "width": 1536, "height": 1024, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-12-27T11:05+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-29T14:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_wild", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergezondheid", "dww_wild", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_diervizier", "gkn_home", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_diergedrag" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Mogelijkheden gemeenten om overlast door vuurwerk te beperken", "target_audience_abstract": "gemeenten, particulieren, hulpverlening", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_685819", "title": "Regionale aanpak opruimen van dode wilde vogels met vogelgriep", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/regionale-aanpak-opruimen-van-dode-wilde-vogels-met-vogelgriep.htm" }, "lead": "Het opruimen van dode wilde vogels met vogelgriep wordt voortaan per regio georganiseerd. Die regie kan bij een veiligheidsregio liggen, maar kan ook door provincies of gemeentes worden opgepakt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/e/0/cid685819_1670144085072_Opruimen%20kadavers%20vogelgriep%20%28%C2%A9Rob%20Oo%20via%20Flickr%29.jpg", "width": 5745, "height": 3830, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-12-03T15:03+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-04T10:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergezondheid", "dww_wild", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_diervizier", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_wild", "dww_diergezondheid" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Sturing en coordinatie opruimen van dode wilde vogels met vogelgriep", "target_audience_abstract": "provincies, gemeenten, natuurorganisaties, waterschappen, boeren, particulieren, dierenhulporganisaties", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } } ] } , { "identifier": "element_22191122", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_716160", "title": "Nieuw kennisdossier: preventie, maatregelen en communicatie omtrent dierziekten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/nieuw-kennisdossier-preventie-maatregelen-en-communicatie-omtrent-dierziekten.htm" }, "lead": "Nederland moet als dichtbevolkt land met veel dieren alert zijn op nieuwe en bestaande ziekten die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen, en andersom. Zulke ziekten noemen we zoönosen. Het is van belang dat er \ngoed wordt samengewerkt om gezondheid en welzijn van mensen, dieren en leefomgeving te waarborgen en te verbeteren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/5/f/cid716160_1675524667362_Goat%20%28%C2%A9Iris%20Hamelmann%20via%20Pixabay%29.jpg", "width": 1887, "height": 1920, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-02-04T16:09+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-06T08:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "Dierenwelzijn", "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_diervizier", "gkn_home", "gkn_dierverzorging" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "DierVizier kennisdossiert dierziekten/zoönosen", "target_audience_abstract": "Beleidsmedewerkers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }] } , { "identifier": "element_21454730", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Agenda", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_689498", "title": "Nationaal Park 3.0: Een nieuwe benadering voor de toekomst van nationale parken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/activiteit/nationaal-park-3.0-een-nieuwe-benadering-voor-de-toekomst-van-nationale-parken.htm" }, "lead": "Tijdens het debat gaan we met elkaar in gesprek over verschillende visies op nationale parken, waaronder Nationaal Park 3.0; een nieuwe benadering van nationale parken waarin ruimte is voor natuur én mens.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/1/7/610562_fullimage_duinen%20en%20strand.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Duinen, strand en zee - Melk Hagelslag via Pixabay", "photographer": "RoonZ-nl", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/roonz-nl-17511/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/beach-sea-twilight-landscape-waves-4530127/", "keywords": [ "strand", "duinen", "zee" ] }, "publication_date": "2022-12-23T10:51+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-03T13:49+02:00", "expiration_date": "2023-02-14T00:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Debat", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Debat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit", "gkn_diervizier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "13-02-2023", "starttime": "14:00", "startdatetime": "2023-02-13T14:00+01:00", "enddate": "13-02-2023", "endtime": "17:00", "enddatetime": "2023-02-13T17:00+01:00" }], "location": "Leiden", "organiser": ["VVM - netwerk van milieuprofessionals"], "price": "30,-", "jumplinktext": "Meer informatie en aanmelden", "link_url": "https://www.vvm.info/activiteit/nationaal-park-3-0-een-nieuwe-benadering", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }] } , { "identifier": "element_21341360", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer nieuws", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Nieuws", "url": "/nl/diervizier/nieuws.htm" } } } ] }, { "area": "nieuwsbriefdiervizier", "title": "Nieuwsbrief DierVizier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_newsletter", "name": "contenttemplate_newsletter"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Wil je up-to-date blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van DierVzier.", "elements": [ { "identifier": "element_28908982", "type": "modularcontent", "gkn_newsletter": { "newsletter_id": "4a0ae5eb-284a-4f26-a9c5-927713262df2", "placeholder": "Emailadres", "button_text": "Aanmelden" } } ] } ] }