{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_675239", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Hoe maak je runderen weerbaarder tegen aanvallen van de wolf?", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/hoe-maak-je-runderen-weerbaarder-tegen-aanvallen-van-de-wolf.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "metadata" : { "id": 675239, "identifier": "mediaitem_675239", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/hoe-maak-je-runderen-weerbaarder-tegen-aanvallen-van-de-wolf.htm", "title": "Hoe maak je runderen weerbaarder tegen aanvallen van de wolf?", "lead": "Na jaren van afwezigheid heeft de wolf zich ook in Nederland gevestigd. De vraag is nu hoe runderen, ingezet voor natuurbegrazing, beter in staat kunnen worden gesteld om zich tegen aanvallen van de wolf te weren. Hiervoor worden adviezen gedaan op basis van de relevante wetenschappelijke literatuur en op contacten met (inter)nationale experts.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/3/cid675239_1665058141668_Beweiding%20ossen%20IMG_4905.JPG", "width": 4752, "height": 3168, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-10-06T13:32+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-06T15:14+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "dww_wild", "gkn_diervizier" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_diervizier", "gkn_home", "dww_wild", "dww_productiedieren", "dww_melkvee" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Wolfwerend vermogen rundvee verbeteren", "target_audience_abstract": "veehouders, beleidsmedewerkers, natuurbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De adviezen zijn uitgebracht aan de hand van een deskstudie door HopSterAdvies, in opdracht van ZLTO en gefinancierd door de provincie Noord-Brabant. Aanleiding voor de deskstudie was het rapport<\/a> van de Adviescommissie preventie wolvenschade uit 2021.<\/p>

Aanbevelingen wolfwerend vermogen<\/h2>

Uit de deskstudie<\/a> blijkt dat er nauwelijks concrete ideeën voor het versterken van het wolfwerend vermogen van runderen bekend zijn. De zoektocht bevat evenwel een aantal belangrijke leerpunten betreffende de vraag hoe rundveehouders hun dieren, die in of in de nabijheid van natuurgebieden worden gehouden, het best tegen wolven kunnen beschermen. Aanbevelingen:<\/p>