{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_595225", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Welzijnsrisico's door extreem uiterlijk designerkat Bambino Sphynx", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Welzijnsrisicos-door-extreem-uiterlijk-designerkat-Bambino-Sphynx-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "metadata" : { "id": 595225, "identifier": "mediaitem_595225", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Welzijnsrisicos-door-extreem-uiterlijk-designerkat-Bambino-Sphynx-1.htm", "title": "Welzijnsrisico's door extreem uiterlijk designerkat Bambino Sphynx", "lead": "Onderzoek van de Universiteit Utrecht toont aan dat het fokken van de 'designerkat' Bambino Sphynx veelal gepaard gaat met gezondheids- en welzijnsproblemen voor de dieren. Bij deze katten ontbreken vacht en snorharen, en ze hebben verkorte poten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/0/4/cid595225_Bambino%2520Sphynx_123rf_530.com.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-09T08:29+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-11T10:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_dierethiek", "dww_diergezondheid", "dww_gezelschapsdieren", "dww_katten", "GKN2IMPORT", "gkn_gezelschapsdieren", "GKN2GEDAAN" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_dierethiek", "dww_gezelschapsdieren", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_katten", "dww_diergezondheid" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Diergezondheid, Katten", "target_audience_abstract": "Dierverzorger", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

<\/em><\/em>Aan de hand van het onderzoek<\/a> kan de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) beter bepalen of er sprake is van een overtreding.<\/p>

Regels fokken gezelschapsdieren<\/h2>

In Nederland zijn er in het Besluit houders van dieren algemene regels en voorwaarden gesteld voor het fokken met gezelschapsdieren. Daarin staat vermeld dat het verboden is te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.<\/p>

Het is lastig gebleken de regels daadwerkelijk te handhaven zonder inhoudelijke wetenschappelijke onderbouwing over het voorkomen van en het doorgeven van specifieke gezondheids- of welzijnsproblemen. De NVWA heeft daarom een deskundigenverklaring<\/a> laten opmaken door de Universiteit Utrecht over de problemen bij de Bambino Sphynx, aan de hand waarvan beter kan worden bepaald of sprake is van een overtreding.<\/p>

Raskat Bambino Sphynx<\/h2>

De Bambino Sphynx (\"Bambino\") is het resultaat van kruisingen tussen de kortpotige Munchkin<\/a> en de haarloze Sphynx<\/a>. In de deskundigenverklaring is te lezen dat voor het fokken van een Bambino Sphynx bewust meerdere schadelijke erfelijke kenmerken zijn geselecteerd (mutantenfokkerij) en zijn gestapeld. Met het stapelen van de mutaties, stapelen ook de welzijnsrisico’s van het ontbreken van een vacht en het hebben van verkorte ledematen ten aanzien van de wijze van bewegen, de warmteregulatie en huidgezondheid voor de Bambino Sphynx kat. Dit kan leiden tot gezondheids- en welzijnsproblemen zoals vergrote kans op zonnebrand, een verhoogde infectiegevoeligheid, problemen met het regelen van de lichaamstemperatuur, moeilijkheden met springen en een vergrote kans op het ontwikkelen van patella luxatie (losse knieschijf), artrose en hernia's.<\/p>

\"Deze verstoring van de diersoorteigen uiterlijke en functionele eigenschappen vormt niet alleen een risico voor het welzijn van het dier, maar gaat ook voorbij aan de intrinsieke waarde van het dier en de diersoort. Wij willen daarbij benadrukken dat dit niet alleen geldt voor de Bambino Sphynx kat, maar ook voor andere en toekomstige ´designerkatten´ of designergezelschapsdieren die voortkomen uit mutantenfokkerij\", aldus de deskundigen in de verklaring. <\/em><\/p>

<\/em>Beter toezicht<\/h2>

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kondigde<\/a> op basis van de deskundigenverklaring nieuwe handhavingsregels aan bij het fokken van de de Bambino Sphynx. Verder roept de minister mensen op om voor het aanschaffen van een kat gebruik te maken van de “kitten-checklist<\/a>” van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG). Via deze checklist worden mensen geholpen bij het maken van een verantwoorde keuze voor de aanschaf van een kat.<\/p>

<\/em>In verschillende andere landen is het uitdrukkelijk verboden om te fokken met naaktkatten of katten met verkorte poten. Internationale kattenorganisaties als de Fédération Internationale Féline beschouwen kortpotigheid als een ernstige genetisch aandoening (achondroplasie); zowel Munchkin als de Bambino Sphynx worden dan ook door geen van deze organisaties als kattenras erkend.<\/em><\/em><\/p>

(Bron foto: Bambino Sphynx-123rf.com)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Publicaties <\/h2>" } , { "identifier": "element_19193148", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "859388", "859370" ]} } , { "identifier": "element_19193165", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Genetic Welfare Problems of Companion Animals, Sphynx, Universities Federation for Animal Welfare", "link_url": "https://www.ufaw.org.uk/cats/sphynx" } } , { "identifier": "element_19193166", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Genetic Welfare Problems of Companion Animals, Munchkin, Universities Federation for Animal Welfare", "link_url": "https://www.ufaw.org.uk/cats/munchkin" } } , { "identifier": "element_19193172", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Katten en huisdierenbijsluiters, LICG", "link_url": "https://www.licg.nl/katten/" } } , { "type": "text", "html": "

Links<\/h2>" } , { "identifier": "element_19476970", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Gehandicapt, column Dierenwelzijnsweb, januari 2019", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Gehandicapt", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/column/Gehandicapt-1.htm" } } } , { "identifier": "element_19476971", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Nieuwe criteria voor handhaving regels voor hondenfokkerij, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, maart 2019", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Nieuwe criteria voor handhaving regels voor hondenfokkerij", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-criteria-voor-handhaving-regels-voor-hondenfokkerij-1.htm" } } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }