{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_594824", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Betere aanpak nodig om stalbranden in de veehouderij te voorkomen", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/betere-aanpak-nodig-om-stalbranden-in-de-veehouderij-te-voorkomen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "metadata" : { "id": 594824, "identifier": "mediaitem_594824", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/betere-aanpak-nodig-om-stalbranden-in-de-veehouderij-te-voorkomen-1.htm", "title": "Betere aanpak nodig om stalbranden in de veehouderij te voorkomen", "lead": "De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar stalbranden in de veehouderij. De raad concludeert dat het bij de aanpak van stalbranden ontbreekt aan goede prioritering en sturing. Ook vindt de raad dat bedrijfseconomische belangen een (te) grote rol spelen bij de totstandkoming van maatregelen, overheidsbeleid tegenstrijdig werkt en dat er te weinig kennis is over de oorzaken van stalbranden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/2/1/cid594824_Brand%2520%2528%25C2%25A9Pixabay%2529_950.jpg", "width": 950, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-26T14:19+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-29T00:26+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Stalbranden, Veehouderij", "target_audience_abstract": "Varkenshouder, Melkveehouder, Pluimveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onderstreept en erkent in een Kamerbrief<\/a> dat een andere aanpak nodig is met een grotere verantwoordelijkheid en meer sturing van de overheid. <\/p>

Aanpak stalbranden<\/h2>

De afgelopen jaren zijn honderdduizenden dieren bij stalbranden omgekomen. In de periode tussen 2012 en 2020 waren er jaarlijks gemiddeld 37 stalbranden, waarvan 17 met dierlijke slachtoffers. Daarbij overleden gemiddeld 143.000 dieren per jaar, in totaal bijna 1,3 miljoen. De gevolgen van een stalbrand zijn vaak desastreus voor dieren in die stal en zeer ingrijpend voor veehouders. De dieren verbranden levend, stikken door rook of raken ernstig gewond. Om het aantal stalbranden en het aantal dieren dat daarbij om het leven komt fors te verminderen heeft een aantal betrokken partijen in 2011 gezamenlijk het Actieplan Stalbranden 2012 – 2016<\/a> opgesteld. Dit plan kreeg in 2018 een vervolg met het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018 – 202<\/a>2.<\/p>

Niet effectief<\/h2>

Uit het onderzoek<\/a> van de Onderzoeksraad blijkt dat deze actieplannen niet het beoogde effect hebben gehad. Sommige maatregelen hebben in potentie een positief effect op de brandveiligheid. Dit geldt met name voor de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 in 2014, de invoering van periodieke elektrakeuringen vanaf 2016 en de aanvullende verzekeringseisen voor brandveiligheid die verzekeraars stellen bij nieuwbouw en verbouw van veestallen. Het effect van deze maatregelen blijkt echter door een aantal factoren te worden beperkt:<\/p>