{ "type": "page", "identifier": "page_20006440", "title": "DierVizier", "navtitle": "", "url": "/nl/diervizier.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "DierVizier", "url": "/nl/diervizier.htm" }], "subPages": [ { "identifier": "page_20006459", "title": "Nieuws", "url": "/nl/diervizier/nieuws.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_29056620", "title": "Nieuwsbrief DierVizier", "url": "/nl/diervizier/nieuwsbrief.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Op dit portaal van het samenwerkingsverband DierVizier vind je kennis en inspiratie voor beleidsvorming en uitvoering rondom belangrijke gemeentelijke of regionale dieren­(welzijns)kwesties. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van DierVizier? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief." } }, { "identifier": "page_20006497", "title": "Agenda", "url": "/nl/diervizier/agenda.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_21507387", "title": "Columns", "url": "/nl/diervizier/columns.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_21454642", "title": "Over de thema's", "url": "/nl/diervizier/over-de-themas.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Belangrijke basis van het DierVizier kennisplatform zijn de dossiers rondom belangrijke dieren(welzijns)kwesties of -thema’s. Tot en met voorjaar van 2023 worden in totaal 12 kennisdossiers ingericht." } }, { "identifier": "page_21013779", "title": "Over ons", "url": "/nl/diervizier/over-ons.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "DierVizier is primair een breed samenwerkingsverband van grote en kleine gemeenten, het ministerie van LNV, dierenwelzijnsorganisaties en kennisinstellingen. DierVizier is opgericht met als doel om gemeenten handvatten te geven om effectiever en zorgvuldiger te reageren op vragen over het welzijn van dieren." } }, { "identifier": "page_21013798", "title": "Contact", "url": "/nl/diervizier/contact.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Heb jij vragen of opmerkingen over het kennisplatform DierVizier? Of ben je benieuwd hoe jij met jouw organisatie lid kunt worden van het samenwerkingsverband DierVizier? Neem dan contact met ons op." } } ], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "partner_page", "name": "Partnerpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/728d440d-02fb-462f-b783-263f57bede50_dog-gce7cb9031_1920rs.jpg", "width": 1919, "height": 863, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "actueelbijdiervizier", "title": "Actueel bij DierVizier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Er komen steeds meer vragen over dieren en dierenwelzijn op het bordje van gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de zorgplicht voor gezelschapsdieren, hulp en zorg voor wilde dieren, de aanpak en preventie van bijtincidenten, dieren die voor overlast zorgen, uitbraken van dierziekten zoals de vogelgriep, en dieren in relatie tot het sociale domein, zoals bij huisuitzettingen. Het samenwerkingsverband DierVizier geeft kennis en inspiratie om deze vragen te beantwoorden, door bundeling van de krachten in dit kennisplatform en ontmoetingen en contact met collega’s van andere gemeenten in een online ontmoetingsruimte.", "elements": [ { "identifier": "element_37986634", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_746974", "title": "DierVizier feliciteert Amersfoort met titel Diervriendelijke Gemeente 2023", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/diervizier-feliciteert-amersfoort-met-titel-diervriendelijke-gemeente-2023.htm" }, "lead": "Gemeente Amersfoort is tijdens het Landelijke Congres Dierenhulpverlening van Stichting DierenLot uitgeroepen tot de diervriendelijke gemeente van 2023.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/0/1/cid746974_1700907800627_Diervriendelijke%20gemeente%202023%20%28%C2%A9DierVizier%29.JPG", "width": 1024, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-11-25T10:51+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-25T11:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "Dierenwelzijn", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_diervizier", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Verkiezing van Diervriendelijke Gemeente 2023", "target_audience_abstract": "beleidsmedewerkers, burgers, dierenhulporganisaties", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }] } , { "identifier": "element_38355065", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_746590", "title": "Natuur wordt rechtspersoon in gemeente Eijsden-Margraten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/natuur-wordt-rechtspersoon-in-gemeente-eijsden-margraten.htm" }, "lead": "De gemeenteraad van Eijsden-Margraten, Zuid-Limburg heeft een motie aangenomen die ervoor zorgt dat de belangen van de natuur meegenomen worden in elk raadsbesluit. De natuur krijg een voogd die opkomt voor haar belangen. Dit is de eerste gemeente in Nederland waar van natuur een rechtspersoon wordt gemaakt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/8/649395_fullimage_shutterstock_5614024_nl_limburg_landschap%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 762, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Heuvellandschap", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© WUR", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Heuvellandschap", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/l/40d3029a7b1ac64d/", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-11-16T12:59+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-16T15:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_diervizier" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "flora en fauna, rechtspersoon, gemeenten", "target_audience_abstract": "gemeenteambtenaren", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_745942", "title": "Tweede kamer wil jacht op uitheemse rivierkreeften opschalen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/tweede-kamer-wil-jacht-op-uitheemse-rivierkreeften-opschalen.htm" }, "lead": "De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om bevissing op de Amerikaanse rivierkreeft op te schalen. Nu mogen maximaal 10 beroepsvissers deze exoot vangen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/c/6/719290_fullimage_1280px-rode_amerikaanse_rivierkreeft%2C_red_swamp_crayfish%2C_procambarus_clarkii_04.