{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_594861", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Verbeteren dierenwelzijn onlosmakelijk verbonden met verduurzaming veehouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Verbeteren-dierenwelzijn-onlosmakelijk-verbonden-met-verduurzaming-veehouderij-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "metadata" : { "id": 594861, "identifier": "mediaitem_594861", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Verbeteren-dierenwelzijn-onlosmakelijk-verbonden-met-verduurzaming-veehouderij-1.htm", "title": "Verbeteren dierenwelzijn onlosmakelijk verbonden met verduurzaming veehouderij", "lead": "De verschillende veehouderijsectoren hebben verduurzamingsplannen opgesteld die nu uitgevoerd worden. Gezonde dieren en een goed welzijn zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. De voortgang en welke stappen hierin worden gezet bespreekt Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in twee brieven aan de Tweede Kamer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/f/3/cid594861_WUR9444_NL_geiten_950.jpg", "width": 950, "height": 327, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-31T20:32+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-02T19:54+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_veehouderij" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Duurzame veehouderij", "target_audience_abstract": "Dierverzorger, Melkveehouder, Schapenhouder, Pluimveehouder, Geitenhouder, Hippisch ondernemer, Retailer", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Verzamelbrief dierenwelzijn landbouwhuisdieren<\/h2>

In de brief<\/a> over dierenwelzijn van 4 oktober 2018 aan de Tweede Kamer heeft de Minister haar ambities op het gebied van dierenwelzijn gedeeld. In een brief<\/a> over welzijn landbouwhuisdieren van 23 oktober 2020 wordt ingegaan op de manier waarop dierenwelzijn in het brede kader van de verduurzaming van de veehouderij wordt opgepakt en op het internationale beleid op dierenwelzijn. De uitwerking van de visie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 'Waardevol en verbonden<\/a>', waar dierenwelzijn een van de negen toetsstenen in de meetlat is, vormt de kapstok van het beleid. In de oktober brief wordt nader ingegaan op:<\/p>