{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_610331", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Strengere regels om aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers te verminderen", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/strengere-regels-om-aantal-stalbranden-en-dierlijke-slachtoffers-te-verminderen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "metadata" : { "id": 610331, "identifier": "mediaitem_610331", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/strengere-regels-om-aantal-stalbranden-en-dierlijke-slachtoffers-te-verminderen-1.htm", "title": "Strengere regels om aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers te verminderen", "lead": "Landbouwminister Schouten stelt een pakket aan maatregelen voor om het aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers in Nederland terug te dringen. De meeste dierlijke slachtoffers vallen, voor zover de oorzaak bekend is, bij branden veroorzaakt door gebrekkige elektra. Daarom worden jaarlijkse visuele keuringen van elektra voor álle stallen verplicht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/2/9/cid610331_Brand%2520%2528%25C2%25A9Pixabay%2529_950.jpg", "width": 950, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-10-09T16:39+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-25T13:33+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Stalbranden, Veehouderij", "target_audience_abstract": "Veehouder, Beleidsmaker", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

<\/em>Ook moeten de overlevingskansen van dieren vergroot worden. Onderzoek zal moeten uitwijzen hoe dat kan worden bereikt. Minister Schouten schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op onderzoek en de aanbevelingen<\/a> van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV). Het onderzoek liet zien dat de aanpak van stalbranden niet heeft geleid tot de gewenste resultaten. Het aantal stalbranden is tussen 2012 en 2020 niet afgenomen en het aantal dieren dat jaarlijks bij een stalbrand om het leven komt is volgens de OvV zelfs toegenomen.<\/p>

Deugdelijke electra<\/h2>

Het ministerie stelt tot doel het aantal dodelijke stalbranden en dodelijke dierlijke slachtoffers per sector te halveren in 2026, ten opzichte van 2020. De meeste dierlijke slachtoffers vallen bij branden die zijn veroorzaakt door elektra, zoals defecte apparaten en/of kortsluiting. Vanaf 2023 stelt minister Schouten daarom een jaarlijkse, visuele keuring van elektra wettelijk verplicht voor alle stallen. Daarnaast moeten de grote veehouderijen iedere drie jaar een uitgebreidere, strengere elektra- en zonnestroomkeuring ondergaan. Voor kleinere bedrijven wordt dit iedere vijf jaar.<\/p>

Vergroten veiligheid grote stallen<\/h2>

De regels worden strenger voor grotere bedrijven omdat hier het risico op meer slachtoffers bij een brand groter is.<\/p>