{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_594969", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Tientallen exotische zoogdiersoorten aangetroffen in de huisdierenhandel", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Tientallen-exotische-zoogdiersoorten-aangetroffen-in-de-huisdierenhandel-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "metadata" : { "id": 594969, "identifier": "mediaitem_594969", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Tientallen-exotische-zoogdiersoorten-aangetroffen-in-de-huisdierenhandel-1.htm", "title": "Tientallen exotische zoogdiersoorten aangetroffen in de huisdierenhandel", "lead": "Begin augustus berichtte Stichting AAP dat tientallen soorten exotische dieren, waaronder apen, gewoon te koop zijn via Marktplaats en Facebook. Stichting AAP heeft van maart tot mei 2019 onderzocht hoe het staat met de handel in exotische zoogdieren als huisdier in Nederland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/7/b/cid594969_Stinkdier_Alison%2520Wardman-Wikimedia%2520Commons_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-04T16:38+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-12T10:55+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_dierethiek", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_huisvesting", "dww_wild", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_huisvesting", "dww_diergedrag", "dww_dierethiek", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_wild" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Exoten, Gezelschapsdieren, Wilde dieren", "target_audience_abstract": "Dierverzorger", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Aanleiding van het onderzoek<\/a> is dat het aantal opvangaanvragen bij AAP sinds 2010 is verdrievoudigd en ook de diversiteit aan diersoorten nog steeds toeneemt.<\/p>

Grootste variëteit via online platformen<\/h2>

In 3 maanden tijd trof Stichting AAP 55 verschillende exotische zoogdiersoorten aan in de handel bij 6 verkoopkanalen. De grootste variëteit aan exoten wordt aangeboden via het online platform Marktplaats, met 39 van de 55 soorten gevonden in de handel. Op Facebook werden in totaal 14 verschillende zoogdiersoorten te koop aangeboden. Van alle soorten uit dit onderzoek kon 81% worden gevonden op deze twee online kanalen. Op de twee bezochte beurzen werden 17 verschillende soorten zoogdieren geregistreerd. Het werkelijke aantal soorten te koop was waarschijnlijk hoger, omdat veel dieren vooraf zijn besteld en niet identificeerbaar zijn. Ten slotte boden twee in het onderzoek opgenomen dierenwinkels in totaal 12 soorten aan.<\/p>

Verboden soorten<\/h2>

Stichting AAP heeft het werkelijk aantal verkochte dieren niet gemeten, wel de diversiteit van het aanbod. Er werden soorten aangetroffen zoals de steppenzebra, primaten (bruinkopslingeraap, capucijnaap, dwergzijde aap), tenrecs, bennet-wallabie en parma-wallabie, jak, dromedaris, en heel veel alpaca’s. Naast de illegale apensoorten, zijn een aantal soorten verboden op basis van de Regeling Natuurbescherming (invasieve exoten). Als reactie<\/a> op het onderzoek verscheen er onlangs een ingezonden brief in de Volkskrant, waarin wordt gesteld dat het probleem niet groter moet worden gemaakt dan het in werkelijkheid is, aangezien het om slechts een klein aantal dieren gaat in vergelijking met de totale populatie huisdieren in Nederland.<\/p>

Positieflijst<\/h2>

AAP maakt zich al tientallen jaren hard voor de ‘Positieflijst’ van huisdieren omdat het houden van exotische dieren voor veel welzijnsproblemen bij de dieren kan zorgen. Op de Positieflijst zouden dieren moeten staan die voor iedereen goed te houden zijn, makkelijk verzorgd kunnen worden en die veilig kunnen leven bij mensen thuis. Inspanningen om in Nederland tot een Positieflijst te komen zijn tot nu toe vroegtijdig gesneuveld. De laatste keer in december 2017 omdat de rechter toen oordeelde dat de (toenmalige) lijst niet via een onafhankelijke beoordeling tot stand was gekomen. In België en Luxemburg kwam zo’n Positieflijst al wel in korte tijd tot stand.<\/p>

(Bron foto: Stinkdier_Alison Wardman-Wikimedia Commons)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Publicatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_19127566", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": ["877964"]} } , { "type": "text", "html": "

Links<\/h2>" } , { "identifier": "element_19127572", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Huis- en hobbydierenlijst, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)", "link_url": "https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren/huisdieren-houden-en-fokken/huisdierenlijst" } } , { "identifier": "element_19127573", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Nieuw onderzoek van Stichting AAP naar florerende handel in exotische huisdieren in Nederland, nieuwsbericht Stichting AAP, augustus 2019", "link_url": "https://www.aap.nl/nl/news/nieuw-onderzoek-van-stichting-aap-naar-florerende-handel-exotische-huisdieren-nederland" } } , { "identifier": "element_19127574", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Stichting Aap, maak van mug geen olifant, ingezonden brief Volkskrant", "link_url": "https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/stichting-aap-maak-van-mug-geen-olifant~b6e7f0b3/" } } , { "identifier": "element_19127575", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Nieuwe beoordelingsmethode huis- en hobbydieren ter inzage", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-beoordelingsmethode-huis-en-hobbydieren-ter-inzage-1.htm" } } } , { "identifier": "element_19127576", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Positieflijst half jaar uitgesteld", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Positieflijst-half-jaar-uitgesteld-1.htm" } } } , { "type": "text", "html": "

<\/h2>" } , { "id": 19127577, "identifier": "element_19127577", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Uitzending Rambam over houden exotische dieren vestigt aandacht weer op huisdierenlijst<\/a>, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, maart 2019", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }