{ "type": "page", "identifier": "page_18571313", "title": "Waarden", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/waarden.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Waarden", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/waarden.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "In onze cultuur zijn we ons meer en meer bewust geworden dat een dier niet alleen maar een gebruikswaarde heeft maar ook een intrinsieke waarde. Dat wil zeggen een eigen waarde afgezien van een mogelijk nut voor de mens. Dat besef is uiteindelijk in vele Europese landen vertaald in beleid." }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In Nederland is de intrinsieke <\/strong>waarde van het dier in 1981 tot uitgangspunt van beleid gemaakt. De erkenning is nu ook opgenomen in de Wet dieren (2013). De erkenning van de intrinsieke waarde betekent dat deze waarde uitdrukkelijk in de omgang met dieren moet worden betrokken: het belang van het dier wordt inzichtelijk gemaakt en wordt afgewogen tegen andere relevante belangen.<\/p>

Het begrip intrinsieke waarde wordt op twee verschillende manieren onderbouwd:<\/p>