{ "type": "page", "identifier": "page_20772724", "title": "Transparantie in de veehouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/transparantie-in-de-veehouderij-3.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Transparantie in de veehouderij", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/transparantie-in-de-veehouderij-3.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Het leermateriaal is bedoeld om leerlingen bekend te maken met het begrip transparantie. Wat betekent het voor veehouders als ze zich met transparantie gaan bezighouden? Basis van het leermateriaal zijn drie video’s: transparantie in de melkvee-, pluimvee- en de varkenshouderij." }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_20773289", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Trailer 'Transparantie in de veehouderij'", "source": "Dierenwelzijn", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=E4Qxn2nP_X8", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Bij de video’s zijn opdrachten ontwikkeld en is een docentenhandleiding gemaakt. Genoemde materialen zijn gebundeld in het onderwijsdossier ‘Transparantie in de veehouderij.<\/p>

Onderwijsniveau<\/h2>

Leermateriaal voor veehouders in opleiding op niveau:<\/p>