{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_621381", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Grip op de complexiteit rondom het doden van dieren", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/grip-op-de-complexiteit-rondom-het-doden-van-dieren.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "metadata" : { "id": 621381, "identifier": "mediaitem_621381", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/grip-op-de-complexiteit-rondom-het-doden-van-dieren.htm", "title": "Grip op de complexiteit rondom het doden van dieren", "lead": "Het doden van dieren is een ongemakkelijk thema dat vragen oproept, maar is onlosmakelijk onderdeel van onze omgang met dieren. Dat er met het doden van dieren in verschillende situaties op een andere manier wordt omgegaan maakt het nog ingewikkelder.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/d/b/652151_fullimage_rda8.png", "width": 604, "height": 353, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Rat", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "RDA", "source_info_hyperlink": "https://www.rda.nl/", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-25T09:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-05-27T12:20+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Visie op doden van dieren", "target_audience_abstract": "Dierverzorgers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In de RDA-zienswijze ‘Doden van dieren aan het licht<\/a>’ is een verkenning uitgevoerd van vijf uiteenlopende redenen om dieren te doden. Per geval worden knelpunten beschreven en worden specifieke conclusies en aanbevelingen gegeven.<\/p>

Aanleiding<\/strong><\/h2>

In de ‘Staat van het Dier<\/a>’ (2019) constateerde de RDA dat de houding van mensen ten opzichte van dieren is veranderd. Nederlanders hebben nu meer respect voor dieren en inbreuken op dierenwelzijn worden minder geaccepteerd. Mensen verplaatsen zich meer in dieren en vinden dat dieren rechten hebben, bijvoorbeeld het recht op een waardig bestaan en goede verzorging. Wat betekent deze veranderende mensdierrelatie voor de opvattingen over het doden van dieren? <\/p>

Vijf redenen om te doden<\/strong><\/h2>

De RDA beschrijft het ‘landschap’ van het doden van dieren aan de hand van vijf verschillende redenen om dieren te doden:<\/p>