{ "type": "page", "identifier": "page_18571256", "title": "Wat is dierenwelzijn?", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/wat-is-dierenwelzijn.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Wat is dierenwelzijn?", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/wat-is-dierenwelzijn.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Door het houden van dieren en de relatie tussen mensen en dieren kan dierenwelzijn onder druk komen te staan. Maar wat is dierenwelzijn eigenlijk?" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Je kunt dierenwelzijn omschrijven als het voldoen aan de behoeftes van dieren en de zorg voor hun fysieke en mentale gezondheid. Maar maatschappelijke en ethische invalshoeken zorgen ervoor dat dierenwelzijn een veelomvattend en complex begrip is.<\/p>

Definitie dierenwelzijn<\/h2>

Vraag aan willekeurige personen wat dierenwelzijn is, en de kans is groot dat je allemaal verschillende antwoorden krijgt. Ook in de wetenschap worden verschillende definities gebruikt en zijn er verschillende opvattingen van wat dierenwelzijn wel of niet is. Aan drie aspecten wordt vooral veel belang gehecht in discussies over dierenwelzijn: gezondheid (lichamelijke of fysieke gesteldheid), gevoel en emotie en natuurlijk gedrag.<\/p>

De drie aspecten hebben overlap en zijn met elkaar verbonden. Dierenwelzijn omvat dus zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijk welzijn (hoe voelen dieren zich). Er zijn verschillende definities van dierenwelzijn. Sommige leggen de nadruk op de gevoelens van dieren, en sommige op het biologisch functioneren. Overeenkomst in veel definities van dierenwelzijn is dat het dier en de kwaliteit van zijn leven centraal staan.<\/p>

Voorbeelden van definities zijn:<\/p>