{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_634774", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Oceanen in 2050 dichtgeslibd met plastic", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/oceanen-in-2050-dichtgeslibd-met-plastic.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "metadata" : { "id": 634774, "identifier": "mediaitem_634774", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/oceanen-in-2050-dichtgeslibd-met-plastic.htm", "title": "Oceanen in 2050 dichtgeslibd met plastic", "lead": "De verwachte groei van plasticvervuiling in grote delen van onze oceanen heeft tegen het eind van deze eeuw onherstelbare ecologische gevolgen als er nu geen actie wordt ondernomen om het gebruik en de productie van plastic terug te dringen. Naar verwachting zal de productie van plastic rond 2040 meer dan verdubbelen, waardoor het plastic afval in de oceaan tegen 2050 verviervoudigd zal zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/b/634775_fullimage_kraag2.jpg", "width": 1214, "height": 727, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Plastic kraag (┬ęChris Earley, Flickr)", "photographer": "Plastic kraag - Chris Earley", "photographer_hyperlink": "https://www.flickr.com/photos/127945801@N07", "photo_license": "CC BY-NC-SA 2.0", "photo_license_hyperlink": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/", "source_info": "Flickr", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "plasticvervuiling", "plastic", "dierenwelzijn", "zeehond", "zee", "dier", "noordzee" ] }, "publication_date": "2022-02-17T11:15+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-17T13:32+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_duurzame_visserij" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_dier" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Plasticvervuiling", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dat is de alarmerende conclusie van het nieuwe rapport: \"Impacts of plastic pollution in the ocean on marine species, biodiversity and ecosystems<\/a>\" van het Wereld Natuur Fonds (WWF). Het Alfred Wegener Instituut heeft voor WWF 2.592 studies geanalyseerd op impact van plasticvervuiling op het leven in zee en ecosystemen. Vooral kwetsbare natuur zoals koraalriffen en mangrovebossen lijden er zwaar onder. Uit het overzichtsrapport blijkt dat in mariene gebieden, met een oppervlakte vergelijkbaar met alle EU-landen, de ecologische grenzen van microplasticconcentraties tegen het eind van deze eeuw zullen zijn overschreden. De drempelwaarde voor plastic in de zee is 1,21 x 105<\/sup> items per kubieke meter. In enkele hotspots van plastic afval zoals de Middellandse, de Oost-Chinese en de Gele Zee, en de Noordelijke IJszee zijn deze drempelwaarden al gepasseerd. <\/p>

Grote impact op dieren<\/h2>

Tot nu toe is bekend dat 2.144 diersoorten de gevolgen ondervinden van plastic in hun leefomgeving. Geschat wordt dat 90 procent van de zeevogels en 52 procent van de zeeschildpadden plastic binnen heeft gekregen. Dit varieert van stukjes plastic in de maag, plasticafval dat om de nek van een dier vastzit tot weekmakers in het bloed. Ook cruciale ecosystemen zoals koraalriffen en mangroves lopen groot gevaar door vervuiling.<\/p>" } , { "identifier": "element_21243036", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1042100"] } } , { "type": "text", "html": "

Roep om bindend VN-verdrag<\/h2>

Overheden, het bedrijfsleven en de samenleving kunnen het probleem alleen samen oplossen. Maatregelen zijn bijvoorbeeld het verbieden van wegwerpplastic, alternatieven voor plastic promoten en plasticproducten beter recyclebaar maken. De publieke druk om bindende afspraken te maken is groot. <\/p>

Van 28 februari tot 3 maart staat de onderhandeling over een ambitieus en bindend VN-verdrag om plasticvervuiling te stoppen op de agenda van de top van het VN-Milieuprogramma<\/a> dat in Nairobi plaatsvindt. Ook hebben 100 grote bedrijven, meer dan 700 maatschappelijke organisaties en 156 landen zich uitgesproken voor een verdrag. <\/p>

Tot eind februari kun je ook nog tekenen voor een WWF petitie<\/a> voor een plasticverdrag. <\/p>

Gebaseerd op <\/em>tekst WWF Nederland<\/em><\/a><\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Publicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_21243033", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Impacts of plastic pollution in the oceans on marine species, biodiversity and ecosystems - report, WWF, 2022", "link_url": "https://edepot.wur.nl/564835" } } , { "identifier": "element_21243034", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Impacts of plastic pollution in the oceans on marine species, biodiversity and ecosystems - summary, WWF, 2022", "link_url": "https://edepot.wur.nl/564834" } } , { "identifier": "element_21243035", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1042100", "879185", "471767" ] } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_21242998", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "WWF petitie voor een plasticverdrag", "link_url": "https://www.wwf.nl/kom-in-actie/freethesea/plastic" } } , { "identifier": "element_21242996", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Interview with Alfred Wegener Institute, Deutsche Welle News, February 2022", "link_url": "https://www.youtube.com/watch?v=xpkIYUqHkGI" } } , { "identifier": "element_21242997", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "United Nations Environment Assembly", "link_url": "https://www.unep.org/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }