{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_682180", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Nog geen verbod op het doden van eendagshaantjes", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/nog-geen-verbod-op-het-doden-van-eendagshaantjes.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "metadata" : { "id": 682180, "identifier": "mediaitem_682180", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/nog-geen-verbod-op-het-doden-van-eendagshaantjes.htm", "title": "Nog geen verbod op het doden van eendagshaantjes", "lead": "Het doden van eendagshaantjes van legrassen staat al enige tijd ter discussie en heeft geleid tot Kamermoties, die vragen om het verbieden van deze praktijk. Minister Adema van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt nu nog geen verbod in, maar heeft wel besloten dat de pluimveesector de komende drie jaar werk moet maken van een afname van het aantal gedode eendagshaantjes.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/2/2/cid682180_1668343500279_Eendagskuiken.jpg", "width": 1715, "height": 1129, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-11-12T13:24+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-13T13:47+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_dierethiek", "dww_diergezondheid", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergezondheid", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_dierethiek" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "doden van eendagshaantjes van legrassen", "target_audience_abstract": "overheid, pluimveehouders, marktpartijen, maatschappelijke organisaties", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Hij komt tot dit besluit op advies<\/a> van de Stuurgroep Eendagshaantjes, zo schrijft hij in een brief<\/a> aan de Tweede Kamer. Jaarlijks worden er miljoenen haantjes van legrassen direct gedood nadat zij uit het ei zijn gekomen, enkel omdat zij geen economisch nut hebben in de humane voedselketen. Het doden van deze eendagshaantjes wordt door veel mensen als onethisch beschouwd. Een verbod op deze praktijk lijkt de meest voor de hand liggende oplossing. Echter, dit is niet zo simpel als het op het eerste gezicht wellicht lijkt. Het doden van eendagshaantjes is een zeer complex vraagstuk.<\/p>

Doden eendagshaantjes<\/h2>

Het doden van eendagshaantjes staat al geruime tijd in de aandacht. Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk hebben reeds wetgeving die het doden van eendagshaantjes verbiedt of alleen onder voorwaarden toestaat. In Nederland zijn er in juni 2021 in de Tweede Kamer een tweetal moties op dit onderwerp aangenomen - de Motie Beckerman en Boswijk en de Motie Vestering en Beckerman - die beiden vragen om een verbod: <\/p>