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 617, "focuspoint-y": 433, "alternative_text": "Amerikaanse rode rivierkreeft - Luc hoogenstein via wikimedia commons", "photographer": "Luc hoogenstein", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license", "photo_license_hyperlink": "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en", "source_info": "Wikimedia Commons", "source_info_hyperlink": "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rode_amerikaanse_rivierkreeft,_Red_Swamp_Crayfish,_Procambarus_clarkii_04.jpg", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-11-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-28T14:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_exoten", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_diervizier", "gkn_exoten", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kennisnetwerk Invasieve Exoten", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisnetwerk-invasieve-exoten-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Kennisnetwerk Invasieve Exoten", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisnetwerk-invasieve-exoten-2.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "invasieve exoten, terreinbeheer, onkruidbestrijding", "target_audience_abstract": "terreinbeheerders, onderzoekers, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_745195", "title": "Sportvissers stoppen met weerhaken in Amersfoort", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/nieuwsitem/sportvissers-stoppen-met-weerhaken-in-amersfoort.htm" }, "lead": "Hengelsportvereniging Amersfoort en de gemeente Amersfoort hebben een nieuwe verpachtingsovereenkomst voor het (vis)water in de stad getekend. In deze nieuwe overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over dierenwelzijn en ecologie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/5/0/745201_fullimage_istock-1397752757.jpg", "width": 1295, "height": 810, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Angler holding a big Common Carp, HenrikNorway, iStock", "photographer": "HenrikNorway", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/HenrikNorway?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Angler holding a big Common Carp. Freshwater fishing and trophy fish", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/angler-holding-a-big-common-carp-freshwater-fishing-and-trophy-fish-close-up-gm1397752757-452087094?phrase=karper", "keywords": [ "vis", "karper", "water" ] }, "publication_date": "2023-10-20T09:30+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-20T10:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_diervizier", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "sportvissen, weerhaken, dierenwelzijn, ecologie", "target_audience_abstract": "sportvissers, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_37381312", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Snel naar de DierVizier thema's", "linktext1": "Wet- en Regelgeving", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Wet- en regelgeving", "url": "/nl/diervizier/dossier/wet-en-regelgeving-dossier.htm" }, "linktext2": "In het wild levende dieren", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "In het wild levende dieren", "url": "/nl/diervizier/dossier/in-het-wild-levende-dieren-dossier.htm" }, "linktext3": "Groenblauwe gemeente", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Groenblauwe gemeente", "url": "/nl/diervizier/dossier/groenblauwe-gemeente-dossier.htm" }, "linktext4": "Huis- en hobbydieren", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "Huis- en hobbydieren", "url": "/nl/diervizier/dossier/huis-en-hobbydieren-dossier.htm" }, "linktext5": "Dierziekten", "link_url5": "", "link_intern5": { "title": "Dierziekten", "url": "/nl/diervizier/dossier/dierziekten-dossier.htm" }, "linktext6": "", "link_url6": "", "linktext7": "", "link_url7": "", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } , { "identifier": "element_38355173", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer nieuws van DierVizier", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Nieuws", "url": "/nl/diervizier/nieuws.htm" } } } , { "identifier": "element_40827316", "type": "contentitemslist", "subtype": "banner", "title": "", "mediaitems": [] } , { "identifier": "element_38358290", "type": "contentitemslist", "subtype": "banner", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_735688", "title": "Lid worden van DierVizier", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_banner", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_banner", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/banner-1/lid-worden-van-diervizier.htm" }, "lead": "Door lid te worden van DierVizier kunnen gemeenten en partners van elkaar leren en elkaar inspireren. Je vindt op dit platform, naast interessante informatie als het gaat om dierenwelzijn, toegang tot een uitgebreid netwerk van collega’s van gemeenten die met dezelfde onderwerpen bezig zijn. Aan het lidmaatschap van DierVizier zijn geen kosten verbonden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/0/0/cid735688_1690813881994_DierVizier%20kleuren.png", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-07-31T14:43+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-04T13:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "linktext": "Word lid", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Contact", "url": "/nl/diervizier/contact.htm" } } }] } ] }, { "area": "themauitgelicht:dierziekten", "title": "Thema uitgelicht: Dierziekten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Nederland moet als dichtbevolkt land met veel dieren alert zijn op nieuwe en bestaande ziekten die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen, en andersom. Zulke ziekten noemen we zoönosen. Voorbeelden zijn Q-koorts en vogelgriep. Het dossier biedt voorbeelden van waar een gemeente zoal mee te maken kan krijgen als het gaat om preventie, maatregelen en communicatie omtrent dierziekten\/zoönosen.", "elements": [ { "identifier": "element_37382576", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_712568", "title": "Dierziekten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/diervizier/dossier/dierziekten-dossier.htm" }, "lead": "Nederland moet als dichtbevolkt land met veel dieren alert zijn op nieuwe en bestaande ziekten die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen, en andersom. Zulke ziekten noemen we zoönosen. Voorbeelden zijn Q-koorts en vogelgriep.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/f/d/712572_fullimage_geit-alternate.jpg", "width": 884, "height": 497, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Geit - ©Iris Hamelmann via Pixabay", "photographer": "Iris Hamelmann", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Pixabay", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "Geit", "Aaien", "Hand", "Sik", "Kop" ] }, "publication_date": "2023-01-25T10:04+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-20T12:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_diervizier"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "2023-02-01T00:00+02:00" } }] } , { "identifier": "element_37385193", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "In dit dossier", "gkz_content_id": [ "1167612", "862088", "1186004" ] } } , { "identifier": "element_38354530", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bekijk alle thema's van DierVizier", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Over de thema's", "url": "/nl/diervizier/over-de-themas.htm" } } } , { "identifier": "element_38434623", "type": "contentitemslist", "subtype": "banner", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_734036", "title": "Over DierVizier", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_banner", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_banner", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/banner-1/over-diervizier.htm" }, "lead": "DierVizier heeft als missie geformuleerd de drijvende kracht en de verbinder te zijn achter effectieve en duurzame kennisdeling en samenwerking op het gebied van dierenwelzijn binnen gemeenteland. Haar visie is om kennis en ervaring op het gebied van dierenwelzijn te bundelen, actueel houden en beschikbaar maken voor het relatienetwerk binnen gemeenteland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/4/3/cid734036_1691416058822_Hertenkamp%20Den%20Haag%20%28Shuuterstock%29.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-06-29T16:28+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-07T15:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "linktext": "Lees meer", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Over ons", "url": "/nl/diervizier/over-ons.htm" } } }] } ] }, { "area": "nieuwsbrief", "title": "Nieuwsbrief", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_newsletter", "name": "contenttemplate_newsletter"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Wil je up-to-date blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van DierVzier.", "elements": [ { "identifier": "element_37381325", "type": "modularcontent", "gkn_newsletter": { "newsletter_id": "4a0ae5eb-284a-4f26-a9c5-927713262df2", "placeholder": "Emailadres", "button_text": "Aanmelden" } } ] }, { "area": "diervizierinjouwgemeente", "title": "DierVizier in jouw gemeente", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Het bevorderen van een prettige en veilige leefomgeving voor haar bewoners is één van de hoofdtaken van gemeenten. Waar mensen leven zijn ook dieren die goede zorg verdienen en tegenover wie we als mens verplichtingen hebben. Dit geldt voor zowel gehouden als dieren in het wild. Daarom is het van belang dat de gemeente aandacht heeft voor dierenwelzijn. Bekijk hieronder hoe Almere en Zwolle ermee aan de slag zijn.", "elements": [ { "identifier": "element_37381309", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "DierVizier en de gemeente Zwolle", "source": "Video DierVizier", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=iIFAT52LJ0M", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_37381311", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "DierVizier en de gemeente Almere", "source": "Video DierVizier & Groen Kennisnet", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=l0qOxhalK1Q", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/d5ba1a48-fd56-412b-89a1-6c82cca45da6_thumbnail2.png", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" } } } ] } ] }